İçerikler :

Bend Beyit (Beyt) Kıt'a Manzûm Manzûme Mısra - Dize Nâzım Nazım Birimi Nazım - Nazm Ölçü Şair Şiir Vezin

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Şiir

Tanım: Bir duyguyu ve düşünceyi kulağa hoş gelecek şekilde , zengin sembollerle ve benzetmelerle anlatıldığı söz ve yazı. Bugün nazım ile benzer anlamlarda kullanılmaktadır ancak şiir daha çok sanat ve estetik amacı olan, benzetme ve imge gücü yüksek nazım eserleri için kullanılır

Kavram

Nazım - Nazm

Tanım: Ölçülü ve kafiyeli her türlü söz ve yazı. Bugün şiir ile benzer anlamlarda kullanılmaktadır ancak şiir daha çok sanat ve estetik amacı olan, benzetme ve imge gücü yüksek nazım eserleri için kullanılır

Kavram

Şair

Tanım: Şiir türünde eserler ortaya çıkaran kişi

Kavram

Nâzım

Tanım: Nazım (nazım : ölçülü, kafiyeli mısralardan oluşan yazı türü) şeklinde yazılar ortaya koyan kişi. Şair kelimesi benzer anlamlarda kullanılmasına rağmen şair daha çok edebi ve sanat değeri yüksek nazım eserleri üreten kişi anlamına gelmektedir

Kavram

Vezin

Tanım: Ölçü . Şiirlerde ahenk yakalamak için ölçü sistemleri (hece , arûz vb..) kullanılır

Kavram

Ölçü

Tanım: Edebiyatta bir yazının hecelerin yapısı, hece sayısı , hecelerin biçimi vb.. durumlarına göre belirlenen özelliği. Ölçü bir yazının nazım olabilmesi için gerekli özelliklerden biridir

Kavram

Mısra - Dize

Tanım: Nazım (nazım : ölçülü, kafiyeli mısralardan oluşan yazı türü) şeklinde yazılmış bir yazının (manzume, şiir vb..) satırlarından her biri

Kavram

Nazım Birimi

Tanım: Nazım (nazım : ölçülü, kafiyeli mısralardan oluşan yazı türü) şeklindeki bir yazıda veya eserde anlam bütünlüğü olan en küçük birim. Örneğin Türk Halk edebiyatında dörtlük, Divan edebiyatından beyit en küçük nazım birimidir

Kavram

Beyit (Beyt)

Tanım: Doğu edebiyatında (Arap, İran , Türk vb..) birbiriyle anlam ilgisi olan iki mısradan oluşan nazım birimi. Çoğunlukla iki mısra aynı vezin (ölçü) ile yapılırlar

Kavram

Kıt'a

Tanım: İki veya iki beyitten fazla beyiti bulunan , matla (bir şiirin kafiyeli olan ilk beyti) ve mahlas beytinin (şairin lakabının olduğu beyit) bulunmadığı nazım biçimi. Bazen bend yerine kullanıldığı da olmaktadır. Halk edebiyatında dörtlük kavramına benzemektedir.

Kavram

Bend

Tanım: İki veya daha fazla beytten oluşan şiir parçası

Kavram

Manzûme

Tanım: Nazım şeklinde (nazım : ölçülü, kafiyeli mısralardan oluşan yazı türü) olan kısa yazı türü. Uzun olan (daha çok hikaye tarzında yazılmış) yazılara ise manzum denir

Kavram

Manzûm

Tanım: Nazım şeklinde (nazım : ölçülü, kafiyeli mısralardan oluşan yazı türü), daha çok uzun hikaye tarzında olan yazı türü. Uzun hikayeden çok şiir tarzında olan yazılara ise manzûme denirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir