İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Yeniden-İletim İşlemleri

Giriş

TCP'nin her bir bağlantı trafiğini sağlamak için tek bir yöntemi vardır. Diğer birçok protokolün tersine, belirgin bir negatif ACK'ye (NAK) sahip değildir. Ancak, ileten varlığın pozitif-ACK'sını almadığı veriler için bir timeout ve retransmit (yeniden-iletim) verisi yayınlamasına dayanır. Bu kavram Şekil 9-7'de gösterilmiştir ve bu şekildeki sekiz işlem kalın sayılarla etiketlidir (1'den 8'e). Bu işlemlerin her biri sıra ile açıklanacaktır. Basit olması açısından Şekil 9-5 ve 9-6'daki pencere değerleri ve işaretçileri Şekil 9-7'ye dahil edilmemiştir.

Olay 1: TCP cihazı A, TCP cihazı B'ye 300 baytlık bir segment gönderir. Bu örnekte 900 oktet bir pencere ve 300 oktet bir segment büyüklüğü varsayılmıştır. Sıra (SEQ) numarası 3 değerini içerir.

Olay 2: TCP B, trafiği hatalar açısından kontrol eder ve 303 değerinde bir ACK'yi geri gönderir. Hatırlayalım ki, bu değer 302'ye kadar (302 de içinde) tüm trafiği onaylayan dahili bir ACK'dır. Olay 2'de gösterilen oktan anlaşılacağı gibi, trafik segmenti olay 3 olduğunda hala TCP A'ya varamamıştır (okun ucu A'nın yerine daha gelememiştir ).

Olay 3: TCP A'nın penceresi hala açık olduğundan, 303 numarası ile başlayan başka bir veri segmenti gönderir. Çeşitli sebeplerden dolayı, bu trafik segmenti TCP B'ye ulaşamamıştır.

Olay 4: Olay 2'de iletilen ACK segmenti TCP A'ya vararak TCP B'nin 303 numarası ile başlayan bir segment beklediğini belirtir. Bu noktada, TCP A, olay 3'te ilettiği trafiğin alındığını veya bir internet içerisindeki değişken gecikmelerle hala varmadığını veya bunların tersini bilemez. Netice olarak, bu olay 5'le devam eder.

Olay 5: TCP A 603 numarası ile başlayan sıradaki segmenti yollar. Bu TCP B'ye hatasız varır.

Olay 6: TCP B olay 5'te iletilen 603 numaralı segmenti başarı ile alır. TCP B sonra ACK 303'lü bir segment geri yollar çünkü hala 303 numaralı segmenti beklemektedir.

Olay 7: Nihayet, TCP A'nın zamanı dolar ve ACK'sını alamadığı segmentleri yeniden gönderir. Bu örnekte, 303 ve 603'le başlayan segmentleri yeniden yollamalıdır.

Olay 7'de gösterilen fikrin avantajları ve dezavantajları vardır. Bu protokolü oldukça basit yapar, çünkü TCP son ACK'lanmamış segmente bakar ve tüm bunu izleyen segmentleri yeniden iletir. Diğer taraftan, hatasız giden segmentleri yeniden iletmesi olasılığı vardır, örneğin 603 numarası ile başlayan segment gibi ki bu hatasız olarak TCP B'ye varmıştı. Bununla beraber, TCP basitlik uğruna bu biçimde çalışarak, azaltılmış akış riskini göze almıştır.

Olay 8: TCP B 303 ve 603 segmentlerini alınca ve hata kontrollerini yapınca tüm trafik açıklanmış (accounted) olur ve TCP B, 903 değerinde bir ACK'yı geri gönderir.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır