Türkiye Türkçesi - Alt Kategoriler :

Alfabe-Ses Noktalama İşaretleri Kelime-Sözcük Yazım Kuralları Cümle - Tümce Ekler Sözlük Etimoloji Deyimler Özdeyişler - Özlü Sözler Galat-ı Meşhur Atasözleri Osmanlı Türkçesi - OsmanlıcaBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçerikler :

Ana Kelimesi ve Bu Kelimenin TDK Sözlüğündeki.. Bugün Türk Dil Kurumu Atatürk'ün Kurduğu Kuru.. Derleme Sözlüğü Dil Derneği Güneş-Dil Teorisi İsa Sarı Kişisel Web Sitesi Özel İsimlerde Bin,İbn ve İbn-i Kullanımı Program ile Plan Farkı ? Saim Ali Dilemre Tarama Sözlüğü Türkçesi Varken Türk Dil Kurumu Türkiye Bilişim Derneğinin Bilişim Terimleri .. Türkiye Türkçe'sinde Ünlü ve Ünsüz Harfler Türkiye Türkçesi

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Türkiye Türkçesi

Tanım: Türkiye Cumhuriyetinde konuşulan ve resmi dil olarak kabul edilen dil. Bazı kaynaklarda Anadolu Türkçesi de denilir.

Veri

Türkiye Türkçe'sinde Ünlü ve Ünsüz Harfler

Türkiye Türkçesinde 8 ünlü (A, E, İ, I, O, Ö, U, Ü) ve 21 ünsüz (B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z) harf bulunmaktadır.


Kaynak

Türk Dil Kurumu

Devletin resmi dil kurumu olan "Türk Dil Kurumu"un resmi web sitesi.

Kaynak

Dil Derneği

Türk dilinin gelişmesini , güçlenmesini sağlamak amacı ile kurulmuş "Dil Derneği"in resmi web sitesidir.

Eser

Tarama Sözlüğü

Sahipleri : TDK
13. yüzyıldan sonra yazılan kitapların taramasıyla oluşturulan sözlük

Eser

Derleme Sözlüğü

Sahipleri : TDK
Türkiye'nin tüm bölgelerinden, konuşulan Türkçe'den kelimelerin derlenmesi şekliyle oluşturulan sözlük

Kaynak

Türkiye Bilişim Derneğinin Bilişim Terimleri Sözlüğü

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) bilişim terimleri sözlüğü. Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe sözlük olarak bulunmaktadır.

Kişi

Saim Ali Dilemre

1880 ile 1954 yılları arasında yaşamış dil uzmanı ve tıp doktoru

Kavram

Güneş-Dil Teorisi

Tanım: 1930'lu yıllarda Atatürk tarafından desteklenen, tüm dünya dillerinin Türkçeden türediğini savunan dil teorisi. İnsanlığın ilk kullandığı kelimenin güneş olduğu savunulmuş ve bu nedenle teorinin adına güneş-dil teorisi verilmiştir.

Kaynak

İsa Sarı Kişisel Web Sitesi

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi İsa Sarı'nın kişisel web sitesi

Kaynak

Türkçesi Varken

Öz Türkçeyi savunan bir Türkçe portalı

Veri

Özel İsimlerde Bin,İbn ve İbn-i Kullanımı

Arapça'da İbn (ابن) oğul anlamına gelmektedir. Bu ifade bir ismin önüne geldiğinde ".. oğlu" anlamına gelmektedir. "İbn Sina" (Sina'nın oğlu) ismi örnek verilebilir.
Çoğunlukla isimlerde İbn ifadesi ismin başında değilse , bin (نب) şeklinde yazılır. Ahmed bin Fadlan ismi örnek verilebilir.
Türkçede genellikle Farsça'dan gelen -i isim tamlama eki kullanılır. Örneğin İbn Sina yerine İbn-i Sina (Sina'nın Oğlu) veya İbni Sina şeklinde okunur ve yazılır

Sav

Bugün Türk Dil Kurumu Atatürk'ün Kurduğu Kurum Değildir

Türk Dil Kurumu bugün amaçları ve faaliyetleri ile Atatürk'ün kuruduğu dil kurumu değildir.

Blog

Ana Kelimesi ve Bu Kelimenin TDK Sözlüğündeki Tanımları

Ana sözcüğü TDK sözlüğündeki açıklamaları yetersizdir
Ana sözcüğü TDK sözlüğünde şu şekilde açıklanmıştır :
  • Anne
  • Yavrusu olan dişi hayvan
  • Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı
  • Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü
  • Velinimet
  • Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü
  • Temel, asıl, esas
  • Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz
Açıklamalar ile ilgili bazı sorularım olacak.
1 ve 2. madde neden ayrı yazılmı gereği duyulmuştur? Bu iki madde yerine
"Yavrusu olan dişi"
gibi tek bir tanım yeterli olmaz mıydı ? Bu tek tanım sonuç olarak hem insanlar için hem de diğer canlılar için anneyi karşılamaktadır.
7. madde ile temel, asıl, esas gibi farklı anlamları olan üç kelimeyi ifade etmek kafa karışıklığı yaratmaktadır. Temel , asıl ve esas kelimelerin üçünü birden mi karşılamaktadır ? Yoksa bir cümlede herhangi biri anlamına gelebilir mi demektir ? Verilen cümle örneği
Ana bina aradan geçen elli beş yıla karşın değişmemiş
şeklinde bir cümledir. Verilen cümlede ana kelimesi ne temel anlamına gelir, ne asıl ne de esas. Üç açıklama da bunu karşılamaz.
Bu açıklama yerine
Benzerleri içinde en büyük, en önemli olan ve benzerlerinin kendisinden çıktığı, türediği veya kendisinde birleştiği şey
gibi genel bir açıklama yapılabilir. Bu tanım düşünüldüğünde aşağıdaki örnekler daha da anlamlı olur
Ana cadde, Ana damar, Ana dal, Ana muhalefet, Ana bina, Ana kapı, Ana kent, Ana yemek
Ana muhalefet ve ana yemek, benzerleri içinde en önemli en büyük şeyi belirtmektedir. Ana damar ve cadde , diğer damar ve caddelerin bağlandığı (çıkan veya giren) en önemli damarı veya caddeyi belirtmektedir.
Ana ifadesinin, Anne ve yanındaki yavruları (kendisinden türeyen veya kendisine bağlı) düşünüşünden bu yan anlamının oluştuğu tahmin edilebilir. Örneğin Ana bina ifadesi bir yerdeki en büyük binayı belirtir. Tıpkı anne örnek ve yavrularını gören bir kişi için ana örnek gibi.
Bu nedenle tek bir tanım yerine aşağıdaki gibi iki tanım da yapılabilir
Benzerleri içinde en büyük, en önemli olan
ve
Benzerlerinin kendisinden çıktığı, türediği veya kendisinde birleştiği şey
Bu açıdan Ana muhalefet, ana bina, ana kent, ana yemek ilk tanıma uygun örneklerdir. Ana cadde, ana damar, ana dal, ana kapı ise ikinci tanıma uygun örneklerdir.
5. tanım yani velinimet açıklaması da yetersiz gibi görünmektedir. Bunun yerine
Anne gibi bakan, kollayan, destek olan

gibi bir tanım daha iyi olurdu. Örnek bir cümle olan "Yoksullar anası" cümlesine de uygun bir tanım olurdu. Tanımda Anne kelimesinin kullanılmasının bir sorun olacağını zannetmiyorum. Cünkü ana ifadesinin yan anlamıdır bu anlam.

İpucu

Program ile Plan Farkı ?

Plan sözcüğünün ana anlamı bir karmaşık yapının detaylarını gösteren taslak çizimdir ve bu anlamın program sözcüğünün anlamı ile alakası yoktur. Program taslak çizim, kroki vb.. değildir.
Plan sözcüğünün yan anlamı bir işin gerçekleşmesi için tasarlanan genel düzendir. Program ise bu planın nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili detaylı yöntemleri ve adımları içeren bir bütünüdür. Program, bir planın nasıl, hangi yöntem ve algoritmayla gerçekleştirileceğini de içerebilir.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir