İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Domain İsimleri

Giriş

Her bir domain belirli bir domain ismi ile tanımlanır. DNS'in hiyerarşik doğası nedeni ile bir domain, başka bir domain'in alt-domain'i olabilir. Alt-domain'ler, isimlendirme ilişkilerinin yeniden paketlenmesini sağlayan isimlendirme yapısı ile oluşturulur. Şekil 6-1 örneğinde, RD.ACME domain'i RD.ACME.COM domain'inin alt-domain'idir.

Bir isim DNS'de iki şekilde gösterilebilir. Bunlardan biri, DNS'teki ismin tümünü içeren tam isimdir. Şekil 6-1 örneğinde tam isim RD.ACME.COM'dur. Buna karşın göreceli isim DNS'teki tam ismin yalnızca bir parçasıdır. Örneğimizde RD bir göreceli isimi tanımlamada kullanılır. Tam ve göreceli isimler OSI modelinin tanımladığı ayrık isim (distinguished name (DN)) ve göreceli ayrık isimlere (relative distinguished name (RDN)) oldukça benzerdir.

Yüksek-Seviye Domain'leri

Şu anda DNS, yedi üst-seviye domain ismi içerir. Bunlar Şekil 6-1'de gösterilmiştir ve aşağıda anlamlarının açıklamaları yapılmıştır:

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır