Edebiyat - Alt Kategoriler :

Söz Sanatları Şiir - Nazım Nesir - Düzyazı Mitoloji - Destan - Efsane Masal - Fantezi - Korku Türk Edebiyatı Batı Edebiyatı İskandinav Mitolojisi Damoklesin Kılıcı Eski Yunan EdebiyatıBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçerikler :

Açıl Susam Açıl Aslı ile Kerem Atasözü Bat-Doğu Divanı - West-Östlicher Diwan Bilinç Akışı Bilinç Akışı ve İç Monolog Farkı Darb-ı Mesel Deyim Edebiyat Gülistan Hâfız - Hâfız-ı Şirâzî Haiku - Hay Kay Hiciv İç Monolog - İç Konuşma - İç Dialog Kaf Dağı Literatür - Literaty Menkıbe Özdeyiş-Vecize-Aforizma-Özlü Söz Retorik (Retorik Sanatı) Satirik Şathiye Şehname Şehname Şehrazad Tabakat

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Edebiyat

Tanım: Duygu, düşünce, olay ve hayalleri yazı ve sözlü olarak estetik ifade etme sanatı. Şiir, roman, hikaye-öykü, anı, efsane-destan vb.. edebiyat içinde kabul edilmektedir

Kavram

Literatür - Literaty

Tanım: Edebiyat

Eser

Gülistan

Sahipleri : Sadi (Şirazlı Sadi)
Sadi'nin (Şirazlı Şeyh Sadi) didaktik (öğretici) hikayelerin olduğu , nesir ve nazımdan oluşan edebiyat eseri

Kavram

Menkıbe

Tanım: Bir din için saygın ve değerli kabul edilen insanların , hayatlarının veya yaşadığı olayların anlatıldığı hikâye

Kavram

Atasözü

Tanım: Sözlü olarak nesilden nesile aktarılan, ilk söyleyenin bilinmediği öğüt veren söz

Kavram

Deyim

Tanım: En az iki kelimenin birlikte kullanılmasıyla başka bir anlam kazanan kalıplaşmış kelime grubu. Birlikte kullanılan kelimelerden en az biri mecaz anlamıyla kullanılmış olması gerekmektedir

Kavram

Özdeyiş-Vecize-Aforizma-Özlü Söz

Tanım: Belirli bir konuda etkileyici, düşündürücü veya hoşa giden kısa söz veya cümle. Çoğunlukla sözü ilk söyleyen kişi bilinmektedir ve söz o kişinin adıyla anılır

Kavram

Retorik (Retorik Sanatı)

Tanım: Hitabet sanatı. Etkili ve güzel konuşma sanatı

Kavram

Darb-ı Mesel

Tanım: Eski Türkçe'de atasözü anlamına gelen ifade
Tanım: Etkileyici ve öğüt verici hikaye veya örnek (misal)

Kavram

Hiciv

Tanım: Alay , eleştiri , iğneleme özellikleri olan edebiyat eseri

Kavram

Satirik

Tanım: Alay , eleştiri , iğneleme özellikleri olan

Eser

Bat-Doğu Divanı - West-Östlicher Diwan

Sahipleri : Johann Wolfgang von Goethe
Goethe'nin doğu edebiyatçılarının (Hafız, Şeyh Sadi, Nizâmi, Mevlana vb..) şiirleri ve doğu edebiyatı hakkında bilgi verdiği eseri

Kişi

Hâfız - Hâfız-ı Şirâzî

14. yüzyılda yaşamış Fars şair. Doğu edebiyatının ve Fars edebiyatın en önemli şairlerindendir

Kavram

Tabakat

Tanım: Ünlü ve önemli kişilerin, seviyeleri ve önemlerine göre biyografilerin belirli bir üzende bulunduğu , Arap edebiyatının önemli yazılı kaynaklarından olan eserler

Kavram

Şathiye

Tanım: Dini Halk edebiyatında mizahi manzume türü

Kişi

Şehrazad

Binbir Gece Masallarında , sultana masal anlatıp, canını kurtaran ve prenses olan masal kahramanı

Kavram

Kaf Dağı

Tanım: Masallarda geçen , ünyayı çevrelediğine inanılan, masal kahramanlarının yaşadığı bir dağ. Bugün, Kafkasya'yı güneyden ayıran sıra dağlar olduğu düşünülmektedir

Kavram

Açıl Susam Açıl

Tanım: Ali Baba ve Kırk Haremiler masalında , Haremilerin çaldıkları değerli eşyaları sakladıkları mağara kapasının açılması için kullandıkları cümle

Kavram

Şehname

Tanım: Manzum şeklinde yazılmış tarih eseri
Tanım: Hükümadarların üstün özelliklerinin anlatıldığı mesnevi türündeki eser

Eser

Şehname

Sahipleri : Firdevsi
Eski İran efsanelerinin anlatıldığı , Farsça manzum eser

Eser

Aslı ile Kerem

Sahipleri : Anonim
Özellikle Azerbaycan, İran ve Anadolu yörelerinde yaygın olan, bir Türk halk edebiyatı ürünü. Bir beyin oğlu olan Kerem ile bir Ermeni kesişin kızı olan Aslı'nın aşk hikayesi anlatılmaktadır

Kavram

Haiku - Hay Kay

Tanım: Japon edebiyatında genellikle 3 mısradan oluşan bir kısa şiir türü

Kavram

İç Monolog - İç Konuşma - İç Dialog

Tanım: Roman ve öykü gibi edebi eserlerde, bir kişinin kendi kendine yaptığı konuşmaların okura aktarılması şeklindeki yöntem.

Kavram

Bilinç Akışı

Tanım: Roman ve öykü gibi edebi eserlerde, bir kişinin düşünce, duygularını, çağrışımlarını, us dışı izlenimlerini düzensiz bir şekilde , hatta bazen mantık sırası olmadan ve dil bilgisi kuralları bozularak aktarılması yöntemi. Özellikle 20 yy. modern edebiyatta sık kullanılan bir yöntem olmuştur. İç monolog insanın kendi kendisiyle konuşmasını aktarırken, bilinç akışı, kişinin bilincinden geçenleri aktarmaya çalışmıştır. Virginia Woolf , James Joyce, William Faulkner bu tekniği kullanan ünlü romancılardır

Veri

Bilinç Akışı ve İç Monolog Farkı

Bilinç akışı da , iç monolog da roman veya öyküde geçen karakterlerin, kendi düşüncelerini ve izlenimlerini aktarmaktadır. Bilinç akışı kişinin kafasındakileri ve bazen us dışı izlenimlerini doğduran doğruya aktaran bir tekniktir, iç monologda ise kişinin kendi kendisiyle içinden konuşması aktarılır. Bilinç akışında düşünceler arasında atlamalar, kopukluklar , mantıksızlıklar yaşanabilir ancak iç monologda bu şekilde değildir. Bilinç akışı bir konuşma olmamasından dolayı gramer ve dil kurallarına uyulmadığı olur ancak iç monologda dil doğru kullanılmaktadır
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir