İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

External Gateway Protokolü

Giriş

EGP komşu gateway'ler arasında ağ ulaşılabilirlik bilgisi alışverişi yapılmasını sağlar. Protokolün ismi exterior (dış) terimini içermesine rağmen, bu gateway'ler aynı veya farklı otonom sistemler içinde bulunabilirler. Daha yaygın olan yaklaşım EGP'leri aynı otonom sisteme ait olmayan ağlar arasında kullanmaktır.

GGP de otonom sistemler arasında rotalama bilgisi alışverişini sağlar. Niye EGP'ye ihtiyacımız olduğunu anlamak için Şekil 10-2'de gösterilen duruma göz atalım.

A, B, C, D gateway'leri core gateway'lerdir, ve 1, 2, 3, 4 ve 6 ağları arasında trafik rotalamasını yönetmekte kullanılmaktadırlar. Bu gateway'ler rotalama bilgilerini alışveriş edebilmek için GGP işlemlerini kullanabilirler. Gateway'ler bu ağlar arasındaki rotalamayı desteklemek için internet adreslerini kullanırlar. Ancak, her nasılsa, 5 ve 7 ağlarına datagram rotalamaya kalkışılınca bir sorunla karşılaşılıyor. Core gateway'lerin bakış açısına göre, 5 ve 7 ağları yoktur; bunlar 6 ağının arkasına gizlenmişlerdir.

Şekil 10-2 Core ve Noncore Gateway'ler

Core ve noncore gateway'ler arasında ağ bilgilerini nasıl sağlayabiliriz? Durum bir şekilde karışmıştır. Bu durumda kimin kiminle alışverişten sorumlu olduğuna karar vermeliyiz. Bu sorunun cevabı, hangi gateway'in gizli ağların varlığı ve ulaşılabilirlikleri ile ilgili bilgiyi core ağa sağlamakla sorumlu olduğu hakkında açık ve seçik kurallar geliştirmektir.

İnternet, bir otonom sistemin herhangi bir başka otonom sisteme ulaşılabilirlik bilgisi göndermesine izin vererek bu soruna çözüm getirmiştir. Bu bilgi mesajları aynı zamanda en az bir core gateway'e gitmelidir. Uygulamada, genelde bir otonom sistem içerisindeki bir gateway bu görevlerden sorumlu sayılır. Şekil 10-2'de D gateway'i bu görevi üstlenmiştir. Böylece, D gateway'i; 5, 6, 7 ağlarını ve aynı zamanda E ve F gateway'lerini içeren bir otonom sisteme ait olur. EGP böylece bir internetteki özel gateway'lerin rotalama tablolarının kurulması ve güncellenmesi için sorumluluk paylaşımını sağlar.

EGP'nin ana işlemleri

EGP aşağıdaki işleri yapar:

EGP, gateway'lerin birbirlerini denetleyebilmeleri ve rotalama güncelleme mesajlarının alışverişini yapabilmeleri için anket (polling) prosedürleri kullanır.

EGP'nin konumları

EGP konum-sürümlü bir protokoldür. Bu da EGP'nin işlemlerinin konum tabloları ve konum geçiş prosedürleri ile tanımlandığı anlamındadır. EGP, 0'dan 4'e numaralanmış, beş konum içerir. Eğer bir cihazın bir sayıda komşusu var ise her biri için bir konum tablosu oluşturulur.

Boş konumu (konum 0): Hiçbir kaynağı olmayan ve herhangi bir protokol aktivitesine katılmayan bir gateway'i tanımlar. Başlangıç mesajlarını cevaplayabilir ancak tüm diğer tip mesajları ihmal etmek zorundadır. İstek belirten bir mesaj alınca, ya çökme konumuna geçer veya, eğer aktivitelere başlamayı seçerse, kazanma (acquisition) konumuna geçer.

Kazanma konumu (konum 1): Gateway'in periyodik olarak istek mesajları iletmesine olanak sağlar. Ancak mesajlar alıp, çökme konumuna geçebilir veya boş konumuna dönebilir.

Çökme konumu (konum 2): Gateway çökmüştür. Anket mesajlarını işlemesine de, göndermesine de olanak verilmez. Gateway belirli tipteki trafiği alabilir.

Çalışma konumu (konum 3): Komşu gateway'e çalışma konumunda olduğunu bildirmeye yarar. Bu konumda, gateway tüm EGP mesajlarını işleyebilir ve bunlara cevap verebilir. Bu konum anket komutlarının iletilmesi için kullanılır.

Durdurma konumu (konum 4): Adının da çağrıştırdığı gibi, bu konumda gateway güncelleme işlemlerini durdurur ancak durdurma komutu göndermeyi ve durdurma-ACK cevabı almayı sürdürür.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır