İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

Ağ Parçaları

Giriş

Şekil 2-2'den de görülebileceği gibi veri haberleşme ağları, bir haberleşme ortamına ihtiyaç duyarlar. Örneğin telefon hattı, kiralanmış bir hat veya bir LAN kanalı bu ortamı oluşturulabilir. Geriye kalan parçalar ise organizasyonun ihtiyacına göre değişir. Mutlaka, bilgisayarlar veri haberleşme ağlarının bir parçasıdırlar çünkü ağın amacı bu makineler arasında veri taşımaktır. Birçok ağ LAN'ları kullanırken aynı zamanda uzak mesafe haberleşme hatlarını da kullanmaktadır.

Bugün birçok organizasyon, ağlarına MUX (multiplexer)'lar eklemişlerdir. Bu makineler haberleşme hattını birden çok DTE'nin paylaşmasını sağlar ve böylece, kullanılan hatların sayısını azaltarak büyük tasarruf sağlarlar. Şekil 2-2'de, iki terminal multiplexer yardımı ile host'a giden bir haberleşme hattını paylaşıyorlar. Bu şekil basit bir illüstrasyondur. Bir multiplexer yüzlerce cihazı birden destekleyebilir.

Birçok tesisatta sunucular (server'lar) da kurulmuştur. Sunucunun amacı, iş istasyonlarına fonksiyon desteği sağlamak veya iş istasyonlarının gerçekleştirecek zekiliğe sahip olmadığı veri tabanı ve yazıcı servislerini sağlamaktır.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır