Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Atom

Tanım: Bir maddedin , çekirdek (proton ve nötron bulunur) ve onun çevresindeki elektronlardan oluşan en küçük yapı bölümü. Atomun çekirdeği çok küçük ve yoğun (atomun ağırlığını oluşturan parçacıkların çok büyük bölümü çekirdektedir) bir bölgedir ve pozitif yüklü protonlar ile yüksüz nötronlardan oluşur. Çekirdeğin çevresinde ise negatif yüklü elektronlar bulunmaktadır ve bu elektronlar kimsayal bağlar ile molekülleri oluştururlar. Atom modern dönemlere kadar maddelerin parçalanamayan en küçük yapısı olarak düşünülmüştür ancak atomun başka parçacıklardan oluştuğu ve parçalanabildiği ortaya çıkmıştır

Kavram

Çekirdek (Atom Çekirdeği)

Tanım: Bir atomun pozitif yüklü protonlar ile yüksüz nötronlardan oluşan merkez bölümü. Atomun ağırlığının çok büyük bölümü çekirdektedir

Kavram

Proton

Tanım: Bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacık. Proton p ile gösterilmektedir. Bir atomda bulunana proton sayısına atom numarası adı verilmektedir

Kavram

Nötron

Tanım: Bir atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz (nötr) parçacık. Nötron n (veya n0) ile gösterilmektedir

Kavram

Elektron

Tanım: Bir atomun çekirdeği çevresinde bulunan negatif yüklü parçacık. e ile gösterilmektedir. Proton ve nötron'a göre hafif (protonun yaklaşık 1/1836'sı) parçacıktır

Kavram

Atom Numarası (Atom Sayısı veya Proton Numarası)

Tanım: Bir atomdaki proton sayısı

Kavram

İzotop

Tanım: Proton sayıları aynı , nötron sayıları farklı atomlara verilen isim. Örneğin karbon elemenitinin karbon-12, karbon-13 ve karbon-14 şeklinde üç iztopu bulunur

Kavram

Atomik Kütle Birimi

Tanım: Atom ve moleküllerin kütlelelerini ölçmek için kullanılan ve değeri 1.660538921(73)×10-27 kg olan bir ölçü birimi. Atomik kütle birimi bir karbon-12 atomunun gerçek kütlesinin 1/12'si olarak kabul edilir ve diğer elementlerin kütleleri bu değere göre belirlenir. Örneğin Karbon-12 12 atomik kütle birimi olarak kabul edilirken Aleminyum 27 atomik kütle birimi olarak kabul edilir

Kavram

Atom Kütlesi (Atomik Kütle)

Tanım: Bir atomun ağırlığının atomik kütle birimine göre göreli değeri. Örneğin Karbon-12 , 12 atomik kütle birimi olarak kabul edilirken Aleminyum 27 atomik kütle birimi olarak kabul edilir

Kavram

Atom Ağırlığı (Ortalama Atomik Kütle)

Tanım: Bir elementin, doğada bulunun izotoplarının (proton sayısı aynı nötron sayısı farklı atomlar) bulunma yüzdelerine göre hesaplanan ortalama kütlesi. Çoğu element en az iki izotoptan oluşmasından dolayı atom ağırlığında iztopların bulunma yüzdeleri kullanılır. Eğer bir element tek bir izotopa sahipse atom ağırılığı ile atom kütleleri eşit anlamına gelmektedir. Örneğin karbon-12'in atom kütlesi 12, karbon-13'ün yaklaşık 13 olmasından dolayı (karbon-14'ün bulunma yüzdesi çok düşüktür) karbon elementinin atom ağırlığı 12,011 akb(atomik kütle birim)'dirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir