Fizik - Alt Kategoriler :

Fizikçiler Temel Kuvvetler ve Etkileşmeler Kütle - Kütle Çekim Atom Mekanik Elektromanyetizma Maddenin Halleri Görelilik Teorisi Isı ve Sıcaklık TermodinamikBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçerikler :

Ağırlık Basınç Esir (Ether) Esir Teorisi Hız İvme Kuvvet Kütle Kütle ile Ağırlık Farkı Kütlenin Korunumu Yasası Kütle Spektrometresi Metroloji - Ölçü Bilimi Mutlak Zaman - Evrensel Zaman Rayleigh Saçılımı (Saçılması) Viskozite Zaman

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Zaman

Tanım: Maddedin boyu, kütlesi, elektrik yükü gibi sayısal olarak tanımlanan bir boyutu. Zaman , mekan boyutu (x, y, z) gibi bir boyuttur ve t ile gösterilmektedir. Evrenden veya maddeden bağımsız kendi halinde devam eden bir mutlak zaman bulunmamaktadır. Birbirlerine göre değişik hızlarla hareket eden madelerin zamanları da farklı olmaktadır
Tanım: İki olay arasında geçen süre ve bu süreyi tanımlamak için kullanılan ölçü. Birim zaman olarak saniye kullanılmaktadır ve bir saniye , Sezyum-133 atomunun taban durumundayken radyasyon yayınlama periyodundan çıkarılmaktadır

Kavram

Hız

Tanım: Bir maddenin birim zamandaki (kabul edilen bir zaman aralığı) yer değiştirme miktarı veya bir maddenin belirli bir yöne doğru yer değiştirmesinin ölçüsü

Kavram

İvme

Tanım: Bir maddenin hızının zaman içinde değişiminin ölçüsü. Örneğin giderek hızlanan bir madde için ivme pozitif, giderek yavaşlayan bir madde için negatif, sabit hızla giden bir madde için sıfırdır

Kavram

Esir (Ether)

Tanım: 20. yüzyıla kadar tüm evrende, boşluğu doldurduğuna inanılan veya olup olmadığı tartışılan madde. Tüm yıldızların, gezegenlerin bu esir içinde olduğu ve işığın esir üzerinde hareket ettiği düşünülmekteydi. Bugün esirin olabileceği de savunulmaktadır

Kavram

Esir Teorisi

Tanım: 18. ve 19. yüzyıllarda ışığın , elektromagnetik dalgaların ve kütle çekimin, esir adı verilen ve uzayı doldurduğuna inanılan bir madde üzerinde hareket ettiğini savunan teori

Kavram

Kütle Spektrometresi

Tanım: Bir maddede bulunan elementin ve izotoplarının kütlelerinin ölçülmesi için kullanılan teknik.

Kavram

Mutlak Zaman - Evrensel Zaman

Tanım: Madde ve evrenden bağımsız olarak devam ettiği ve edeceği düşünülen zaman. Özel Görelilik Teorisi ile mutlak zamanın olmadığı ortaya çıkarılmış, zamanın maddeye-kütleye bağlı bir boyut olduğu anlaşılmıştır

Kavram

Kütle

Tanım: Bir cismin madde miktarını gösteren nicelik. Aynı zamanda bir cismin hızındaki değişikliğe karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.

Kavram

Kuvvet

Tanım: Bir cismin hareketinin doğrultusunu, yönünü ve hızını değiştirebilen , cisim üzerinde şekil değişikliği yaratabilen her türlü etki. Newton'un 2. yasasına göre (F=m.a) , bir maddenin momentumunda (hız çarpı kütle değeri) değişikliğe neden olan etki. SI sisteminde birimi Newton'dur

Kavram

Ağırlık

Tanım: Bir cisme uygulanan kütle-çekim (yerçekimi) kuvveti. Ağırlık , cismin kütlesi ile kütle-çekim ivmesinin (kütle-çekim ortamında çekim kuvveti sebebiyle serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesi) çarpımından oluşur ve W (Ağırlık)= m (kütle) X g (kütle-çekim ivmesi) şeklinde gösterilebilir. Bir cismin ağırlığı farklı kütle-çekim kuvvetinin ortamında farklı olmaktadır. Örneğin bir cismin dünyadaki ağırlığı ile aydaki ağırlığı aynı değildir. SI sisteminde birimi Newton'dur

Veri

Kütle ile Ağırlık Farkı

 

Kütle ile Ağırlık birbirinden farklı kavramlardır. Farkları aşağıdaki gibi özetlenebilir : 

  • Ağırlık kütle ile cismin bulunduğu ortamın kütle-çekim ivmesinin çarpımından oluşur. Bu nedenle kütle , maddenin değişmez bir özelliği iken ağırlık, kütle-çekim kuvvetinin farklı olduğu yerlerde değişir
  • Ağırlık bir kuvvettir (bu nedenle birimi Newton'dur) ve vektöreldir, kütle ise skalerdir ve birimi kilogramdır

 


Kavram

Kütlenin Korunumu Yasası

Tanım: İzole (dışarıdan kütle veya enerji alış-verişi yapmayan) bir sistemin toplam kütlesinin her zaman sabit olduğunu belirten yasa

Kavram

Basınç

Tanım: Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvet. Basınç P=F (kuvvet)/S(yüzey) alanı olarak tanımlanır

Kavram

Viskozite

Tanım: Bir akışkanın akmaya veya şekil değiştirmeye karşı gösterdiği direnç

Kavram

Rayleigh Saçılımı (Saçılması)

Tanım: Işığın ve diğer elektromagnetik dalgaların , dalgaboyundan küçük parçacıklar tarafından saçılması olayı. İsim fizikçi Lord Rayleigh'ın adından gelmektedir. Örneğin gündüz gökyüzünün mavi olmasının sebebi güneş ışığının havadaki parçacıklar tarafından Rayleigh saçılımına uğramasıdır

Kavram

Metroloji - Ölçü Bilimi

Tanım: Ölçme ve ölçü konularını araştıran bilim dalıBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir