İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Adres Çözümleme Protokolü

Giriş

IP yığınında, adres çözümlemesi yapan protokoller vardır. Adres çözümleme protokolü (ARP) IP adreslerinin fiziksel adreslere dönüştürülmesi sağlar ve bu fiziksel adresleri üst katmanlardan gizler.

Genelde ARP, ARP belleği olarak bilinen haritalama tabloları ile çalışır. Tablo, bir IP adres ile bir fiziksel adres arasında haritalama yapılmasını sağlar. Bir LAN'da (Ethernet veya IEEE 802 ağı gibi), ARP hedef IP adresini alır ve haritalama tablosundan bunun karşıladığı hedef fiziksel adresi arar. Eğer ARP adresi bulursa, bulduğu fiziksel adresi; isteği yapan cihaza yollar.

Gerekli adres ARP belleğinden bulunamazsa, ARP modülü ağa bir yayın yapar. Yayına ARP request denir. Bu yayın bir IP hedef adresi içerir. Netice olarak yayını alan cihazlardan biri ARP request'teki IP adresinin kendisine ait olduğunu sezerse, isteği yapan host'a bir ARP reply gönderir. Bu çerçeve, sorgulanan host'un fiziksel donanım adresini içerir. İsteği yapan host bu çerçeveyi alınca onu kendi ARP belleğine yerleştirir. Daha sonra, bu belirli IP adresine gönderilecek datagramlar belleğe başvurularak fiziksel adrese dönüştürülebilir. Sonuç olarak ARP sistemi isteği yapan host'un, başka bir host'un fiziksel adresini, onun IP adresi ile bulmasına olanak sağlar.

ARP isteği ve cevabı kavramları Şekil 5-7'de gösterilmiştir. A host'u C'nin fiziksel adresini bulmak istemektedir. A bu yüzden B, C, D'ye datagram yayınlar. Bu yayına yalnızca C cevap verir çünkü gelen ARP istek datagramında kendi IP adresinin olduğunu görür. C host'u kendi adresini ARP cevabı formunda bir IP datagramına yerleştirir.

Şekil 5-7 ARP İsteği ve Cevabı

ARP, IP adreslerini fiziksel adreslere haritalaması yanında, özel donanım tiplerinin tanımlanmasına da izin verir. Böylece sorgulanan host ARP datagramı alınca, datagramdaki bir alana bakarak, cihazın hangi tipte bir donanım kullandığını (bir Ethernet arabirimi veya paket radyo gibi) anlayabilir.

Şekil 5-8 ARP İstek ve Cevap Paketi

ARP'nin paket formatı Şekil 5-8'de gösterilmiştir. Bu ARP paketi bir fiziksel katman PDU'su olacak biçimde paketlenir. Örneğin; fiziksel katman PDU'su bir Ethernet çerçevesi olsun. EtherType alanı 803516 (veya 3282110) kurularak bir ARP çerçevesi tanımlanır. EtherType alanı, Şekil 5-8'de ‘fiziksel katman başlığı' olarak etiketlenmiş alanın bir parçasıdır.

Aşağıda ARP paketinin alanlarının kısa bir açıklaması mevcuttur:

Request paketinde hedef donanım adresi alanı dışındaki tüm alanlar kullanılır. Reply paketinde ise tüm alanlar kullanılır.

Her ARP modülü bir ARP paketi kullanarak belleğini güncelleştirebilir. Modül, gönderici IP adresini ve donanım adresini inceler ve belleğinde olup olmadığına bakar. Böylece trafiği inceleyerek belleğinde olmayan bilgileri ekler. Bu işleme ‘gleening' denir; fakat tüm üreticiler bunu desteklemez.

Bununla birlikte adres çözümlemesi için Proxy ARP ve RARP protokolleri de bulunur. Proxy ARP'de ağ parçaları birbirlerinden gateway aracılığı ile saklanır. Saklayan gateway, sakladığı kısmın bilgilerini istek yapan host'a verir. RARP'de ise host kendi IP adresini bilmez. Yayın yaparak ağdaki cihaza donanım adresini yollar ve ağın RARP sunucusu bu host'a IP adresini bildirir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır