İçerikler :

Amorf Amorf Katı Amorphous Bose–Einstein Yoğunlaşması Buharlaşma Cam Crystalline Deiyonizasyon Depozisyon Donma Erime Gaz Hal İyonizasyon Katı Kristal Katı Madde Halleri ve Geçişleri Gösteren Resim Maddenin Dört Temel Hali Plazma (İyonlaşmış Gaz) Sıvı Sublimleşme Süper Akışkan Temel Dört Madde Hali Dışındaki Madde Halleri Yoğunlaşma - Yoğuşma

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Hal

Tanım: Isı , basınç gibi dış koşullara göre bir maddedeki moleküllerin hareket, davranış ve şekil durumu. Katı,sıvı,gaz,plazma gibi dört temel madde hali bulunmaktadır. Dört temel hal dışında farklı hallerde bulunmaktadır

Veri

Maddenin Dört Temel Hali

Maddeler temel olarak dört halde bulunurlar : 

 • Katı : Maddenin değişmeyen belirli bir şekli ve hacminin olduğu hal
 • Sıvı  : İçinde bulunduğu kabın şeklini alabilen madde hali
 • Gaz : İçinde bulunduğu bölgeye dağılan ve atomların rahat haraket edebildiği hal
 • Plazma (İyonlaşmış Gaz) : Isı alan bir gazın atomlardan kopan elektronların serbest bir şekilde dolaşmaya başlaması ile oluşan hal

Not : Yukarıdaki dört temel halden başka madde halleride bulunmaktadır

 


Kavram

Katı

Tanım: Atomlar arası boşluğun az olduğu (gaz ve sıvı durumuna göre) , kütlenin, hacmin ve şeklin belirgin olduğu madde hali

Kavram

Sıvı

Tanım: Atomların belirli bir oranda hacim içinde hareket edebildiği (atomların çekim kuvveti katılara göre daha düşük olduğu) , akışkan olan ve içinde bulunduğu yerin şeklini alabilen madde hali. Katı ile Gaz arasında bir haldir

Kavram

Gaz

Tanım: Atomların rahat bir şekilde haraket edebildiği, yoğunluğu düşük, akışkanlığı yüksek, bulunduğu ortama dağılan madde hali. Belirli bir şekli , hacmi yoktur.

Kavram

Plazma (İyonlaşmış Gaz)

Tanım: Isı alan bir gazdaki atomların son yörüngelerindeki elektronların serbest bir şekilde dolaşmaya başlaması (iyonize olmak) ile oluşan bir madde hali. Plazmada pozitif iyonlar ile negatif elektronlar aynı yerde bulunurlar

Materyal

Madde Halleri ve Geçişleri Gösteren Resim

Madde hallerini ve madde hallerinin geçişleri için kullanılan isimlendirmeyi gösteren resim. Resim http://upload.wikimedia.org sitesi üzerinden gösterilmektedir

Kavram

Erime

Tanım: Bir katının ısı alarak sıvı hale dönüşmesi

Kavram

Donma

Tanım: Bir sıvının ısı kaybederek katı hale dönüşmesi

Kavram

Buharlaşma

Tanım: Bir sıvının ısı alarak gaz hale dönüşmesi

Kavram

Yoğunlaşma - Yoğuşma

Tanım: Bir gazın ısı kaybederek sıvı hale dönüşmesi

Kavram

Sublimleşme

Tanım: Bir katının ısı alarak sıvı hale dönüşmeden doğrudan gaz haline dönüşmesi

Kavram

Depozisyon

Tanım: Bir gazın ısı kaybederek sıvı hale dönüşmeden doğrudan katı hale dönüşmesi

Kavram

İyonizasyon

Tanım: Bir gazın ısı alarak plazma haline dönüşmesi

Kavram

Deiyonizasyon

Tanım: Bir plazmanın ısı kaybederek gaz haline dönüşmesi

Veri

Temel Dört Madde Hali Dışındaki Madde Halleri

Temel dört hal (katı,sıvı,gaz,plazma) dışındaki haller aşağıdaki gibi gösterilebilir : 

 • Düşük Sıcaklıktaki Durumlar
  • Kuantum Hall
   • Kuantum spin Hall
   • Bose-Einstein Yoğunlaşması
   • Fermiyonik Yoğunlaşması
   • Süperakışkan
   • Süper Sıvı
  • Katı
   • Amorf Katı
   • Kristal Katı
    • Plastik Kristal
  • String-Net Sıvı
  • Sıvı
   • Sıvı Kristal
  • Gaz
  • Süper Kritik Akışkan
  • Plazma
  • Dejenere Madde
   • Elektron Dejenere Madde
   • Nötron Dejenere Madde
   • Acayip (Garip) Madde
 • Yüksek Enerjideki Durumlar
  • Kuark-Gluon Plazma
   • Zayıf Simetrik Madde
   • Güçlü Simetrik Madde
Diğer Madde Halleri :
 • Cam
 • Süper Cam
 • Rydberg Molekülü
 • Süper Katı

 


Kavram

Süper Akışkan

Tanım: Mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda normal akışkanlardan farklı akışkanlık özellikleri sergileyen maddeler veya bu maddelerin o andaki madde hali. Yerçekimi ve yüzey gerilimine direnç göstermez ve bu nedenle vizkositesi sıfırdır (yani akmaya karşı direnç göstermez). Bulunduğu kapta yukarıya doğru akabilir , yerçekimine zıt hareket edebilir. Herhangi bir gözenekli yapı içine hızlı ve kolay bir şekilde girebilirler. Süper akışkan , sıvı helyumun soğutulmasıyla gözlenmiştir

Kavram

Bose–Einstein Yoğunlaşması

Tanım: Bozonlardan oluşan bir maddenin mutlak sıfıra yakın sıcaklığına kadar soğumasıyla oluşan, içeriğindeki atomların hepsinin temel kuantum durumunda olduğu madde hali. Bose–Einstein ifadesi Satyendra Nath Bose ve Albert Einstein adından gelmektedir

Kavram

Amorphous

Tanım: Amorf

Kavram

Crystalline

Tanım: Kristal

Kavram

Amorf

Tanım: Düzenli bir yapısı olmayan, biçimsiz, düzensiz olan

Kavram

Amorf Katı

Tanım: Kristal yapısında olmayan (kristal gibi düzenli bir yapısı olmayan) katı

Kavram

Kristal Katı

Tanım: Yapısını oluşturan molekül veya atomların , uzayda devamlı tekrarlan düzenli bir geometrik şeklinin olduğu katı

Kavram

Cam

Tanım: Saydam veya yarı saydam, sert ve kırılgan bir amorf katı madde. Cam , sıvılarda olan bazı özellikleri (örneğin milyarlarca yıl gibi çok uzun zaman sürse de sıvı gibi hareket edebilmesi, ısıtıldığında akışkanlığın artması, hiç bir zaman bir katı gibi donma olayının olmaması) gösteren amorf bir katıdırBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir