İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

IP Adres Yapısı

Giriş

TCP/IP ağları host cihazını ve host'un bağlı olduğu ağı 32-bit bir adresle tanımlar. IP adresinin yapısı Şekil 5-4'de gösterilmiştir. Formatı şöyledir: IP adresi = Ağ adresi + Host adresi.

Bir IP adresi tek başına host'u tanımlamaz, fakat bir host'u ağa olan bağlantısını tanımlar. Netice olarak, host cihazı başka bir ağa giderse, adres boşluğu değiştirilmelidir.

Şekil 5-4 IP adres formatları

IP adresleri formatlarına göre sınıflandırılırlar. Dört format mevcuttur. Bunlar A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ve D sınıfı olarak tanınırlar. Şekil 5-4'de de görüldüğü gibi ilk bitler adresin formatını belirler.

Tablo 5-1 IP Adres Formatları

A sınıfı bir adres, ağa birçok host bağlanmasına olanak sağlar. Host ID alanı 24 bittir. Böylece 224 host tanımlanabilir. Ağ ID için 7 bit ayrılmıştır, yani 127 ağ tanımlama olanağı olur. B sınıfı adresler orta büyüklükteki ağlar için kullanılır. 14 bit ağ ID'si ve 16 bit host ID'si için kullanılır. C sınıfı adresler ancak 256 host'tan daha azına izin verebilir. C sınıfı adreslerde ağ ID'sine 21 bit ayrılmıştır. Son olarak D sınıfı adresler multicasting (çoklu-yayın) için ayrılmıştır. Multicasting, broadcast'e (yayına) benzerdir ancak belirli sayıda kişiye yayın yapılır.

Özetlersek, IP adresi Tablo 5-1'de gösterilen boşluk şekillerini alabilir. A, B, C sınıfı adreslerin sağlayabildiği maksimum ağ ve host adresleri Tablo 5-2'de gösterilmiştir.

Tablo 5-2 Maksimum Ağ ve Host Adresleri

Kolaylık olması açısından Internet adresleri ondalık olarak gösterilir. Örneğin, ikilik bir B sınıfı adres 10000000.00000011.00001001.00000001, ondalık olarak 128.3.9.1 olarak gösterilir. Bu adresten ağ ID = 128.3 ve host ID = 9.1 bilgisi okunur. Bu notasyonlar insanlara bir şekilde garip gelebilir ancak bu şema, bilgisayarlarda çok iyi çalışır. 6. bölümde kullanıcı-dostu isimlerin nasıl IP formatına dönüştürüldüğü incelenecektir.

Özetlersek, IP adreslerin ondalık notasyon boşlukları Tablo 5-3'deki gibiolur.

Tablo 5-3 IP Adres Boşlukları için Odalık Gösterilimler

Internet içerisindeki bazı gateway ve host'ların diğer ağlara çoklu bağlantıları vardır. Bu cihazlar iki yada daha fazla bağlantıya sahiptirler ve multihomed (çok-evli) host'lar olarak anılırlar. Multihomed host'lar her bir fiziksel bağlantıları için ayrı IP adresine sahiptirler. Multihomed host'lar esnek rotalama sağlarlar ancak aynı zamanda trafik yönetiminde sorun çıkarabilirler.

Şekil 5-4'de gösterilen adres yapısında ağ veya host ID alanı hep 1'lerle kodlanabilir. Bu kodlama datagramı bir broadcast işareti olarak tanımlar ve datagram böylece tüm ağlara ve ağ üzerindeki tüm host'lara gönderilebilir. Örneğin; 128.2.255.255 adresi 128.2 ağı üzerindeki tüm host'lar demektir. Dikkat etmek gerekir ki bazı TCP/IP yazılımları broadcast opsiyonunu desteklemez.

IP adresinin host ID alanı tümüyle 0'larla kodlanabilir. Böylece adres ‘bu host' olarak tanımlanır. Ağ ID'si de tümüyle 0'larla kodlanarak ‘bu ağ' olarak tanımlama yapılabilir. Örneğin, 128.2.0.0 bu ağ demektir (128.2 ağı). Eğer bir host kendi IP adresini bilmiyorsa, ağ ID alanını 0'larla kodlar. Ağ ID alanı 0 kodlu bir datagram yollayınca, diğer host'lar bu adresin bu ağa ait olduğunu anlarlar.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır