İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Varış Adresleri ve Rotalama

Giriş

Aşağıdaki alt bölümlerde IP varış rotalaması, rotalama mantığı ve ağlara nasıl çoklu bağlantı yapıldığı konularına değinilmiştir.

Doğrudan ve dolaylı varışlar

IP, rotalama mantığında doğrudan ve dolaylı varış kavramlarını kullanır. Bir doğrudan host, ağa veya ağın gateway'ine doğrudan bağlanmış bir cihazdır. Bu arada, bir dolaylı host kaynak host'unun doğrudan bir bağlantı ile ulaşamadığı bir ağ üzerindeki varış host'udur. Böylece datagram, varış host'a postalanmadan önce ara gateway'e gönderilmelidir. Şekil 5-5'de iki tip varış kavramı da görülmektedir.

IP, varış host'unun doğrudan veya dolaylı bir host olduğunu anlayıp; rotalama işlemlerini ona göre yapmak için varış IP adresinin yalnızca ağ adresi bölümünü inceler. Burada cihaz varış adresi ile host adresinin ağ ID kısımlarının aynı olup olmadığını karşılaştırır.

Eğer varış host'u kaynak host'a dolaylı bağlı ise, yerel IP modülü datagramı ara bir IP modülüne göndermelidir. Bu durumda IP'de bir varış ağları harita seti olmalıdır. Bu haritada ilgili router ve bu router'a giden fiziksel port bilgileri mevcut olmalıdır.

Açıktır ki rotalama tablolarının, tam adresleri içermesi gerekmez. Bununla beraber, IP adres yapısının hantal doğası da Şekil 5-5'in incelenmesi ile anlaşılabilir. Dikkat edilirse 8. router'ın 3 IP adresi vardır: 11.0.0.1, 13.0.0.4 ve 10.0.0.1. Üç adresi olmasından dolayı 8. router'a çok-evli (multihomed) bir router'dır denir. Bu adreslerin yönetilebilirliği tartışılamazdır. Ancak bu adresler IP adreslerinin dikkatli bir biçimde yönetilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Şekil 5-5 Doğrudan ve Dolaylı varışları

Problemin doğuş noktası IP adresinin bir arabirim adresi olmasındandır. Böylece bir cihazın her bir port'u için bir IP adresi gerekir. IP internet'te rota bulurken bir rota bulma protokolüne danışır. Örneğin, 8. router'dan 14.0.0.0 ağına ulaşalım. Router'ın 3. portundan 13.0.0.0 ağına 13.0.0.2 internet adresi ile birlikte gitmeliyiz. Eğer 13.0.0.4 haberleşme link'i çökerse, IP diğer arabirimlerle alternatif rotalar oluşturabileceğini bilmez.

Bugün birçok üretici bu probleme iki yaklaşımdan biri ile bakmaktadır. Bazı sistemler rotalama tablolarına ikincil rotalar yerleştirmişlerdir. Bu örnekteki ‘Datagramı Rotala' sütununa ikinci bir sütun (veya üçüncü de olabilir) açarak; ilk rota çökerse gidilecek alternatif rota tanımlanmıştır. Bu yaklaşım oldukça iyi çalışır, ancak rotalama tabloları karmaşık olur. Diğer sistemler, bir rota çöker çökmez, bir rota bulma süreci başlatırlar.

IP rotalama mantığı

Daha önceki bölümlerde bir gateway'in rotalama işlemleri için yalnızca IP adresinin ağ kısmına ihtiyaç duyduğuna değinilmişti. Şekil 5-6'da IP'nin rotalama algoritmasının mantıksal akış diyagramı gösterilmiştir. Her cihaz, varış ağ adreslerini ve özel "sıradaki hop" cihazlarını içeren bir rotalama tablosu oluşturur. Bu tablo üç tip rotalama yapmak için uygundur:

Şekil 5-6 IP Rotalama Algoritması
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır