Bu Sayfayı Paylaş:

Veri

Dört Temel Etkileşim (Kuvvet)

Evren'de dört çeşit temel etkileşim(kuvvet) vardır : 

  • Kütle-çekim etkileşimi(kuvveti) : Maddelerin ve parçacıkların kütlelerine göre birbirlerini çekmesini sağlayan kuvvet (etkileşim)
  • Elektromanyetik etkileşim(kuvvet) : Elektrik yüklü  maddelerin ve parçacıkların birbirlerini çekmesini veya itemesinisağlayan kuvvet (etkileşim)
  • Güçlü nükleer etkileşim(kuvvet) : Çekirdeğin içindeki kuarkları ve temel parçacıkları bir arada tutmayı sağlayan güçlü kuvvet
  • Zayıf nükleer etkileşim(kuvvet) : Ağır kuark veya leptonların daha hafit kuark ve leptonlara bozunmasını sağlayan kuvvet. (Bu kuvvet ile elektromanyetik kuvvet "elektrozayıf" adı verilen bir kuram ile birleştirilmiştir)

 

 


Kavram

Temel Etkileşimler veya Kuvvetler

Tanım: Evrende maddelerin veya parçacıkların birbirlerine uyguladığı kuvvetler veya birbirleri ile olan etkileşimlerinden ortaya çıkarılan dört temel kuvvet veya etkileşim. Kütle çekim, Elektromanyetik, Güçlü ve Zayıf olarak dört tür temel kuvvet (etkileşim) bulunmaktadır

Kavram

Elektromanyetik Etkileşim(Kuvvet)

Tanım: Elektrik yüklü olan (eksi veya artı) nesne veya parçacıklarının birbirlerine yaptıkları çekme veya itme kuvvetidir. Elektrik yüklü nesne veya parçacıklar , heraket ederken diğer elektrik yüklü nesne veya parçacıklar ile elektrik ve magnetik kuvvet ile etkileşirler. Durgun şeklindeki maddeler için kuvvetin değeri yüklerin fazlalığı ile artar, uzaklığı karesi ile azalır. Hareket eden nesne veya parçacıkların yönüne ve şekline göre kuvvetin yönü değişmektedir

Kavram

Güçlü Nükleer Etkileşim(Kuvvet)

Tanım: Çekirdekteki parçacıkların bir arada durmasını sağlayan (kuark adı verilen parçacıkların birbirine bağlayan) , kısa menzilli (çekirdek boyutlarının dışında etkisi bulunmuyor) ve gluon adı verilen bir parçacık ile taşınan kuvvet

Kavram

Zayıf Nükleer Etkileşim(Kuvvet)

Tanım: Ağır kuarklar ve leptonların daha hafif kuark ve leptonlara bozunmasını sağlayan, W+, W- ve Z0 parçacıkları ile taşınan kuvvet. Güçlü kuvvete göre şiddeti ve menzili azdır. Bu kuvvet ile elektromanyetik kuvvet "elektrozayıf" adı verilen bir kuram ile birleştirilmiştir

Kavram

Kütle Çekim Etkileşimi(Kuvveti)

Tanım: Evrende kütlesi olan tüm nesnelerin veya parçacıkların birbirlerine yaptıkları çekim kuvvetidir. Nesnelerin veya parçacıkların kütleleri ne kadar büyük ise birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti o kadar büyük olur. Uzaklık artıkça uzaklığın karesi oranında çekim gücü azalır

Veri

Dört Temel Etkileşimde (Kuvvetinde) Taşıyıcı Parçacıklar

Dört temel etkileşimde taşıyıcı parçacıklar aşağıdaki gibidir : 

  • Kütle çekim etkileşimi : Graviton adlı parçacık
  • Elektromanyatizma etkileşim : Yüksük ve kütlesiz foton adlı parçacık
  • Güçlü (nükleer) etkileşim : 9 farklı gluon
  • Zayıf (nükleer) etkileşim : W+, W- ve Z0 parçacıkları

Veri

Dört Temel Etkileşimde Şiddet ve Menzil (Erim) Değerleri Tablosu

Dört temel etkileşimde şiddet ve menzil değerlerinin tablosu aşağıdaki gibi verilebilir : 

Kuvvet Şiddet Menzil (Erim)
Kütle çekim 10-38 Sonsuz
Elektromanyetik 10-2 Sonsuz
Güçlü (Nükleer) 1 10-15 metre
Zayıf (Nükleer) 10-2 10-18 metre

İpucu

Temel Kuvvetler ve Temel Etkileşimler Kavramları Birbirinden Farklı Kavramlardır

Temel kuvvetler ve temel etkileşimler kavramları birbirlerinin yerine kullanılan eşanlamlı ifadeler olmasına rağmen araların farklılık bulunur. Kuvvet , iki parçacığın aradaki taşıyıcı parçacık aracılıyla birbirilerine olan etkisinin bir ölçüsüdür. Etkileşim ise kuvvete ek olarak , kendi kendine bir parçacığın yok olması veya anti parçacık ile çarpışan parçacıkların yok olması gibi olayları da içeren bir kavram olarak tercih edilmektedir. Etkileşim kuvvet'i kapsayan daha genel bir ifadedir.  İngilizce kuvvet yerine force , etkileşim yerine interaction kelimesi kullanılmaktadır

Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir