Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Termodinamik

Tanım: Isı , enerji, iş , entropi arasındaki ilişkileri, bu değerlerin sıcaklık, basınç vb.. etkisinde zaman içindeki değişimlerini inceleyen bilim dalı

Kavram

Thermodynamics

Tanım: Termodinamik

Veri

Termodinamiğin Yasaları

Termodinamik yasaları aşağıdaki gibidir : 
 
  • Sıfırıncı Yasa : Üçüncü bir sistemle termodinamik dengede (veya ısıl denge) olan iki sistem birbirleriyle de termodinamik dengededir. (Termonidamik denge iki sistemin sıcaklık, basınç, hacim, entropi gibi büyük ölçekli değerlerin aynı olmasıdır)
  • Birinci Yasa : Bir sistemin iç enerjisindeki değişim, aktarılan ısı ile yaptığı iş arasındaki farka eşittir. U (iç enerji) = Q (Isı) - W (İş) şeklinde gösterilebilir. 
  • İkinci Yasa : Kelvin-Planck ifadesi : Bir kaynaktan ısı çıkarıp olduğu gibi işe dönüştürülebilen bir çevrim mümkün değildir. Clausius ifadesi : Tek sonucu düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa ısı akatarımı olan bir süreç mümkün değildir. Entropiye göre açıklama : Evrenin entropisi her zaman artar (tersinir ideal bir süreçte ise aynı kalır)
  • Üçüncü Yasa : Mutlak sıfıra (-273 santigrat derece) yakın tüm sistemlerin entropileri aynı olur ancak mutlak sıfıra ulaşmak mümkün değildir

Kavram

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası

Tanım: Üçüncü bir sistemle termodinamik dengede (veya ısıl denge) olan iki sistem birbirleriyle de termodinamik dengede olduğunu belirten termodinamiğin sıfırıncı yasası. (Termonidamik denge iki sistemin sıcaklık, basınç, hacim, entropi gibi büyük ölçekli değerlerin aynı olmasıdır). Sıfırıncı yasa denilmesinin sebebi, ilk üç termodinamik yasasından sonra oluşturulması ve ilk sırada yer alamasının gerekmesidir. Bu yasa 1931 yılında İngiliz fizikçi Ralph Howard Fowler tarafından oluşturulmuştur

Kavram

Termodinamiğin Birinci Yasası

Tanım: Bir sistemin iç enerjisindeki değişim aktarılan ısı ve yaptığı iş arasındaki farka eşittir. U (iç enerji) = Q (Isı) - W (İş) şeklindedir ve bu yasa enerjinin korunumlu olduğunu belirtir ve iş yapılmadan veya ısı değişimi olmadan bir sistemin iç enerjisi değişmez

Kavram

Termodinamiğin İkinci Yasası

Tanım: Farklı ifade şekilleri olan ancak aynı sonucu veya yasayı ortaya koyan ikinci yasa. Kelvin-Planck ifadeside göre "bir kaynaktan ısı çıkarıp olduğu gibi işe dönüştürülebilen bir çevrim mümkün değildir". Clausius ifadesi göre "Tek sonucu düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa ısı akatarımı olan bir süreç mümkün değildir". Entropiye göre açıklandığında ise Evrenin entropisi her zaman artar (tersinir ideal bir süreçte ise aynı kalır).

Kavram

Termodinamiğin Üçüncü Yasası

Tanım: Mutlak sıfıra (-273 santigrat derece) ulaşmanın mümkün olmadığını ve bu sıcaklıkta tüm sistemlerin entropilerinin aynı olacağını belirten yasa

Kavram

Entropi

Tanım: Termodinamikte bir fiziksel sistemin düzensizliğin ölçüsü. Kapalı bir sistemde entropi değişimi , ısı değişimin sıcaklığa oranıdır (dS (entropy farkı)=dQ (ısı değişimi)/T (sıcaklık)). İstatistik mekanikte ise bir fiziksel sistemin olabilecek mikroskopik durumlarının sayısı olarak tanımlanmaktadır.

Kavram

Maxwell'in Cini

Tanım: James Clerk Maxwell'in entropinin ikinci yasasına aykırılık gösteren teorik (düşünce) deneyi. Maxwell deneyden ilk defa 11 Aralık 1867'de yazdığı bir mektupta bahsetmiştir ve 1872'de bilim dünyasında duyurmuştur. Deneyde A ve B olarak birbiriyle dengede olan iki odadan ve bu iki oda arasında moleküllerin hızlarına göre oda arasında geçişi kontrol eden bir cinden bahsetmektedir. Cin, A'dan B'ye ortalamanın üzerinden olanları, B'den A'ya ise ortalamanın altında olan molekülleri geçirmektedir. Bu şekilde devam edildiğinde 2. yasaya aykırı olarak B'de sıcaklık artmakta, A'da azalmaktadır. İkinci yasa ile deneyin uyumsuzluğu ile ilgili ilk açıklamayı 1929 yılında Leó Szilárd yapmış ve cinin kendisini ortalama entropiyi arttırdığını belirtmiştir. Bazı bilim adamları Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre cinin taneciklerin hem hızını hem de konumu bilemeyeceğini ve bu nedenle bu deneyin olamayacağını belirtmişlerdirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir