İçerikler :

Abdullah Cevdet Karlıdağ Abdülbaki Gölpınarlı - Mustafa İzzet Bâkî Ahmet Rasim Ali Suavi Arûz Vezni Aruz Ölçüsü Farsça Türk Edebiyatının Gelişmesine Zarar Ve.. Gökten Üç Elma Düşmüş Gülistan Tecrümesi İbrahim Şinasi Karacaoğlan Mahlas Mirza Feth Ali Ahundzade Namık Kemal Neyzen Tevfik - Tevfik Kolaylı Orhan Pamuk'a Nobel Ödülü Ermeni ve Kürt'leri.. Orhan Pamuk'a Nobel Ödülü Siyasi Amaçlar Nede.. Orhan Pamuk'ın Beyaz Kale Romanı İntihaldir Refik Halid Karay Taşlama Terkib-i Bend - Ziya Paşa Tezkire Ziya Paşa

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Arûz Vezni Aruz Ölçüsü

Tanım: Arap, İran , Türk gibi toplumların şiirinde , hecelerin uzunluk (kapalılık) veya kısalık (açıklık) özelliklerine göre yapılan bir vezin (ölçü). Arapça'da Arûz kelime olarak bir çadırın ortasına dikilen direk anlamına geldiği söylenmektedir ancak farklı anlamları olduğunu savunanlar bulunmaktadır

Kavram

Mahlas

Tanım: Şairlerin şiirlerinde kendileri için kullandıkları takma ad

Kavram

Tezkire

Tanım: Eski Türk ve doğu edebiyatında bir kişi hakkında yazılan eser

Sav

Farsça Türk Edebiyatının Gelişmesine Zarar Vermiştir

Müslüman Türk toplumlarında Türk edebiyatçılarının Türkçe yerine Farsçayı tercih etmesi Türk edebiyatının gelişmesine engel olmuş ve çok büyük zarar vermiştir.

Sav

Orhan Pamuk'ın Beyaz Kale Romanı İntihaldir

Orhan Pamuk'un Beyaz Kale romanı intihaldir.

Sav

Orhan Pamuk'a Nobel Ödülü Siyasi Amaçlar Nedeniyle Verilmiştir

Orhan Pamuk'a Nobel ödülü edebi başarısından değil siyasi amaçlar yüzünden verilmiştir.

Sav

Orhan Pamuk'a Nobel Ödülü Ermeni ve Kürt'leri Kestik Demesi Sebebiyle Verilmiştir

Orhan Pamuk'a Nobel Ödülü "Türkler, 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdü" şeklinde konuşabildiği için verilmiştir.

Eser

Gülistan Tecrümesi

Sahipleri : Seyf-i Sarayi
Sadi'nin Gülistan eserinin, Seyf-i Sarayi tarafından 1391 yılında yapılan Kıpçakça (Kıpçak Türkçesi) çevirisi. Gülistan eserinin en eski Türkçe çevirisidir ve Türkçesinde Anadolu Türkçesi etkileri de görülmektedir

Kişi

Ziya Paşa

1825 ile 1880 arasında yaşamış, yazar, şair ve devlet adamı. "Yeni Osmanlılar" adı verilen meşrütiyetten yana olan aydınlardan biridir

Eser

Terkib-i Bend - Ziya Paşa

Sahipleri : Ziya Paşa
Ziya Paşa'nın 1870 yazdığı, terkib-i bend (aa xa xa .. yy / bb xb xb .. zz / şeklinde giden her bölümde 5-10 arası beyit olan , arada vasıta beytinin bulunduğu biçim) biçimindeki şiiri

Kavram

Gökten Üç Elma Düşmüş

Tanım: Masalların sonunda kullanılan , bu cümleden sonra düşen elmaların birinin dinleyiciye veya okuyucunun başına düştüğü, diğerlerinin masal kahramanlarının başına düştüğünü belirtildiği masal bitiş cümlesi. "kimin muradı varsa onun başına" ,"Biri bu masalı düzene, biri anlatana, biri de dinleyene", "biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de dünyadaki bütün iyi insanlara" gibi farklı bitiriş tarzları olabilmektedir

Kişi

Neyzen Tevfik - Tevfik Kolaylı

1879 veya 1880 ile 1953 yılları arasında yaşamış , Türk şair ve neyzen. Hicivleriyle ünlü bir şairdir

Kavram

Taşlama

Tanım: Alay , eleştiri , iğneleme özellikleri olan halk şiiri

Kişi

Abdülbaki Gölpınarlı - Mustafa İzzet Bâkî

1900 ile 1982 arasında yaşamış, edebiyat ve tasavvuf tarihi araştırmacısı ve uzmanı

Kişi

Ahmet Rasim

1864 ile 1932 arasında yaşamış, Türk edebiyatçı (roman , hikaye, fıkra) , milletvekili ve gazeteci

Kişi

Namık Kemal

1840 ile 1888 yılları arasında yaşamış, gazeteci, yazar, şair ve devlet adamı. Yazılarında ve eserlerinde hürriyet, vatan, millet gibi kavramları işleyen ve "Yeni Osmanlılar" adı verilen aydınlardan biridir. Vatan Şairi , "Hürriyet Şairi" olarak anılmıştır

Kişi

İbrahim Şinasi

1826 ile 1871 arasında yaşamış , gazeteci, şair ve yazar. "Yeni Osmanlılar" adı verilen ve batılılaşma ve laikleşmeyi savunan aydınlardan biridir. Agah Efendi ile birlikte ilk Türk gazetesi olan "Tercüman-ı Ahvâl"ı çıkarmıştır

Kişi

Ali Suavi

1839 ile 1878 yılları arasında yaşamış gazeteci, yazar ve aydın. "Genç Osmanlılalar" olarak adlandırılan aydınlar içinde yer alan, Meşrutiyet rejimini savunan bir aydındır

Kişi

Mirza Feth Ali Ahundzade

1812 ile 1878 arasında yaşamış, Azeri tiyatro yazarı , edebiyatçı ve aydın

Kişi

Abdullah Cevdet Karlıdağ

1869 ile 1932 yılları arasında yaşamış, tip adamı, düşünür, şair, çevirmen ve yazar. İttihad-i Osmani Cemiyetinin kurucularından biridir ve Batı tarzında moderleşmeyi savunmuştur

Kişi

Refik Halid Karay

1888 ile 1965 yılları arasında yaşamış Türk romancı, hikayeci. Kurtuluş savaşında Anadolu hareketine karşı yazıları nedeniyle 150'likler listesine alınmış ancak daha sonradan (1938'de) affedimiştir

Kişi

Karacaoğlan

17. yy'da yaşadığı tahmin edilen (hayatı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır), Türk şair ve ozan. Türk Halk şiirinin en önemli şairlerinden kabul edilmektedirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir