İçerikler :

Eylemsizlik Eylemsizlik Yasası (Prensibi) Galile Dönüşüm Formülleri (Denklemleri) Galilei Göreliliği veya Değişmezliği Galilei Koordinat Sistemi - Galilei Referans .. Galileo Galilei Hızların Toplanması Kuralı Hızların Toplanması Kuralı ile Işık Hızının S.. Issaac Newton Klasik Mekanik (Galilei-Newton Mekaniği) Kütle Çekim İvmesi Mekanik Newton'un 1. Yasası Newton'un 2. Yasası Newton'un 3. Yasası Newton'un Hareket Yasaları Newton'un Temel Üç Hareket Yasası

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Mekanik

Tanım: Kuvvetlerin etkisi altındaki maddelerin , denge durumlarını ve hareketlerini inceleyen fizik dalı

Kavram

Klasik Mekanik (Galilei-Newton Mekaniği)

Tanım: Temellerini Galilei ve Newton'un attığı , Özel ve Genel Görelilik , Kuantum teorilerinin geliştirildiği (Modern Fizik) döneme kadar geçen dönemde kabul edilen mekanik. Işık hızına yakın hızlar ve büyük kütleli cisimler hariç klasik mekanik yasaları hala geçerlidir

Kavram

Eylemsizlik

Tanım: Bir cismin hareket durumunu koruma eğilimi. Herhangi bir kuvvet etkilemedikçe duran bir cismin durmaya devam etmesi, düzgün hareket eden bir cismin hareketine devam etmek istemesidir

Kavram

Eylemsizlik Yasası (Prensibi)

Tanım: Herhangi bir kuvvet etkilemedikçe cisimlerin hareket durumlarını koruyacağı ile ilgili yasa. Duran cisim durmaya devam eder, düzgün hareket eden cisim düzgün hareketine devam eder. Bu yasa Galile tarafından ortaya koyulmuştur. Newton yasaları olarak bilinen yasaların birincisi bu yasadan oluşturulmuştur

Kavram

Galilei Koordinat Sistemi - Galilei Referans Çerçevesi

Tanım: Birbirine göre eylemsiz durumda (durağan veya düzgün hareket eden) olan referans çerçeveleri veya koordinat sistemleri

Kavram

Galilei Göreliliği veya Değişmezliği

Tanım: Birbirine göre eylemsiz (durağan veya düzgün hareket eden) durumda olan referans çerçevelerinde (veya koordinat sistemlerinde) hareket yasaları (daha genel olarak fizik yasaları) aynıdır

Kavram

Newton'un Hareket Yasaları

Tanım: Newton'un ortaya koyduğu ve klasik mekaniğin temeli olarak kabul edilen üç yasa. Birinci yasa eylemsizlik yasası olarak bilinmektedir, ikinci yasa kuvvet ile ivmenin orantılı olduğunu belirten bir yasadır, üçüncü yasa ise etki ile tepkinin eşit ve karışıklı olduğunu belirtmektedir

Veri

Newton'un Temel Üç Hareket Yasası

Newton'un temel üç hareket yasası aşağıdaki gibidir : 

  1. Herhangi bir kuvvet (uzaktan) etkimedikçe duran veya ileriye doğru düzgün hareket (sabit bir hızla ilerleyen) eden bir cisim hareket durumunu korur (Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare). Bu yasa Galileo'un eylemsizlik yasasıdır
  2. Hareketteki değişim uygulanan itme kuvveti ile orantılıdır; değişim itmenin uygulandığı yön doğrultusundadır (Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur). Modern fizik ifadeleriyle söylenirse bir cismin momentumundaki değişim kendisine uygulanan kuvvetle orantılıdır ve yönü itme kuvvetinin doğrultusundadır. F=ma veya F=dP/dt=dmv/dt şeklinde gösterilmektedir
  3. Her etki kendisine karşı eşit bir tepki oluşturur : veya iki cismin birbirlerine karşı uyguladıkları kuvvet eşit ve karşı yönlüdür  (Actioni contrariam semper et aqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aquales et in partes contrarias dirigi). Bu yasa etki ile tepkinin eşit olduğu şeklinde ifade edilmektedir

 


Kavram

Newton'un 1. Yasası

Tanım: Newton'un klasik mekaniğin temelini oluşturan 3 yasasından birincisi. Herhangi bir kuvvet (uzaktan) etkimedikçe duran veya ileriye doğru düzgün hareket (sabit bir hızla ilerleyen) eden bir cisim durumunu korur. Bu yasa Galileo'un eylemsizlik yasasıdır

Kavram

Newton'un 2. Yasası

Tanım: Newton'un klasik mekaniğin temelini oluşturan 3 yasasından ikincisi. Hareketteki değişim uygulanan itme kuvveti ile orantılıdır; değişim itmenin uygulandığı yön doğrultusundadır. Modern fizik ifadeleriyle söylenirse bir cismin momentumundaki değişim kendisine uygulanan kuvvetle orantılıdır ve yönü itme kuvvetinin doğrultusundadır.

Kavram

Newton'un 3. Yasası

Tanım: Newton'un klasik mekaniğin temelini oluşturan 3 yasasından üçüncüsü. Her etki kendisine karşı eşit bir tepki oluşturur : veya iki cismin birbirlerine karşı uyguladıkları kuvvet eşit ve karşı yönlüdür. Bu yasa etki ile tepkinin eşit olduğu şeklinde ifade edilmektedir

Kişi

Galileo Galilei

1564 ile 1642 arasında yaşamış ,modern bilimin (özellikle astronomi ve fizik) doğuşunda büyük etkisi olan İtalyan matematikçi, fizikçi, astronom ve filozof. Yer merkezli evren modelini (dünyanın güneş etrafından döndüğünü savunmuştur) savunmasından dolayı Klise tarafından yargılanmış ve ev hapsinde tutulmuştur. Klasik mekanik yasalarının oluşturulmasına büyük katkısı bulunmaktadır

Kişi

Issaac Newton

1642 ile 1727 yılları arasında yaşamış, çekim kuramı ve klasik mekanik yasalarını ortaya koyan, optikte önemli çalışmaları olan modern bilime büyük katkıları olmuş İngiliz fizikçi , matematikçi ve astronom

Kavram

Hızların Toplanması Kuralı

Tanım: Birbirlerine göre hareket eden farklı referans çerçevelerinde (referans noktası belirli olan bir koordinat sistemi) , hareket eden cisimlerin birbirilerine göre hızlarının bulunması için kullanılan formül. Örneğin V hızıyla giden bir trende, w hızıyla trenin gittiği yönde bir kişi hareket ediyorsa, tren dışındaki biri yürüyen kişinin hızını V+w olarak algılar. Trendeki kişi trenin ters yönünde w hızıyla gitseydi tren dışındaki kişi hızı v-w olarak algılayacaktır. Özel görelilik teorisi hızların toplama kuralının geçerli olmadığını (düşük hızlarda fark ihmal edilebilir olmasından dolayı geçerli olmaktadır) göstermiştir

Veri

Hızların Toplanması Kuralı ile Işık Hızının Sabitliği Yasasının Çelişkisi

Hızların Toplanması Kuralı, birbirine göre düzgün hareket eden referans sistemlerindeki (koordinatları sistemleri) gözlemcilerin birbirlerine göre hızlarının tespitinde referans sistemleri ile gözlemcilerin hızların toplanması ile bulunacağını belirtmektedir. Örneğin V hızıyla giden bir trende, w hızıyla trenin gittiği yönde bir kişi hareket ediyorsa, tren dışındaki biri yürüyen kişinin hızını V+w olarak algılar.

Işık hızının sabitliği yasası ise elektromanyetik teorinin doğurduğu zorunlu bir sonuçtur ve bu yasa özel görelilik içinde temel bir yasa olarak kabul edilmektedir.

 

Hızlarınn toplanması kuralı , Galilie Göreliliği (Değişmezliği)  (birbirine göre düzgün hareket eden referans sistemlerinde fizik yasalarının aynen geçerli olacağını belirten yasa) adı verilen bir yasaya göre ortaya çıkarılmıştır. Bu yasa ışığın sabitliği yasasınında birbirine göre hareket eden sistemlerde aynı olacağını söylemesi gerekir. Ancak hızların toplanması kuralı ışık hızının sabitliği konusu ile ihlal edilmiş olmaktadır. V hızıyla giden bir tren , trenin dışında  ve trenle aynı yönde ilerleyen bir ışık olsun. Tren içindeki bir gözlemci eğer hızların toplama kuralı doğruysa dışarıdaki ışık hızını c-v olarak ve ışık hızından küçük görmesi gerekecektir. Ancak ışık hızı  sabit olması gerektiğinden trendeki gözlemcinin ışığın hızını c-v olarak görmemesi gerekir. Bu nedenlerle iki yasa çelişkilidir. 

Galilie Göreliliği (Değişmezliği) ile ışık hızının sabitliği arasında çelişki olmadığını Özel Görelilik Teorisi ispatlamıştır. Aşağıdaki iki kabul edilen hipotezin yanlış olduğu ortaya koyulmuştur : 

  • İki olay arasından zaman aralığı referans cisminin (koordinatları sistemleri) hareketinden bağımsız olduğu
  • Sabit bir cisim üzerindeki İki nokta arasındaki mesafenin referans cisminin (koordinatları sistemleri) hareketinden bağımsız olduğu
Yukarıdaki iki ön kabul kabul edilmediği durumda Galilie Göreliliği (Değişmezliği) ile ışık hızının sabitliği konusunda çelişki kalmamaktadır

Veri

Galile Dönüşüm Formülleri (Denklemleri)

Birbirine göre düzgün hareket eden iki referans çerçevesinde (koordinat sistemi) olan olayların konumlarının ve zamanının ,  birbirlerine göre dönüşümünü veren formüller. Birbirlerine göre x ekseni boyunca düzgün hareket ediyorlarsa dönüşüm denklemleri aşağıdaki gibi olacaktır :

x'=x-vt

y'=y

z'=z

t'=t

Not : Bu dönüşümler ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimler için geçerli değildir ve bu koşullarda yukarıdaki dönüşümler yerine Lorentz Dönüşümleri kullanılır

Not : Bu dönüşümler ışık hızı için geçerli olmaz ve ışığın tüm eylemsiz sistemlerde (düzgün hareket eden sistemler) her zaman aynı değeri alması gerekmektedir. Yukarıdaki dönüşümler ışığın hızının sabitliği yasasına uymamaktadır


Kavram

Kütle Çekim İvmesi

Tanım: Bir cismin kütle-çekim kuvveti etkisiyle yaptığı serbest düşme hareketindeki ivme. g işareti ile gösterilir ve birimi m/s^2'dir. Dünyanın kütle-çekim ivmesi 9.80665 m/s^2 olarak kabul edilirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir