Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kütle

Tanım: Bir cismin madde miktarını gösteren nicelik. Aynı zamanda bir cismin hızındaki değişikliğe karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.

Kavram

Kütle Çekim Etkileşimi(Kuvveti)

Tanım: Evrende kütlesi olan tüm nesnelerin veya parçacıkların birbirlerine yaptıkları çekim kuvvetidir. Nesnelerin veya parçacıkların kütleleri ne kadar büyük ise birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti o kadar büyük olur. Uzaklık artıkça uzaklığın karesi oranında çekim gücü azalır

Kavram

Kütle Çekim İvmesi

Tanım: Bir cismin kütle-çekim kuvveti etkisiyle yaptığı serbest düşme hareketindeki ivme. g işareti ile gösterilir ve birimi m/s^2'dir. Dünyanın kütle-çekim ivmesi 9.80665 m/s^2 olarak kabul edilir

Kavram

Çekim Kütlesi

Tanım: Bir cismin kütle-çekim etkisi sonucu oluşan, kütle-çekim ortamındaki ivmeli hareketine göre hesaplanan değeri. Çekim kütlesi ile eylemsizlik kütlesinin (ivmelenmeye (hızındaki artış veya azalmaya) karşı gösterdiği direnç) değeri eşittir

Kavram

Eylemsizlik Kütlesi - Atalet Kütlesi

Tanım: Bir cismin , ivmelenmeye (hızındaki artış veya azalmaya) karşı gösterdiği direncin ölçüsü. Çekim kütlesi (kütle-çekim ortamındaki ivmeli hareketinden hesaplanır) ile eylemsizlik kütlesinin değeri eşittir

Kavram

Denklik ilkesi

Tanım: Çekim kütlesi (kütle-çekim ortamındaki ivmeli hareketinden hesaplanır) ve eylemsizlik kütlesinin (ivmelenmeye (hızındaki artış veya azalmaya) karşı gösterdiği direnç) birbirine eşit olması ilkesi

Sav

Çekim Kütlesi ve Eylemsizlik Kütlesi Birbirine Eşittir

Çekim kütlesi (kütle-çekim ortamındaki ivmeli hareketinden hesaplanır) ve eylemsizlik kütlesi (ivmelenmeye (hızındaki artış veya azalmaya) karşı gösterdiği direnç) birbirine eşittir

Veri

Eylemsizlik Kütlesi ve Çekim Kütlesi Kavramları

  • Eylemsizlik kütlesi bir cismin ivmelenmeye (hızındaki artış) karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Çekim kütlesi ise kütle-çekim etkisi sonucu oluşan, kütle-çekim ortamındaki ivmeli hareketine göre hesaplanan bir değerdir. 
  • Eylemsizlik kütlesi , cismin ivmesinin belirli bir kuvvet sonucu ne kadar artığına bakılarak F=m*a Newton yasası ile ölçülmektedir. Çekim kütlesi ise bir ölçüm aleti (terazi, baskül gibi) yardımıyla ölçülmektedir ve cismin kütle-çekim sonucu altındaki cisme etkisinin bir ölçüsüdür
  • Eylemsizlik kütlesi ve çekim kütlesi birbirine her zaman eşittir

Veri

Eylemsizlik Kütlesi ve Çekim Kütlesinin Eşitliği İle İlgili Düşünce Deneyi

Eylemsizlik kütlesi ve çekim kütlesinin eşitiliğini anlamak için kullanılan düşünce deneyi aşağıdaki gibidir : 
 
Zemininde bir m cisminin durduğu bir asansör düşünülelim. Bu cisim asansörün zeminine ağırlığı kadar (çekim kütlesi*g) kadar kuvvet uygular. Asansörü tutan ipin koptuğunu ve asansörün a ivmesiyle serbest düşmeye başladığını varsayalım. Bu durumda cisme uygulanan çekim kuvveti (eylemsizlik kütlesi*a) olacaktır. Kuvvetler eşitlenirse ivme , 
 
a=(çekim kütlesi/eylemsizlik kütlesi)*g 
 
şeklinde olacaktır.
 
Eğer çekim kütlesi ve eylemsizlik kütlesi eşit olmasaydı, a ve g değerleri birbirinden farklı olurdu. Bu durumda asansör içindeki cisimler farklı hızlarla yere düşerler ve birbirleriyle düşme sırasında çarpışırlardı. Ancak bu durum hiç bir zaman oluşmadığından çekim kütlesi ve eylemsizlik kütlesi birbirine eşit olmaktadır
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir