İçindekilerabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

a

Internetworking Mimarisi
Ana IP Servisleri
Terimler ve Kavramlar
WAN'lar
Varış Adresleri ve Rotalama
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
Ağ Topolojileri
OSI Modeli
Ağ Tipleri
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
IP ve Altağlar
Internet Katmanları
Verinin İletilmesi
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
External Gateway Protokolü
Temel Terimler ve Kavramlar
Interior Gateway Protokolleri
IP'nin ana özellikleri
TCP/IP Modeli: Daha Yakın bir Bakış
TELNET Protokolü
Open Shortest Path First Protokolü
Gateway-to-Gateway Protokolü
Ağ Parçaları
IP Adres Yapısı
Genel bir Bakış
Internetworking'in Amacı
Tipik Internet Topolojileri
Adres Çözümleme Protokolü
Internet Servislerine Ulaşmak
Domain Name System
Routing Information Protokolü
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))
User Datagram Protokolü
Ağ Transfer Kapasitesi
IP Adres ve Rotalama Tabloları
TCP/IP ve OSI

adres

Adres Çözümleme Protokolü
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
IP Adres Yapısı
Ana IP Servisleri
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Domain Name System
Internetworking'in Amacı
Temel Terimler ve Kavramlar
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Internetworking Mimarisi
IP Datagramı
Varış Adresleri ve Rotalama
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
Internet Katmanları
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak

altağ

Internet Katmanları
Internetworking'in Amacı
Internetworking Mimarisi
IP Adres ve Rotalama Tabloları
IP ve Altağlar
Open Shortest Path First Protokolü
Ana IP Servisleri
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme

adresleme

Internetworking'in Amacı
İsim Sunucusu İşlemleri
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
Open Shortest Path First Protokolü
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler

b

brouter

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler

bgp

Border Gateway Protokolü

c

d

datagram

IP Datagramı
IP ve Altağlar
IP Adres Yapısı
Ana IP Servisleri
User Datagram Protokolü
External Gateway Protokolü
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
Open Shortest Path First Protokolü
Adres Çözümleme Protokolü
Varış Adresleri ve Rotalama
Domain Name System
Internetworking'in Amacı
Internet Katmanları
TCP'nin Ana Özellikleri
IP'nin ana özellikleri

domain

Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak
Domain Name System
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
DNS mesajları
İsim Sunucusu İşlemleri
Domain İsimleri

datagramı

Ana IP Servisleri
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
IP ve Altağlar
User Datagram Protokolü
IP Adres Yapısı
Adres Çözümleme Protokolü
Varış Adresleri ve Rotalama
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Domain Name System

dns

Domain İsimleri
DNS mesajları
Domain Name System
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)

e

egp

Terimler ve Kavramlar
Border Gateway Protokolü
External Gateway Protokolü
IP Adres ve Rotalama Tabloları

eşzamanlı

Eşzamansız ve Eşzamanlı İletim
Portlar ve Soketler
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Temel Terimler ve Kavramlar

eşzamansız

Eşzamansız ve Eşzamanlı İletim
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
WAN'lar
Genel bir Bakış
TCP ve Kullanıcı Arabirimleri

f

ftp

File Transfer Protokolü-FTP
Pasif ve Aktif Open'lar
User Datagram Protokolü
Internet Katmanları
Trivial File Transfer Protokolü

g

gateway

Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Internet Katmanları
Terimler ve Kavramlar
WAN'lar
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Varış Adresleri ve Rotalama
Internetworking'in Amacı
Routing Information Protokolü
Ana IP Servisleri
External Gateway Protokolü
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
Open Shortest Path First Protokolü
Adres Çözümleme Protokolü
Border Gateway Protokolü
Internetworking Mimarisi
Gateway-to-Gateway Protokolü
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
Tipik Internet Topolojileri
IP Datagramı
IP Adres Yapısı
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
IP ve Altağlar
IP'nin ana özellikleri
Interior Gateway Protokolleri

ggp

Routing Information Protokolü
Gateway-to-Gateway Protokolü
External Gateway Protokolü
Terimler ve Kavramlar

h

haberleşme

Temel Terimler ve Kavramlar
Ağ Parçaları
Ağ Topolojileri
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Ağ Tipleri
WAN'lar
Verinin İletilmesi
Internetworking Mimarisi
TELNET Protokolü
Internet Katmanları
Eşzamansız ve Eşzamanlı İletim
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Tipik Internet Topolojileri
Terimler ve Kavramlar
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Varış Adresleri ve Rotalama
Genel bir Bakış
IP ve Altağlar
Ağ Transfer Kapasitesi
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK

haber

Segmentler
Internet Servislerine Ulaşmak
Eşzamansız ve Eşzamanlı İletim

haritalamak

Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak
Portlar ve Soketler
Domain Name System

i

internetworking

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Internetworking'in Amacı
Internetworking Mimarisi
Tipik Internet Topolojileri
TELNET Protokolü
Open Shortest Path First Protokolü

isimlendirme

Domain Name System
Domain İsimleri
İsim Sunucusu İşlemleri
TCP'nin Ana Özellikleri
Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak

internet

IP Datagramı
Ana IP Servisleri
Portlar ve Soketler
Terimler ve Kavramlar
Internet Katmanları
External Gateway Protokolü
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
Varış Adresleri ve Rotalama
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Tipik Internet Topolojileri
File Transfer Protokolü-FTP
Yeniden-İletim İşlemleri
Önsöz
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
WAN'lar
TCP'nin Ana Özellikleri

j

k

katman

Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Adres Çözümleme Protokolü
OSI Modeli
Portlar ve Soketler
Genel bir Bakış
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
TCP ve Kullanıcı Arabirimleri
IP Datagramı
IP'nin ana özellikleri
Internet Katmanları
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
User Datagram Protokolü
TCP/IP Modeli: Daha Yakın bir Bakış
Segmentler
Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
TCP'nin Ana Özellikleri
Ana IP Servisleri

köprü

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler

l

lan

Ağ Tipleri
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
LAN Parçaları ve LAN Türleri
Tipik Internet Topolojileri
Routing Information Protokolü
Open Shortest Path First Protokolü
Ağ Parçaları
WAN'lar
IP ve Altağlar
Genel bir Bakış
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Terimler ve Kavramlar
Adres Çözümleme Protokolü
Ağ Topolojileri
Internet Katmanları

m

maskeleme

Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)

maske

Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
IP Adres ve Rotalama Tabloları

n

name

Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
Domain Name System
Domain İsimleri
DNS mesajları
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))

network

Önsöz
Terimler ve Kavramlar
Internet Servislerine Ulaşmak

o

ospf

Open Shortest Path First Protokolü
IP Datagramı
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Terimler ve Kavramlar
Interior Gateway Protokolleri

open

Pasif ve Aktif Open'lar
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
IP Datagramı
File Transfer Protokolü-FTP
Open Shortest Path First Protokolü

p

protocol

Internetworking Mimarisi
Internet Servislerine Ulaşmak
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
IP Datagramı
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
WAN'lar
Internet Katmanları
File Transfer Protokolü-FTP
Genel bir Bakış

protokol

Adres Çözümleme Protokolü
Internetworking Mimarisi
Portlar ve Soketler
TELNET Protokolü
File Transfer Protokolü-FTP
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
OSI Modeli
Open Shortest Path First Protokolü
Internet Katmanları
TCP/IP ve OSI
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
User Datagram Protokolü
External Gateway Protokolü
IP Datagramı
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
LAN Parçaları ve LAN Türleri
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Internetworking'in Amacı
IP ve Altağlar
WAN'lar
Trivial File Transfer Protokolü
Verinin İletilmesi
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
IP'nin ana özellikleri

portlar

Portlar ve Soketler
TCP'nin Ana Özellikleri

port

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
User Datagram Protokolü
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Portlar ve Soketler
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Varış Adresleri ve Rotalama
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Segmentler
Routing Information Protokolü
File Transfer Protokolü-FTP

q

r

router

IP Datagramı
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Varış Adresleri ve Rotalama
IP ve Altağlar
Open Shortest Path First Protokolü
Ana IP Servisleri
IP'nin ana özellikleri
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Domain Name System
Internetworking Mimarisi
Terimler ve Kavramlar
Tipik Internet Topolojileri

rotalama

Altağ, Altağ Adresleme ve Adres Maskeleme
Routing Information Protokolü
External Gateway Protokolü
Open Shortest Path First Protokolü
Internetworking'in Amacı
WAN'lar
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
Ana IP Servisleri
Gateway-to-Gateway Protokolü
Genel bir Bakış
IP ve Altağlar
Internet Katmanları
Varış Adresleri ve Rotalama
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Terimler ve Kavramlar
Internetworking Mimarisi
IP Adres Yapısı
Temel Terimler ve Kavramlar
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler

rota

Varış Adresleri ve Rotalama
Terimler ve Kavramlar
Routing Information Protokolü
WAN'lar
Gateway-to-Gateway Protokolü
Border Gateway Protokolü
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Ana IP Servisleri
Internet Katmanları

rrs

Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))

rfc

Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
RFC'ler (Internet Kitapçıkları)
TELNET Protokolü
IP Adres ve Rotalama Tabloları
Routing Information Protokolü
File Transfer Protokolü-FTP
Open Shortest Path First Protokolü
Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak
Border Gateway Protokolü
TCP ve Kullanıcı Arabirimleri

repeater

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler

s

sunucusu

İsim Sunucusu İşlemleri
Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak
DNS mesajları
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
TELNET Protokolü
Adres Çözümleme Protokolü
Domain Name System
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))

segment

Segmentler
Yeniden-İletim İşlemleri
Internet Katmanları
TCP'nin Ana Özellikleri
TCP Pencere ve Akış-Kontrol Mekanizmaları
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Portlar ve Soketler
İletim Kontrol Bloğu

servisleri

File Transfer Protokolü-FTP
Internetworking Mimarisi
IP Datagramı
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
TCP'nin Ana Özellikleri
TELNET Protokolü
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
Internet Servislerine Ulaşmak
Ana IP Servisleri
Genel bir Bakış
Ağ Tipleri

soketler

Portlar ve Soketler
TCP'nin Ana Özellikleri

soket

Portlar ve Soketler
Pasif ve Aktif Open'lar
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
İletim Kontrol Bloğu

servis

Internetworking Mimarisi
IP Datagramı
Ağ Tipleri
Internet Servislerine Ulaşmak
Genel bir Bakış
Trivial File Transfer Protokolü
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
TCP ve Kullanıcı Arabirimleri
User Datagram Protokolü
İsim Sunucusu İşlemleri
Segmentler
Pasif ve Aktif Open'lar
Routing Information Protokolü
WAN'lar
Temel Terimler ve Kavramlar
Internet Katmanları
Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak

smtp

Portlar ve Soketler
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
Internet Servislerine Ulaşmak

segmentler

Segmentler
TCP'nin Ana Özellikleri
TCP Pencere ve Akış-Kontrol Mekanizmaları

t

tftp

Trivial File Transfer Protokolü
User Datagram Protokolü

telnet

TELNET Protokolü
File Transfer Protokolü-FTP

tcp

TCP ve Kullanıcı Arabirimleri
Pasif ve Aktif Open'lar
Portlar ve Soketler
TCP Pencere ve Akış-Kontrol Mekanizmaları
TCP/IP ve OSI
User Datagram Protokolü
TCP'nin Ana Özellikleri
TCP/IP Modeli: Daha Yakın bir Bakış
Genel bir Bakış
Internetworking'in Amacı
Yeniden-İletim İşlemleri
İsim Sunucusu İşlemleri
File Transfer Protokolü-FTP
IP Adres Yapısı
WAN'lar
Internet Katmanları
Trivial File Transfer Protokolü
İletim Kontrol Bloğu
IP'nin ana özellikleri
Segmentler
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Border Gateway Protokolü

transfer

Internet Katmanları
Internet Servislerine Ulaşmak
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
İsim Sunucusu İşlemleri
Trivial File Transfer Protokolü
Verinin İletilmesi
File Transfer Protokolü-FTP
DNS mesajları
Internetworking Mimarisi
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
WAN'lar
Ağ Transfer Kapasitesi
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))

topoloji

Ağ Topolojileri
Border Gateway Protokolü

u

udp

TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
User Datagram Protokolü
İsim Sunucusu İşlemleri
Segmentler
Routing Information Protokolü
Portlar ve Soketler
TCP/IP Modeli: Daha Yakın bir Bakış
Internet Katmanları
Trivial File Transfer Protokolü

v

veri

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
TCP'nin Ana Özellikleri
Eşzamansız ve Eşzamanlı İletim
Genel bir Bakış
Üst Katman, Ağ, Veri bağlantı Adresleri ve Fiziksel Adresler
Temel Terimler ve Kavramlar
TCP Bağlantı Yönetim İşlemleri
Ağ Tipleri
Ana IP Servisleri
IP Datagramı
Ağ Transfer Kapasitesi
Kaynak Kayıtları (Resource Records (RRs))
WAN'lar
TELNET Protokolü
OSI Modeli
Ağ Parçaları
TCP Pencere ve Akış-Kontrol Mekanizmaları
ICMP (INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL)
User Datagram Protokolü
Trivial File Transfer Protokolü
Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Transfer Protokolü)
DNS mesajları
İsim Sunucusu İşlemleri
Verinin İletilmesi
Internetworking Mimarisi
File Transfer Protokolü-FTP
Internetworking'in Amacı
Segmentler
Internet Katmanları
Terimler ve Kavramlar
Ağ Topolojileri
TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK
IP'nin ana özellikleri
TCP/IP Modeli: Daha Yakın bir Bakış
Yeniden-İletim İşlemleri
IP ve Altağlar

w

wan

Ağ Tipleri
WAN'lar
Genel bir Bakış
Routing Information Protokolü
IP ve Altağlar
Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler
IP'nin ana özellikleri

x

y

yiğinlamak

TCP/IP'Yİ DİĞER PROTOKOLLERLE YIĞINLAMAK

z