İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

Repeater'lar, Köprüler, Router'lar, Brouter'lar ve Gateway'ler

Giriş

Ağlar orijinal olarak birkaç cihazdan oluşan oldukça küçük sistemler olarak tanımlanmışlardır. Veri haberleşme sistemlerine olan ihtiyaç büyüdükçe, ağları kaynakların paylaşımı için birbirine bağlamak gerekti. Bu da ağların fonksiyonlarının dağıtılmasını ve idari kontrolünün sağlanmasını gerektirdi. Ek olarak, bazı LAN'ların kısıtlı mesafe nedenleri ile sık sık başka cihazlar aracılığıyla birbirlerine bağlanmaları ihtiyacı doğmuştur. Bu cihazlara endüstri çeşitli adlar vermiştir. Bu bölümde bunların her birini anlatılıp, tanımlanacaktır.

Şekil 4-3 Internetworking İşlemlerinin Yerleşimi

Şekil 4-3'te katmanlı bir model kullanılarak bu cihazların yetki sınırları gösterilmiştir. Bir repeater bir LAN üzerindeki ortam parçalarını bağlamak için kullanılır. Repeater'ların hiçbir üst katman fonksiyonu yoktur; ana görevi bir LAN parçası üzerindeki işareti güçlendirerek diğer tarafa aktarmaktır. Yani repeater'in hiçbir internetworking yeteneği yoktur.

Köprü (bridge) terimi genelde bir internetworking birimi (IWU) ile ilgilidir. Köprü veri bağlantı katmanında çalışır (çoğu zaman MAC alt katmanında ve bazen de LLC alt katmanında). Tipik olarak adresleme fonksiyonlarını yerine getirmek için MAC fiziksel adreslerini kullanır. Genel bir kural olarak, oldukça düşük fonksiyonlu cihazlardır ve homojen ağları birbirine bağlarlar.

Bir router, ağ katmanı adreslerini kullanarak ağ katmanında çalışır (örneğin; IP, X.121, E.164). Genelde köprüden daha yüksek kapasitededir ve kaynak rotalama veya kaynaksız rotalama da içinde olmak üzere akış kontrol mekanizmaları vardır.

Gateway; yalnızca rotalama özelliklerine sahip olmayan ancak protokol dönüşümü veya haritalama olanağı (convergence fonksiyonu da denir) sağlayabilen bir cihazı veya yazılımı tanımlar. Örneğin; bir gateway, trafiği naklederken aynı zamanda iki farklı tipteki mail transfer uygulamaları arasında dönüşüm sağlayabilir.

Başka bir terim de brouter'dur. Brouter bir köprü ile bir router'ın özelliklerini birleştiren cihazı tanımlar. İlk bakışta bu, fazlalık bir cihaz gibi görünür ancak brouter internetworking ürünlerine güçlü ve esnek bir ektir.

Bazı insanlar, bu terimler arasında karışıklıktan kaçınmak için, internetworking birimi (IWU) terimini kullanır. IWU bir router, gateway, köprü veya ağlar arası nakil fonksiyonlarını sağlayan herhangi bir cihazı tanımlayan genel bir terimdir.

Kaynak rotalama ve spanning tree köprüleri

Internetworking PDU'larının, datagramlarının veya paketlerinin ağlar arasında nasıl rotalanacağı da bazen bir karışıklık kaynağı olur. Kaynak rotalama ve kaynaksız rotalama rotalamada kullanılan iki yöntemdir. Kaynak rotalamada, gönderici (kaynak) cihaz PDU'nun internet üzerinde hangi yolu izleyeceğini dikte eder. Kaynak (host) cihaz hop (ara ağlar veya IWU'lar) adreslerini PDU'ya yerleştirir. Bu yaklaşımda, IWU adres bulma işlemleri yapmaz. Basit olarak rotalama alanındaki adrese bakarak çerçeveyi nereye rotalayacağına karar verir.

Şekil 4-4 Kaynak Rotalama

Buna karşı kaynaksız rotalamada, hop'lar rotalama kararları almak zorundadır. Bu tip rotalamada PDU'nun rotalama bilgisine dayanılmaz. Spanning tree rotalama, genelde kaynaksız rotalama ve köprülerle birlikte anılır. LAN'larda oldukça yaygın kullanılır.

Şekil 4-4'de bir LAN üzerindeki kaynak rotalama gösterilmiştir. Rotalama bilgisi alanı, LAN ağı boyunca uzanan her bir ara hop için LAN ve köprü tanımlayıcılarını gösterir. Köprü doğru LAN ve köprü numaralarını rotalama bilgi alanından okur ve buna göre rotalama kararını verir. Bir örnek olarak köprü 5 (B5) LAN 3'ten çerçeve adresini alsın. Köprü rotalama alanındaki rotalama bilgisine dayanarak çerçeveyi ya LAN 2'ye ya da LAN 6'ya rotalayacaktır. Tekrar görüyoruz ki köprünün çerçevenin nasıl rotalanacağı konusunda hiçbir kontrolü yoktur.

Şekil 4-5 Spanning tree köprüsünün parçaları

Şekil 4-5'de bir spanning tree köprüsünün işlemleri gösterilmiştir. Köprü işlemcisi, çerçevenin varış adresini inceleyerek bir rotalama kararı alır. Köprü işlemcisi bu adresi, kendi köprüsü ve rotalama bilgisi veri tabanı ile karşılaştırır. Eğer varış adresi kendi rotalama bilgisi veri tabanında bulunuyorsa köprü, çerçevenin yönü konusunda karar verir. Eğer çerçeve geldiği port tarafından istenmiyorsa çerçeve doğru port üzerinden veri tabanında gösterilen adrese ilerletilir. Tersi durumda, çerçeve yok edilir. Eğer çerçevedeki kaynak adresi veri tabanında yoksa; çerçevenin alındığı port ile birlikte bu kaynak adresi veri tabanına eklenir ve bir zamanlayıcı çalıştırılır. Zamanlayıcının amacı ilerletme veri tabanının belli aralıklarla yeniden oluşturulmasını sağlamaktır (update). Örnek olarak, Şekil 4-5'de bir çerçevenin port A tarafından alındığını düşünelim. Bu çerçevenin kaynak adresi 1234'tür. Köprü bu adresin ilerletme veri tabanında olup olmadığına bakar. Eğer yoksa, adres köprü tarafından port A'da bulunabilir notu ile kaydedilir. Daha sonra da 1234 adresli bir çerçevenin port B'ye geldiğini düşünelim. Köprü işlemcisi ilerletme tablosuna bakarak 1234 istasyonunun port A'da olabileceğine karar verir ve çerçeveyi port A'ya bağlı ağa iletir.

IP, LAN üzerinde yapılan spanning tree işlemleri ile ilgilenmez. Çünkü IP PDU'su, LAN çerçevesinin I (information) alanındadır. Köprü I alanını işleme almaz ve transparan kabul eder. Netice olarak, köprü yalnızca MAC kaynak ve varış adresleri ile ilgilenir. IP PDU'sunda bulunan hiçbir yüksek seviye adresi spanning tree köprüsü tarafından dikkate alınmaz. Daha sonra da göreceğimiz gibi, bu ağ adresleri WAN boyunca PDU'ları işleyebilmek için gerekecektir. Çünkü çerçeve geniş alan internetine çıkmadan önce, çerçevenin MAC adresleri soyulur.

IP ve LAN adreslerinin ilişkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır