İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Ağ Transfer Kapasitesi

Giriş

Makineler arası veri iletiminde, kodları oluşturmak için bit katarları kullanılır. Veri iletiminin hızı saniye başına bit (bit/sn) ile tanımlanır. Veri iletimindeki tipik hızlar Tablo 2-1'de görülmektedir.

Veri haberleşme bilgisayarları, kişisel bilgisayara göre daha yavaş çalışmaktadırlar. Bu yavaş hız, veri haberleşmesinde, bilgisayarların iletişim için genelde telefon hatlarını kullanmasından ileri gelir. 1960'larda endüstri; bilgisayarları geliştirip, bunları terminaller ve diğer bilgisayarlarla birbirlerine bağlamaya başladığında; en çok kabul gören ve hazır bulunan iletim ortamı telefon hatlarıydı. Telefon hatları yüksek-hızlı bilgisayarlar arasındaki hızlı iletim için değil, veri iletimi için istenen hızı gerektirmeyen ses iletimi için tasarlanmıştır.

Tablo-2-1 Bağlantı Hızları ve Kullanım Alanları
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır