İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Domain Name Çözümlemesi ve İsimleri Adreslere Haritalamak

Giriş

Bir Internet kullanıcısı, kullanıcıya dost isimleri IP adreslerine haritalamak için domain isim çözümlemesi (domain name resolution) kavramı ile çalışmalıdır. RFC (Request for Comments) 1035 bu işlemler için gerekli prosedürleri tanımlar.

Şanslıyız ki, bu isimlerin çözülmesinde kullanıcının alacağı görev oldukça basittir. Kullanıcıya düşen domain ismini bölgesel isim çözücüye (name resolver) sağlamaktır. Bir isim çözücü, ya bir domain ismini baz alarak gerekli bilgiyi kullanıcıya gönderir ya da bir isim sunucusuna (name server'a) istek gönderir. Kullanıcı aynı zamanda isim sunucusuna doğru sorgu oluşturup göndermek ve işlemlerin nasıl yapılacağına dair belirli ihtiyaçları sağlamak gibi ufak görevleri yapar. Şekil 6-3'te domain name çözümlemesinin yapısı görülmektedir.

Kullanıcı domain ağacını tek bir isim olarak görür. Çözücü, isim adres çözümlemesi için; ismi çözümleme veya isimi bağımsız bir yardımcı sisteme (isim sunucular) gönderme görevlerini üstlenir. Şekilde görüldüğü gibi isim sunucusu, isim çözücüsüne bir istek yollar. Böylece çözücü kullanıcı programına bir servis sağlar. Çözücü, isim sunucusunun kullanıcısı durumundadır.

İsim sunucusu ve yedekleme (backup) açısından isim çözücülerdeki bazı bilgilerin aynısını saklayabilir. İsim çözücü sorguyu başlatmak için en az bir isim sunucusunun ismini bilmelidir. Sorgu (query) isim çözücüden sunucuya aktarılır. Bunu alan sunucu bir cevap yollar ya da başka bir isim sunucusuna çağrı yapar. Bu yaklaşım ile çözücü, başka isim sunucularının kimliklerini ve tuttukları bilgileri öğrenebilir.

İşleme hangi isim sunucularının katılacağına, Şekil 6-1'de gösterilen isimlendirme hiyerarşi ağacı baz alınarak karar verilir. Bu ağacın her bir yaprak girişi bir isim sunucusuna karşılık düşer. Alt-domain'lerdeki bir sunucu, kendi altındaki domain'leri bilir ve sorguya cevap verecek uygun sunucuyu seçebilir.

Şekil 6-3 Domain name Çözümlemesi

Şekil 6-3'te çözücüye bağlı isim belleği olarak etiketlenmiş bir parça görüyoruz. Çözücü bir sorgu aldığında önce kendi hafızasında buna cevap var mı diye bakar. Eğer varsa, netice, bir cevap formunda istekçiye gönderilir. İsim belleğinde cevap mevcut değilse isim çözücü cevabı bulmak için hangi isim sunucusuna sorgu göndermesi gerektiğine karar verir.

İsim belleğinde, isim çözme işlemini hızlandırmak üzere sıklıkla sorgulanan bilgiler saklanır. İsim belleğindeki bilgiler zamanlayıcı kullanılarak nihayetinde silinirler.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır