İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

İsim Sunucusu İşlemleri

Giriş

İsim sunucusu, kullanıcı sorgusuna (bu işlemleri çözücü yürütmektedir) tekrarlamalı ya da tekrarlamasız işlemlerle servis verebilir. Tekrarlamasız işlemlerde cevap aşağıdakilerden biri olur:

Burada çözücü, özel isim sunucularına yeniden sorgu yollamak zorundadır.

Tekrarlamalı işlemlerde, bölgesel isim sunucu diğer sunucular ile bağlantı kurabilir. Burada isim sunucusu sorgulanan IP adresini istekçiye geri döndürmek zorundadır. Eğer isim sunucusu IP adresini geri döndüremezse, istekçiye (isim çözücüsüne) negatif bir cevap yollar. İsim sunucusu istekçiye referansıma aktar cevabı yollayamaz. Tekrarlamalı ve tekrarlamasız işlem yapan isim sunucuların ortak yanları şunlardır:

Bir sunucu, domain isminin bir altağacının bir parçasını oluşturmakla sorumludur. Bu parçaya zone denir. Bu, domain isminin bitişik bir bölgesidir. Tipik olarak, her bir zone için ayrık bir veri tabanı vardır. Bir isim sunucusunun bulunduğu zone'un doğru olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir, eğer doğru değilse zone doğru olarak güncelleştirilmelidir. Bir zone yalnızca yetkili kişilerce güncelleştirilebilir. İsim sunucusu, zone transfer protokolünü kullanarak birden fazla isim sunucusunun bir zone hakkında bilgi saklamasına izin verir. Eğer bir domain ismini sağlayan isim sunucu bir şekilde çökerse diye diğer isim sunucularda isimlendirme ve adresleme bilgilerinin fazladan kopyası bulunabilir.

Bir isim sunucusu, birincil isim sunucusu veya ikincil isim sunucusu olarak sınıflandırılır. Bu terimlerden çıkaracağımız gibi, birincil isim sunucusunun fonksiyonları diğer cihazlarla yedeklenebilir. Bu yedekleyen cihazlara da ikincil isim sunucular denir. Bu yaklaşım, sorgu servislerinin güvenilirlik ve etkinliğini sağlar. İsim sunucular arasında iletilen sorgu ve cevap mesajları TCP ve UDP'yi kullanabilirler. Sorgular genelde daha yüksek başarım sağlayan bağlantısız UDP ile yapılır. Zone yenileme gibi veri tabanı güncelleştirme gereksinimlerinde güvenilir transfer sağlamak için TCP kullanılır. Durum ne olursa olsun, isim sunucular her iki protokolü de kullanabilirler.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır