İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

Tipik Internet Topolojileri

Giriş

Şekil 3-8(a)'da bir gateway (G ile gösterildi) ile birbirlerine bağlanan iki ağ gösterilmiştir. Ağlar ağ adresleri (ağ ID'si) ile tanınırlar. Şeklin solundaki ağ, 11.4 ağı, diğeri 128.1 ağı (bu numaraları yaratmakta kullanılan şema 5. bölümde anlatılacak) olarak tanınır. Bu şekil için ağ bulutları terimi kullanılabilir çünkü ağların topolojisi ve işlevleri gösterilmemiştir. Daha alttaki şekillerde, ağ topolojileri de belirtilmiştir.

Şekil 3-8 Tipik Internet Topolojileri : (a) Ağ Bulutları ve Gateway'ler (b) Gateway Ağları Bağlıyor (c) Paket Anahtarları veya Gateway olarak davranan Host'lar (d) LAN Gateway'leri (e) LAN'lar arasında Ortak Gateway'ler (f) Bir Internet içerisinde Çoklu Gateway'ler

Ağ içerisindeki işlemlerin tartışılmadığı durumlarda Şekil 3-8(a) kullanılır. Ağ içerisindeki işlemler incelenecekse Şekil 3-8'deki diğer ağ gösterilimleri kullanılır. Örneğin Şekil 3-8(b)'de bir paket-anahtarlamalı ağ (11.4 ağı) ve bir Ethernet-tipi LAN (128.1 ağı) topolojisi gösterilmiştir. 11.4 ağında A, B, C, D ile gösterilen kutular paket anahtarlarını sembolize ederler ve bunlar birbirlerine haberleşme linkleri ile bağlanmışlardır. Bunlar aynı zamanda host ve paket anahtarı fonksiyonlarını gerçekleyen bilgisayarlar da olabilirler. Şekil 3-8(b)'deki iki ağ bir gateway ile birbirlerine bağlanmışlardır.

Şekil 3-8(c)'de 128.1 ağındaki B host'unun 11.4 ağındaki D paket anahtarı için bir gateway gibi davrandığını görüyoruz. Bir paket anahtarının bir gateway gibi davranması gereken durumlarda, bu düzenleme oldukça yaygındır. Host'un bir gateway olarak kullanılması gereken durumlarda, bu düzenleme pek yaygın değildir çünkü host kullanıcı uygulamalarını ve gateway fonksiyonlarını çalıştıracak kaynaklara sahip olmayabilir.

Şekil 3-8(d) LAN yapılarını açıklamak için de kullanılabilir. Bu yapı, bir ofis içerisinde birden fazla LAN birbirlerine bağlanarak kullanıldığında görülür. 128.1 ağı Ethernet topolojisinde ve 128.2 ağı token-ring topolojisinde olan ağlardır. Şekil 3-8(e)'de bir gateway iki Ethernet-tipi ağı birbirlerine bağlamaktadır. Bu yaklaşım da oldukça yaygındır. Dikkat edilirse Şekil 3-8(d) ve 3-8(e)'de ağlar bulutsuz çizilmiştir.

Son olarak, Şekil 3-8(f)'de çeşitli ağ bulutlarını görüyoruz. Bir internet kullanıcısı açısından, dış bulut kullanıcının hayali ağını gösterir. Kullanıcısı verisinin, dört ağı (128.1, 11.1, 11.2 ve 128.2) ve üç gateway'i (A, B, ve C) geçerek varış noktasına ulaşabileceği gerçeği kullanıcıyı ilgilendirmez.

Tartışmalarımızda tüm internetworking fonksiyonları için gateway terimini kullanmaktayız. Daha sonra bu tanım, genişletilerek gateway, router ve köprüler ek olarak tanıtılacaktır.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır