İçerikler :

A İle Gösterilen Harfin Farklı Okunuşları Aykırılaşma - Benzeşmezlik Aykırılaşma - Benzeşmezlik Benzeşme Benzeşme Bilinen Geçmiş Zaman -DI Ekinin Ses Değişimi Çift Ünsüzle Biten Türkçe Kökenli Eylem Dudaksıllaşma Dudaksıllaşma Eski Türkçe Ses Yapısına Göre Oluşan Fiiller .. Eski Türkçe Ses Yapısına Göre Oluşan Fiiller .. Geniş Zaman -(X)r Ekinin Ses Değişimi Göçüşme Göçüşme Ğ Harfi Bir Ses Birimi Değildir Hece Düşmesi Hece Düşmesi Hece Kaynaşması - Büzüşme Hece Kaynaşması - Büzüşme İkincil Sesler J Sesi Söz Başında Bulunmayan Ünsüzler Söz Sonunda Bulunmayan Ünsüzler Türk Alfabesi Türk Alfabesi İle İlgili Bir Site Türk Alfabesinin Harflerinin IPA Karşılıkları Türkçe'de Türkçe Kökenli Kelimelerde İlk Hece.. Türkçe'de Türkçe Kökenli Sözcüklerde Yan Yana.. Türkçe'de Türkçe Kökenli Sözcüklerde Yan Yana.. Türkçe'de y Sesi Yarı Ünlüdür Türkçede Ses Olayları Türkçede Titreşimsiz (Tonsuz veya Sert) Ünsüz.. Türkçede Titreşimsiz (Tonsuz veya Sert) Ünsüz.. Türkçe Kökenli Fiillerin Sonuna Gelebilen Çif.. Türkçe Kökenli Sözcüklerde Sözcük Sonuna Gele.. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Ka.. Türkiye Türkçe'sinde Ünlü Harflerin Sınıfland.. Türkiye Türkçe'sinde Ünlü ve Ünsüz Harfler Türkiye Türkçe'sinde Ünsüz Harflerin Sınıflan.. Türkiye Türkçesinde Sesler Türkiye Türkçesinde Ses Olarak Bulunmasına Ra.. Türkiye Türkçesinde Uzun Ünlüler Türkiye Türkçesinde Ünlüleri Sınıflandırmak İ.. Ünlü Daralması Ünlü Daralması Ünlü Düşmesi Ünlü Düşmesi Ünlü Düzleşmesi Ünlü Düzleşmesi Ünlü İncelmesi - Öndamaksılaşma Ünlü İncelmesi veya Öndamaksılaşma Ünlü Kalınlaşması - Artdamaksıllaşma Ünlü Kalınlaşması veya Artdamaksıllaşma Ünlü Kısalması Ünlü Kısalması Ünlüler Arası Geçişte y Sesi Çıkar Ünlü Türemesi Ünlü Türemesi Ünlü Uzaması Ünlü Uzaması Ünlü Yuvarlaklaşması Ünlü Yuvarlaklaşması Ünsüz Düşmesi Ünsüz Düşmesi Ünsüz İkizleşmesi Ünsüz Sertleşmesi - Ötümsüzleşme Ünsüz Sertleşmesi - Ötümsüzleşme Ünsüz Tekleşmesi Ünsüz Tekleşmesi Ünsüz Türemesi Ünsüz Türemesi Ünsüz Yumuşaması - Ötümlüleşme Ünsüz Yumuşaması - Ötümlüleşme Yardımcı Ünsüzler - Kaynaştırma Sesleri - Bağ.. Yardımcı Ünsüzler - Kaynaştırma Sesleri - Bağ.. Yarı Ünlü Yor Ekinin Ses Değişimi

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Türk Alfabesi

Tanım: Türkiye Türkçesinde yazı için kullanılan Latin alfabesinden uyarlanmış alfabe. A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ ,J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö , p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z) harflerinden oluşmaktadır.

Veri

Türkiye Türkçe'sinde Ünlü ve Ünsüz Harfler

Türkiye Türkçesinde 8 ünlü (A, E, İ, I, O, Ö, U, Ü) ve 21 ünsüz (B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z) harf bulunmaktadır.


Veri

Türkiye Türkçe'sinde Ünlü Harflerin Sınıflandırılması

Türkiye Türkçe'sinde ünlü harfler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır :
Kalın/İnce veya Arka/Ön Damak oluşuna göre :
 • Kalın : A, I, O, U
 • İnce : E, İ, Ö, Ü
Yuvarlak/Düz oluşuna göre :
 • Düz : A , E, İ , I
 • Yuvarlak : O, Ö, U, Ü
Geniş/Dar oluşuna göre :
 • Geniş : A, E , O, Ö
 • Dar : I, İ, U, Ü

Veri

Türkiye Türkçesinde Ünlüleri Sınıflandırmak İçin Kullanılan Özellikler

Türkiye Türkçesinde ünlü (sesli, vokal) seslerin sınıflandırılmasında kullanılan özellikle aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 • Ön / Arka veya Kalın / İnce : Dilin ön veya arka tarafının damak ile arasındaki mesafeyi kapatması sonucu oluşur. Örneğin A sesi, arka , e sesi ise ön damak ünlüsüdür. A, I, O, U arka, E, İ, Ö, Ü ise ön damak ünlüsüdür. Dikkat edilirse arka ünlü sesleri kalın, ön ünlü sesleri incedir.
 • Düz / Yuvarlak : Dudakların düz veya yuvarlak olmasına göre oluşur. A, E, İ, I için dudaklar düz iken, O, Ö, U, Ü için dudaklar yuvarlaktır.
 • Geniş / Dar : Dilin yayvan olarak hava yolunu kapatma seviyesine göre oluşur. A, E, O, Ö geniş, I, İ, U, Ü ise dardır. Türkçe'de kapalı E adı verilen, geniş E sesinin, İ sesi gibi kapalı olarak söylenmesi oluşan bir ses de bulunmaktadır.
 • Kısa / Uzun : Türkçe'de ünlüler kısadır. I harfi diğer ünlülere göre biraz daha kısadır. Özellikle yabancı dilden gelen kelimelerde A, U, I, İ sesleri uzun olabilmektedir. Örneğin kâr , kâfi vb..

Veri

Türkiye Türkçe'sinde Ünsüz Harflerin Sınıflandırılması

Türkiye Türkçe'sinde ünsüz harfler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır :
Titreşimli (Tonlu) olup olmamasına göre :
 • Titreşimli (Yumuşak) : B, C, D, G, J, L, M, N, R, V, Y, Z
 • Titreşimsiz (Sert) : Ç, F, H, K, P, S, Ş, T
Eklemlenme (boğumlanma) organı ve eklemlenmenin (boğumlanmanın) yapıldığı yere göre :
 • Dudak (çift dudak) : B, M, P
 • Diş-dudak : F, V
 • Diş eti : D, L , N , R , S, T, Z
 • Diş eti ardı-dil önü : C, Ç , J, Ş
 • Ön damak- dil ortası : G , K, Y
 • Art-damak : Ğ
 • Gırtlak : H
Eklemlenme sonucu havanın çıkış biçimine göre :
 • Patlayıcı : B, C, Ç , D, G, K, P, T
 • Sızıcı : F, H, J, S , Ş, V, Y, Z
 • Akıcı : M, N , L, R ,Y
Eklemlenme sonucu havanın çıkış yoluna göre :
 • Ağız : B, C, Ç , D, G, K, P, T, F, H, J, S , Ş, V, Y, Z , L, R
 • Burun/Geniz : N, M

Veri

Türkiye Türkçesinde Ses Olarak Bulunmasına Rağmen Harf Olmayan Sesler

Türkiye Türkçe'sinde bazı farklı okunuşlar olmasına rağmen alfabeye alınmayan aşağıdaki sesler bulunmaktadır:
 • Kapalı e : Örneğin el (yabancı yer anlamına gelen) kelimesindeki e sesi. Organ olan el kelimesindeki e sesi ile farklı okunduğuna dikkat ediniz. Benzer bir şekilde perde kelimesindeki ilk e açık iken ikinci e kapalıdır. Erkek kelimesini okurken de ilk e kapalıdır. Örneğin kendi kelimesindeki e kapalıdır ve bunu şeker kızın adını candy (kendi) ile karşılaştırın.
 • Ön a : Örneğin harp (savaş) kelimesindeki a sesi. Çalgı anlamındaki harp kelimesindeki a sesi ile farklı okunduğuna dikkat ediniz.
 • Ön Damak l'si (İnce l) : Sol taraf anlamındaki sol kelimesindeki l sesi ile nota anlamındaki sol kelimesindeki l sesi farklıdır.
 • Ön Damak g'si (İnce g) : Tezgah kelimesindeki g sesi.
 • Ön Damak k'sı (İnce k) : Kâfi kelimesindeki k sesi.

İpucu

Türkçe'de Türkçe Kökenli Kelimelerde İlk Hece Dışında O ve Ö Harfi Bulunmaz

Türkçe'de Türkçe kökenli kelimelerde ilk hece dışında O ve Ö harfi bulunmaz. -yor eki bu açıdan bir istisna oluşturur

İpucu

Ğ Harfi Bir Ses Birimi Değildir

Ğ harfi bir ses birimi (fonem) değildir . Sesli harflerin önünde ya sesli harfi uzatır veya y gibi okunur. Örneğin dağ / daa , soğuk / so(y)uk

İpucu

A İle Gösterilen Harfin Farklı Okunuşları

A harfi, Türkçe'deki normal A sesi yanında, ön A denilen, daha ön gırtlaktan çıkan bir A sesini de vermektedir. Örneğin harp, bir müzik aleti iken, ön A ile söylenen harp , savaş anlamına gelir ve burada A harfi farklı söylenmektedir. Bu nedenle örneğin -in eki müzik aletine eklenirken harpın , savaş anlamına gelen kelimeye eklenirken harbin olmaktadır

İpucu

Türkçede Titreşimsiz (Tonsuz veya Sert) Ünsüzler Fıstıkçı Şahap İle Hatırlanabilir

Türkçe'de titreşimsiz (tonsuz veya sert) olarak tanımlanan ünsüzleri bulmak için "fıstıkçı şahap" ifadesi kullanılabilir. "fıstıkçı şahap" ifadesinde geçen ünsüzler(f,s,t,k,ç,ş,h,p)  titreşimsiz (tonsuz veya sert) ünsüzlerdir


İpucu

Türkçede Titreşimsiz (Tonsuz veya Sert) Ünsüzler Çift Haseki Paşa İle Hatırlanabilir

Türkçe'de titreşimsiz (tonsuz veya sert) olarak tanımlanan ünsüzleri bulmak için "Çift Haseki Paşa" ifadesi kullanılabilir. "Çift Haseki Paşa" ifadesinde geçen ünsüzler(ç,f,t,h,s,k,p,ş) titreşimsiz (tonsuz veya sert) ünsüzlerdir

Kaynak

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

01/11/1928 tarihinde kabul edilen, 1353 sayılı "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un tam metni

Kaynak

Türk Alfabesi İle İlgili Bir Site

Türk Alfabesi ile ilgili temel bilgileri bulabilceğiniz bir site

Veri

Türk Alfabesinin Harflerinin IPA Karşılıkları

Türkçenin seslerinin ve Türk alfabesinin IPA karşılıkları aşağıdaki gibidir:
HARFIPA
Aɑ
Bb
Cd͡ʒ
Çt͡ʃ
Dd
Ee
Ff
Gg
Ğɣ
Hh
İi
Iɯ
Jʒ
Kk
Lɫ
Mm
Nn
Oo
Öø
Pp
Rɾ
Ss
Şʃ
Tt
Uu
Üy
Vv
Yj
Zz

Veri

Türkiye Türkçesinde Sesler

Türkiye Türkçesinde her harf bir sese karşılık geldiği kabul edilir ancak harf karşılığı olmayan bazı sesler de vardır. Daha doğrusu bazı harfler iki sesi de verir. Örneğin k, g, ve l için hem kalın hem de ince ses vardır. Farklı bir harf olan ğ'in ses olup olmadığı tartışılır. Çünkü ğ harfi bazı durumlarda y sesini verir, bazı durumlarda sesli harfi uzatır, ancak bazı durumlarda güçlü olmayan bir ğ sesi verir. Görüldüğü gibi ğ harfi farklı durumlarda farklı işlev görmektedir.
Bir de uzun ünlüler vardır. Özellikle yabancı dillerden gelen kelimelerde bulunur. Şapka işareti ile gösterilir. Ancak bu ayrı bir ses olarak değerlendirilmez. Bir sesin uzun söylenişidir. Örnek kelimeler: hâlâ, lâle, bîçare, mahkûm
Türkiye Türkçesinde bugün kullanılan sesler ve hangi harflerle gösterildikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:
SESHARF
aa
ön aa
bb
cc
çç
dd
ee
kapalı ee
ff
gg
ince gg
ğğ
hh
ii
ıı
jj
kk
ince kk
ll
ince ll
mm
nn
oo
öö
pp
rr
ss
şş
tt
uu
üü
vv
yy (bazı durumlarda ğ)
zz

Veri

Türkiye Türkçesinde Uzun Ünlüler

Bugün Türkiye Türkçesinde uzun ünlü sadece yabancı dillerden gelen kelimelerde olduğu kabul edilir. Ancak eski tarihlerde bazı Türkçe kökenli kelimelerin uzun ünlü ile söylendiği tahmin edilmektedir. Az sayıda Türkçe kökenli kelimede kısa ünlü kullanılabilmesi gibi uzun ünlü hali de yaşamaktadır. Örneğin yarın kelimesinde a harfi uzun da okunabilmektedir. "Yad" (yabancı) kelimesinde de a uzun okunabilmektedir. Özellikle Arapça ve Farsça'dan geçen kelimelerde uzun harfler ^ ile gösterilebilir. Örnekler:
hâlâ (ilk a uzun, ikinci a normaldir, şapka ince l'den dolayı eklenir)
kâtil
kâtip
âlim
numûne (ikinci u uzun)
iman (i uzun)
ruhanî (u, a ve i uzun)
âdem
âlem
Ğ harfi bazı durumlarda ünlülerin uzun okunmasını sağlar ve herhangi bir sesi belirtmez. Örneğin ağabey kelimesi aabey şeklinde söylenmektedir ve a uzundur ve ğ sesi yoktur.
doğru>dooru
yağ>yaa
dağa>daa
bağlı>baalı
yapacağım>yapcaam
Tek başına kısa olan bazı kelimeler, bir ek aldığı zaman uzayabilir:
hesap>hesabı (hesaabı)
hayat>hayatım (hayaatım)
yar>yarim (yaarim)

Veri

J Sesi

Türkçe kökenli hiç bir kelimede bu ses bulunmaz. Farsçadan ve daha çok Fransızcadan gelen sözcüklerde bulunur
 • jilet
 • Jale
 • jandarma
 • Japon
 • reji
 • jimnastik
Bu nedenle halk bazen \j\ sesini \c\’ye benzetip söyler : cilet, cale, candarma, capon, reci cimnastik

Veri

İkincil Sesler

\c\ , \f\ , \h\ ve \v\ sesi Türkçenin ilk halinde bulunmaz. Bu sesler diğer birincil seslerin değişmesi ile oluşmuştur.
Ek olarak ğ ses olmamasına rağmen g sesinden ikincil olarak oluşmuştur.
 • açıkmak > acıkmak
 • kani > hani
 • öbke > öfke
 • yuyka > yufka
 • sançak > sancak
 • takı > dahi
 • yag > yağ

Veri

Söz Başında Bulunmayan Ünsüzler

Türkçe kökenli sözcüklerde ilk seste \ğ\, \l\ \m\ \n\ \r\ \ş\ ve \z\ bulunmaz. Bu seslerin ilk ses olduğu kelimelerin birkaç istisna dışında tamamı başka dillerden alıntıdır.
Örneğin ne soru sözcüğünden türemiş soru cümlelerindeki \n\ başta olur :
 • ne
 • nere
 • nereye
 • nerede
 • nereden
 • neresi
 • niçin (ne için)
 • neden
 • nasıl (ne asıl)
Eski Türkçe sözcüklerde sözcük başında \d\ \p\ \g\ \ş\ \v\ bulunmaz. Söz başında bulunan bu ikincil sesler birincil seslerden dönüşmüşlerdir :
 • temür > demir
 • tal > dal
 • barmak > parmak
 • kök > gök
 • kel- > gel-
 • siş > şiş
 • bar- > var-
 • ber- > ver-

\ş\ sesi de şimdi gibi birleşmeden ilk ses olabilir :
uş + imdi > şimdi

Veri

Söz Sonunda Bulunmayan Ünsüzler

Türkçe kökenli sözcüklerde söz sonunda ötümlü ünsüz (\b\ \c\ \d\ \g\ \j\ \l\ \m\ \n\ \r\ \v\ \y\ \z\) bulunmaz. Birkaç istisna vardır :
 • ad
 • od (ateş)
 • sac
 • yad
Ötümlü ünsüzlerden zaten \j\ sesi Türkçe kökenli değildir bu nedenle bulunmaması normaldir. \c\ , \f\ , \h\ ve \v\ sesleri daha önce bahsedilen ikincil seslerdir ve söz sonundaki birincil sesler bu ikincil sese dönüşmemişlerdir. Bu nedenle bu ikincil sesler de söz sonunda bulunmaz.
Ancak bazı sözler bir ek aldığında ses ötümlü hale gelir yani ötümlüleşirken bazılarında aynı durum oluşmaz :
kökeklikökekli
dipdibeipipe
tat-tadacakyut-yutacak
gökgöğekökköke
Türkçeye diğer dillerden gelen gelen cümle sonunda ötümlü ünsüz bulunmama kuralına uyarlar. Ancak ek aldıklarında onlar da ötümlüleşirken :
 • kitab > kitap > kitab
 • ceng > cenk > cengi
 • method > metot > metodu
 • electric > elektrik >elektriği
Bazı istisnalar vardır :
 • pabb > hap > hapı
 • type > tip > tipi
 • hürriyet > hürriyeti
 • cumhuriyet >cumhuriyeti

Arapça -iyet ekinden sonra ek alındığında hiç bir zaman \t\ sesi \d\ sesine dönüşmez.

Kavram

Yarı Ünlü

Tanım: Ünsüzler gibi bir organ tarafından güçlü bir şekilde de değil de daha az bir şekilde etkilenmesinden dolayı yarı ünlü gibi çıkan sesler. Ünsüzlerde çıkan ses dil, diş, dudak gibi organlar tarafından engelle karşılaşırken yarı ünlüde bu engel belli belirsiz veya çok hafiftir. Örneğin Türkçe'de \y\ sesi yarı ünlü olarak da görülmektedir.

Sav

Türkçe'de y Sesi Yarı Ünlüdür

Türkçede \y\ sesi için yarı ünlü ifadesi kullanılır. \y\ sesi tıpkı bir ünlü gibi çıkar sadece dil çok az ön damağa dokunur. Diğer ünsüzler gibi organ müdahalesi kesin değildir. Yani oluşan ses \y\ ünsüzünde çok önemli engelle karşılaşmadan dışarı çıkar. Yarı ünlü kabul edilmesinin nedeni budur.

İpucu

Ünlüler Arası Geçişte y Sesi Çıkar

Türkçede \y\ sesi için yarı ünlüdür. Bu nedenle ünlüler arası geçişte \y\ sesi sesi çıkar. Örneğin önce \i\ sonra da \a\ sesini veya \i\ sesinden sonra \e\ sesini çıkarmaya çalışın. Sesler arası geçerken \y\ sesi çıkar.

Veri

Türkçe'de Türkçe Kökenli Sözcüklerde Yan Yana İki Ünlü Gelmez

Türkçe kökenli sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Yabancı dilden gelen bazı sözcüklerde görülür sadece :
 • teori
 • reel
 • reaktör

Veri

Türkçe'de Türkçe Kökenli Sözcüklerde Yan Yana Aynı İki Ünsüz Gelmez

Türkçe sözcüklerin köklerinde ikiz ünsüz yani aynı ünsüzün tekrarlanması yoktur. Sadece sonradan değişime uğramış istisnalar vardır :
 • anne
 • elli
 • yassı

Veri

Türkçede Ses Olayları

Bazı sözcüklere ekler geldiğinde, sözcükler birleştiğinde veya sonuna eylemler geldiğinde bazı ses değişmeleri yaşanır. Eğer olan bir ses okunmaz haline geliyor ise düşme olayı oluşur. Hem ünlü hem de ünsüzlerde düşme olayı görülür. Bazen de araya fazladan bir ses türer ve bu olaya da türeme adı verilir. Hem ünlü hem de ünsüzlerde türeme olayı görülür. Ünlülerde geniş ünlüler dar ünlü haline geliyor ise daralma olayı olmuş demektir. Ünsüzlerde bir ses yumuşakken sertleşiyorsa sertleşme eğer sertken yumuşuyorsa yumuşama adı verilir. Sertleşme, yumuşamaya ve daralma olaylarına genel olarak benzeşme adı verilir. Yan yana gelen iki sesin birbirini etkilemesi hatta bazen seslerin yer değiştirmesi olayına da aykırılaşma veya yer değiştirme adı verilir.

Kavram

Ünlü Düşmesi

Tanım: Ünlü ile başlayan bir ek veya sözcük geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlünün veya ekteki ilk ünlünün düşmesi durumu.

Veri

Ünlü Düşmesi

Ünlü ile başlayan bir ek veya sözcük geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlünün veya ekteki ilk ünlünün düşmesine ünlü düşmesi adı verilir :
 • oğul + u > oğlu
 • burun + u > burnu
 • karın + ı > karnı
 • beyin + imiz > beynimiz
 • fikir + i > fikri
 • gönül + ü > gönlü
 • şehir + e > şehre
 • oyun + a > oyna
 • ileri + le > ilerle
 • sızı - la > sızla
 • güzel + imiş > güzelmiş
 • yorgun + ise > yorgunsa
 • devir + il > devril-
 • garip + idi > garipti
 • kedi + ile > kediyle
 • kavuş + ak > kavşak
 • çiçek + ile > çiçekle
 • deri + ile > deriyle
 • hüküm + ü > hükmü
Dikkat edilirse -imek ek fiili (-idi, -imiş, -ise) eki eklendiğinde ekin başındaki \i\ sesi düşer. Yine ile sözcüğünde \i\ sesi düşer ve bazılarında \y\ sesi girer. Bunun sebebi önce \y\ sesinin türemesi ve sonra da i sesinin düşmesidir :
 • deri + ile > deriyile > deriyle
ile sözcüğüyle yapılan bazı birleşmelerde önce \y\ sesi türer ardında \i\ sesi düşer :
 • kedi + ile > kedi + y + ile > kediyle
 • kutu + ile > kutu + y + ile > kutuyla
Birleşirken :
 • kahve + altı > kahvaltı
 • kayın + ana > kaynana
 • pazar + ertesi > pazartesi
et- yardımcı eylemiyle :
 • seyir et > seyret
 • keşit et > keşfet
 • sabır et > sabret
 • şükür et > şükret
 • kayıp et >kaybet
Yukarıdaki örnekler ses düşmesi bir hecenin de düşmesine sebep olur. Bu nedenle hece düşmesi adı da verilir.
 • beyin + imiz > beynimiz (be-yin-i-miz (4 hece) > bey-ni-miz (3 hece))
 • gönül + ü > gönlü (gö-nül-ü (3 hece) > gön-lü (2 hece))
 • pazar + ertesi > pazartesi (pa-zar er-te-si (5 hece) > pa-zar-te-si (4 hece))
Türkçenin tarihi değişimlerinde ünlü düşmesi eğilimi de gösterir. Bu durumun görüldüğü bazı sözcüklerin eski hali ile yeni hali aşağıdadır :
 • dir + i + lik > dirlik
 • hep + i + si > hepsi
 • yat + a + sı > yatsı
 • uyu + k + u > uyku
 • buyur + uk > buyruk
 • tabışgan > tavşan
Yabancı dilden gelen bazı sözcüklerde de görülür :
 • a:yi:ne > ayna
 • kali:fe > kalfa
 • fai:de > fayda
 • gazete > gaste

Kavram

Ünlü Daralması

Tanım: Geniş ünlü ile biten eylemler -yor veya başka bir ek aldığında \a\ ve \e\ sesi daralarak \ı\, \i\ , \u\ ve \ü\ sesine dönüşmesi olayı

Veri

Ünlü Daralması

Geniş ünlü ile biten eylemler -yor veya başka bir ek aldığında \a\ ve \e\ sesi daralarak \ı\, \i\ , \u\ ve \ü\ sesine dönüşmesine ünlü daralması adı verilir. \a\ sesi \ı\ ve \u\ ya, \e\ sesi ise \i\ ve \ü\ ye dönüşür. En çok -yor ekinde olur :
 • başla + yor > başlıyor
 • oyna + yor > oynuyor
Olumsuzluk olan -me eklendiğinde bu -e sesi de daralır :
 • gel + me + yor > gelmiyor
 • git + me + yor > gitmiyor
Gelecek zaman eki (-ecek, -acak) ekinde de ünlü daralır :
 • yapacak > yapıcak
 • edecek > edicek
 • olacak > olucak
 • görecek > görücek
 • de + ecek > diyecek
 • ye + ecek > yiyecek
Başka eklerle de olabilir :
 • ağlaya > ağlıya
 • başlayan > başlıyan
 • bekleyerek > bekliyerek
 • başlayın > başlıyın
 • arayıp > arıyıp
 • bekleyince > bekliyince
 • de + en > diyen
 • ye + en > yiyen
Türkiye Türkçesinde ünlülerin daralması tarihi bir eğilimdir. Aşağıda bazı sözcüklerin eski hallerine bakılırsa bu eğilim görülebilir. Sadece \a\ ve \e\ sesi değil \o\ ve \ö\ de daralmaya uğramıştır :
 • bedük > büyük
 • gözel > güzel
 • yokarı > yukarı

Kavram

Ünlü Türemesi

Tanım: Bir sözcüğe ek geldiğinde veya iki sözcük birleştiğinde araya bir ünlü türemesi olayı

Veri

Ünlü Türemesi

Bir sözcüğe ek geldiğinde veya iki sözcük birleştiğinde araya bir ünlü türeyebilir. Bu olaya ünlü türemesi denir.
 • bir + cik > biricik
 • dar + cık > daracık
 • genç + cik > gencecik
 • az + cık > azıcık
 • ev + m > evim
Pekiştirme olayı da bir ünlü türemesi olarak görülmektedir :
 • sap + sağlam > sapasağlm
 • güp gündüz > güpegündüz
 • düp düz > düpedüz
Yabancı dilden alınan sözcükler dile geçerken ünlü bir ses türeyebilir. Bazıları yazı dilinde gösterilmez sadece okunurken türer :
 • station > istaston
 • scale > iskele
 • statistique > istatistik
 • akl > akıl
 • fikr > fikir
 • ömr > ömür
 • tren > tiren (okunuş)
 • kral > kıral (okunuş)
 • rişte > erişte
 • grup > gurup (okunuş)
Başka iki ünsüz olması veya \r\ ve \l\ gibi Türkçede başa gelmeyen seslerin olması nedeniyle sözcük başına bir ünsüz eklenir. Dikkat edilirse station, scale, statistique sözcüklerinde başta iki ünsüz varken, rişte sözcüğünde \r\ ile başlamaktadır. Halk ağzında limon > ilimon, recep > irecep söyleme eğilimi \r\ ve \l\ sesinden kaynaklanmaktadır. Bazen de araya ünlü girer :
 • clup > kulüp
 • groshen (kroşen) > kuruş
Fikir, akıl gibi araya ünlü girmiş sözcükler ünlü ek aldığında türemiş ünlü düşer :
 • fikir + i > fikri
 • akıl + a > akla
Ünlü türemesinin ana nedenlerinden biri yan yana gelmeyen iki ünsüzün bir ünlü ile bağlanmasıdır. Bu nedenle bu ünlülere bağlama ünlüsü adı da verilir.
 • ev + m > evim
 • el + m > elim
 • Mor + msu > morumsu
Normal durumlarda bağlama ünlüsünün gerekli olmamasına rağmen kullanıldığı örnekler vardır :
 • el + miz > elimiz
 • el + niz > eliniz
Bu örneklerde elmiz veya elniz Türkçeye göre söylemekte sıkıntı olan sözcükler değildir. Ancak buna rağmen araya \i\ girmiştir. Bunun sebebi burada hem -m ekinin hem de -z ekinin olmasıdır. -z eki eski dönemlerden kalma Türkçe ikizlik yapan ektir ve ikiz, omuz, diz, boynuz, göz gibi sözcüklerde yaşamaktadır :
 • el + m + z > elim + z > elimiz
Bazı ekler için araya bağlama ünlüsü mü giriyor yoksa ekin kendisinde mi ünlü var tartışmaları olmaktadır. Örneğin dile-k, iste-k sözcüklerindeki -k eki , bağlama ünlüsü alarak mı kon-a-k, sür-e-k oluyor yoksa hem -k eki hem de -ek,-ak eki ikinci bir ek mi var tartışmalıdır.

Kavram

Ünlü İncelmesi - Öndamaksılaşma

Tanım: Türkçeni tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde kalın ünlülerin (art damak ünlüsü) incelmesi ve ince ünlüye (ön damak ünlüsü) dönüşmesi

Veri

Ünlü İncelmesi veya Öndamaksılaşma

Türkçeni tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde kalın ünlülerin (art damak ünlüsü) incelmesi ve ince ünlüye (ön damak ünlüsü) dönüşmesi gibi bir eğilim görülmektedir. Bu eğilime Öndamaksılaşma veya Ünlü İncelmesi adı verilir. Bunun için sözcüğün eski ve yeni haline bakılması yeterlidir:
 • yaşıl > yeşil
 • yana > yine
 • yun > yün
 • bıç- > biç
 • şışman > şişman
 • alma > elma
 • ol bir > öbür (Ol bir > o bir > öbir > öbür)
 • o ile > öyle (O ile > oyile > öyile > öyle)
İlginç örneklerden biri bıç- eylemidir. Bu eylem biç- ve biçki gibi şekillere dönüşür ancak bıç-ak, bıç-kı gibi türetilen sözcüklerde ilk halini korur. Benzer şekilde yaş- kökünden gelen yaşarmak ve yeşermek şeklinde iki şekli de Türkçede yaşamaktadır. İncelmeye genellikle \y\, \ç\ ve \ş\ sesleri neden olur ancak aşağıdakiler gibi istisnalar vardır :
 • bın > bin
 • tıl > dil
 • tınla > dinle
Yabancı dillerden alınan bazı sözcüklerde değişime uğrar :
 • habar > haber
 • maktup > mektup

Kavram

Ünlü Kalınlaşması - Artdamaksıllaşma

Tanım: Türkçenin tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde ince ünlülerin (ön damak ünlüsü) kalınlaşmaşı ve kalın ünlüye (art damak ünlüsü) dönüşmesi

Veri

Ünlü Kalınlaşması veya Artdamaksıllaşma

Türkçenin tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde ince ünlülerin (ön damak ünlüsü) kalınlaşmaşı ve kalın ünlüye (art damak ünlüsü) dönüşmesi gibi bir eğilim görülmektedir :
 • tengri > tanrı
 • isig > ısı
Yabancı dillerden gelen sözcüklerde ünlü uyumuna uydurmak için bir artdamaksıllaşma görülür :
 • serhoş > sarhoş
 • zaif > zayıf
 • canaver > canavar
 • di:va:r > duvar (divar>dıvar>duvar)
 • heva > hava
Tarihi bir dönemde ben > bana ve sen > sana şeklinde \e\ sesinin \a\ sesine dönüşmüştür. Bunun sebebi de -ke,-ka ekinin yönelme eki olarak eklenmesi ile ilgilidir:
 • ben + ke > ben + ge > beñe > baña > bana
 • sen + ke > sen + ge > señe > saña > sana

Kavram

Ünlü Yuvarlaklaşması

Tanım: Türkçenin tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde düz ünlülerin yuvarlak ünlülere dönüşmesi

Veri

Ünlü Yuvarlaklaşması

Türkçenin tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde düz ünlülerin yuvarlaklaşması gibi bir eğilim görülmektedir :
 • bedük > büyük
 • yabız > yavuz
Bu eğilim -ki ekine de etki edebilir :
 • dün-ki > dünkü
 • bugün-ki > bugünkü
Yabancı dillerden gelen sözcükleri de etkiler :
 • mümkin > mümkün
 • mufti > müftü
 • tevbe > tövbe

Kavram

Ünlü Düzleşmesi

Tanım: Türkçenin tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde yuvarlak ünlülerin düzleşmesi

Veri

Ünlü Düzleşmesi

Türkçenin tarihi dönem boyunca bazı sözcüklerde yuvarlak ünlülerin düzleşmesi gibi bir eğilim görülmektedir :
 • kapu > kapı
 • saru > sarı
Yabancı dillerden gelen sözcükleri de etkiler :
 • funduk > fındık
 • furun > fırın
Konuşma dilinde \u\ ve \ü\ sesleri \ı\ ve \i\ seslerine daralabilir
 • okuyan > okıyan
 • çürüyecek > çüriyecek
 • yürüyerek > yüriyerek

Kavram

Ünlü Uzaması

Tanım: Bazı kısa ünlülerin bazı durumlarda uzaması durumu

Veri

Ünlü Uzaması

Bazı kısa ünlülerin bazı durumlarda uzaması durumuna ünlü uzaması adı verilir. Aşağıdaki kısa olan ünlüler bir ek gelince uzar :
 • canan > cana:nı
 • devam > deva:mı
 • hayat > haya:tım
 • hal > ha:li
 • yar > ya:ri
Uzama : ile belirtilmiştir. Aynı ismin cins isminde uzama varken özel isimde uzama olmayabilir :
 • murad > mura:dım (Uzama var)
 • Murat > Murat'ım (Uzama yok)

Kavram

Ünlü Kısalması

Tanım: Bazı uzun ünlünün kısa ünlüye dönüşmesi olayı

Veri

Ünlü Kısalması

Uzun bir ünlünün kısalması olayına ünlü kısalması adı verilir. Türkçenin tarihi devirlerinde uzun olan seslerin çoğunluğu kısalmıştır. Sadece bazı istisnalar kalmıştır :
 • yarın > ya:rın
 • yad (yabancı) > ya:d
Yabancı dilden alınan sözcüklerde uzun ünlüler kısalma eğilimi gösterir :
 • hesa:b > hesap
 • kita:b > kitap
 • meka:n > mekan
Bazen ek alınca kısalır :
 • menfi: > menfilik

Kavram

Ünsüz Sertleşmesi - Ötümsüzleşme

Tanım: Sözcük sonunda \p\, \ç\, \t\, \k\ gibi sert (tonsuz, titreşimsiz) ünlülerle sözcüklere gelen eklerdeki ilk sesin de sertleşmesi veya ekin sert sesli olanının kullanılması şeklinde gerçekleşen olay. Bu olay ünsüz uyumu olarak da bakılabilir.

Veri

Ünsüz Sertleşmesi - Ötümsüzleşme

Sözcük sonunda \p\, \ç\, \t\, \k\ gibi sert (tonsuz, titreşimsiz) ünlülerle sözcüklere gelen eklerdeki ilk sesin de sertleşmesi şeklinde gerçekleşen olaya ünsüz sertleşmesi adı verilir. Aslında bu durum ünsüz uyumu konusunda bahsedilen konudur.
 • aç-dı/aç-tı > açtı (Tonsuz ç ile tonsuz t)
 • kap-dı/kap-tı > kaptı (Tonsuz p ile tonsuz t)
 • diş-ci/diş-çi > dişçi (Tonsuz ş ile tonsuz ç)
 • seç-gin/seç-kin > seçkin (Tonsuz ç ile tonsuz k)
 • Türk-ce/Türk-çe > Türkçe (Tonsuz k ile tonsuz ç)
 • sınıf-da/sınıf-ta > sınıfta (Tonsuz f ile tonsuz t)
 • dolap-da/dolap-ta > dolapta (Tonsuz p ile tonsuz t)
Aslında bu olaya ünsüz uyumu olarak bakılması daha doğrudur. Çünkü ek ünsüzü sertleşmez sadece ekin sert olanları kullanılır. Örneğin aç-tı ifadesinde -dı ekindeki d sertleşerek t olmuş değildir. Zaten -tı eki de vardır ve tonsuz \ç\ sesinden sonra yine tonsuz \t\ ile başlayan ses tercih edilmiş yani uyum oluşmuştur. Bu açıdan bakıldığında aslında bir ses olayı yoktur daha çok bir ünsüz uyumu vardır. Türkçenin tarihi sürecinde bazı sesler ötümsüzleşmiştir :
 • barmak > parmak
 • bastırma > pastırma
 • bars > pars
Alıntı sözcükler alınırken bazı sesler ötümsüzleşmiştir :
 • dest-gah > tezgah
 • kitab > kitap
 • redd > ret
Konuşma dilinde bazen \z\ sesi \s\ ye dönüşebilir :
 • yapıyoruz > yapıyos
 • olmaz > olmas

Kavram

Ünsüz Yumuşaması - Ötümlüleşme

Tanım: Sözcük sonunda bulunan \p\, \ç\, \t\, \k\ gibi ünsüzlerin ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında \b\, \c\, \d\, \g\ \ğ\ olarak dönüşmesi.

Veri

Ünsüz Yumuşaması - Ötümlüleşme

Sözcük sonunda bulunan \p\, \ç\, \t\, \k\ gibi ünsüzlerin ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında \b\, \c\, \d\, \g\ \ğ\ olarak dönüşmesine ünsüz yumuşaması adı verilir. Ötümsüz olan ünsüzler ötümlü hale gelmesinden dolayı Ötümlüleşme adı da verilir
 • kitap > kitabı
 • cenk > cengi
 • metot > metodu
 • elektrik > elektriği
 • dolap > dalabı
 • burç > burcu
 • kilit > kilide
 • köpek > köpeğin
 • kağıt > kağıdı
 • cocuk > cocuğu
 • ağaç > ağacı
Tek heceli sözcüklerin çoğunda yumuşama olmaz :
 • at > atın (adın olarak değişmedi)
 • top > topu (tobu olarak değişmedi)
 • ölç > ölçer (ölcer olarak değişmedi)
 • et > eti (edi olarak değişmedi)
 • saç > saçı (sacı olarak değişmedi)
 • süt > süt (süde olarak değişmedi)
Ancak sonunda \lt\, \nt\, \rt\ ve \nç\ gibi çift ünsüz olanlarda gerçekleşir :
 • dört > dördü
 • art > ardı
 • ant > andımız
 • cilt > cildi
 • dinç > dincim
İki ve daha çok heceli sözcüklerin sonunda her zaman yumuşama olur. Sadece -t eki alan bazı sözcüklerde bu durum oluşmaz :
 • yap+ı+t > yapıtı
 • an+ı+t > anıtı
Başka dilden gelen kelimeler de ötümlüleşme olmayabilir :
 • millet > milletin (milledin olarak değişmez)
 • hukuk > hukuka (hukuğa olarak değişmez)
 • hürriyet > hürriyeti (hürriyedi olarak değişmez)
 • cumhuriyet > cumhuriyeti (cumhiriyedi olarak değişmez)
 • hap > hapı (habı olarak değişmez)
 • tip > tipi > tibi olarak değişmez
 • devlet > devleti (devledi olarak değişmez)
Arapça -iyet ekinden sonra ek alındığında hiç bir zaman \t\ sesi \d\ sesine dönüşmez. Bazı yabancı dilden gelenlerde ötümlüleşme oluşur :
 • renk > rengi
 • denk > dengi
 • ahenk > ahengi
 • katalog > kataloğu
 • sosyolog > sosyoloğu
Özel isimlerde yazıda yumuşama gösterilmez ama seslendirirken yumuşak söylenir :
 • Burak’ın (burağın olarak okunur)
 • Mehmet’e (mehmede olarak okunur)
 • Sinop’a (sinoba olarak okunur)
 • Irak’a (Irağa diye okunur)
 • Zonguldak’a (zonguldağa olarak okunur)
Türkçe tarihi süreci içinde sözcüklerde bazı seslerde ötümlüleşme gerçekleşmiştir :
 • kel- > gel-
 • kir- > gir-
 • kör- > gör-
 • te- > de-
 • tıl > dil
 • key( giy
 • tög- > döv-
 • köç > göç
 • tolu > dolu
 • tokuz > dokuz
 • kümüş > gümüş
 • temir > demir
 • teñiz > deniz
 • çipın (sinek) > cibinlik
 • sançı > sancı
 • boltukınta > olduğunda
boltukınta > olduğunda örneğinde t>d, k>g ve t>d şeklinde üç ayrı ötümlüleşme gerçekleşmiştir.

Kavram

Ünsüz Düşmesi

Tanım: Türkçede bazı sözcüklerde, ek aldığında veya birleştiğinde bazı ünsüzlerin düşmesi olayı

Veri

Ünsüz Düşmesi

\k\ sesi ile biten sözcüklere -cak, -cek, -cik, -cık eki geldiğinde \k\ sesi düşer. Buna ünsüz düşmesi adı verilir.
 • çabuk + cak > çubucak
 • sıcak + cık > sıcacık
 • minik + cik > minicik
 • ufak + cık > ufacık
Ünsüz düşmesi tarihsel süreç içinde Türkçede çok gerçekleşmiştir. Örneğin eski Türkçede -g ekinin Türkiye Türkçesinde düştüğü görülmektedir :
 • kapıg > kapı
 • ölüg > ölü
 • satgıcı > satıcı
 • yalgan > yalan
 • sarıg > sarı
 • belgülüg > belli
Bazı sözcüklerde \l\ ve \r\ sesi de tarihi süreç içinde düşmüştür.
 • ol > o
 • er- > i- (imek, imiş ..)
 • berk > pek
 • arslan > aslan
 • oltur > otur
 • keltür > getür
Baştaki \b\ ünsüzü ol- sözcüğü için düşmüştür :
 • bol- > ol-
Tarihi dönemlerde kişi ekleri olarak kullanılan -ben ve -biz de ek haline gelmiş ve \b\ düşmüştür :
 • kelür ben > gelürven > gelürem > gelirim
 • kelür biz > gelürüz > geliriz
Sondaki \b\ ünsüzü su sözcüğü için düşmüştür :
 • sub > su
Farsça bazı sözcüklerin sonundaki \ng\ sesinde \n\ sesi düşmüş sonra da \g\ \k\ sesine dönüşmüştür :
 • tufeng > tüfeg
 • tüfek > fişeng
 • fişeg > fişek
Sondaki \k\ sesini düşmesi ile misk sözcüğü mis sözcüğünü türetmiştir. İki sözcükte kullanılmaktadır :
 • misk > mis
Misk güzel kokulu bir madde türü olarak, mis de güzel kokulu anlamında kullanılmaktadır. Konuşma dilinde bazı ünsüzler söylenmeyebilir. Aşağıdaki örneklerde \r\ sesi konuşma dilinde söylenmeyebilir :
 • yapıyonuz > yapıyo
 • yapıyosunuz > yapıyolar
 • yapıyom > yapıyoz
 • gidiyom > ölüyom
Bazı sözcüklerde \t\ sesi konuşma dilinde düşebilir :
 • dost > dos
 • rast > ras
 • abdest > aptes
 • dürüst > dürüs
 • serbest > serbes
 • astsubay > assubay
 • üstçavuş > üsçavuş
 • çiftçi > çifçi
Tarihi süreç içinde \t\ sesinin düşmesi yazı diline de geçebilir:
 • destgah > tesgah > tezgah
\h\ sesi de bazen konuşma da düşebilir.
 • Mehmet > memet
 • mahsus > mâsus
 • tohum > toum
 • ishal > isal
 • dershane > dersane
\y\ sesi yarı ünlü bir ses sayıldığından tarihi süreç içinde düşme eğilimindedir :
 • böyle > bö:le
 • pekiyi > pekii >peki

Kavram

Ünsüz Tekleşmesi

Tanım: Türkçe’de tarihi süre boyunca yan yana gelen aynı ünsüzün tek ünsüze inmesi olayı

Veri

Ünsüz Tekleşmesi

Türkçe’de tarihi süre boyunca yan yana gelen aynı ünsüz tek ünsüze iner. Yabancı dillerden gelen sözcükler içinde bu gerçekleşir :
 • ullug > ulu
 • amma > ama
 • evvel > evel (söyleyişte)
 • çille > çile
 • zann > zan
 • kerre > kere
 • kassap > kasap
 • hammam > hamam
 • hiss > his
 • hakk > hak
 • aff > af
 • hatt > hat
 • tıbb > tıp
Yukarıdaki örneklerde ullug sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcük iken diğerleri yabancı dillerden gelmiştir. Ancak bu sözcüklerin bir kısmı yardımcı eylem aldığında ses tekrar çiftlenir :
 • zan ( zannetmek
 • his ( hissetmek
 • sır ( sırrını
 • af ( affetmek
 • tıp (tıbb) > tıbbın
İkiz ünsüzün korunduğu bazı istisnalar vardır :
 • elli
 • belli

Kavram

Ünsüz Türemesi

Tanım: Bir sözcük içinde , ek aldığında veya birleşik sözcük oluşurken bazı ünsüzlerin türemesi olayı.

Kavram

Ünsüz İkizleşmesi

Tanım: Bazı ünsüzlerin tekrarlanması (ikizleşme) şeklinde gerçekleşen ses olayı

Veri

Ünsüz Türemesi

Özellikle Arapça gibi bir yabancı dilden gelen bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında veya eylemle kullanıldığında sondaki ünsüz çiftlenir. Buna ünsüz türemesi adı verilir.
Arapçadan gelen kelimelerde Arapça -en eki geldiğinde \t\ sesi türer :
 • cümle + en > cümleten
 • madde + en > maddeten
 • ilave+en > ilaveten
-î eklendiğinde de \v\ sesi türeyebilir :
 • aile > ailevî
 • mana > manevî

Ünsüz İkizleşmesi

Bazı seslerin tekrarlanması (ikizleşme) şeklinde olan olaya ünsüz ikizleşmesi adı verilir.
 • zan + etmek > zannetmek
 • zan + ım + ca > zannımca
 • red etmek > reddetmek
 • af etmek > affetmek
 • hak + ı > hakkı
 • hac + a > hacca
 • sır + n + ı > sırrını
Türkçe tarihsel süreç içinde bazı sesler ikizleşmiştir :
 • elig > elli
 • ana > anne
Alıntı sözcüklerde de rastlanabilir :
 • cuza:m > cüzzam
Bazen vurgu katmak için ses ikizleştirilir :
 • eşek > eşşek

Kavram

Yardımcı Ünsüzler - Kaynaştırma Sesleri - Bağlama Ünsüzleri

Tanım: Ünlü ile biten bazı sözcüklerin sonuna ünlü ile bir ek geldiğinde araya \n\, \s\, \ş\, \y\ seslerinin girmesi ile gerçekleşen ses olayı.

Veri

Yardımcı Ünsüzler - Kaynaştırma Sesleri - Bağlama Ünsüzleri

Ünlü ile biten bazı sözcüklerin sonuna ünlü ile bir ek geldiğinde araya \n\, \s\, \ş\, \y\ sesleri girer. Bu seslere kaynaştırma sesleri, yardımcı ses, bağlama ünsüzleri veya kaynaştırma harfleri adı verilir. Kaynaştırma harflerini hatırlamak için yaşasın sözcüğü kullanılabilir. Ancak bazı dilbilimciler sadece \y\ sesini bağlama ünsüzü olarak kabul eder. Diğerlerinin farklı nedenlerde türediğini belirtirler.
 • hava+ ı > havayı
 • Kapı + a > kapıya
 • sevgi + in > sevginin
 • araba + ı > arabası
 • iki + er > ikişer
 • biri + i > birini
 • anne + i + i > annesini
 • çanta + ı > çantası
\n\ sesi bazı yerlerde sadece üçüncü tekil iyelik eki görevi görür ve ayrı bir ektir. Burada bağlama ünsüzü değildir :
 • ev + i + n + de > evinde
 • masa + sı + n + da > masasında
 • bu + n + u > bunu
 • şu + n + u > şunu
Bu nedenle \n\ sesine zamir n’si adı da verilmektedir. \ş\ sesi ise sadece sayılarda kullanılır ve beş-er sözcüğünden dolayı diğer sözcükler de etkilemiştir ve ek halini almıştır
 • bir-er > birer
 • üç-er > üçer
 • beş-er > beşer
 • iki-er > ikişer
 • altı-ar > altışar
Artık bir bağlama ünsüzünden çok bir -şer/-şar eki oluşmuştur. Sadece burada kullanılmaktadır ve genel bir bağlama ünsüzü görevi görmez. \s\ sesi ise eski dönemlerden gelen bir çoğul ekidir. Örneği anne-s-i ifadesi aslında anne-ler-i gibi bir anlama gelmektedir. \s\ sesinin bir ek olduğu unutulmuş \s\ sesinin bağlama ünsüzü olduğu zannedilmiştir. Tarihi bir süreci içinde bazı sözcüklerin başında \h\ sesi türemiştir :
 • öyük > höyük
 • örgüç > hörgüç
Alıntı sözcüklerde de rastlanabilir :
 • a:veng > hevenk
Tarihi bir süreci içinde bazı sözcüklerin başında \v\ sesi türemiştir :
 • ur- > vur-
Tarihi bir süreci içinde az sayıda bazı sözcüklerin başında \n\ sesi türemiştir :
 • kılıç > kılınç
 • tuç > tunç
 • ortaca > ortanca
Başka geçmişte gerçekleşmiş ve bitmiş ünsüz türeme örnekleri :
 • olur > oltur (>otur)
 • kaplubaka > kaplumbağa
 • ut- > yut-
Yabancı dillerden gelen sözcüklerde tarihi süreç içinde iki ünlü arası bir ünsüz girmiştir :
 • fiat > fiyat
 • konservatuar > konservatuvar
 • mai > mavi
 • dialogue > diyalog
 • pianist > piyanist
Bazı türkçe sözcüklerde de tarihi süreç için \y\ sesi girmiştir :
 • ne ise > neyse
 • ne idi > neydi
 • ne ile > neyle
Bazen sesin uzunluğu da ünsüz türemesine sebep olabilir :
 • kehrüba: > kehribar

Kavram

Aykırılaşma - Benzeşmezlik

Tanım: Yan yana benzer iki ünsüzün seslerinin daha da farklılaşması şeklinde gerçekleşen ses olayı.

Veri

Aykırılaşma - Benzeşmezlik

Yan yana benzer iki ünsüzün seslerinin daha da farklılaşması aykırılaşma adı verilir :
 • ahçı > aşçı
 • tepme > tekme
 • derşür- > devşir
Yabancı dilden alınan kelimelerde de bu özellik görülebilir :
 • muşamma > muşamba
 • attar > aktar
 • ba:dinca:n > patlıcan
Konuşma dilinde de görülür :
 • birader > bilader
 • murdar > mundar

Kavram

Göçüşme

Tanım: İki ünsüzün yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşen ses olayı

Veri

Göçüşme

İki ünsüzün yer değiştirmesine göçüşme adı verilir. Çoğunlukla ağızlarda ve konuşma dilinde görülür :
 • ekşi > eşki
 • köprü > körpü
 • yaprak > yarpak
 • kirpik > kiprik
Bazı yabancı dilden gelen kelimeler göçüşmeye uğramış ve dile o şekilde girmiştir :
 • horyat > hoyrat
 • çaryek > çeyrek
Yan yana olmayan ünsüzler içinde seyrekte olsa görülür :
 • satranç > santraç
 • lanet > nalet

Kavram

Dudaksıllaşma

Tanım: Dudak ünsüzü olmayan bir ünsüzün dudak ünsüzlerine dönüşmesi şeklinde gerçekleşen ses olayı

Veri

Dudaksıllaşma

Dudak ünsüzü olmayan bir ünsüzün dudak ünsüzlerine dönüşmesine dudaksıllaşma adı verilir. Tarih sürecinde geniz \n\ (ñ ile göstereceğiz) sesi \m\ ye dönüşmüştür.
 • koñşu > komşu
 • köñlek > gömlek
 • toñuz > domuz
Arapça ve Farsça alıntılarda da \nb\ sesindeki \n\ \m\ e dönüşür.
 • penbe > pembe
 • çenber > çember
 • tenbel > tembel
 • zanbak > zambak
 • canbaz > cambaz
 • anbar > ambar
Burada \n\ sesinin \m\ ye dönüşmesine benzeşme adı da verilir. Türkçe sözcüklerde de oluşur :
 • saklanbaç > saklambaç
 • dolanbaç > dolambaç
Bu olayın nedeni dudak ünsüzü olan \b\ sesinin önündeki \n\ sesini kendisine benzer bir dudak ünsüzü olan \m\ ye çevirme eğilimidir. Yani \nb\ her zaman \mb\ ye dönme eğilimi gösterir.

Kavram

Benzeşme

Tanım: Bir sesin benzer bir sese dönüşmesi şeklinde gerçekleşen ses olayı

Veri

Benzeşme

Bir sesin benzer bir sese dönüşmesine benzeşme denir. Dudaksıllaşma da bir benzeşme türüdür. Bunun dışında konuşma dilinde \z\ bazen \s\ e benzetilmektedir :
 • tuzsuz > tussuz
 • almazsa > almassa
Konuşma dilinde başka benzeşme örnekleri :
 • yanlış > yannış
 • kerli felli > kelli felli
Yabancı dillerden kelimeler gelirken de benzeşmeler sonucu değişir :
 • tesbit > tespit
 • tedkik > tetkit
 • şübhe > şüphe

Kavram

Hece Kaynaşması - Büzüşme

Tanım: İki sözcüğün birleşmesinden oluşan sözcüklerde aradaki hecelerin birleşmesi ve kaynaşması şeklinde oluşan ses olayı

Veri

Hece Kaynaşması - Büzüşme

İki sözcüğün birleşmesinden oluşan sözcüklerde aradaki heceler birleşir ve kaynaşır. Bazıları yazı dilinde dahi kaynaşmış olarak yazılırken bazıları sadece söyleyiştedir. Genellikle \ğ\, \h\ \y\ gibi zayıf sesler için olur :
 • hasta + hane > hastane
 • pasta + hane > pastane
 • pek + iyi > peki
 • ağa + bey > ağbey > âbi
 • ay oğul > ayol
 • ne eyle > neyle
 • güllü + aş > güllaç
 • sütlü + aş >sütlaç

Kavram

Hece Düşmesi

Tanım: Aynı veya benzer hücreler yanyana geldiğinde bir hecenin düşmesi olayı

Veri

Hece Düşmesi

Aynı veya benzer hücreler yanyana geldiğinde bir hecenin düşmesine hece düşmesi adı verilir. Bazıları sadece konuşma dilinde olur :
 • şimdiden > şimden
 • seninle > senle
 • benimle > benle
 • başlayayım > başlayım
 • geliyorum > geliyom
 • geliyoruz > geliyoz
Tarihi süreç için hece düşmesi örneği :
 • var durur > vardır
 • gel e yorır > geliyor
 • alıp var > apar-
Bazı tamlamalarda da tarihi süreç içinde hece düşmesi olmuştur :
 • Top Kapısı > Topkapı
 • Hacı Tepesi > Hacettepe
 • Hücüm Botu > hücümbot

Veri

Türkçe Kökenli Sözcüklerde Sözcük Sonuna Gelebilen Çift Ünsüzler

Türkçe kökenli olan yani yabancı dillerden gelmeyen sözcüklerde sözcük sonunda sadece aşağıdaki çiftler bulunabilir :
 • l (ç, k, p, t)
  • : ölç-
  • lk : kalk-
  • lp : alp
  • lt : alt
 • n (ç, k, t)
  • : dinç, genç
  • nk : denk
  • nt : yont-,ant
 • r (ç, k, p, s, t)
  • : sürç-, burç
  • rk : kork-, terk
  • rp : çarp-, sarp
  • rs : sars-, pars
  • rt : ört-, yurt
 • s (t)
  • st : üst
Görüldüğü gibi sondaki ünsüz çiftin ilk sesi l, n, r ve s seslerinden olabilmektedir.
Dikkat edilirse son sesler ise her zaman (Ç, K, P, S, T) ötümsüz (sert) sesler olmaktadır. F ve H de ötümsüz bir sestir ancak Türkçeye sonradan gelen sesler olmasından dolayı sonda bulunmaz.
L, N, R, S ile Ç, K, P, S, T arasında tüm ihtimalleri yazarsak.
 • : ölç-
 • lk : kalk-
 • lp : alp
 • ls : ?
 • lt : alt
 • -
 • : dinç
 • nk : denk
 • np : ?
 • ns : ?
 • nt : ant
 • -
 • : burç
 • rk : kork-
 • rp : çarp-
 • rs : sars
 • rt : yurt
 • -
 • : ?
 • sk : ?
 • sp : ?
 • st : üst

Türkçede aynı ünsüzden iki kere tekrar etmesi çok nadirdir. Bu nedenle -ss şeklinde sözcüklerin bitme ihtimali yoktur.

Veri

Türkçe Kökenli Fiillerin Sonuna Gelebilen Çift Ünsüzler

Türkçe kökenli olan yani yabancı dillerden gelen sözcüklerle oluşmayan eylemlerin sözcük sonunda sadece aşağıdaki çiftler bulunabilir :
 • l (ç, k)
  • : ölç-
  • lk : kalk-
 • n (t)
  • nt : yont-,ant
 • r (ç, k, p, s, t)
  • : sürç-
  • rk : kork-, burk-, ürk-, bürk-
  • rp : çarp-, çırp-, kırp-, serp-
  • rs : sars-
  • rt : ört-, art-, tart-

Veri

Çift Ünsüzle Biten Türkçe Kökenli Eylem

Çift ünsüzle biten ve Türkçe kökenli olan yani yabancı dillerden gelen sözcüklerle oluşmayan eylemler :
 • art
 • ölç
 • ört
 • ürk
 • burk
 • bürk
 • çarp
 • çırp
 • kalk
 • kırk
 • kırp
 • kork
 • sark
 • serp
 • sürç
 • sürt
 • tart
 • yırt
 • yont

Veri

Eski Türkçe Ses Yapısına Göre Oluşan Fiiller ve İstisnalar

Eski Türkçede j, f ve h sesi normal bulunmamaktadır. f ve h sesi sadece yansıma sözcüklerinde bulunur. Eski Türkçede sözcükler ğ, l, m, n, r, v ve z sesi ile başlamaz. Bu seslere ek olarak eylemler c, p ve ş sesi ile başlamazlar.
Yansıma sonucu oluşan sözcükler bu kuralları sıklıkla bozar. cıvımak, fış fış, haşırtı, lap lap vb..
Yukarıdaki kurallara göre CV (Ünsüz+Ünlü) şeklinde olabilecek eylemlerin listesi aşağıdaki gibi :
 • ba be bı bi bo bö bu bü
 • ça çe çı çi ço çö çu çü
 • da de dı di do dö du dü
 • ga ge gı gi go gö gu gü
 • ka ke kı ki ko kö ku kü
 • sa se sı si so sö su sü
 • ta te tı ti to tö tu tü
 • ya ye yı yi yo yö yu yü
Dikkat edilirse de-mek ve ye-mek eylemi dışında bugün Türkiye Türkçesinde kullanılan bir eylem yoktur. Yıkamak anlamına gelen yu-mak eylemi de yerel ağızlarda hala kullanılmaktadır.
Yukarıdaki kurallara ek olarak Türkçe sözcükler b, c, d ve g sesi ile bitmezler. Bu kuralı ekleyerek VC şeklindeki olabilecek eylemlerin listesi aşağıdaki gibidir :
 • aç ağ ak al am an ap ar as aş at av ay az
 • eç eğ ek el em en ep er es eş et ev ey ez
 • ıç ığ ık ıl ım ın ıp ır ıs ış ıt ıv ıy ız
 • iç iğ ik il im in ip ir is iş it iv iy iz
 • oç oğ ok ol om on op or os oş ot ov oy oz
 • öç öğ ök öl öm ön öp ör ös öş öt öv öy öz
 • uç uğ uk ul um un up ur us uş ut uv uy uz
 • üç üğ ük ül üm ün üp ür üs üş üt üv üy üz
Yukarıdaki liste incelendiğinde aşağıdaki eylemler Türkiye Türkçesinde bilinmektedir :
 • aç ak al an as aş at ay az
 • ek em er es eş et ey ez
 • iç in it
 • ol ov oy
 • öç öl öp ör öt öv
 • uç um uy
 • üt üz
Yukarıdaki kurallara göre CVC (Ünsüz Ünlü Ünsüz) şeklinde oluşturulabilecek eylemler aşağıdaki gibidir :
 • baç bağ bak bal bam ban bap bar bas baş bat bav bay baz
 • beç beğ bek bel bem ben bep ber bes beş bet bev bey bez
 • bıç bığ bık bıl bım bın bıp bır bıs bış bıt bıv bıy bız
 • biç biğ bik bil bim bin bip bir bis biş bit biv biy biz
 • boç boğ bok bol bom bon bop bor bos boş bot bov boy boz
 • böç böğ bök böl böm bön böp bör bös böş böt böv böy böz
 • buç buğ buk bul bum bun bup bur bus buş but buv buy buz
 • büç büğ bük bül büm bün büp bür büs büş büt büv büy büz
 • *
 • çaç çağ çak çal çam çan çap çar ças çaş çat çav çay çaz
 • çeç çeğ çek çel çem çen çep çer çes çeş çet çev çey çez
 • çıç çığ çık çıl çım çın çıp çır çıs çış çıt çıv çıy çız
 • çiç çiğ çik çil çim çin çip çir çis çiş çit çiv çiy çiz
 • çoç çoğ çok çol çom çon çop çor ços çoş çot çov çoy çoz
 • çöç çöğ çök çöl çöm çön çöp çör çös çöş çöt çöv çöy çöz
 • çuç çuğ çuk çul çum çun çup çur çus çuş çut çuv çuy çuz
 • çüç çüğ çük çül çüm çün çüp çür çüs çüş çüt çüv çüy çüz
 • *
 • daç dağ dak dal dam dan dap dar das daş dat dav day daz
 • deç değ dek del dem den dep der des deş det dev dey dez
 • dıç dığ dık dıl dım dın dıp dır dıs dış dıt dıv dıy dız
 • diç diğ dik dil dim din dip dir dis diş dit div diy diz
 • doç doğ dok dol dom don dop dor dos doş dot dov doy doz
 • döç döğ dök döl döm dön döp dör dös döş döt döv döy döz
 • duç duğ duk dul dum dun dup dur dus duş dut duv duy duz
 • düç düğ dük dül düm dün düp dür düs düş düt düv düy düz
 • *
 • gaç gağ gak gal gam gan gap gar gas gaş gat gav gay gaz
 • geç geğ gek gel gem gen gep ger ges geş get gev gey gez
 • gıç gığ gık gıl gım gın gıp gır gıs gış gıt gıv gıy gız
 • giç giğ gik gil gim gin gip gir gis giş git giv giy giz
 • goç goğ gok gol gom gon gop gor gos goş got gov goy goz
 • göç göğ gök göl göm gön göp gör gös göş göt göv göy göz
 • guç guğ guk gul gum gun gup gur gus guş gut guv guy guz
 • güç güğ gük gül güm gün güp gür güs güş güt güv güy güz
 • *
 • kaç kağ kak kal kam kan kap kar kas kaş kat kav kay kaz
 • keç keğ kek kel kem ken kep ker kes keş ket kev key kez
 • kıç kığ kık kıl kım kın kıp kır kıs kış kıt kıv kıy kız
 • kiç kiğ kik kil kim kin kip kir kis kiş kit kiv kiy kiz
 • koç koğ kok kol kom kon kop kor kos koş kot kov koy koz
 • köç köğ kök köl köm kön köp kör kös köş köt köv köy köz
 • kuç kuğ kuk kul kum kun kup kur kus kuş kut kuv kuy kuz
 • küç küğ kük kül küm kün küp kür küs küş küt küv küy küz
 • *
 • saç sağ sak sal sam san sap sar sas saş sat sav say saz
 • seç seğ sek sel sem sen sep ser ses seş set sev sey sez
 • sıç sığ sık sıl sım sın sıp sır sıs sış sıt sıv sıy sız
 • siç siğ sik sil sim sin sip sir sis siş sit siv siy siz
 • soç soğ sok sol som son sop sor sos soş sot sov soy soz
 • söç söğ sök söl söm sön söp sör sös söş söt söv söy söz
 • suç suğ suk sul sum sun sup sur sus suş sut suv suy suz
 • süç süğ sük sül süm sün süp sür süs süş süt süv süy süz
 • *
 • taç tağ tak tal tam tan tap tar tas taş tat tav tay taz
 • teç teğ tek tel tem ten tep ter tes teş tet tev tey tez
 • tıç tığ tık tıl tım tın tıp tır tıs tış tıt tıv tıy tız
 • tiç tiğ tik til tim tin tip tir tis tiş tit tiv tiy tiz
 • toç toğ tok tol tom ton top tor tos toş tot tov toy toz
 • töç töğ tök töl töm tön töp tör tös töş töt töv töy töz
 • tuç tuğ tuk tul tum tun tup tur tus tuş tut tuv tuy tuz
 • tüç tüğ tük tül tüm tün tüp tür tüs tüş tüt tüv tüy tüz
 • *
 • yaç yağ yak yal yam yan yap yar yas yaş yat yav yay yaz
 • yeç yeğ yek yel yem yen yep yer yes yeş yet yev yey yez
 • yıç yığ yık yıl yım yın yıp yır yıs yış yıt yıv yıy yız
 • yiç yiğ yik yil yim yin yip yir yis yiş yit yiv yiy yiz
 • yoç yoğ yok yol yom yon yop yor yos yoş yot yov yoy yoz
 • yöç yöğ yök yöl yöm yön yöp yör yös yöş yöt yöv yöy yöz
 • yuç yuğ yuk yul yum yun yup yur yus yuş yut yuv yuy yuz
 • yüç yüğ yük yül yüm yün yüp yür yüs yüş yüt yüv yüy yüz
Yukarıdaki olabilecek ihtimallerden aşağıdaki eylemler Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır :
 • bak ban bas bat bay
 • bez
 • bıç bık
 • biç bil bin bit
 • boğ boz
 • böl
 • bul bur
 • bük bür büz
 • *
 • çak çal çap çat
 • çek çel
 • çık
 • çim çiz
 • çök çöm çöz
 • *
 • dal
 • değ del der deş
 • dik din diz
 • doğ dol don doy
 • dök dön döv
 • dur duy
 • dür düş düz
 • *
 • geç gel ger gez
 • gir git giy
 • göç göm gör
 • gül güt
 • *
 • kaç kak kal kan kap kar kas kat kay kaz
 • kes
 • kıl kır kıs kıy kız
 • kok kon kop koş kov koy
 • kur kus
 • kür küs
 • *
 • saç sağ sal san sap sar sat sav say
 • seç sek ser sev sez
 • sıç sığ sık
 • sik sil sin
 • sok sol sor soy
 • sök sön söv
 • sun sus
 • sür süz
 • *
 • tak tap taş tat
 • tut
 • tüt tüy
 • *
 • yağ yak yan yap yar yat yay yaz
 • yen yer yet
 • yığ yık yıl
 • yit
 • yol yor
 • yum yut
 • yüz
CVC şeklinde Eski Türkçenin ses kurallarına uymayan eylemler az da olsa vardır.
Örneğin Türkçe sözcükler v sesi ile başlamaz iken aşağıdakiler istisnadır. :
 • var- (bar- eyleminden b>v ile)
 • ver- (ber- eyleminden b>v ile)
 • vur- (asıl eylem olan ur- eyleminden v sesi türemesi ile oluşmuştur)
Benzer bir şekilde c sesiyle eylemler başlamaz iken aşağıdaki istisnalar vardır :
 • cay- (çay- eyleminde ç>c şeklinde geldiği tahmin edilmektedir)
 • coş- (çoğuş- eyleminden ç>c ile veya Farsçadan geldiği tahmin edilmektedir)
ş sesi ile de başlayan eylemler istisnadır :
 • şaş- (saş- eyleminden s>ş ile oluşmuştur)
 • şiş- (sış- eyleminden s>ç ile oluşmuştur)
Eski Türkçe'de sözcük sonunda sadece lç,lk,lp,lt,nç,nk,nt,rç,rk,rp,rs,rt ikili ünsüzler bulunabilir.
VCC (Ünlü Ünsüz Ünsüz) şeklinde olabilecek eylemler aşağıdaki gibidir :
 • alç alk alp alt anç ank ant arç ark arp ars art ast
 • elç elk elp elt enç enk ent erç erk erp ers ert est
 • ılç ılk ılp ılt ınç ınk ınt ırç ırk ırp ırs ırt ıst
 • ilç ilk ilp ilt inç ink int irç irk irp irs irt ist
 • olç olk olp olt onç onk ont orç ork orp ors ort ost
 • ölç ölk ölp ölt önç önk önt örç örk örp örs ört öst
 • ulç ulk ulp ult unç unk unt urç urk urp urs urt ust
 • ülç ülk ülp ült ünç ünk ünt ürç ürk ürp ürs ürt üst
Bu ihtimallerden sadece art ölç ört ürk eylemleri Türkiye Türkçesinde bulunmaktadır.
VCV (Ünlü Ünsüz Ünlü) şeklindeki sözcüklerde, Türkçe kökenli sözcükler büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu vardır. Ek olarak Türkçe sözcüklerde ilk hece dışında o/ö sesi bulunmaz. Bu kurallara göre VCV olabilecek eylemlerin listesi aşağıdaki gibidir :
 • aba abı aca acı aça açı ada adı aga agı ağa ağı aka akı ala alı ama amı ana anı apa apı ara arı asa ası aşa aşı ata atı ava avı aya ayı aza azı
 • ebe ebi ece eci eçe eçi ede edi ege egi eğe eği eke eki ele eli eme emi ene eni epe epi ere eri ese esi eşe eşi ete eti eve evi eye eyi eze ezi
 • ıba ıbı ıca ıcı ıça ıçı ıda ıdı ıga ıgı ığa ığı ıka ıkı ıla ılı ıma ımı ına ını ıpa ıpı ıra ırı ısa ısı ışa ışı ıta ıtı ıva ıvı ıya ıyı ıza ızı
 • ibe ibi ice ici içe içi ide idi ige igi iğe iği ike iki ile ili ime imi ine ini ipe ipi ire iri ise isi işe işi ite iti ive ivi iye iyi ize izi
 • oba obu oca ocu oça oçu oda odu oga ogu oğa oğu oka oku ola olu oma omu ona onu opa opu ora oru osa osu oşa oşu ota otu ova ovu oya oyu oza ozu
 • öbe öbü öce öcü öçe öçü öde ödü öge ögü öğe öğü öke ökü öle ölü öme ömü öne önü öpe öpü öre örü öse ösü öşe öşü öte ötü öve övü öye öyü öze özü
 • uba ubu uca ucu uça uçu uda udu uga ugu uğa uğu uka uku ula ulu uma umu una unu upa upu ura uru usa usu uşa uşu uta utu uva uvu uya uyu uza uzu
 • übe übü üce ücü üçe üçü üde üdü üge ügü üğe üğü üke ükü üle ülü üme ümü üne ünü üpe üpü üre ürü üse üsü üşe üşü üte ütü üve üvü üye üyü üze üzü
Yukarıdaki ihtimallerde sadece aşağıdaki eylemler Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır :
 • acı ada ara ata
 • ele eri
 • ılı ışı
 • işe
 • oku
 • öde
 • ula ulu uyu uza
 • üre üşü
CVCC şeklindeki eylemler de yukarıdaki kurallara göre aşağıdaki ihtimaller de olabilir :
 • balç balk balp balt banç bank bant barç bark barp bars bart bast
 • belç belk belp belt benç benk bent berç berk berp bers bert best
 • bılç bılk bılp bılt bınç bınk bınt bırç bırk bırp bırs bırt bıst
 • bilç bilk bilp bilt binç bink bint birç birk birp birs birt bist
 • bolç bolk bolp bolt bonç bonk bont borç bork borp bors bort bost
 • bölç bölk bölp bölt bönç bönk bönt börç börk börp börs bört böst
 • bulç bulk bulp bult bunç bunk bunt burç burk burp burs burt bust
 • bülç bülk bülp bült bünç bünk bünt bürç bürk bürp bürs bürt büst
 • çalç çalk çalp çalt çanç çank çant çarç çark çarp çars çart çast
 • çelç çelk çelp çelt çenç çenk çent çerç çerk çerp çers çert çest
 • çılç çılk çılp çılt çınç çınk çınt çırç çırk çırp çırs çırt çıst
 • çilç çilk çilp çilt çinç çink çint çirç çirk çirp çirs çirt çist
 • çolç çolk çolp çolt çonç çonk çont çorç çork çorp çors çort çost
 • çölç çölk çölp çölt çönç çönk çönt çörç çörk çörp çörs çört çöst
 • çulç çulk çulp çult çunç çunk çunt çurç çurk çurp çurs çurt çust
 • çülç çülk çülp çült çünç çünk çünt çürç çürk çürp çürs çürt çüst
 • dalç dalk dalp dalt danç dank dant darç dark darp dars dart dast
 • delç delk delp delt denç denk dent derç derk derp ders dert dest
 • dılç dılk dılp dılt dınç dınk dınt dırç dırk dırp dırs dırt dıst
 • dilç dilk dilp dilt dinç dink dint dirç dirk dirp dirs dirt dist
 • dolç dolk dolp dolt donç donk dont dorç dork dorp dors dort dost
 • dölç dölk dölp dölt dönç dönk dönt dörç dörk dörp dörs dört döst
 • dulç dulk dulp dult dunç dunk dunt durç durk durp durs durt dust
 • dülç dülk dülp dült dünç dünk dünt dürç dürk dürp dürs dürt düst
 • galç galk galp galt ganç gank gant garç gark garp gars gart gast
 • gelç gelk gelp gelt genç genk gent gerç gerk gerp gers gert gest
 • gılç gılk gılp gılt gınç gınk gınt gırç gırk gırp gırs gırt gıst
 • gilç gilk gilp gilt ginç gink gint girç girk girp girs girt gist
 • golç golk golp golt gonç gonk gont gorç gork gorp gors gort gost
 • gölç gölk gölp gölt gönç gönk gönt görç görk görp görs gört göst
 • gulç gulk gulp gult gunç gunk gunt gurç gurk gurp gurs gurt gust
 • gülç gülk gülp gült günç günk günt gürç gürk gürp gürs gürt güst
 • kalç kalk kalp kalt kanç kank kant karç kark karp kars kart kast
 • kelç kelk kelp kelt kenç kenk kent kerç kerk kerp kers kert kest
 • kılç kılk kılp kılt kınç kınk kınt kırç kırk kırp kırs kırt kıst
 • kilç kilk kilp kilt kinç kink kint kirç kirk kirp kirs kirt kist
 • kolç kolk kolp kolt konç konk kont korç kork korp kors kort kost
 • kölç kölk kölp költ könç könk könt körç körk körp körs kört köst
 • kulç kulk kulp kult kunç kunk kunt kurç kurk kurp kurs kurt kust
 • külç külk külp kült künç künk künt kürç kürk kürp kürs kürt küst
 • salç salk salp salt sanç sank sant sarç sark sarp sars sart sast
 • selç selk selp selt senç senk sent serç serk serp sers sert sest
 • sılç sılk sılp sılt sınç sınk sınt sırç sırk sırp sırs sırt sıst
 • silç silk silp silt sinç sink sint sirç sirk sirp sirs sirt sist
 • solç solk solp solt sonç sonk sont sorç sork sorp sors sort sost
 • sölç sölk sölp sölt sönç sönk sönt sörç sörk sörp sörs sört söst
 • sulç sulk sulp sult sunç sunk sunt surç surk surp surs surt sust
 • sülç sülk sülp sült sünç sünk sünt sürç sürk sürp sürs sürt süst
 • talç talk talp talt tanç tank tant tarç tark tarp tars tart tast
 • telç telk telp telt tenç tenk tent terç terk terp ters tert test
 • tılç tılk tılp tılt tınç tınk tınt tırç tırk tırp tırs tırt tıst
 • tilç tilk tilp tilt tinç tink tint tirç tirk tirp tirs tirt tist
 • tolç tolk tolp tolt tonç tonk tont torç tork torp tors tort tost
 • tölç tölk tölp tölt tönç tönk tönt törç törk törp törs tört töst
 • tulç tulk tulp tult tunç tunk tunt turç turk turp turs turt tust
 • tülç tülk tülp tült tünç tünk tünt türç türk türp türs türt tüst
 • yalç yalk yalp yalt yanç yank yant yarç yark yarp yars yart yast
 • yelç yelk yelp yelt yenç yenk yent yerç yerk yerp yers yert yest
 • yılç yılk yılp yılt yınç yınk yınt yırç yırk yırp yırs yırt yıst
 • yilç yilk yilp yilt yinç yink yint yirç yirk yirp yirs yirt yist
 • yolç yolk yolp yolt yonç yonk yont yorç york yorp yors yort yost
 • yölç yölk yölp yölt yönç yönk yönt yörç yörk yörp yörs yört yöst
 • yulç yulk yulp yult yunç yunk yunt yurç yurk yurp yurs yurt yust
 • yülç yülk yülp yült yünç yünk yünt yürç yürk yürp yürs yürt yüst
Yukarıdaki seçeneklerden sadece aşağıdaki eylemler Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır :
 • burk bürk
 • çarp çırp
 • dürt
 • kalk kırk kırp kırt kork
 • sark sars serp sürç sürt
 • tart tırs
 • yırt yont
CVCV (Ünsüz Ünlü Ünsüz Ünlü) şeklindeki eylemler de yukarıdaki kurallara göre aşağıdaki ihtimaller de olabilir :
 • baba babı baca bacı baça baçı bada badı baga bagı bağa bağı baka bakı bala balı bama bamı bana banı bapa bapı bara barı basa bası başa başı bata batı bava bavı baya bayı baza bazı
 • bebe bebi bece beci beçe beçi bede bedi bege begi beğe beği beke beki bele beli beme bemi bene beni bepe bepi bere beri bese besi beşe beşi bete beti beve bevi beye beyi beze bezi
 • bıba bıbı bıca bıcı bıça bıçı bıda bıdı bıga bıgı bığa bığı bıka bıkı bıla bılı bıma bımı bına bını bıpa bıpı bıra bırı bısa bısı bışa bışı bıta bıtı bıva bıvı bıya bıyı bıza bızı
 • bibe bibi bice bici biçe biçi bide bidi bige bigi biğe biği bike biki bile bili bime bimi bine bini bipe bipi bire biri bise bisi bişe bişi bite biti bive bivi biye biyi bize bizi
 • boba bobu boca bocu boça boçu boda bodu boga bogu boğa boğu boka boku bola bolu boma bomu bona bonu bopa bopu bora boru bosa bosu boşa boşu bota botu bova bovu boya boyu boza bozu
 • böbe böbü böce böcü böçe böçü böde bödü böge bögü böğe böğü böke bökü böle bölü böme bömü böne bönü böpe böpü böre börü böse bösü böşe böşü böte bötü böve bövü böye böyü böze bözü
 • buba bubu buca bucu buça buçu buda budu buga bugu buğa buğu buka buku bula bulu buma bumu buna bunu bupa bupu bura buru busa busu buşa buşu buta butu buva buvu buya buyu buza buzu
 • bübe bübü büce bücü büçe büçü büde büdü büge bügü büğe büğü büke bükü büle bülü büme bümü büne bünü büpe büpü büre bürü büse büsü büşe büşü büte bütü büve büvü büye büyü büze büzü
 • çaba çabı çaca çacı çaça çaçı çada çadı çaga çagı çağa çağı çaka çakı çala çalı çama çamı çana çanı çapa çapı çara çarı çasa çası çaşa çaşı çata çatı çava çavı çaya çayı çaza çazı
 • çebe çebi çece çeci çeçe çeçi çede çedi çege çegi çeğe çeği çeke çeki çele çeli çeme çemi çene çeni çepe çepi çere çeri çese çesi çeşe çeşi çete çeti çeve çevi çeye çeyi çeze çezi
 • çıba çıbı çıca çıcı çıça çıçı çıda çıdı çıga çıgı çığa çığı çıka çıkı çıla çılı çıma çımı çına çını çıpa çıpı çıra çırı çısa çısı çışa çışı çıta çıtı çıva çıvı çıya çıyı çıza çızı
 • çibe çibi çice çici çiçe çiçi çide çidi çige çigi çiğe çiği çike çiki çile çili çime çimi çine çini çipe çipi çire çiri çise çisi çişe çişi çite çiti çive çivi çiye çiyi çize çizi
 • çoba çobu çoca çocu çoça çoçu çoda çodu çoga çogu çoğa çoğu çoka çoku çola çolu çoma çomu çona çonu çopa çopu çora çoru çosa çosu çoşa çoşu çota çotu çova çovu çoya çoyu çoza çozu
 • çöbe çöbü çöce çöcü çöçe çöçü çöde çödü çöge çögü çöğe çöğü çöke çökü çöle çölü çöme çömü çöne çönü çöpe çöpü çöre çörü çöse çösü çöşe çöşü çöte çötü çöve çövü çöye çöyü çöze çözü
 • çuba çubu çuca çucu çuça çuçu çuda çudu çuga çugu çuğa çuğu çuka çuku çula çulu çuma çumu çuna çunu çupa çupu çura çuru çusa çusu çuşa çuşu çuta çutu çuva çuvu çuya çuyu çuza çuzu
 • çübe çübü çüce çücü çüçe çüçü çüde çüdü çüge çügü çüğe çüğü çüke çükü çüle çülü çüme çümü çüne çünü çüpe çüpü çüre çürü çüse çüsü çüşe çüşü çüte çütü çüve çüvü çüye çüyü çüze çüzü
 • daba dabı daca dacı daça daçı dada dadı daga dagı dağa dağı daka dakı dala dalı dama damı dana danı dapa dapı dara darı dasa dası daşa daşı data datı dava davı daya dayı daza dazı
 • debe debi dece deci deçe deçi dede dedi dege degi değe deği deke deki dele deli deme demi dene deni depe depi dere deri dese desi deşe deşi dete deti deve devi deye deyi deze dezi
 • dıba dıbı dıca dıcı dıça dıçı dıda dıdı dıga dıgı dığa dığı dıka dıkı dıla dılı dıma dımı dına dını dıpa dıpı dıra dırı dısa dısı dışa dışı dıta dıtı dıva dıvı dıya dıyı dıza dızı
 • dibe dibi dice dici diçe diçi dide didi dige digi diğe diği dike diki dile dili dime dimi dine dini dipe dipi dire diri dise disi dişe dişi dite diti dive divi diye diyi dize dizi
 • doba dobu doca docu doça doçu doda dodu doga dogu doğa doğu doka doku dola dolu doma domu dona donu dopa dopu dora doru dosa dosu doşa doşu dota dotu dova dovu doya doyu doza dozu
 • döbe döbü döce döcü döçe döçü döde dödü döge dögü döğe döğü döke dökü döle dölü döme dömü döne dönü döpe döpü döre dörü döse dösü döşe döşü döte dötü döve dövü döye döyü döze dözü
 • duba dubu duca ducu duça duçu duda dudu duga dugu duğa duğu duka duku dula dulu duma dumu duna dunu dupa dupu dura duru dusa dusu duşa duşu duta dutu duva duvu duya duyu duza duzu
 • dübe dübü düce dücü düçe düçü düde düdü düge dügü düğe düğü düke dükü düle dülü düme dümü düne dünü düpe düpü düre dürü düse düsü düşe düşü düte dütü düve düvü düye düyü düze düzü
 • gaba gabı gaca gacı gaça gaçı gada gadı gaga gagı gağa gağı gaka gakı gala galı gama gamı gana ganı gapa gapı gara garı gasa gası gaşa gaşı gata gatı gava gavı gaya gayı gaza gazı
 • gebe gebi gece geci geçe geçi gede gedi gege gegi geğe geği geke geki gele geli geme gemi gene geni gepe gepi gere geri gese gesi geşe geşi gete geti geve gevi geye geyi geze gezi
 • gıba gıbı gıca gıcı gıça gıçı gıda gıdı gıga gıgı gığa gığı gıka gıkı gıla gılı gıma gımı gına gını gıpa gıpı gıra gırı gısa gısı gışa gışı gıta gıtı gıva gıvı gıya gıyı gıza gızı
 • gibe gibi gice gici giçe giçi gide gidi gige gigi giğe giği gike giki gile gili gime gimi gine gini gipe gipi gire giri gise gisi gişe gişi gite giti give givi giye giyi gize gizi
 • goba gobu goca gocu goça goçu goda godu goga gogu goğa goğu goka goku gola golu goma gomu gona gonu gopa gopu gora goru gosa gosu goşa goşu gota gotu gova govu goya goyu goza gozu
 • göbe göbü göce göcü göçe göçü göde gödü göge gögü göğe göğü göke gökü göle gölü göme gömü göne gönü göpe göpü göre görü göse gösü göşe göşü göte götü göve gövü göye göyü göze gözü
 • guba gubu guca gucu guça guçu guda gudu guga gugu guğa guğu guka guku gula gulu guma gumu guna gunu gupa gupu gura guru gusa gusu guşa guşu guta gutu guva guvu guya guyu guza guzu
 • gübe gübü güce gücü güçe güçü güde güdü güge gügü güğe güğü güke gükü güle gülü güme gümü güne günü güpe güpü güre gürü güse güsü güşe güşü güte gütü güve güvü güye güyü güze güzü
 • kaba kabı kaca kacı kaça kaçı kada kadı kaga kagı kağa kağı kaka kakı kala kalı kama kamı kana kanı kapa kapı kara karı kasa kası kaşa kaşı kata katı kava kavı kaya kayı kaza kazı
 • kebe kebi kece keci keçe keçi kede kedi kege kegi keğe keği keke keki kele keli keme kemi kene keni kepe kepi kere keri kese kesi keşe keşi kete keti keve kevi keye keyi keze kezi
 • kıba kıbı kıca kıcı kıça kıçı kıda kıdı kıga kıgı kığa kığı kıka kıkı kıla kılı kıma kımı kına kını kıpa kıpı kıra kırı kısa kısı kışa kışı kıta kıtı kıva kıvı kıya kıyı kıza kızı
 • kibe kibi kice kici kiçe kiçi kide kidi kige kigi kiğe kiği kike kiki kile kili kime kimi kine kini kipe kipi kire kiri kise kisi kişe kişi kite kiti kive kivi kiye kiyi kize kizi
 • koba kobu koca kocu koça koçu koda kodu koga kogu koğa koğu koka koku kola kolu koma komu kona konu kopa kopu kora koru kosa kosu koşa koşu kota kotu kova kovu koya koyu koza kozu
 • köbe köbü köce köcü köçe köçü köde ködü köge kögü köğe köğü köke kökü köle kölü köme kömü köne könü köpe köpü köre körü köse kösü köşe köşü köte kötü köve kövü köye köyü köze közü
 • kuba kubu kuca kucu kuça kuçu kuda kudu kuga kugu kuğa kuğu kuka kuku kula kulu kuma kumu kuna kunu kupa kupu kura kuru kusa kusu kuşa kuşu kuta kutu kuva kuvu kuya kuyu kuza kuzu
 • kübe kübü küce kücü küçe küçü küde küdü küge kügü küğe küğü küke kükü küle külü küme kümü küne künü küpe küpü küre kürü küse küsü küşe küşü küte kütü küve küvü küye küyü küze küzü
 • saba sabı saca sacı saça saçı sada sadı saga sagı sağa sağı saka sakı sala salı sama samı sana sanı sapa sapı sara sarı sasa sası saşa saşı sata satı sava savı saya sayı saza sazı
 • sebe sebi sece seci seçe seçi sede sedi sege segi seğe seği seke seki sele seli seme semi sene seni sepe sepi sere seri sese sesi seşe seşi sete seti seve sevi seye seyi seze sezi
 • sıba sıbı sıca sıcı sıça sıçı sıda sıdı sıga sıgı sığa sığı sıka sıkı sıla sılı sıma sımı sına sını sıpa sıpı sıra sırı sısa sısı sışa sışı sıta sıtı sıva sıvı sıya sıyı sıza sızı
 • sibe sibi sice sici siçe siçi side sidi sige sigi siğe siği sike siki sile sili sime simi sine sini sipe sipi sire siri sise sisi sişe sişi site siti sive sivi siye siyi size sizi
 • soba sobu soca socu soça soçu soda sodu soga sogu soğa soğu soka soku sola solu soma somu sona sonu sopa sopu sora soru sosa sosu soşa soşu sota sotu sova sovu soya soyu soza sozu
 • söbe söbü söce söcü söçe söçü söde södü söge sögü söğe söğü söke sökü söle sölü söme sömü söne sönü söpe söpü söre sörü söse sösü söşe söşü söte sötü söve sövü söye söyü söze sözü
 • suba subu suca sucu suça suçu suda sudu suga sugu suğa suğu suka suku sula sulu suma sumu suna sunu supa supu sura suru susa susu suşa suşu suta sutu suva suvu suya suyu suza suzu
 • sübe sübü süce sücü süçe süçü süde südü süge sügü süğe süğü süke sükü süle sülü süme sümü süne sünü süpe süpü süre sürü süse süsü süşe süşü süte sütü süve süvü süye süyü süze süzü
 • taba tabı taca tacı taça taçı tada tadı taga tagı tağa tağı taka takı tala talı tama tamı tana tanı tapa tapı tara tarı tasa tası taşa taşı tata tatı tava tavı taya tayı taza tazı
 • tebe tebi tece teci teçe teçi tede tedi tege tegi teğe teği teke teki tele teli teme temi tene teni tepe tepi tere teri tese tesi teşe teşi tete teti teve tevi teye teyi teze tezi
 • tıba tıbı tıca tıcı tıça tıçı tıda tıdı tıga tıgı tığa tığı tıka tıkı tıla tılı tıma tımı tına tını tıpa tıpı tıra tırı tısa tısı tışa tışı tıta tıtı tıva tıvı tıya tıyı tıza tızı
 • tibe tibi tice tici tiçe tiçi tide tidi tige tigi tiğe tiği tike tiki tile tili time timi tine tini tipe tipi tire tiri tise tisi tişe tişi tite titi tive tivi tiye tiyi tize tizi
 • toba tobu toca tocu toça toçu toda todu toga togu toğa toğu toka toku tola tolu toma tomu tona tonu topa topu tora toru tosa tosu toşa toşu tota totu tova tovu toya toyu toza tozu
 • töbe töbü töce töcü töçe töçü töde tödü töge tögü töğe töğü töke tökü töle tölü töme tömü töne tönü töpe töpü töre törü töse tösü töşe töşü töte tötü töve tövü töye töyü töze tözü
 • tuba tubu tuca tucu tuça tuçu tuda tudu tuga tugu tuğa tuğu tuka tuku tula tulu tuma tumu tuna tunu tupa tupu tura turu tusa tusu tuşa tuşu tuta tutu tuva tuvu tuya tuyu tuza tuzu
 • tübe tübü tüce tücü tüçe tüçü tüde tüdü tüge tügü tüğe tüğü tüke tükü tüle tülü tüme tümü tüne tünü tüpe tüpü türe türü tüse tüsü tüşe tüşü tüte tütü tüve tüvü tüye tüyü tüze tüzü
 • yaba yabı yaca yacı yaça yaçı yada yadı yaga yagı yağa yağı yaka yakı yala yalı yama yamı yana yanı yapa yapı yara yarı yasa yası yaşa yaşı yata yatı yava yavı yaya yayı yaza yazı
 • yebe yebi yece yeci yeçe yeçi yede yedi yege yegi yeğe yeği yeke yeki yele yeli yeme yemi yene yeni yepe yepi yere yeri yese yesi yeşe yeşi yete yeti yeve yevi yeye yeyi yeze yezi
 • yıba yıbı yıca yıcı yıça yıçı yıda yıdı yıga yıgı yığa yığı yıka yıkı yıla yılı yıma yımı yına yını yıpa yıpı yıra yırı yısa yısı yışa yışı yıta yıtı yıva yıvı yıya yıyı yıza yızı
 • yibe yibi yice yici yiçe yiçi yide yidi yige yigi yiğe yiği yike yiki yile yili yime yimi yine yini yipe yipi yire yiri yise yisi yişe yişi yite yiti yive yivi yiye yiyi yize yizi
 • yoba yobu yoca yocu yoça yoçu yoda yodu yoga yogu yoğa yoğu yoka yoku yola yolu yoma yomu yona yonu yopa yopu yora yoru yosa yosu yoşa yoşu yota yotu yova yovu yoya yoyu yoza yozu
 • yöbe yöbü yöce yöcü yöçe yöçü yöde yödü yöge yögü yöğe yöğü yöke yökü yöle yölü yöme yömü yöne yönü yöpe yöpü yöre yörü yöse yösü yöşe yöşü yöte yötü yöve yövü yöye yöyü yöze yözü
 • yuba yubu yuca yucu yuça yuçu yuda yudu yuga yugu yuğa yuğu yuka yuku yula yulu yuma yumu yuna yunu yupa yupu yura yuru yusa yusu yuşa yuşu yuta yutu yuva yuvu yuya yuyu yuza yuzu
 • yübe yübü yüce yücü yüçe yüçü yüde yüdü yüge yügü yüğe yüğü yüke yükü yüle yülü yüme yümü yüne yünü yüpe yüpü yüre yürü yüse yüsü yüşe yüşü yüte yütü yüve yüvü yüye yüyü yüze yüzü
Yukarıdakilerden Türkiye Türkçesinde kullanılanlar aşağıdaki gibidir :
 • beze bile boşa boya buda bula buna büyü
 • daya dene dile doku dola döşe
 • kana kapa kaşı kazı kına koca koru kuru küre kürü
 • sına sıva soğu sula sürü
 • tanı tara taşı tıka tozu tüne
 • yala yama yara yaşa yıka yürü
Kurallara uymayan bazı istisnalar da vardır :
 • cıvı- (cıvık gibi yansıma sözcüğünden türediği için)
 • şakı- (şak, şuk gibi yansıma sözcüğünden türediği için)
VCCV (Ünlü Ünsüz Ünsüz Ünlü) şeklindeki eylemler de yukarıdaki kurallara göre aşağıdaki ihtimaller de olabilir :
 • abba abbı abca abcı abça abçı abda abdı abga abgı abğa abğı abka abkı abla ablı abma abmı abna abnı abpa abpı abra abrı absa absı abşa abşı abta abtı abva abvı abya abyı abza abzı
 • acba acbı acca accı acça acçı acda acdı acga acgı acğa acğı acka ackı acla aclı acma acmı acna acnı acpa acpı acra acrı acsa acsı acşa acşı acta actı acva acvı acya acyı acza aczı
 • açba açbı açca açcı açça aççı açda açdı açga açgı açğa açğı açka açkı açla açlı açma açmı açna açnı açpa açpı açra açrı açsa açsı açşa açşı açta açtı açva açvı açya açyı açza açzı
 • adba adbı adca adcı adça adçı adda addı adga adgı adğa adğı adka adkı adla adlı adma admı adna adnı adpa adpı adra adrı adsa adsı adşa adşı adta adtı adva advı adya adyı adza adzı
 • agba agbı agca agcı agça agçı agda agdı agga aggı agğa agğı agka agkı agla aglı agma agmı agna agnı agpa agpı agra agrı agsa agsı agşa agşı agta agtı agva agvı agya agyı agza agzı
 • ağba ağbı ağca ağcı ağça ağçı ağda ağdı ağga ağgı ağğa ağğı ağka ağkı ağla ağlı ağma ağmı ağna ağnı ağpa ağpı ağra ağrı ağsa ağsı ağşa ağşı ağta ağtı ağva ağvı ağya ağyı ağza ağzı
 • akba akbı akca akcı akça akçı akda akdı akga akgı akğa akğı akka akkı akla aklı akma akmı akna aknı akpa akpı akra akrı aksa aksı akşa akşı akta aktı akva akvı akya akyı akza akzı
 • alba albı alca alcı alça alçı alda aldı alga algı alğa alğı alka alkı alla allı alma almı alna alnı alpa alpı alra alrı alsa alsı alşa alşı alta altı alva alvı alya alyı alza alzı
 • amba ambı amca amcı amça amçı amda amdı amga amgı amğa amğı amka amkı amla amlı amma ammı amna amnı ampa ampı amra amrı amsa amsı amşa amşı amta amtı amva amvı amya amyı amza amzı
 • anba anbı anca ancı ança ançı anda andı anga angı anğa anğı anka ankı anla anlı anma anmı anna annı anpa anpı anra anrı ansa ansı anşa anşı anta antı anva anvı anya anyı anza anzı
 • apba apbı apca apcı apça apçı apda apdı apga apgı apğa apğı apka apkı apla aplı apma apmı apna apnı appa appı apra aprı apsa apsı apşa apşı apta aptı apva apvı apya apyı apza apzı
 • arba arbı arca arcı arça arçı arda ardı arga argı arğa arğı arka arkı arla arlı arma armı arna arnı arpa arpı arra arrı arsa arsı arşa arşı arta artı arva arvı arya aryı arza arzı
 • asba asbı asca ascı asça asçı asda asdı asga asgı asğa asğı aska askı asla aslı asma asmı asna asnı aspa aspı asra asrı assa assı asşa asşı asta astı asva asvı asya asyı asza aszı
 • aşba aşbı aşca aşcı aşça aşçı aşda aşdı aşga aşgı aşğa aşğı aşka aşkı aşla aşlı aşma aşmı aşna aşnı aşpa aşpı aşra aşrı aşsa aşsı aşşa aşşı aşta aştı aşva aşvı aşya aşyı aşza aşzı
 • atba atbı atca atcı atça atçı atda atdı atga atgı atğa atğı atka atkı atla atlı atma atmı atna atnı atpa atpı atra atrı atsa atsı atşa atşı atta attı atva atvı atya atyı atza atzı
 • avba avbı avca avcı avça avçı avda avdı avga avgı avğa avğı avka avkı avla avlı avma avmı avna avnı avpa avpı avra avrı avsa avsı avşa avşı avta avtı avva avvı avya avyı avza avzı
 • ayba aybı ayca aycı ayça ayçı ayda aydı ayga aygı ayğa ayğı ayka aykı ayla aylı ayma aymı ayna aynı aypa aypı ayra ayrı aysa aysı ayşa ayşı ayta aytı ayva ayvı ayya ayyı ayza ayzı
 • azba azbı azca azcı azça azçı azda azdı azga azgı azğa azğı azka azkı azla azlı azma azmı azna aznı azpa azpı azra azrı azsa azsı azşa azşı azta aztı azva azvı azya azyı azza azzı
 • ebbe ebbi ebce ebci ebçe ebçi ebde ebdi ebge ebgi ebğe ebği ebke ebki eble ebli ebme ebmi ebne ebni ebpe ebpi ebre ebri ebse ebsi ebşe ebşi ebte ebti ebve ebvi ebye ebyi ebze ebzi
 • ecbe ecbi ecce ecci ecçe ecçi ecde ecdi ecge ecgi ecğe ecği ecke ecki ecle ecli ecme ecmi ecne ecni ecpe ecpi ecre ecri ecse ecsi ecşe ecşi ecte ecti ecve ecvi ecye ecyi ecze eczi
 • eçbe eçbi eçce eçci eççe eççi eçde eçdi eçge eçgi eçğe eçği eçke eçki eçle eçli eçme eçmi eçne eçni eçpe eçpi eçre eçri eçse eçsi eçşe eçşi eçte eçti eçve eçvi eçye eçyi eçze eçzi
 • edbe edbi edce edci edçe edçi edde eddi edge edgi edğe edği edke edki edle edli edme edmi edne edni edpe edpi edre edri edse edsi edşe edşi edte edti edve edvi edye edyi edze edzi
 • egbe egbi egce egci egçe egçi egde egdi egge eggi egğe egği egke egki egle egli egme egmi egne egni egpe egpi egre egri egse egsi egşe egşi egte egti egve egvi egye egyi egze egzi
 • eğbe eğbi eğce eğci eğçe eğçi eğde eğdi eğge eğgi eğğe eğği eğke eğki eğle eğli eğme eğmi eğne eğni eğpe eğpi eğre eğri eğse eğsi eğşe eğşi eğte eğti eğve eğvi eğye eğyi eğze eğzi
 • ekbe ekbi ekce ekci ekçe ekçi ekde ekdi ekge ekgi ekğe ekği ekke ekki ekle ekli ekme ekmi ekne ekni ekpe ekpi ekre ekri ekse eksi ekşe ekşi ekte ekti ekve ekvi ekye ekyi ekze ekzi
 • elbe elbi elce elci elçe elçi elde eldi elge elgi elğe elği elke elki elle elli elme elmi elne elni elpe elpi elre elri else elsi elşe elşi elte elti elve elvi elye elyi elze elzi
 • embe embi emce emci emçe emçi emde emdi emge emgi emğe emği emke emki emle emli emme emmi emne emni empe empi emre emri emse emsi emşe emşi emte emti emve emvi emye emyi emze emzi
 • enbe enbi ence enci ençe ençi ende endi enge engi enğe enği enke enki enle enli enme enmi enne enni enpe enpi enre enri ense ensi enşe enşi ente enti enve envi enye enyi enze enzi
 • epbe epbi epce epci epçe epçi epde epdi epge epgi epğe epği epke epki eple epli epme epmi epne epni eppe eppi epre epri epse epsi epşe epşi epte epti epve epvi epye epyi epze epzi
 • erbe erbi erce erci erçe erçi erde erdi erge ergi erğe erği erke erki erle erli erme ermi erne erni erpe erpi erre erri erse ersi erşe erşi erte erti erve ervi erye eryi erze erzi
 • esbe esbi esce esci esçe esçi esde esdi esge esgi esğe esği eske eski esle esli esme esmi esne esni espe espi esre esri esse essi esşe esşi este esti esve esvi esye esyi esze eszi
 • eşbe eşbi eşce eşci eşçe eşçi eşde eşdi eşge eşgi eşğe eşği eşke eşki eşle eşli eşme eşmi eşne eşni eşpe eşpi eşre eşri eşse eşsi eşşe eşşi eşte eşti eşve eşvi eşye eşyi eşze eşzi
 • etbe etbi etce etci etçe etçi etde etdi etge etgi etğe etği etke etki etle etli etme etmi etne etni etpe etpi etre etri etse etsi etşe etşi ette etti etve etvi etye etyi etze etzi
 • evbe evbi evce evci evçe evçi evde evdi evge evgi evğe evği evke evki evle evli evme evmi evne evni evpe evpi evre evri evse evsi evşe evşi evte evti evve evvi evye evyi evze evzi
 • eybe eybi eyce eyci eyçe eyçi eyde eydi eyge eygi eyğe eyği eyke eyki eyle eyli eyme eymi eyne eyni eype eypi eyre eyri eyse eysi eyşe eyşi eyte eyti eyve eyvi eyye eyyi eyze eyzi
 • ezbe ezbi ezce ezci ezçe ezçi ezde ezdi ezge ezgi ezğe ezği ezke ezki ezle ezli ezme ezmi ezne ezni ezpe ezpi ezre ezri ezse ezsi ezşe ezşi ezte ezti ezve ezvi ezye ezyi ezze ezzi
 • ıbba ıbbı ıbca ıbcı ıbça ıbçı ıbda ıbdı ıbga ıbgı ıbğa ıbğı ıbka ıbkı ıbla ıblı ıbma ıbmı ıbna ıbnı ıbpa ıbpı ıbra ıbrı ıbsa ıbsı ıbşa ıbşı ıbta ıbtı ıbva ıbvı ıbya ıbyı ıbza ıbzı
 • ıcba ıcbı ıcca ıccı ıcça ıcçı ıcda ıcdı ıcga ıcgı ıcğa ıcğı ıcka ıckı ıcla ıclı ıcma ıcmı ıcna ıcnı ıcpa ıcpı ıcra ıcrı ıcsa ıcsı ıcşa ıcşı ıcta ıctı ıcva ıcvı ıcya ıcyı ıcza ıczı
 • ıçba ıçbı ıçca ıçcı ıçça ıççı ıçda ıçdı ıçga ıçgı ıçğa ıçğı ıçka ıçkı ıçla ıçlı ıçma ıçmı ıçna ıçnı ıçpa ıçpı ıçra ıçrı ıçsa ıçsı ıçşa ıçşı ıçta ıçtı ıçva ıçvı ıçya ıçyı ıçza ıçzı
 • ıdba ıdbı ıdca ıdcı ıdça ıdçı ıdda ıddı ıdga ıdgı ıdğa ıdğı ıdka ıdkı ıdla ıdlı ıdma ıdmı ıdna ıdnı ıdpa ıdpı ıdra ıdrı ıdsa ıdsı ıdşa ıdşı ıdta ıdtı ıdva ıdvı ıdya ıdyı ıdza ıdzı
 • ıgba ıgbı ıgca ıgcı ıgça ıgçı ıgda ıgdı ıgga ıggı ıgğa ıgğı ıgka ıgkı ıgla ıglı ıgma ıgmı ıgna ıgnı ıgpa ıgpı ıgra ıgrı ıgsa ıgsı ıgşa ıgşı ıgta ıgtı ıgva ıgvı ıgya ıgyı ıgza ıgzı
 • ığba ığbı ığca ığcı ığça ığçı ığda ığdı ığga ığgı ığğa ığğı ığka ığkı ığla ığlı ığma ığmı ığna ığnı ığpa ığpı ığra ığrı ığsa ığsı ığşa ığşı ığta ığtı ığva ığvı ığya ığyı ığza ığzı
 • ıkba ıkbı ıkca ıkcı ıkça ıkçı ıkda ıkdı ıkga ıkgı ıkğa ıkğı ıkka ıkkı ıkla ıklı ıkma ıkmı ıkna ıknı ıkpa ıkpı ıkra ıkrı ıksa ıksı ıkşa ıkşı ıkta ıktı ıkva ıkvı ıkya ıkyı ıkza ıkzı
 • ılba ılbı ılca ılcı ılça ılçı ılda ıldı ılga ılgı ılğa ılğı ılka ılkı ılla ıllı ılma ılmı ılna ılnı ılpa ılpı ılra ılrı ılsa ılsı ılşa ılşı ılta ıltı ılva ılvı ılya ılyı ılza ılzı
 • ımba ımbı ımca ımcı ımça ımçı ımda ımdı ımga ımgı ımğa ımğı ımka ımkı ımla ımlı ımma ımmı ımna ımnı ımpa ımpı ımra ımrı ımsa ımsı ımşa ımşı ımta ımtı ımva ımvı ımya ımyı ımza ımzı
 • ınba ınbı ınca ıncı ınça ınçı ında ındı ınga ıngı ınğa ınğı ınka ınkı ınla ınlı ınma ınmı ınna ınnı ınpa ınpı ınra ınrı ınsa ınsı ınşa ınşı ınta ıntı ınva ınvı ınya ınyı ınza ınzı
 • ıpba ıpbı ıpca ıpcı ıpça ıpçı ıpda ıpdı ıpga ıpgı ıpğa ıpğı ıpka ıpkı ıpla ıplı ıpma ıpmı ıpna ıpnı ıppa ıppı ıpra ıprı ıpsa ıpsı ıpşa ıpşı ıpta ıptı ıpva ıpvı ıpya ıpyı ıpza ıpzı
 • ırba ırbı ırca ırcı ırça ırçı ırda ırdı ırga ırgı ırğa ırğı ırka ırkı ırla ırlı ırma ırmı ırna ırnı ırpa ırpı ırra ırrı ırsa ırsı ırşa ırşı ırta ırtı ırva ırvı ırya ıryı ırza ırzı
 • ısba ısbı ısca ıscı ısça ısçı ısda ısdı ısga ısgı ısğa ısğı ıska ıskı ısla ıslı ısma ısmı ısna ısnı ıspa ıspı ısra ısrı ıssa ıssı ısşa ısşı ısta ıstı ısva ısvı ısya ısyı ısza ıszı
 • ışba ışbı ışca ışcı ışça ışçı ışda ışdı ışga ışgı ışğa ışğı ışka ışkı ışla ışlı ışma ışmı ışna ışnı ışpa ışpı ışra ışrı ışsa ışsı ışşa ışşı ışta ıştı ışva ışvı ışya ışyı ışza ışzı
 • ıtba ıtbı ıtca ıtcı ıtça ıtçı ıtda ıtdı ıtga ıtgı ıtğa ıtğı ıtka ıtkı ıtla ıtlı ıtma ıtmı ıtna ıtnı ıtpa ıtpı ıtra ıtrı ıtsa ıtsı ıtşa ıtşı ıtta ıttı ıtva ıtvı ıtya ıtyı ıtza ıtzı
 • ıvba ıvbı ıvca ıvcı ıvça ıvçı ıvda ıvdı ıvga ıvgı ıvğa ıvğı ıvka ıvkı ıvla ıvlı ıvma ıvmı ıvna ıvnı ıvpa ıvpı ıvra ıvrı ıvsa ıvsı ıvşa ıvşı ıvta ıvtı ıvva ıvvı ıvya ıvyı ıvza ıvzı
 • ıyba ıybı ıyca ıycı ıyça ıyçı ıyda ıydı ıyga ıygı ıyğa ıyğı ıyka ıykı ıyla ıylı ıyma ıymı ıyna ıynı ıypa ıypı ıyra ıyrı ıysa ıysı ıyşa ıyşı ıyta ıytı ıyva ıyvı ıyya ıyyı ıyza ıyzı
 • ızba ızbı ızca ızcı ızça ızçı ızda ızdı ızga ızgı ızğa ızğı ızka ızkı ızla ızlı ızma ızmı ızna ıznı ızpa ızpı ızra ızrı ızsa ızsı ızşa ızşı ızta ıztı ızva ızvı ızya ızyı ızza ızzı
 • ibbe ibbi ibce ibci ibçe ibçi ibde ibdi ibge ibgi ibğe ibği ibke ibki ible ibli ibme ibmi ibne ibni ibpe ibpi ibre ibri ibse ibsi ibşe ibşi ibte ibti ibve ibvi ibye ibyi ibze ibzi
 • icbe icbi icce icci icçe icçi icde icdi icge icgi icğe icği icke icki icle icli icme icmi icne icni icpe icpi icre icri icse icsi icşe icşi icte icti icve icvi icye icyi icze iczi
 • içbe içbi içce içci iççe iççi içde içdi içge içgi içğe içği içke içki içle içli içme içmi içne içni içpe içpi içre içri içse içsi içşe içşi içte içti içve içvi içye içyi içze içzi
 • idbe idbi idce idci idçe idçi idde iddi idge idgi idğe idği idke idki idle idli idme idmi idne idni idpe idpi idre idri idse idsi idşe idşi idte idti idve idvi idye idyi idze idzi
 • igbe igbi igce igci igçe igçi igde igdi igge iggi igğe igği igke igki igle igli igme igmi igne igni igpe igpi igre igri igse igsi igşe igşi igte igti igve igvi igye igyi igze igzi
 • iğbe iğbi iğce iğci iğçe iğçi iğde iğdi iğge iğgi iğğe iğği iğke iğki iğle iğli iğme iğmi iğne iğni iğpe iğpi iğre iğri iğse iğsi iğşe iğşi iğte iğti iğve iğvi iğye iğyi iğze iğzi
 • ikbe ikbi ikce ikci ikçe ikçi ikde ikdi ikge ikgi ikğe ikği ikke ikki ikle ikli ikme ikmi ikne ikni ikpe ikpi ikre ikri ikse iksi ikşe ikşi ikte ikti ikve ikvi ikye ikyi ikze ikzi
 • ilbe ilbi ilce ilci ilçe ilçi ilde ildi ilge ilgi ilğe ilği ilke ilki ille illi ilme ilmi ilne ilni ilpe ilpi ilre ilri ilse ilsi ilşe ilşi ilte ilti ilve ilvi ilye ilyi ilze ilzi
 • imbe imbi imce imci imçe imçi imde imdi imge imgi imğe imği imke imki imle imli imme immi imne imni impe impi imre imri imse imsi imşe imşi imte imti imve imvi imye imyi imze imzi
 • inbe inbi ince inci inçe inçi inde indi inge ingi inğe inği inke inki inle inli inme inmi inne inni inpe inpi inre inri inse insi inşe inşi inte inti inve invi inye inyi inze inzi
 • ipbe ipbi ipce ipci ipçe ipçi ipde ipdi ipge ipgi ipğe ipği ipke ipki iple ipli ipme ipmi ipne ipni ippe ippi ipre ipri ipse ipsi ipşe ipşi ipte ipti ipve ipvi ipye ipyi ipze ipzi
 • irbe irbi irce irci irçe irçi irde irdi irge irgi irğe irği irke irki irle irli irme irmi irne irni irpe irpi irre irri irse irsi irşe irşi irte irti irve irvi irye iryi irze irzi
 • isbe isbi isce isci isçe isçi isde isdi isge isgi isğe isği iske iski isle isli isme ismi isne isni ispe ispi isre isri isse issi isşe isşi iste isti isve isvi isye isyi isze iszi
 • işbe işbi işce işci işçe işçi işde işdi işge işgi işğe işği işke işki işle işli işme işmi işne işni işpe işpi işre işri işse işsi işşe işşi işte işti işve işvi işye işyi işze işzi
 • itbe itbi itce itci itçe itçi itde itdi itge itgi itğe itği itke itki itle itli itme itmi itne itni itpe itpi itre itri itse itsi itşe itşi itte itti itve itvi itye ityi itze itzi
 • ivbe ivbi ivce ivci ivçe ivçi ivde ivdi ivge ivgi ivğe ivği ivke ivki ivle ivli ivme ivmi ivne ivni ivpe ivpi ivre ivri ivse ivsi ivşe ivşi ivte ivti ivve ivvi ivye ivyi ivze ivzi
 • iybe iybi iyce iyci iyçe iyçi iyde iydi iyge iygi iyğe iyği iyke iyki iyle iyli iyme iymi iyne iyni iype iypi iyre iyri iyse iysi iyşe iyşi iyte iyti iyve iyvi iyye iyyi iyze iyzi
 • izbe izbi izce izci izçe izçi izde izdi izge izgi izğe izği izke izki izle izli izme izmi izne izni izpe izpi izre izri izse izsi izşe izşi izte izti izve izvi izye izyi izze izzi
 • obba obbu obca obcu obça obçu obda obdu obga obgu obğa obğu obka obku obla oblu obma obmu obna obnu obpa obpu obra obru obsa obsu obşa obşu obta obtu obva obvu obya obyu obza obzu
 • ocba ocbu occa occu ocça ocçu ocda ocdu ocga ocgu ocğa ocğu ocka ocku ocla oclu ocma ocmu ocna ocnu ocpa ocpu ocra ocru ocsa ocsu ocşa ocşu octa octu ocva ocvu ocya ocyu ocza oczu
 • oçba oçbu oçca oçcu oçça oççu oçda oçdu oçga oçgu oçğa oçğu oçka oçku oçla oçlu oçma oçmu oçna oçnu oçpa oçpu oçra oçru oçsa oçsu oçşa oçşu oçta oçtu oçva oçvu oçya oçyu oçza oçzu
 • odba odbu odca odcu odça odçu odda oddu odga odgu odğa odğu odka odku odla odlu odma odmu odna odnu odpa odpu odra odru odsa odsu odşa odşu odta odtu odva odvu odya odyu odza odzu
 • ogba ogbu ogca ogcu ogça ogçu ogda ogdu ogga oggu ogğa ogğu ogka ogku ogla oglu ogma ogmu ogna ognu ogpa ogpu ogra ogru ogsa ogsu ogşa ogşu ogta ogtu ogva ogvu ogya ogyu ogza ogzu
 • oğba oğbu oğca oğcu oğça oğçu oğda oğdu oğga oğgu oğğa oğğu oğka oğku oğla oğlu oğma oğmu oğna oğnu oğpa oğpu oğra oğru oğsa oğsu oğşa oğşu oğta oğtu oğva oğvu oğya oğyu oğza oğzu
 • okba okbu okca okcu okça okçu okda okdu okga okgu okğa okğu okka okku okla oklu okma okmu okna oknu okpa okpu okra okru oksa oksu okşa okşu okta oktu okva okvu okya okyu okza okzu
 • olba olbu olca olcu olça olçu olda oldu olga olgu olğa olğu olka olku olla ollu olma olmu olna olnu olpa olpu olra olru olsa olsu olşa olşu olta oltu olva olvu olya olyu olza olzu
 • omba ombu omca omcu omça omçu omda omdu omga omgu omğa omğu omka omku omla omlu omma ommu omna omnu ompa ompu omra omru omsa omsu omşa omşu omta omtu omva omvu omya omyu omza omzu
 • onba onbu onca oncu onça onçu onda ondu onga ongu onğa onğu onka onku onla onlu onma onmu onna onnu onpa onpu onra onru onsa onsu onşa onşu onta ontu onva onvu onya onyu onza onzu
 • opba opbu opca opcu opça opçu opda opdu opga opgu opğa opğu opka opku opla oplu opma opmu opna opnu oppa oppu opra opru opsa opsu opşa opşu opta optu opva opvu opya opyu opza opzu
 • orba orbu orca orcu orça orçu orda ordu orga orgu orğa orğu orka orku orla orlu orma ormu orna ornu orpa orpu orra orru orsa orsu orşa orşu orta ortu orva orvu orya oryu orza orzu
 • osba osbu osca oscu osça osçu osda osdu osga osgu osğa osğu oska osku osla oslu osma osmu osna osnu ospa ospu osra osru ossa ossu osşa osşu osta ostu osva osvu osya osyu osza oszu
 • oşba oşbu oşca oşcu oşça oşçu oşda oşdu oşga oşgu oşğa oşğu oşka oşku oşla oşlu oşma oşmu oşna oşnu oşpa oşpu oşra oşru oşsa oşsu oşşa oşşu oşta oştu oşva oşvu oşya oşyu oşza oşzu
 • otba otbu otca otcu otça otçu otda otdu otga otgu otğa otğu otka otku otla otlu otma otmu otna otnu otpa otpu otra otru otsa otsu otşa otşu otta ottu otva otvu otya otyu otza otzu
 • ovba ovbu ovca ovcu ovça ovçu ovda ovdu ovga ovgu ovğa ovğu ovka ovku ovla ovlu ovma ovmu ovna ovnu ovpa ovpu ovra ovru ovsa ovsu ovşa ovşu ovta ovtu ovva ovvu ovya ovyu ovza ovzu
 • oyba oybu oyca oycu oyça oyçu oyda oydu oyga oygu oyğa oyğu oyka oyku oyla oylu oyma oymu oyna oynu oypa oypu oyra oyru oysa oysu oyşa oyşu oyta oytu oyva oyvu oyya oyyu oyza oyzu
 • ozba ozbu ozca ozcu ozça ozçu ozda ozdu ozga ozgu ozğa ozğu ozka ozku ozla ozlu ozma ozmu ozna oznu ozpa ozpu ozra ozru ozsa ozsu ozşa ozşu ozta oztu ozva ozvu ozya ozyu ozza ozzu
 • öbbe öbbü öbce öbcü öbçe öbçü öbde öbdü öbge öbgü öbğe öbğü öbke öbkü öble öblü öbme öbmü öbne öbnü öbpe öbpü öbre öbrü öbse öbsü öbşe öbşü öbte öbtü öbve öbvü öbye öbyü öbze öbzü
 • öcbe öcbü öcce öccü öcçe öcçü öcde öcdü öcge öcgü öcğe öcğü öcke öckü öcle öclü öcme öcmü öcne öcnü öcpe öcpü öcre öcrü öcse öcsü öcşe öcşü öcte öctü öcve öcvü öcye öcyü öcze öczü
 • öçbe öçbü öçce öçcü öççe öççü öçde öçdü öçge öçgü öçğe öçğü öçke öçkü öçle öçlü öçme öçmü öçne öçnü öçpe öçpü öçre öçrü öçse öçsü öçşe öçşü öçte öçtü öçve öçvü öçye öçyü öçze öçzü
 • ödbe ödbü ödce ödcü ödçe ödçü ödde öddü ödge ödgü ödğe ödğü ödke ödkü ödle ödlü ödme ödmü ödne ödnü ödpe ödpü ödre ödrü ödse ödsü ödşe ödşü ödte ödtü ödve ödvü ödye ödyü ödze ödzü
 • ögbe ögbü ögce ögcü ögçe ögçü ögde ögdü ögge öggü ögğe ögğü ögke ögkü ögle öglü ögme ögmü ögne ögnü ögpe ögpü ögre ögrü ögse ögsü ögşe ögşü ögte ögtü ögve ögvü ögye ögyü ögze ögzü
 • öğbe öğbü öğce öğcü öğçe öğçü öğde öğdü öğge öğgü öğğe öğğü öğke öğkü öğle öğlü öğme öğmü öğne öğnü öğpe öğpü öğre öğrü öğse öğsü öğşe öğşü öğte öğtü öğve öğvü öğye öğyü öğze öğzü
 • ökbe ökbü ökce ökcü ökçe ökçü ökde ökdü ökge ökgü ökğe ökğü ökke ökkü ökle öklü ökme ökmü ökne öknü ökpe ökpü ökre ökrü ökse öksü ökşe ökşü ökte öktü ökve ökvü ökye ökyü ökze ökzü
 • ölbe ölbü ölce ölcü ölçe ölçü ölde öldü ölge ölgü ölğe ölğü ölke ölkü ölle öllü ölme ölmü ölne ölnü ölpe ölpü ölre ölrü ölse ölsü ölşe ölşü ölte öltü ölve ölvü ölye ölyü ölze ölzü
 • ömbe ömbü ömce ömcü ömçe ömçü ömde ömdü ömge ömgü ömğe ömğü ömke ömkü ömle ömlü ömme ömmü ömne ömnü ömpe ömpü ömre ömrü ömse ömsü ömşe ömşü ömte ömtü ömve ömvü ömye ömyü ömze ömzü
 • önbe önbü önce öncü önçe önçü önde öndü önge öngü önğe önğü önke önkü önle önlü önme önmü önne önnü önpe önpü önre önrü önse önsü önşe önşü önte öntü önve önvü önye önyü önze önzü
 • öpbe öpbü öpce öpcü öpçe öpçü öpde öpdü öpge öpgü öpğe öpğü öpke öpkü öple öplü öpme öpmü öpne öpnü öppe öppü öpre öprü öpse öpsü öpşe öpşü öpte öptü öpve öpvü öpye öpyü öpze öpzü
 • örbe örbü örce örcü örçe örçü örde ördü örge örgü örğe örğü örke örkü örle örlü örme örmü örne örnü örpe örpü örre örrü örse örsü örşe örşü örte örtü örve örvü örye öryü örze örzü
 • ösbe ösbü ösce öscü ösçe ösçü ösde ösdü ösge ösgü ösğe ösğü öske öskü ösle öslü ösme ösmü ösne ösnü öspe öspü ösre ösrü össe össü ösşe ösşü öste östü ösve ösvü ösye ösyü ösze öszü
 • öşbe öşbü öşce öşcü öşçe öşçü öşde öşdü öşge öşgü öşğe öşğü öşke öşkü öşle öşlü öşme öşmü öşne öşnü öşpe öşpü öşre öşrü öşse öşsü öşşe öşşü öşte öştü öşve öşvü öşye öşyü öşze öşzü
 • ötbe ötbü ötce ötcü ötçe ötçü ötde ötdü ötge ötgü ötğe ötğü ötke ötkü ötle ötlü ötme ötmü ötne ötnü ötpe ötpü ötre ötrü ötse ötsü ötşe ötşü ötte öttü ötve ötvü ötye ötyü ötze ötzü
 • övbe övbü övce övcü övçe övçü övde övdü övge övgü övğe övğü övke övkü övle övlü övme övmü övne övnü övpe övpü övre övrü övse övsü övşe övşü övte övtü övve övvü övye övyü övze övzü
 • öybe öybü öyce öycü öyçe öyçü öyde öydü öyge öygü öyğe öyğü öyke öykü öyle öylü öyme öymü öyne öynü öype öypü öyre öyrü öyse öysü öyşe öyşü öyte öytü öyve öyvü öyye öyyü öyze öyzü
 • özbe özbü özce özcü özçe özçü özde özdü özge özgü özğe özğü özke özkü özle özlü özme özmü özne öznü özpe özpü özre özrü özse özsü özşe özşü özte öztü özve özvü özye özyü özze özzü
 • ubba ubbu ubca ubcu ubça ubçu ubda ubdu ubga ubgu ubğa ubğu ubka ubku ubla ublu ubma ubmu ubna ubnu ubpa ubpu ubra ubru ubsa ubsu ubşa ubşu ubta ubtu ubva ubvu ubya ubyu ubza ubzu
 • ucba ucbu ucca uccu ucça ucçu ucda ucdu ucga ucgu ucğa ucğu ucka ucku ucla uclu ucma ucmu ucna ucnu ucpa ucpu ucra ucru ucsa ucsu ucşa ucşu ucta uctu ucva ucvu ucya ucyu ucza uczu
 • uçba uçbu uçca uçcu uçça uççu uçda uçdu uçga uçgu uçğa uçğu uçka uçku uçla uçlu uçma uçmu uçna uçnu uçpa uçpu uçra uçru uçsa uçsu uçşa uçşu uçta uçtu uçva uçvu uçya uçyu uçza uçzu
 • udba udbu udca udcu udça udçu udda uddu udga udgu udğa udğu udka udku udla udlu udma udmu udna udnu udpa udpu udra udru udsa udsu udşa udşu udta udtu udva udvu udya udyu udza udzu
 • ugba ugbu ugca ugcu ugça ugçu ugda ugdu ugga uggu ugğa ugğu ugka ugku ugla uglu ugma ugmu ugna ugnu ugpa ugpu ugra ugru ugsa ugsu ugşa ugşu ugta ugtu ugva ugvu ugya ugyu ugza ugzu
 • uğba uğbu uğca uğcu uğça uğçu uğda uğdu uğga uğgu uğğa uğğu uğka uğku uğla uğlu uğma uğmu uğna uğnu uğpa uğpu uğra uğru uğsa uğsu uğşa uğşu uğta uğtu uğva uğvu uğya uğyu uğza uğzu
 • ukba ukbu ukca ukcu ukça ukçu ukda ukdu ukga ukgu ukğa ukğu ukka ukku ukla uklu ukma ukmu ukna uknu ukpa ukpu ukra ukru uksa uksu ukşa ukşu ukta uktu ukva ukvu ukya ukyu ukza ukzu
 • ulba ulbu ulca ulcu ulça ulçu ulda uldu ulga ulgu ulğa ulğu ulka ulku ulla ullu ulma ulmu ulna ulnu ulpa ulpu ulra ulru ulsa ulsu ulşa ulşu ulta ultu ulva ulvu ulya ulyu ulza ulzu
 • umba umbu umca umcu umça umçu umda umdu umga umgu umğa umğu umka umku umla umlu umma ummu umna umnu umpa umpu umra umru umsa umsu umşa umşu umta umtu umva umvu umya umyu umza umzu
 • unba unbu unca uncu unça unçu unda undu unga ungu unğa unğu unka unku unla unlu unma unmu unna unnu unpa unpu unra unru unsa unsu unşa unşu unta untu unva unvu unya unyu unza unzu
 • upba upbu upca upcu upça upçu upda updu upga upgu upğa upğu upka upku upla uplu upma upmu upna upnu uppa uppu upra upru upsa upsu upşa upşu upta uptu upva upvu upya upyu upza upzu
 • urba urbu urca urcu urça urçu urda urdu urga urgu urğa urğu urka urku urla urlu urma urmu urna urnu urpa urpu urra urru ursa ursu urşa urşu urta urtu urva urvu urya uryu urza urzu
 • usba usbu usca uscu usça usçu usda usdu usga usgu usğa usğu uska usku usla uslu usma usmu usna usnu uspa uspu usra usru ussa ussu usşa usşu usta ustu usva usvu usya usyu usza uszu
 • uşba uşbu uşca uşcu uşça uşçu uşda uşdu uşga uşgu uşğa uşğu uşka uşku uşla uşlu uşma uşmu uşna uşnu uşpa uşpu uşra uşru uşsa uşsu uşşa uşşu uşta uştu uşva uşvu uşya uşyu uşza uşzu
 • utba utbu utca utcu utça utçu utda utdu utga utgu utğa utğu utka utku utla utlu utma utmu utna utnu utpa utpu utra utru utsa utsu utşa utşu utta uttu utva utvu utya utyu utza utzu
 • uvba uvbu uvca uvcu uvça uvçu uvda uvdu uvga uvgu uvğa uvğu uvka uvku uvla uvlu uvma uvmu uvna uvnu uvpa uvpu uvra uvru uvsa uvsu uvşa uvşu uvta uvtu uvva uvvu uvya uvyu uvza uvzu
 • uyba uybu uyca uycu uyça uyçu uyda uydu uyga uygu uyğa uyğu uyka uyku uyla uylu uyma uymu uyna uynu uypa uypu uyra uyru uysa uysu uyşa uyşu uyta uytu uyva uyvu uyya uyyu uyza uyzu
 • uzba uzbu uzca uzcu uzça uzçu uzda uzdu uzga uzgu uzğa uzğu uzka uzku uzla uzlu uzma uzmu uzna uznu uzpa uzpu uzra uzru uzsa uzsu uzşa uzşu uzta uztu uzva uzvu uzya uzyu uzza uzzu
 • übbe übbü übce übcü übçe übçü übde übdü übge übgü übğe übğü übke übkü üble üblü übme übmü übne übnü übpe übpü übre übrü übse übsü übşe übşü übte übtü übve übvü übye übyü übze übzü
 • ücbe ücbü ücce üccü ücçe ücçü ücde ücdü ücge ücgü ücğe ücğü ücke ückü ücle üclü ücme ücmü ücne ücnü ücpe ücpü ücre ücrü ücse ücsü ücşe ücşü ücte üctü ücve ücvü ücye ücyü ücze üczü
 • üçbe üçbü üçce üçcü üççe üççü üçde üçdü üçge üçgü üçğe üçğü üçke üçkü üçle üçlü üçme üçmü üçne üçnü üçpe üçpü üçre üçrü üçse üçsü üçşe üçşü üçte üçtü üçve üçvü üçye üçyü üçze üçzü
 • üdbe üdbü üdce üdcü üdçe üdçü üdde üddü üdge üdgü üdğe üdğü üdke üdkü üdle üdlü üdme üdmü üdne üdnü üdpe üdpü üdre üdrü üdse üdsü üdşe üdşü üdte üdtü üdve üdvü üdye üdyü üdze üdzü
 • ügbe ügbü ügce ügcü ügçe ügçü ügde ügdü ügge üggü ügğe ügğü ügke ügkü ügle üglü ügme ügmü ügne ügnü ügpe ügpü ügre ügrü ügse ügsü ügşe ügşü ügte ügtü ügve ügvü ügye ügyü ügze ügzü
 • üğbe üğbü üğce üğcü üğçe üğçü üğde üğdü üğge üğgü üğğe üğğü üğke üğkü üğle üğlü üğme üğmü üğne üğnü üğpe üğpü üğre üğrü üğse üğsü üğşe üğşü üğte üğtü üğve üğvü üğye üğyü üğze üğzü
 • ükbe ükbü ükce ükcü ükçe ükçü ükde ükdü ükge ükgü ükğe ükğü ükke ükkü ükle üklü ükme ükmü ükne üknü ükpe ükpü ükre ükrü ükse üksü ükşe ükşü ükte üktü ükve ükvü ükye ükyü ükze ükzü
 • ülbe ülbü ülce ülcü ülçe ülçü ülde üldü ülge ülgü ülğe ülğü ülke ülkü ülle üllü ülme ülmü ülne ülnü ülpe ülpü ülre ülrü ülse ülsü ülşe ülşü ülte ültü ülve ülvü ülye ülyü ülze ülzü
 • ümbe ümbü ümce ümcü ümçe ümçü ümde ümdü ümge ümgü ümğe ümğü ümke ümkü ümle ümlü ümme ümmü ümne ümnü ümpe ümpü ümre ümrü ümse ümsü ümşe ümşü ümte ümtü ümve ümvü ümye ümyü ümze ümzü
 • ünbe ünbü ünce üncü ünçe ünçü ünde ündü ünge üngü ünğe ünğü ünke ünkü ünle ünlü ünme ünmü ünne ünnü ünpe ünpü ünre ünrü ünse ünsü ünşe ünşü ünte üntü ünve ünvü ünye ünyü ünze ünzü
 • üpbe üpbü üpce üpcü üpçe üpçü üpde üpdü üpge üpgü üpğe üpğü üpke üpkü üple üplü üpme üpmü üpne üpnü üppe üppü üpre üprü üpse üpsü üpşe üpşü üpte üptü üpve üpvü üpye üpyü üpze üpzü
 • ürbe ürbü ürce ürcü ürçe ürçü ürde ürdü ürge ürgü ürğe ürğü ürke ürkü ürle ürlü ürme ürmü ürne ürnü ürpe ürpü ürre ürrü ürse ürsü ürşe ürşü ürte ürtü ürve ürvü ürye üryü ürze ürzü
 • üsbe üsbü üsce üscü üsçe üsçü üsde üsdü üsge üsgü üsğe üsğü üske üskü üsle üslü üsme üsmü üsne üsnü üspe üspü üsre üsrü üsse üssü üsşe üsşü üste üstü üsve üsvü üsye üsyü üsze üszü
 • üşbe üşbü üşce üşcü üşçe üşçü üşde üşdü üşge üşgü üşğe üşğü üşke üşkü üşle üşlü üşme üşmü üşne üşnü üşpe .üşpü üşre üşrü üşse üşsü üşşe üşşü üşte üştü üşve üşvü üşye üşyü üşze üşzü
 • ütbe ütbü ütce ütcü ütçe ütçü ütde ütdü ütge ütgü ütğe ütğü ütke ütkü ütle ütlü ütme ütmü ütne ütnü ütpe ütpü ütre ütrü ütse ütsü ütşe ütşü ütte üttü ütve ütvü ütye ütyü ütze ützü
 • üvbe üvbü üvce üvcü üvçe üvçü üvde üvdü üvge üvgü üvğe üvğü üvke üvkü üvle üvlü üvme üvmü üvne üvnü üvpe üvpü üvre üvrü üvse üvsü üvşe üvşü üvte üvtü üvve üvvü üvye üvyü üvze üvzü
 • üybe üybü üyce üycü üyçe üyçü üyde üydü üyge üygü üyğe üyğü üyke üykü üyle üylü üyme üymü üyne üynü üype üypü üyre üyrü üyse üysü üyşe üyşü üyte üytü üyve üyvü üyye üyyü üyze üyzü
 • üzbe üzbü üzce üzcü üzçe üzçü üzde üzdü üzge üzgü üzğe üzğü üzke üzkü üzle üzlü üzme üzmü üzne üznü üzpe üzpü üzre üzrü üzse üzsü üzşe üzşü üzte üztü üzve üzvü üzye üzyü üzze üzzü
Bu kadar çok olasılığa rağmen bugün Türkiye Türkçesinde olan fiiller aşağıdaki gibidir :
 • ağla ağrı akla aksa alla anla atla avla azla
 • eğri ekşi elle enle eski eşki eşle etki eyle
 • imle iste işle izle
 • okla okşa otla
 • önle
 • uğra unla
 • üçle ünle

Bunların çoğuda isimden fiile yapan -lA (-le,-la) ekiyle üretilmiş eylemlerdir. Yani fiil kökü değillerdir : ak-la, al-la, el-le, en-le, im-le, iz-le, ok-la, ot-la, un-la, üç-le, ün-le
.

Veri

Eski Türkçe Ses Yapısına Göre Oluşan Fiiller ve İstisnalar 2

VCVC (ünlü ünsüz ünlü ünsüz) şeklindeki olabilecek eylemler.
 • abaç abağ abak abal abam aban abap abar abas abaş abat abav abay abaz abıç abığ abık abıl abım abın abıp abır abıs abış abıt abıv abıy abız
 • acaç acağ acak acal acam acan acap acar acas acaş acat acav acay acaz acıç acığ acık acıl acım acın acıp acır acıs acış acıt acıv acıy acız
 • açaç açağ açak açal açam açan açap açar aças açaş açat açav açay açaz açıç açığ açık açıl açım açın açıp açır açıs açış açıt açıv açıy açız
 • adaç adağ adak adal adam adan adap adar adas adaş adat adav aday adaz adıç adığ adık adıl adım adın adıp adır adıs adış adıt adıv adıy adız
 • agaç agağ agak agal agam agan agap agar agas agaş agat agav agay agaz agıç agığ agık agıl agım agın agıp agır agıs agış agıt agıv agıy agız
 • ağaç ağağ ağak ağal ağam ağan ağap ağar ağas ağaş ağat ağav ağay ağaz ağıç ağığ ağık ağıl ağım ağın ağıp ağır ağıs ağış ağıt ağıv ağıy ağız
 • akaç akağ akak akal akam akan akap akar akas akaş akat akav akay akaz akıç akığ akık akıl akım akın akıp akır akıs akış akıt akıv akıy akız
 • alaç alağ alak alal alam alan alap alar alas alaş alat alav alay alaz alıç alığ alık alıl alım alın alıp alır alıs alış alıt alıv alıy alız
 • amaç amağ amak amal amam aman amap amar amas amaş amat amav amay amaz amıç amığ amık amıl amım amın amıp amır amıs amış amıt amıv amıy amız
 • anaç anağ anak anal anam anan anap anar anas anaş anat anav anay anaz anıç anığ anık anıl anım anın anıp anır anıs anış anıt anıv anıy anız
 • apaç apağ apak apal apam apan apap apar apas apaş apat apav apay apaz apıç apığ apık apıl apım apın apıp apır apıs apış apıt apıv apıy apız
 • araç arağ arak aral aram aran arap arar aras araş arat arav aray araz arıç arığ arık arıl arım arın arıp arır arıs arış arıt arıv arıy arız
 • asaç asağ asak asal asam asan asap asar asas asaş asat asav asay asaz asıç asığ asık asıl asım asın asıp asır asıs asış asıt asıv asıy asız
 • aşaç aşağ aşak aşal aşam aşan aşap aşar aşas aşaş aşat aşav aşay aşaz aşıç aşığ aşık aşıl aşım aşın aşıp aşır aşıs aşış aşıt aşıv aşıy aşız
 • ataç atağ atak atal atam atan atap atar atas ataş atat atav atay ataz atıç atığ atık atıl atım atın atıp atır atıs atış atıt atıv atıy atız
 • avaç avağ avak aval avam avan avap avar avas avaş avat avav avay avaz avıç avığ avık avıl avım avın avıp avır avıs avış avıt avıv avıy avız
 • ayaç ayağ ayak ayal ayam ayan ayap ayar ayas ayaş ayat ayav ayay ayaz ayıç ayığ ayık ayıl ayım ayın ayıp ayır ayıs ayış ayıt ayıv ayıy ayız
 • azaç azağ azak azal azam azan azap azar azas azaş azat azav azay azaz azıç azığ azık azıl azım azın azıp azır azıs azış azıt azıv azıy azız
 • ebeç ebeğ ebek ebel ebem eben ebep eber ebes ebeş ebet ebev ebey ebez ebiç ebiğ ebik ebil ebim ebin ebip ebir ebis ebiş ebit ebiv ebiy ebiz
 • eceç eceğ ecek ecel ecem ecen ecep ecer eces eceş ecet ecev ecey ecez eciç eciğ ecik ecil ecim ecin ecip ecir ecis eciş ecit eciv eciy eciz
 • eçeç eçeğ eçek eçel eçem eçen eçep eçer eçes eçeş eçet eçev eçey eçez eçiç eçiğ eçik eçil eçim eçin eçip eçir eçis eçiş eçit eçiv eçiy eçiz
 • edeç edeğ edek edel edem eden edep eder edes edeş edet edev edey edez ediç ediğ edik edil edim edin edip edir edis ediş edit ediv ediy ediz
 • egeç egeğ egek egel egem egen egep eger eges egeş eget egev egey egez egiç egiğ egik egil egim egin egip egir egis egiş egit egiv egiy egiz
 • eğeç eğeğ eğek eğel eğem eğen eğep eğer eğes eğeş eğet eğev eğey eğez eğiç eğiğ eğik eğil eğim eğin eğip eğir eğis eğiş eğit eğiv eğiy eğiz
 • ekeç ekeğ ekek ekel ekem eken ekep eker ekes ekeş eket ekev ekey ekez ekiç ekiğ ekik ekil ekim ekin ekip ekir ekis ekiş ekit ekiv ekiy ekiz
 • eleç eleğ elek elel elem elen elep eler eles eleş elet elev eley elez eliç eliğ elik elil elim elin elip elir elis eliş elit eliv eliy eliz
 • emeç emeğ emek emel emem emen emep emer emes emeş emet emev emey emez emiç emiğ emik emil emim emin emip emir emis emiş emit emiv emiy emiz
 • eneç eneğ enek enel enem enen enep ener enes eneş enet enev eney enez eniç eniğ enik enil enim enin enip enir enis eniş enit eniv eniy eniz
 • epeç epeğ epek epel epem epen epep eper epes epeş epet epev epey epez epiç epiğ epik epil epim epin epip epir epis epiş epit epiv epiy epiz
 • ereç ereğ erek erel erem eren erep erer eres ereş eret erev erey erez eriç eriğ erik eril erim erin erip erir eris eriş erit eriv eriy eriz
 • eseç eseğ esek esel esem esen esep eser eses eseş eset esev esey esez esiç esiğ esik esil esim esin esip esir esis esiş esit esiv esiy esiz
 • eşeç eşeğ eşek eşel eşem eşen eşep eşer eşes eşeş eşet eşev eşey eşez eşiç eşiğ eşik eşil eşim eşin eşip eşir eşis eşiş eşit eşiv eşiy eşiz
 • eteç eteğ etek etel etem eten etep eter etes eteş etet etev etey etez etiç etiğ etik etil etim etin etip etir etis etiş etit etiv etiy etiz
 • eveç eveğ evek evel evem even evep ever eves eveş evet evev evey evez eviç eviğ evik evil evim evin evip evir evis eviş evit eviv eviy eviz
 • eyeç eyeğ eyek eyel eyem eyen eyep eyer eyes eyeş eyet eyev eyey eyez eyiç eyiğ eyik eyil eyim eyin eyip eyir eyis eyiş eyit eyiv eyiy eyiz
 • ezeç ezeğ ezek ezel ezem ezen ezep ezer ezes ezeş ezet ezev ezey ezez eziç eziğ ezik ezil ezim ezin ezip ezir ezis eziş ezit eziv eziy eziz
 • ıbaç ıbağ ıbak ıbal ıbam ıban ıbap ıbar ıbas ıbaş ıbat ıbav ıbay ıbaz ıbıç ıbığ ıbık ıbıl ıbım ıbın ıbıp ıbır ıbıs ıbış ıbıt ıbıv ıbıy ıbız
 • ıcaç ıcağ ıcak ıcal ıcam ıcan ıcap ıcar ıcas ıcaş ıcat ıcav ıcay ıcaz ıcıç ıcığ ıcık ıcıl ıcım ıcın ıcıp ıcır ıcıs ıcış ıcıt ıcıv ıcıy ıcız
 • ıçaç ıçağ ıçak ıçal ıçam ıçan ıçap ıçar ıças ıçaş ıçat ıçav ıçay ıçaz ıçıç ıçığ ıçık ıçıl ıçım ıçın ıçıp ıçır ıçıs ıçış ıçıt ıçıv ıçıy ıçız
 • ıdaç ıdağ ıdak ıdal ıdam ıdan ıdap ıdar ıdas ıdaş ıdat ıdav ıday ıdaz ıdıç ıdığ ıdık ıdıl ıdım ıdın ıdıp ıdır ıdıs ıdış ıdıt ıdıv ıdıy ıdız
 • ıgaç ıgağ ıgak ıgal ıgam ıgan ıgap ıgar ıgas ıgaş ıgat ıgav ıgay ıgaz ıgıç ıgığ ıgık ıgıl ıgım ıgın ıgıp ıgır ıgıs ıgış ıgıt ıgıv ıgıy ıgız
 • ığaç ığağ ığak ığal ığam ığan ığap ığar ığas ığaş ığat ığav ığay ığaz ığıç ığığ ığık ığıl ığım ığın ığıp ığır ığıs ığış ığıt ığıv ığıy ığız
 • ıkaç ıkağ ıkak ıkal ıkam ıkan ıkap ıkar ıkas ıkaş ıkat ıkav ıkay ıkaz ıkıç ıkığ ıkık ıkıl ıkım ıkın ıkıp ıkır ıkıs ıkış ıkıt ıkıv ıkıy ıkız
 • ılaç ılağ ılak ılal ılam ılan ılap ılar ılas ılaş ılat ılav ılay ılaz ılıç ılığ ılık ılıl ılım ılın ılıp ılır ılıs ılış ılıt ılıv ılıy ılız
 • ımaç ımağ ımak ımal ımam ıman ımap ımar ımas ımaş ımat ımav ımay ımaz ımıç ımığ ımık ımıl ımım ımın ımıp ımır ımıs ımış ımıt ımıv ımıy ımız
 • ınaç ınağ ınak ınal ınam ınan ınap ınar ınas ınaş ınat ınav ınay ınaz ınıç ınığ ınık ınıl ınım ının ınıp ınır ınıs ınış ınıt ınıv ınıy ınız
 • ıpaç ıpağ ıpak ıpal ıpam ıpan ıpap ıpar ıpas ıpaş ıpat ıpav ıpay ıpaz ıpıç ıpığ ıpık ıpıl ıpım ıpın ıpıp ıpır ıpıs ıpış ıpıt ıpıv ıpıy ıpız
 • ıraç ırağ ırak ıral ıram ıran ırap ırar ıras ıraş ırat ırav ıray ıraz ırıç ırığ ırık ırıl ırım ırın ırıp ırır ırıs ırış ırıt ırıv ırıy ırız
 • ısaç ısağ ısak ısal ısam ısan ısap ısar ısas ısaş ısat ısav ısay ısaz ısıç ısığ ısık ısıl ısım ısın ısıp ısır ısıs ısış ısıt ısıv ısıy ısız
 • ışaç ışağ ışak ışal ışam ışan ışap ışar ışas ışaş ışat ışav ışay ışaz ışıç ışığ ışık ışıl ışım ışın ışıp ışır ışıs ışış ışıt ışıv ışıy ışız
 • ıtaç ıtağ ıtak ıtal ıtam ıtan ıtap ıtar ıtas ıtaş ıtat ıtav ıtay ıtaz ıtıç ıtığ ıtık ıtıl ıtım ıtın ıtıp ıtır ıtıs ıtış ıtıt ıtıv ıtıy ıtız
 • ıvaç ıvağ ıvak ıval ıvam ıvan ıvap ıvar ıvas ıvaş ıvat ıvav ıvay ıvaz ıvıç ıvığ ıvık ıvıl ıvım ıvın ıvıp ıvır ıvıs ıvış ıvıt ıvıv ıvıy ıvız
 • ıyaç ıyağ ıyak ıyal ıyam ıyan ıyap ıyar ıyas ıyaş ıyat ıyav ıyay ıyaz ıyıç ıyığ ıyık ıyıl ıyım ıyın ıyıp ıyır ıyıs ıyış ıyıt ıyıv ıyıy ıyız
 • ızaç ızağ ızak ızal ızam ızan ızap ızar ızas ızaş ızat ızav ızay ızaz ızıç ızığ ızık ızıl ızım ızın ızıp ızır ızıs ızış ızıt ızıv ızıy ızız
 • ibeç ibeğ ibek ibel ibem iben ibep iber ibes ibeş ibet ibev ibey ibez ibiç ibiğ ibik ibil ibim ibin ibip ibir ibis ibiş ibit ibiv ibiy ibiz
 • iceç iceğ icek icel icem icen icep icer ices iceş icet icev icey icez iciç iciğ icik icil icim icin icip icir icis iciş icit iciv iciy iciz
 • içeç içeğ içek içel içem içen içep içer içes içeş içet içev içey içez içiç içiğ içik içil içim için içip içir içis içiş içit içiv içiy içiz
 • ideç ideğ idek idel idem iden idep ider ides ideş idet idev idey idez idiç idiğ idik idil idim idin idip idir idis idiş idit idiv idiy idiz
 • igeç igeğ igek igel igem igen igep iger iges igeş iget igev igey igez igiç igiğ igik igil igim igin igip igir igis igiş igit igiv igiy igiz
 • iğeç iğeğ iğek iğel iğem iğen iğep iğer iğes iğeş iğet iğev iğey iğez iğiç iğiğ iğik iğil iğim iğin iğip iğir iğis iğiş iğit iğiv iğiy iğiz
 • ikeç ikeğ ikek ikel ikem iken ikep iker ikes ikeş iket ikev ikey ikez ikiç ikiğ ikik ikil ikim ikin ikip ikir ikis ikiş ikit ikiv ikiy ikiz
 • ileç ileğ ilek ilel ilem ilen ilep iler iles ileş ilet ilev iley ilez iliç iliğ ilik ilil ilim ilin ilip ilir ilis iliş ilit iliv iliy iliz
 • imeç imeğ imek imel imem imen imep imer imes imeş imet imev imey imez imiç imiğ imik imil imim imin imip imir imis imiş imit imiv imiy imiz
 • ineç ineğ inek inel inem inen inep iner ines ineş inet inev iney inez iniç iniğ inik inil inim inin inip inir inis iniş init iniv iniy iniz
 • ipeç ipeğ ipek ipel ipem ipen ipep iper ipes ipeş ipet ipev ipey ipez ipiç ipiğ ipik ipil ipim ipin ipip ipir ipis ipiş ipit ipiv ipiy ipiz
 • ireç ireğ irek irel irem iren irep irer ires ireş iret irev irey irez iriç iriğ irik iril irim irin irip irir iris iriş irit iriv iriy iriz
 • iseç iseğ isek isel isem isen isep iser ises iseş iset isev isey isez isiç isiğ isik isil isim isin isip isir isis isiş isit isiv isiy isiz
 • işeç işeğ işek işel işem işen işep işer işes işeş işet işev işey işez işiç işiğ işik işil işim işin işip işir işis işiş işit işiv işiy işiz
 • iteç iteğ itek itel item iten itep iter ites iteş itet itev itey itez itiç itiğ itik itil itim itin itip itir itis itiş itit itiv itiy itiz
 • iveç iveğ ivek ivel ivem iven ivep iver ives iveş ivet ivev ivey ivez iviç iviğ ivik ivil ivim ivin ivip ivir ivis iviş ivit iviv iviy iviz
 • iyeç iyeğ iyek iyel iyem iyen iyep iyer iyes iyeş iyet iyev iyey iyez iyiç iyiğ iyik iyil iyim iyin iyip iyir iyis iyiş iyit iyiv iyiy iyiz
 • izeç izeğ izek izel izem izen izep izer izes izeş izet izev izey izez iziç iziğ izik izil izim izin izip izir izis iziş izit iziv iziy iziz
 • obaç obağ obak obal obam oban obap obar obas obaş obat obav obay obaz obuç obuğ obuk obul obum obun obup obur obus obuş obut obuv obuy obuz
 • ocaç ocağ ocak ocal ocam ocan ocap ocar ocas ocaş ocat ocav ocay ocaz ocuç ocuğ ocuk ocul ocum ocun ocup ocur ocus ocuş ocut ocuv ocuy ocuz
 • oçaç oçağ oçak oçal oçam oçan oçap oçar oças oçaş oçat oçav oçay oçaz oçuç oçuğ oçuk oçul oçum oçun oçup oçur oçus oçuş oçut oçuv oçuy oçuz
 • odaç odağ odak odal odam odan odap odar odas odaş odat odav oday odaz oduç oduğ oduk odul odum odun odup odur odus oduş odut oduv oduy oduz
 • ogaç ogağ ogak ogal ogam ogan ogap ogar ogas ogaş ogat ogav ogay ogaz oguç oguğ oguk ogul ogum ogun ogup ogur ogus oguş ogut oguv oguy oguz
 • oğaç oğağ oğak oğal oğam oğan oğap oğar oğas oğaş oğat oğav oğay oğaz oğuç oğuğ oğuk oğul oğum oğun oğup oğur oğus oğuş oğut oğuv oğuy oğuz
 • okaç okağ okak okal okam okan okap okar okas okaş okat okav okay okaz okuç okuğ okuk okul okum okun okup okur okus okuş okut okuv okuy okuz
 • olaç olağ olak olal olam olan olap olar olas olaş olat olav olay olaz oluç oluğ oluk olul olum olun olup olur olus oluş olut oluv oluy oluz
 • omaç omağ omak omal omam oman omap omar omas omaş omat omav omay omaz omuç omuğ omuk omul omum omun omup omur omus omuş omut omuv omuy omuz
 • onaç onağ onak onal onam onan onap onar onas onaş onat onav onay onaz onuç onuğ onuk onul onum onun onup onur onus onuş onut onuv onuy onuz
 • opaç opağ opak opal opam opan opap opar opas opaş opat opav opay opaz opuç opuğ opuk opul opum opun opup opur opus opuş oput opuv opuy opuz
 • oraç orağ orak oral oram oran orap orar oras oraş orat orav oray oraz oruç oruğ oruk orul orum orun orup orur orus oruş orut oruv oruy oruz
 • osaç osağ osak osal osam osan osap osar osas osaş osat osav osay osaz osuç osuğ osuk osul osum osun osup osur osus osuş osut osuv osuy osuz
 • oşaç oşağ oşak oşal oşam oşan oşap oşar oşas oşaş oşat oşav oşay oşaz oşuç oşuğ oşuk oşul oşum oşun oşup oşur oşus oşuş oşut oşuv oşuy oşuz
 • otaç otağ otak otal otam otan otap otar otas otaş otat otav otay otaz otuç otuğ otuk otul otum otun otup otur otus otuş otut otuv otuy otuz
 • ovaç ovağ ovak oval ovam ovan ovap ovar ovas ovaş ovat ovav ovay ovaz ovuç ovuğ ovuk ovul ovum ovun ovup ovur ovus ovuş ovut ovuv ovuy ovuz
 • oyaç oyağ oyak oyal oyam oyan oyap oyar oyas oyaş oyat oyav oyay oyaz oyuç oyuğ oyuk oyul oyum oyun oyup oyur oyus oyuş oyut oyuv oyuy oyuz
 • ozaç ozağ ozak ozal ozam ozan ozap ozar ozas ozaş ozat ozav ozay ozaz ozuç ozuğ ozuk ozul ozum ozun ozup ozur ozus ozuş ozut ozuv ozuy ozuz
 • öbeç öbeğ öbek öbel öbem öben öbep öber öbes öbeş öbet öbev öbey öbez öbüç öbüğ öbük öbül öbüm öbün öbüp öbür öbüs öbüş öbüt öbüv öbüy öbüz
 • öceç öceğ öcek öcel öcem öcen öcep öcer öces öceş öcet öcev öcey öcez öcüç öcüğ öcük öcül öcüm öcün öcüp öcür öcüs öcüş öcüt öcüv öcüy öcüz
 • öçeç öçeğ öçek öçel öçem öçen öçep öçer öçes öçeş öçet öçev öçey öçez öçüç öçüğ öçük öçül öçüm öçün öçüp öçür öçüs öçüş öçüt öçüv öçüy öçüz
 • ödeç ödeğ ödek ödel ödem öden ödep öder ödes ödeş ödet ödev ödey ödez ödüç ödüğ ödük ödül ödüm ödün ödüp ödür ödüs ödüş ödüt ödüv ödüy ödüz
 • ögeç ögeğ ögek ögel ögem ögen ögep öger öges ögeş öget ögev ögey ögez ögüç ögüğ ögük ögül ögüm ögün ögüp ögür ögüs ögüş ögüt ögüv ögüy ögüz
 • öğeç öğeğ öğek öğel öğem öğen öğep öğer öğes öğeş öğet öğev öğey öğez öğüç öğüğ öğük öğül öğüm öğün öğüp öğür öğüs öğüş öğüt öğüv öğüy öğüz
 • ökeç ökeğ ökek ökel ökem öken ökep öker ökes ökeş öket ökev ökey ökez öküç öküğ ökük ökül öküm ökün öküp ökür öküs öküş öküt öküv öküy öküz
 • öleç öleğ ölek ölel ölem ölen ölep öler öles öleş ölet ölev öley ölez ölüç ölüğ ölük ölül ölüm ölün ölüp ölür ölüs ölüş ölüt ölüv ölüy ölüz
 • ömeç ömeğ ömek ömel ömem ömen ömep ömer ömes ömeş ömet ömev ömey ömez ömüç ömüğ ömük ömül ömüm ömün ömüp ömür ömüs ömüş ömüt ömüv ömüy ömüz
 • öneç öneğ önek önel önem önen önep öner önes öneş önet önev öney önez önüç önüğ önük önül önüm önün önüp önür önüs önüş önüt önüv önüy önüz
 • öpeç öpeğ öpek öpel öpem öpen öpep öper öpes öpeş öpet öpev öpey öpez öpüç öpüğ öpük öpül öpüm öpün öpüp öpür öpüs öpüş öpüt öpüv öpüy öpüz
 • öreç öreğ örek örel örem ören örep örer öres öreş öret örev örey örez örüç örüğ örük örül örüm örün örüp örür örüs örüş örüt örüv örüy örüz
 • öseç öseğ ösek ösel ösem ösen ösep öser öses öseş öset ösev ösey ösez ösüç ösüğ ösük ösül ösüm ösün ösüp ösür ösüs ösüş ösüt ösüv ösüy ösüz
 • öşeç öşeğ öşek öşel öşem öşen öşep öşer öşes öşeş öşet öşev öşey öşez öşüç öşüğ öşük öşül öşüm öşün öşüp öşür öşüs öşüş öşüt öşüv öşüy öşüz
 • öteç öteğ ötek ötel ötem öten ötep öter ötes öteş ötet ötev ötey ötez ötüç ötüğ ötük ötül ötüm ötün ötüp ötür ötüs ötüş ötüt ötüv ötüy ötüz
 • öveç öveğ övek övel övem öven övep över öves öveş övet övev övey övez övüç övüğ övük övül övüm övün övüp övür övüs övüş övüt övüv övüy övüz
 • öyeç öyeğ öyek öyel öyem öyen öyep öyer öyes öyeş öyet öyev öyey öyez öyüç öyüğ öyük öyül öyüm öyün öyüp öyür öyüs öyüş öyüt öyüv öyüy öyüz
 • özeç özeğ özek özel özem özen özep özer özes özeş özet özev özey özez özüç özüğ özük özül özüm özün özüp özür özüs özüş özüt özüv özüy özüz
 • ubaç ubağ ubak ubal ubam uban ubap ubar ubas ubaş ubat ubav ubay ubaz ubuç ubuğ ubuk ubul ubum ubun ubup ubur ubus ubuş ubut ubuv ubuy ubuz
 • ucaç ucağ ucak ucal ucam ucan ucap ucar ucas ucaş ucat ucav ucay ucaz ucuç ucuğ ucuk ucul ucum ucun ucup ucur ucus ucuş ucut ucuv ucuy ucuz
 • uçaç uçağ uçak uçal uçam uçan uçap uçar uças uçaş uçat uçav uçay uçaz uçuç uçuğ uçuk uçul uçum uçun uçup uçur uçus uçuş uçut uçuv uçuy uçuz
 • udaç udağ udak udal udam udan udap udar udas udaş udat udav uday udaz uduç uduğ uduk udul udum udun udup udur udus uduş udut uduv uduy uduz
 • ugaç ugağ ugak ugal ugam ugan ugap ugar ugas ugaş ugat ugav ugay ugaz uguç uguğ uguk ugul ugum ugun ugup ugur ugus uguş ugut uguv uguy uguz
 • uğaç uğağ uğak uğal uğam uğan uğap uğar uğas uğaş uğat uğav uğay uğaz uğuç uğuğ uğuk uğul uğum uğun uğup uğur uğus uğuş uğut uğuv uğuy uğuz
 • ukaç ukağ ukak ukal ukam ukan ukap ukar ukas ukaş ukat ukav ukay ukaz ukuç ukuğ ukuk ukul ukum ukun ukup ukur ukus ukuş ukut ukuv ukuy ukuz
 • ulaç ulağ ulak ulal ulam ulan ulap ular ulas ulaş ulat ulav ulay ulaz uluç uluğ uluk ulul ulum ulun ulup ulur ulus uluş ulut uluv uluy uluz
 • umaç umağ umak umal umam uman umap umar umas umaş umat umav umay umaz umuç umuğ umuk umul umum umun umup umur umus umuş umut umuv umuy umuz
 • unaç unağ unak unal unam unan unap unar unas unaş unat unav unay unaz unuç unuğ unuk unul unum unun unup unur unus unuş unut unuv unuy unuz
 • upaç upağ upak upal upam upan upap upar upas upaş upat upav upay upaz upuç upuğ upuk upul upum upun upup upur upus upuş uput upuv upuy upuz
 • uraç urağ urak ural uram uran urap urar uras uraş urat urav uray uraz uruç uruğ uruk urul urum urun urup urur urus uruş urut uruv uruy uruz
 • usaç usağ usak usal usam usan usap usar usas usaş usat usav usay usaz usuç usuğ usuk usul usum usun usup usur usus usuş usut usuv usuy usuz
 • uşaç uşağ uşak uşal uşam uşan uşap uşar uşas uşaş uşat uşav uşay uşaz uşuç uşuğ uşuk uşul uşum uşun uşup uşur uşus uşuş uşut uşuv uşuy uşuz
 • utaç utağ utak utal utam utan utap utar utas utaş utat utav utay utaz utuç utuğ utuk utul utum utun utup utur utus utuş utut utuv utuy utuz
 • uvaç uvağ uvak uval uvam uvan uvap uvar uvas uvaş uvat uvav uvay uvaz uvuç uvuğ uvuk uvul uvum uvun uvup uvur uvus uvuş uvut uvuv uvuy uvuz
 • uyaç uyağ uyak uyal uyam uyan uyap uyar uyas uyaş uyat uyav uyay uyaz uyuç uyuğ uyuk uyul uyum uyun uyup uyur uyus uyuş uyut uyuv uyuy uyuz
 • uzaç uzağ uzak uzal uzam uzan uzap uzar uzas uzaş uzat uzav uzay uzaz uzuç uzuğ uzuk uzul uzum uzun uzup uzur uzus uzuş uzut uzuv uzuy uzuz
 • übeç übeğ übek übel übem üben übep über übes übeş übet übev übey übez übüç übüğ übük übül übüm übün übüp übür übüs übüş übüt übüv übüy übüz
 • üceç üceğ ücek ücel ücem ücen ücep ücer üces üceş ücet ücev ücey ücez ücüç ücüğ ücük ücül ücüm ücün ücüp ücür ücüs ücüş ücüt ücüv ücüy ücüz
 • üçeç üçeğ üçek üçel üçem üçen üçep üçer üçes üçeş üçet üçev üçey üçez üçüç üçüğ üçük üçül üçüm üçün üçüp üçür üçüs üçüş üçüt üçüv üçüy üçüz
 • üdeç üdeğ üdek üdel üdem üden üdep üder üdes üdeş üdet üdev üdey üdez üdüç üdüğ üdük üdül üdüm üdün üdüp üdür üdüs üdüş üdüt üdüv üdüy üdüz
 • ügeç ügeğ ügek ügel ügem ügen ügep üger üges ügeş üget ügev ügey ügez ügüç ügüğ ügük ügül ügüm ügün ügüp ügür ügüs ügüş ügüt ügüv ügüy ügüz
 • üğeç üğeğ üğek üğel üğem üğen üğep üğer üğes üğeş üğet üğev üğey üğez üğüç üğüğ üğük üğül üğüm üğün üğüp üğür üğüs üğüş üğüt üğüv üğüy üğüz
 • ükeç ükeğ ükek ükel ükem üken ükep üker ükes ükeş üket ükev ükey ükez üküç üküğ ükük ükül üküm ükün üküp ükür üküs üküş üküt üküv üküy üküz
 • üleç üleğ ülek ülel ülem ülen ülep üler üles üleş ület ülev üley ülez ülüç ülüğ ülük ülül ülüm ülün ülüp ülür ülüs ülüş ülüt ülüv ülüy ülüz
 • ümeç ümeğ ümek ümel ümem ümen ümep ümer ümes ümeş ümet ümev ümey ümez ümüç ümüğ ümük ümül ümüm ümün ümüp ümür ümüs ümüş ümüt ümüv ümüy ümüz
 • üneç üneğ ünek ünel ünem ünen ünep üner ünes üneş ünet ünev üney ünez ünüç ünüğ ünük ünül ünüm ünün ünüp ünür ünüs ünüş ünüt ünüv ünüy ünüz
 • üpeç üpeğ üpek üpel üpem üpen üpep üper üpes üpeş üpet üpev üpey üpez üpüç üpüğ üpük üpül üpüm üpün üpüp üpür üpüs üpüş üpüt üpüv üpüy üpüz
 • üreç üreğ ürek ürel ürem üren ürep ürer üres üreş üret ürev ürey ürez ürüç ürüğ ürük ürül ürüm ürün ürüp ürür ürüs ürüş ürüt ürüv ürüy ürüz
 • üseç üseğ üsek üsel üsem üsen üsep üser üses üseş üset üsev üsey üsez üsüç üsüğ üsük üsül üsüm üsün üsüp üsür üsüs üsüş üsüt üsüv üsüy üsüz
 • üşeç üşeğ üşek üşel üşem üşen üşep üşer üşes üşeş üşet üşev üşey üşez üşüç üşüğ üşük üşül üşüm üşün üşüp üşür üşüs üşüş üşüt üşüv üşüy üşüz
 • üteç üteğ ütek ütel ütem üten ütep üter ütes üteş ütet ütev ütey ütez ütüç ütüğ ütük ütül ütüm ütün ütüp ütür ütüs ütüş ütüt ütüv ütüy ütüz
 • üveç üveğ üvek üvel üvem üven üvep üver üves üveş üvet üvev üvey üvez üvüç üvüğ üvük üvül üvüm üvün üvüp üvür üvüs üvüş üvüt üvüv üvüy üvüz
 • üyeç üyeğ üyek üyel üyem üyen üyep üyer üyes üyeş üyet üyev üyey üyez üyüç üyüğ üyük üyül üyüm üyün üyüp üyür üyüs üyüş üyüt üyüv üyüy üyüz
 • üzeç üzeğ üzek üzel üzem üzen üzep üzer üzes üzeş üzet üzev üzey üzez üzüç üzüğ üzük üzül üzüm üzün üzüp üzür üzüs üzüş üzüt üzüv üzüy üzüz
Yukarıdakilerden aşağıdaki eylemler Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır :
 • acık acın acıt açıl adan ağar akış akıt alın alış anıl anır apış aran arın arıt asıl aşer aşıl aşın aşır atan atıl atış avut ayıl ayır ayıt azal azıt
 • edil eğil eğit ekil emil erit ever ezil
 • ıkın ılın ısın ısır ısıt ışıt
 • içil ilet iliş işit itil itiş
 • okut onar osur otur oyul
 • ödeş ödet öğür öğüt öner öpül öpüş örül övül övün
 • uçur uçuş ulaş unut usan utan uyan uyar uyul uyuş uyut uzan uzat
 • üşüt ütül üzül

Bu eylemlerin bir çoğu başka bir kök fiilden ekler ile türetilmiş eylemlerdir : ak-ış-, at-ıl-, ez-il-, ışı-t, it-iş, ez-il vb.. Addan da türetilen eylemler de vardır : aş-ık->ac-ık-, ev-er, ak-ar>ağ-ar, aş-er, az-al, ısı-n, ışı-t, al-ın Bazı eylemler ise muhtemelen kökleri unutulmuş eylemlerdir. ap-ış, av-ut, ık-ın, iş-it, on-ar, os-ur, ot-ur vb.. Bu durum aslında Türkçe eylem köklerinin tek heceli olduğu görüşünü doğrulamaktadır.

Veri

Yor Ekinin Ses Değişimi

-Yor ekinin kendisi değişmiyor ama araya gelen kaynaştırma sesi değişkenlik göstermektedir.
Eğer bir program yazıyor olsaydık Algoritma şu şekilde :

Eylem ünsüz ile bitiyor ise kaynaştırma sesi giriyor : ı-yor, -i-yor, u-yor, ü-yor. Kökün son ünlüsüne göre kaynaştırma sesi büyük ünlü uyumuna (a,ı,o,u > a,ı,o,u veya e,i,ö,ü > e,i,ö,ü ) ardından küçük ünlü uyumuna (a,e,ı,i> a,e,ı,i veya u,ü,o,ö > u/ü veya a/e) uyuyor. Peş peşe iki ünlü uyumu uygulanınca şu şekilde dönüşüm oluşuyor: a/ı > a/ı , e/i > e/i, u/ü > u/a, o/ö > ü/e). Dar ünlüler için en dar olan tercih ediliyor. Örneğin a/ı ise ı, e/i ise i. Yuvarlak ve genişler içinse yuvarlak olanlar tercih ediliyor : a/u ise u, e/ü ise ü. Sonuç şu şekilde oluşuyor :
	a,ı ile bitiyor ise > ı-yor (a/ı dan daha dar olan ı tercih ediliyor)
	e,i ile bitiyor ise > i-yor (e/i den daha dar olan i tercih ediliyor)
	o,u ile bitiyor ise > u-yor (a/u dan daha yuvarlak olan u tercih ediliyor)
	ö,ü ile bitiyor ise > ü-yor (e/ü den daha yuvarlak olan ü tercih ediliyor)
Eylem ünlü ile bitiyorsa -yor geliyor. Eylemin son ünlüsü a/e ise dönüşüyor : ara-yor>arı-yor, de-yor>diyor, öde-yor> ödüyor gibi. Bu dönüşüm de şu şekilde :
Eğer son ünlü a ise
	Tek heceli ise a>ı (örnek pek yok)
	Birden fazla hece ise bir önceki ünlü yuvarlak ise u-yor, düz ise ı-yor : ada-yor>ad-ı-yor, ara-yor>ar-ı-yor, uza-yor>uzuyor,koca-yor>koc-u-yor
Eğer son ünlü e ise	
	Tek heceli ise e>i, de-yor>diyor, ye-yor>yi-yor
	Birden fazla hece ise bir önceki ünlü yuvarlak ise ü-yor, düz ise i-yor : öde-yor>öd-ü-yor, uza-yor>uzuyor-
Yukarıdaki gibi bir algoritma kullanılarak yazılan bir uygulama ile bazı eylemlerde aşağıdaki gibi -yor ekini eklemektedir :
açıyor
akıyor
alıyor
anıyor
asıyor
aşıyor
atıyor
ayıyor
azıyor
ekiyor
emiyor
eriyor
esiyor
eşiyor
etiyor
eziyor
içiyor
iniyor
itiyor
oluyor
ovuyor
oyuyor
ölüyor
öpüyor
örüyor
ötüyor
övüyor
uçuyor
umuyor
uyuyor
ütüyor
üzüyor
diyor
yiyor
artıyor
ölçüyor
örtüyor
ürküyor
bakıyor
banıyor
basıyor
batıyor
bayıyor
beziyor
bıçıyor
bıkıyor
biçiyor
biliyor
biniyor
boğuyor
bozuyor
bölüyor
buluyor
buruyor
büküyor
bürüyor
büzüyor
cayıyor
coşuyor
çakıyor
çalıyor
çapıyor
çatıyor
çekiyor
çeliyor
çıkıyor
çöküyor
çömüyor
çözüyor
dalıyor
değiyor
deliyor
deriyor
deşiyor
dikiyor
diniyor
diziyor
doğuyor
doluyor
donuyor
doyuyor
döküyor
dönüyor
dövüyor
duruyor
duyuyor
dürüyor
düşüyor
düzüyor
geçiyor
geliyor
geriyor
geziyor
giriyor
gitiyor
giyiyor
göçüyor
gömüyor
görüyor
gülüyor
gütüyor
kaçıyor
kakıyor
kalıyor
kanıyor
kapıyor
karıyor
kasıyor
katıyor
kayıyor
kazıyor
kesiyor
kılıyor
kırıyor
kısıyor
kıyıyor
kızıyor
kokuyor
konuyor
kopuyor
koşuyor
kovuyor
koyuyor
kuruyor
kusuyor
kürüyor
küsüyor
saçıyor
sağıyor
salıyor
sanıyor
sapıyor
sarıyor
satıyor
savıyor
sayıyor
seçiyor
sekiyor
seriyor
seviyor
seziyor
sıçıyor
sığıyor
sıkıyor
sikiyor
siliyor
siniyor
sokuyor
soluyor
soruyor
soyuyor
söküyor
sönüyor
sövüyor
sunuyor
susuyor
sürüyor
süzüyor
şaşıyor
şişiyor
takıyor
tapıyor
taşıyor
tatıyor
tutuyor
tütüyor
tüyüyor
varıyor
veriyor
vuruyor
yağıyor
yakıyor
yanıyor
yapıyor
yarıyor
yatıyor
yayıyor
yazıyor
yeniyor
yeriyor
yetiyor
yığıyor
yıkıyor
yılıyor
yitiyor
yoluyor
yoruyor
yumuyor
yutuyor
yüzüyor
acıyor
adıyor
arıyor
atıyor
eriyor
ırıyor
ışıyor
işiyor
ödüyor
uluyor
uzuyor
ürüyor
üşüyor
buduyor
buluyor
bunuyor
bürüyor
büyüyor
cıvıyor
diliyor
döşüyor
kapıyor
kaşıyor
kazıyor
kınıyor
kocuyor
koruyor
kürüyor
sınıyor
sıvıyor
suluyor
şakıyor
tanıyor
tarıyor
taşıyor
burkuyor
bürküyor
çarpıyor
çırpıyor
kalkıyor
kırkıyor
kırpıyor
korkuyor
sarkıyor
serpiyor
sürçüyor
sürtüyor
tartıyor
yırtıyor
yontuyor
tıkıyor
tünüyor
türüyor
yarıyor
yaşıyor
yıkıyor
yürüyor
ağlıyor
ağrıyor
aklıyor
aksıyor
anlıyor
atlıyor
avlıyor
azlıyor
eğriyor
ekşiyor
elliyor
enliyor
eskiyor
eşkiyor
eşliyor
etkiyor
eyliyor
imliyor
istiyor
işliyor
izliyor
okluyor
okşuyor
otluyor
önlüyor
uğruyor
unluyor
üçlüyor
ünlüyor
acıkıyor
acınıyor
acıtıyor
açılıyor
adanıyor
ağarıyor
akışıyor
akıtıyor
alınıyor
alışıyor
anılıyor
anırıyor
apışıyor
aranıyor
arınıyor
arıtıyor
asılıyor
aşılıyor
atanıyor
atılıyor
atışıyor
avutuyor
ayılıyor
ayırıyor
ayıtıyor
azalıyor
azıtıyor
ediliyor
eğiliyor
eğitiyor
ekiliyor
emiliyor
eritiyor
everiyor
eziliyor
ıkınıyor
ılınıyor
ısınıyor
ısırıyor
ısıtıyor
ışıtıyor
içiliyor
iletiyor
ilişiyor
işitiyor
itiliyor
itişiyor
okutuyor
onarıyor
osuruyor
oturuyor
oyuluyor
ödeşiyor
ödetiyor
öğürüyor
öğütüyor
öneriyor
öpülüyor
öpüşüyor
örülüyor
övülüyor
övünüyor
uçuruyor
uçuşuyor
ulaşıyor
unutuyor
usanıyor
utanıyor
uyanıyor
uyarıyor
uyuluyor
uyuşuyor
uyutuyor
uzanıyor
uzatıyor
üşütüyor
ütülüyor
üzülüyor

Veri

Bilinen Geçmiş Zaman -DI Ekinin Ses Değişimi

Görülen, bilinen geçmiş zaman eki -DI (dı,di,du,dü,tı,ti,tu,tü) büyük ünlü uyumuna, küçük ünlü uyumuna ve ünsüzler içinde sertlik/yumuşaklık (ötümlülük/ötümsüzlük) uyumuna uyar. Örneğin var- sözcüğünde son ünlü a olmasından dolayı ek olarak -dı,-du,-tı,-tu gibi kalın ek gelmelidir. Küçük ünlü uyumuna göre a düz bir ünlü olmasından dolayı ek de düz ünlü olur ve -dı veya -tı seçeneği kalır. Var eyleminin son sesi r, yumuşak (ötümlü) olmasından dolayı da yine yumuşak (ötümlü) olan d sesi gelmelidir. Çünkü t sesi sert (ötümsüzdür). Örneğin yat eylemi için son ses t sesi sert olmasından dolayı ek -dı değil -tı olacaktı : yat-tı. Özetle algoritma şu şekildedir :
Eylemin son ünlüsüne göre, 
	1.Büyük ünlü uyumuna (a,ı,o,u > a,ı,o,u veya e,i,ö,ü > e,i,ö,ü ) uydur
		a,ı,u,o> dı, du, tı, tu / da, ta, do, to
		e,i,ü,ö> di, dü, tü, dü / de, te, dö, tö
	2.Küçük ünlü uyumuna (a,e,ı,i> a,e,ı,i veya u,ü,o,ö > u/ü veya a/e) uydur.
		a,ı > dı, tı / da, ta
		e,i > di, ti / de, te
		o,ö > du, tu / (o'lar ve ı'lar elendi) / da ,ta
		u,ü > dü, tü / (o'lar ve ı'lar elendi) / de, te
	3. Daralma etkisi ile a yerine ı ve u, e yerine i ve ü olanlar tercih edilir ve bu nedenle -da, -ta, -de, -te seçenekleri hiç oluşmaz :
		a,ı > dı, tı 
		e,i > di, ti
		o,ö > du, tu
		u,ü > dü, tü
	4. Eğer son ses ünlü ise her zaman d'li şekilde tercih edilir. Eğer ünsüz ile biten bir eylem ise kalan d'li ve t'li seçeneklerden son ünsüzün ötümsüz (sert) olmasına göre karar verilir. Eğer ünsüz Ç, K, S, Ş, T (f,h,p ile biten eylem yoktur) şeklinde ötümsüz/sert ünlü ise t tercih edilir. Değilse d'li tercih edilir : aç-tı, kap-dı, sek-ti, vur-du, saş-tı, tat-tı, gel-di, sev-di, kus-tu
Bu şekilde bir algoritma ile bazı eylemlere aşağıdaki gibi -DI eki eklenmiştir:
açtı
aktı
aldı
andı
astı
aştı
attı
aydı
azdı
ekti
emdi
erdi
esti
eşti
etti
eydi
ezdi
içti
indi
itti
oldu
ovdu
oydu
öldü
öptü
ördü
öttü
övdü
uçtu
umdu
uydu
üttü
üzdü
dedi
yedi
arttı
ölçtü
örttü
ürktü
baktı
bandı
bastı
battı
baydı
bezdi
bıçtı
bıktı
biçti
bildi
bindi
boğdu
bozdu
böldü
buldu
burdu
büktü
bürdü
büzdü
caydı
coştu
çaktı
çaldı
çaptı
çattı
çekti
çeldi
çıktı
çöktü
çömdü
çözdü
daldı
değdi
deldi
derdi
deşti
dikti
dindi
dizdi
doğdu
doldu
dondu
doydu
döktü
döndü
dövdü
durdu
duydu
dürdü
düştü
düzdü
geçti
geldi
gerdi
gezdi
girdi
gitti
giydi
göçtü
gömdü
gördü
güldü
güttü
kaçtı
kaktı
kaldı
kandı
kaptı
kardı
kastı
kattı
kaydı
kazdı
kesti
kıldı
kırdı
kıstı
kıydı
kızdı
koktu
kondu
koptu
koştu
kovdu
koydu
kurdu
kustu
kürdü
küstü
saçtı
sağdı
saldı
sandı
saptı
sardı
sattı
savdı
saydı
seçti
sekti
serdi
sevdi
sezdi
sıçtı
sığdı
sıktı
sikti
sildi
sindi
soktu
soldu
sordu
soydu
söktü
söndü
sövdü
sundu
sustu
sürdü
süzdü
şaştı
şişti
taktı
taptı
taştı
tattı
tuttu
tüttü
tüydü
vardı
verdi
vurdu
yağdı
yaktı
yandı
yaptı
yardı
yattı
yaydı
yazdı
yendi
yerdi
yetti
yığdı
yıktı
yıldı
yitti
yoldu
yordu
yumdu
yuttu
yüzdü
acıdı
adadı
aradı
atadı
eridi
ıradı
ışıdı
işedi
ödedi
uladı
uzadı
üredi
üşüdü
budadı
buladı
bunadı
bürüdü
büyüdü
cıvıdı
diledi
döşedi
kapadı
kaşıdı
kazıdı
kınadı
kocadı
korudu
küredi
sınadı
sıvadı
suladı
şakıdı
tanıdı
taradı
taşıdı
burktu
bürktü
çarptı
çırptı
kalktı
kırktı
kırptı
korktu
sarktı
serpti
sürçtü
sürttü
tarttı
yırttı
yonttu
tıkadı
tünedi
türedi
yaradı
yaşadı
yıkadı
yürüdü
ağladı
ağrıdı
akladı
aksadı
anladı
atladı
avladı
azladı
eğridi
ekşidi
elledi
enledi
eskidi
eşkidi
eşledi
etkidi
eyledi
imledi
istedi
işledi
izledi
okladı
okşadı
otladı
önledi
uğradı
unladı
üçledi
ünledi
acıktı
acındı
acıttı
açıldı
adandı
ağardı
akıştı
akıttı
alındı
alıştı
anıldı
anırdı
apıştı
arandı
arındı
arıttı
asıldı
aşıldı
atandı
atıldı
atıştı
avuttu
ayıldı
ayırdı
ayıttı
azaldı
azıttı
edildi
eğildi
eğitti
ekildi
emildi
eritti
everdi
ezildi
ıkındı
ılındı
ısındı
ısırdı
ısıttı
ışıttı
içildi
iletti
ilişti
işitti
itildi
itişti
okuttu
onardı
osurdu
oturdu
oyuldu
ödeşti
ödetti
öğürdü
öğüttü
önerdi
öpüldü
öpüştü
örüldü
övüldü
övündü
uçurdu
uçuştu
ulaştı
unuttu
usandı
utandı
uyandı
uyardı
uyuldu
uyuştu
uyuttu
uzandı
uzattı
üşüttü
ütüldü
üzüldü

Veri

Geniş Zaman -(X)r Ekinin Ses Değişimi

Geniş Zaman eki Türkçe'de -r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür şeklinde eklenebilmektedir. Ekleme algoritması aşağıdaki gibidir :
Eylem ünlü ile bitiyor ise -r eklenir : de-r, ata-r, atla-r
Eylem ünsüz ile bitiyor ise iki ihtimal var. 
	- Çok heceliler de -ır, -ir, -ur, -ür kullanılır
	- Tek hecelilerde -ar veya -er kullanılır. 
		- İstisna olarak -ır, -ir, -ur, -ür kullanılabilir 
			- ünlü + ünsüz ile bitenler : 
				l / r / n ile bitenler istisnalar : al-ır, var-ır, kal-ır, bil-ir, gel-ir, ver-ir, ol-ur, bul-ur, vur-ur, dur-ur, öl-ür, gör-ür, dür-ür, san-ır	
					İki karakterli ve l/r ile bitenler kesinlikle (ol, al, öl) -ır, -ir, -ur, -ür eklenir
	- Büyük ve küçük ünlü uyumu uygulanır
	- Bazı eylemlerin kendilerinde t>d değişimi yaşadır: güt-er>güd-er, tat-ar>tad-ar, git-er>gid-er (bu eylemler geçmişte uzun ünlü oldukları için bu şekilde olabilir)	
Bu algoritma ile bazı eylemlere eklenen geniş zaman eki:
açar
akar
alır
anar
asar
aşar
atar
ayar
azar
eker
emer
erir
eser
eşer
eter
eyer
ezer
içer
iner
iter
olur
ovar
oyar
ölür
öper
örür
öter
över
uçar
umar
uyar
üter
üzer
der
yer
artar
ölçer
örter
ürker
bakar
banar
basar
batar
bayar
bezer
bıçar
bıkar
biçer
bilir
biner
boğar
bozar
böler
bulur
burur
büker
bürer
büzer
cayar
coşar
çakar
çalar
çapar
çatar
çeker
çeler
çıkar
çöker
çömer
çözer
dalar
değer
deler
derer
deşer
diker
diner
dizer
doğar
dolar
donar
doyar
döker
döner
döver
durur
duyar
dürer
düşer
düzer
geçer
gelir
gerer
gezer
girer
gider
giyer
göçer
gömer
görür
güler
güder
kaçar
kakar
kalır
kanır
kapar
karar
kasar
katar
kayar
kazar
keser
kılar
kırar
kısar
kıyar
kızar
kokar
konar
kopar
koşar
kovar
koyar
kurar
kusar
kürer
küser
saçar
sağar
salar
sanır
sapar
sarar
satar
savar
sayar
seçer
seker
serer
sever
sezer
sıçar
sığar
sıkar
siker
siler
siner
sokar
solar
sorar
soyar
söker
söner
söver
sunar
susar
sürer
süzer
şaşar
şişer
takar
tapar
taşar
tadar
tutar
tüter
tüyer
varır
verir
vurur
yağar
yakar
yanar
yapar
yarar
yatar
yayar
yazar
yener
yerer
yeter
yığar
yıkar
yılar
yiter
yolar
yorar
yumar
yutar
yüzer
acır
adar
arar
atar
erir
ırar
ışır
işer
öder
ular
uzar
ürer
üşür
budar
bular
bunar
bürür
büyür
cıvır
diler
döşer
kapar
kaşır
kazır
kınar
kocar
korur
kürer
sınar
sıvar
sular
şakır
tanır
tarar
taşır
burkar
bürker
çarpar
çırpar
kalkar
kırkar
kırpar
korkar
sarkar
serper
sürçer
sürter
tartar
yırtar
yontar
tıkar
tüner
türer
yarar
yaşar
yıkar
yürür
ağlar
ağrır
aklar
aksar
anlar
atlar
avlar
azlar
eğrir
ekşir
eller
enler
eskir
eşkir
eşler
etkir
eyler
imler
ister
işler
izler
oklar
okşar
otlar
önler
uğrar
unlar
üçler
ünler
acıkır
acınır
acıtır
açılır
adanır
ağarır
akışır
akıtır
alınır
alışır
anılır
anırır
apışır
aranır
arınır
arıtır
asılır
aşılır
atanır
atılır
atışır
avutur
ayılır
ayırır
ayıtır
azalır
azıtır
edilir
eğilir
eğitir
ekilir
emilir
eritir
everir
ezilir
ıkınır
ılınır
ısınır
ısırır
ısıtır
ışıtır
içilir
iletir
ilişir
işitir
itilir
itişir
okutur
onarır
osurur
oturur
oyulur
ödeşir
ödetir
öğürür
öğütür
önerir
öpülür
öpüşür
örülür
övülür
övünür
uçurur
uçuşur
ulaşır
unutur
usanır
utanır
uyanır
uyarır
uyulur
uyuşur
uyutur
uzanır
uzatır
üşütür
ütülür
üzülür
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir