İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

DNS mesajları

Giriş

Şekil 6-7'de bir DNS mesajının formatı verilmiştir. Mesajlar isim sunucular arasında RR'lerin güncelleştirilmesi için transfer edilir. Netice olarak, mesajın bazı alanları RR formatına benzerdir.

Şekil 6-7 DNS Mesajının Formatı

Şekilde görüldüğü gibi mesaj beş ana bölümden oluşur. Başlık (ki her zaman bulunur) sorgu ve cevabın doğası ile ilgili alanlar içerir. Soru (question) bölümü isim sunucusuna sorgu gönderilmede kullanılan verileri içerir. Cevap (answer) bölümü soruların cevapları ile yenilenen RR değerlerini içerir. Yetki (authority) bölümü yetkili isim sunucularını işaret eden RR'ler içerir. Ek kayıt (additional record) sorguya asistanlık yapan RR'ler içerir; bu RR'ler özellikle soruların cevapları ile ilgili değildir.

Şekil 6-8 DNS Mesajının Başlığı

Şekil 6-8'de başlık bölümünün formatı gösterilmiştir. İlk alan ID alanıdır ve 16-bitten oluşur. Bu tanımlayıcı hem sorguda hem cevapta kullanılır ve ikisinin eşleşmesini sağlar. QR alanı bir bitlik alandır ve mesajın sorgu (0) veya cevap (1) olduğunu belirtir.

Opcode 4 bitten oluşur. Değerlerinin karşılığı şöyledir: 0 = standart sorgu, 1 = ters sorgu, 2 = sunucu statü isteği ve 3'den 15'e = rezerve edilmiştir.

AA (yetkili cevap) bir cevap için 1 değerine set edilirse cevaplayan isim sunucusunun sorgulanan domain name'i için yetkili olduğunu belirtir. TC (truncation-kesici) 1'e set edilerek mesajın çok uzun olduğu için kesildiği belirtilir. Kesme iletim linkinin izin verdiği veri birimi uzunluğu ile ilgilidir. RD (tekrarlamalı işlem istendi) biti 1'e set edilerek isim sunucusuna bir tekrarlamalı sorgu yap direktifi verilir. RA (tekrarlamalı yapılabilir) biti bir cevap mesajıdır. Eğer isim sunucusu bir tekrarlamalı sorgu yapabilecekse RA ile bunu gösterir. Z alanı üç bittir ve ileride kullanılmak üzere rezerve edilmiştir.

RCODE aşağıdaki değerlere set edilebilen 4 bit içerir:

QDCOUNT 16-bitten oluşur ve soru bölümündeki girişlerin sayısını belirtir. ANCOUNT 16-bitten oluşur ve cevap bölümündeki RR'lerin sayısını belirtir. NSCOUNT 16-bitten oluşur ve yetkili kayıt bölümündeki sunucu kaynak kayıtlarının sayısını belirtir. ARCOUNT 16-bitten oluşur ve ek kayıt bölümündeki kaynak kayıtlarının sayısını belirler. Bu son dört alan mesajı alan birime, dört alanın sınırlarını nasıl belirleyeceğinin bildirir.

Şekil 6-9 DNS Mesajının diğer Alanlarının Formatı

Şekil 6-9'da bu dört bölümün formatı gösterilmiştir. Soru bölümü üç girişten oluşur. Bu bölümün sorgu mesajlarının sorularını taşıdığını söylemiştik. QNAME domain ismini içerir. QTYPE alanı sorgunun tipini belirtir. Bu alandaki değerler daha önceki bölümde bahsettiğimiz tip alanlarının (Tablo 6-1'e bakınız) değerlerinin içerebilirler. QCLASS sorgu sınıfını belirtir. Tipik olarak, bu değer Internet için IN olur.

Şekil 6-9'da görüldüğü gibi DNS mesajının Cevap, Yetki ve Ek Kayıt bölümleri aynı formatı içerirler. Bu formattaki alanlar şöyledir:

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır