İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

IP Adres ve Rotalama Tabloları

Giriş

IP, veriyi Internet üzerinde yollamak için rotalama ve adres tabloları kullanır. Rotalama tablolarında rotalar, adres tablolarında ise bir ağdaki varlıkların özel adresleri saklanır.

Adres tabloları

Internet Activities Board (IAB) RFC 1213 yayınında IP adres tablosu için tanımlama yapmıştır. Şekil 7-9'da da görüldüğü gibi bu tablo, 5 sütun ve n satır içerir. Her bir satır bir varlığın (bir host, router, vs.) IP adresi ile ilgilidir. Eğer cihazda birden çok IP adresi varsa birden fazla satır girişi olacaktır. Bu tablonun içerikleri aşağıdaki gibidir:

Şekil 7-9 IP Adres Tablosu

Rotalama tablosu

1990'a kadar bir IP rotalama tablosu, ilgili satıcının gerekli gördüğü biçimde tasarlanmaktaydı. Internet Management Information Base (MIB)'in yayınlanması ile IP rotalama tablosunun daha resmi bir tanımlaması yapılmış oldu. Şekil 7-10'da, RFC 1213 yayınında tanımlanan MIB standardındaki bir IP rotalama tablosu gösterilmiştir.

IP rotalama tablosunun her bir satırı; bu tabloyu saklayan IP'nin bildiği her bir rota için bir giriş içerir. Sütunlar her bir satır için bulunabilen bilgileri içerirler. Aşağıda her bir sütun tanıtılacaktır.

Varış girişi bu rotanın varışının IP adresini içerir. Eğer bu sütun 0.0.0.0 olarak kodlanmışsa rota, default rota olarak algılanır.

IfIndex girişi arabirim indeksini belirtir. Sıradaki hop'a ulaşmamızı sağlayacak bölgesel arabirimi (fiziksel port olarak da anılır) tanıtır.

Takip eden beş sütun metrik olarak etiketlenmiştir. Metrik girişleri rota kararlaştırmada kullanılan cost metrik bilgilerini içerirler. Çoğu sistemde cost metrik, varışa ulaşırken aşılacak hop sayısıdır. Daha sofistike rota bulma protokollerinin (OSPF gibi) gelişmesi ile rotayı hesaplarken birden fazla cost metrik kullanılabilmesi olanağı doğdu. Rotalama tablosunda en çok beş cost metrik saklanabilir.

Sıradaki hop girişi bu rota için bir sonraki hop'un IP adresini içerir.

Tablodaki diğer sütun ise rota tipidir. Dört değerden birine set edilerek aşağıdaki bilgiler sağlanır:

Rotalama protokolü girişi bu rotayı bulan rota bulma protokolünü belirtir. Eğer rota, rota bilgi protokolü (RIP) ile bulunmuşsa bu sütundaki değer 8 olmalıdır; eğer cisco internal group routing protokolü ile bulunmuşsa, bu değer 11 olmalıdır; vb...

Rota yaşı, rotanın güncelleştirilmesinden veya kontrol edilmesinden itibaren geçen zamanı saniyeler cinsinden verir.

Rota maskesi sütunu, bu rotanın maskesini içerir. Bu maske IP datagramındaki varış adresi ile mantıksal VE işleminden geçirilir ve bulunan değer daha sonra bu tablodaki 1. sütun ile (varış etiketli sütun) karşılaştırılır.

Rota bilgisi olarak etiketlenen son sütun, belirli bir rotalama protokolü ile ilgili MIB tanımlaması için referans verir. Bunun değeri bu satır girişinde kullanılan rotalama protokolü tipine dayanır. IP rotalama tablosundaki bir satır girişine örnek olarak, 5. bölümdeki Şekil 5-5'e başvuralım. Bu şekilde varış ağlarından biri 14.0.0.0 olarak gösterilmiştir. Sonuç olarak, 8. router'daki rotalama tablosunun perspektifi ile bu ağın sütun girişleri şunlardır:

Şekil 7-10 Olası bir IP Rotalama Tablosu
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır