İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Domain Name System

Domain Name System mimarisi

DNS isimlendirme için hiyerarşik bir mimari kullanır. Şekil 6-1'de DNS yapısı gösterilmiştir. DNS bir kök ve ağaç yapısı ile organize edilmiştir. Bir kök en üst giriştir ve ağacın daha alt seviyelerince ana olarak adlandırılır. Ağaç düğümleri bağlayan dallar içerir. Ağacın aynı düğüm seviyesinde olan her bir düğümün etiketi, tamamen belirli ve ayrık olmalıdır.

Şekil 6-1 DNS Hiyerarşisi

Hiyerarşik isimlendirme, ağacın kökünden aşağıya doğru ilerlenerek yapılır. Her etikete bağlı isimler seçilip birlikte sıralanarak görülebilir isim şekli elde edilir. Bu isim, ağacın her seviyesinden ayırt edilebilirdir. Örneğin, kökün altındaki ilk düğüm seviyesi çeşitli isimler içerir. Örneğimizde COM'u kullanacağız. COM'u izleyen diğer seviyede ACME'yi de içeren çeşitli diğer isimler listelenmiştir. Son olarak ACME'nin altında RD bulunur ki bu, ağacın en alt seviyesidir. RD yaprak düğümü olarak anılır çünkü onun altına bağlı düğüm yoktur. Sıralanmış isim şekilde gösterildiği gibi RD.ACME.COM olur.

Domain isimleri adresleri tanımlamak için icat edilmemiştir. Gerçekten de isimleri adreslere haritalamak için ek servisler gerekir. Bu servisler, sunucular ve isim çözücüler ile sağlanır.

Internet isimleri yalnızca host'lar için atanmaz. Örneğin, Mail Exchange (MX bilgisi) olarak anılan bir bilgi sınıfı, bir organizasyonun, yalnızca iş istasyonu veya bilgisayarlara değil bir posta sunucusu olarak tasarlanmış her cihaza mektup yollamasını sağlar. Ayrıca, domain isimlerinin kullanımı bir MX cihazının Internet'e bağlanmadan domain ismi almasına olanak sağlar. Organizasyonların mektuplarını posta sunucusuna yönlendirmeleri yeterli olur.

Şekil 6-2'de bir isim sunucusunun tipik işlemleri gösterilmiştir. Eğer bir birey ublack@rd.acme.com ile bağlantı kurmak isterse, birey, bağlantı kurmak istediği kişinin ismini ve kişinin firmasını (domain ismini) girer. Bu ismin ağ adresini soruşturmak için isim sunucusuna bir sorgu (query) yollanır veya sorgu, iş istasyonunda bulunan tablo ile eşleştirilir. Sorgunun cevabı, ismi karşılayan adresi içerir. Bu kurgusal örnekte, adres 128.4.3.6'dır. Bu adres daha sonra bir router'a yollanacak olan bir datagrama yerleştirilir. Router bu adresi kullanarak datagramı rotalayacaktır. Bu örnekte datagram 128.22.3.8 ile tanımlı düğüme yollanır.

Şekil 6-2 Bir isim sunucusunun kullanılması
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır