İçerikler :

Biyografi Deneme Deneme ile Fıkra Arasındaki Farklar Eleştiri - Tenkit Fıkra Fıkra Fıkra ile Makale Arasındaki Farklar Gezi Yazısı Günlük - Ruzname Hatırat-Anı Hatırat-Anı ile Günlük Arasındaki Farklar Hatırat-Anı ile Otobiyografi Arasındaki Farkl.. Hikâye (Öykü) Köşe Yazısı Makale Monografi Nesir Otobiyografi Portre Seyahatname

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Nesir

Tanım: Düz yazı. Edebiyatta şiir dışındaki tüm yazı türlerine verilen ortak isim

Kavram

Hikâye (Öykü)

Tanım: Yazılı olan veya sözlü olarak anlatılan , gerçek veya gerçeğe yakın olabilecek şekilde tasarlanmış olay veya olaylar
Tanım: Gerçek veya gerçeğe yakın olabilecek şekilde tasarlanmış olay veya olaylar ı anlatan kısa yazı türü

Kavram

Eleştiri - Tenkit

Tanım: Bir konu ile ilgili değerli veya değersiz (önemli veya önemsiz, başarılı veya başarısız vb..) özelliklerden bahseden fikir yazısı

Kavram

Biyografi

Tanım: Bir insanın yaşamını ayrıntılı bir şekilde kronolojik olarak işleyen yazı veya kitap

Kavram

Otobiyografi

Tanım: Bir kişinin kendisi hakkında yazdığı biyagrafi

Kavram

Monografi

Tanım: Bir olay veya konuyu inceleyen yazı. Genellikle tek bir yazıdan oluşmaktadır

Kavram

Portre

Tanım: Bir insan hakkında yazılan edebî tarzdaki yazı

Kavram

Hatırat-Anı

Tanım: Bir kişinin , yaşadığı olay (veya olayları) anlattığı yazı

Kavram

Günlük - Ruzname

Tanım: Bir kişinin yaşadığı olayları günü gününe ve tarih belirterek kaydettiği yazı türü ve yazıların bulunduğu defter

Kavram

Gezi Yazısı

Tanım: Bir kişinin gezisini ve gezdiği yerleri anlattığı yazı türü

Veri

Hatırat-Anı ile Otobiyografi Arasındaki Farklar

Hatırat-Anı ile otobiyografi arasındaki farklar aşağıdaki gibidir : 

 • Otobiyografide tüm hayat kronolojik olarak anlatılırken, hatıratta bir veya bir kaç olay anlatılır ve daha kısa bir dönem anlatılır
 • Otobiyografide kişinin kendisi ön plandayken, hatıratta yaşanan olaylar ve çevre daha ön plandadır

Veri

Hatırat-Anı ile Günlük Arasındaki Farklar

Hatırat-Anı ile günlük arasındaki farklar aşağıdaki gibidir : 

 • Günlük olay yaşanırken veya hemen sonrasında yazılır, hatıratta ise çok daha ileriki tarihlerde yazılmıştır
 • Günlükte kişinin kendisi ön plandayken, hatıratta yaşanan olaylar ve çevre daha ön plandadır

 

 


Kavram

Fıkra

Tanım: İçinde mizahi (komik , güldürücü) özellikler taşıyan kısa hikaye. Nasrettin Hoca, Bektaşi , Temel fıkraları örnek verilebilir

Kavram

Fıkra

Tanım: Bir yazarın , genellikle gündelik veya gündemdeki olaylar ile ilgili kendi görüşlerini çok ayrıntıya girmeden ve kendi üslubuyla yazdığı gazete ve dergi yazısı. Bugün fıkra ifadesi yerine daha çok "köşe yazısı" ifadesi tercih edilmektedir

Kavram

Makale

Tanım: Bir yazarın , kendi görüşlerini kanıtlar ve deliler göstererek savunduğu fikir yazısı

Kavram

Deneme

Tanım: Bir yazarın , bir konu ile ilgili kendi görüşlerini, kendi üslubuyla ve çok ayrıntıya girmeden yazdığı yazı. Daha çok okuyucuyu düşündürmeye çalışan yazılardır

Kavram

Köşe Yazısı

Tanım: Bir yazarın , kendi görüşlerini çok ayrıntıya girmeden ve kendi üslubuyla yazdığı gazete ve dergi yazısı. Eskiden köşe yazısı yerine daha çok "fıkra" ifadesi kullanılmaktadır. Bu yazılar genellikle gazete ve dergilein üst köşelerinde olmasından dolayı "köşe yazısı" adı verilmiştir

Veri

Deneme ile Fıkra Arasındaki Farklar

Deneme ve fıkra birbirine benzer iki yazı türüdür. Ancak aşağıdaki küçük farklar bulunmaktadır:
 • Fıkra çoğunlukla güncel olaylar ile ilgilidir, deneme ise daha genel konuları işler. Bu nedenle deneme yazısı daha kalıcı bir yazıdır
 • Fıkra gazete ve dergi yazısıdır. Deneme genel bir yazıdır. Örneğin doğrudan bir kitap içinde olabilir
 • Fıkrada edebi kaygı çok fazla gözetilmez, deneme ise daha çok edebi değeri olan yazılardır
 • Deneme daha çok okuyucuyu düşündürmeye çalışır

Veri

Fıkra ile Makale Arasındaki Farklar

Fıkra ve makale arasındaki farklar aşağıdaki gibi verilebilir : 

 • Makale bir fikri ispatlamak ve inandırmak için yazılır, fıkrada ise bu tür bir amaç olmayabilir
 • Makalede fikri savunmak için kanıt ve delil gösterilir, fıkrada bu tür bir şeye gerek duyulmaz
 • Makale daha resmi ve ciddi bir yazıdır. Fıkrada ise yazar kendi üslubu ile serbest bir şekilde yazar

 

 


Kavram

Seyahatname

Tanım: Bir kişinin gezisini (seyahatini) ve gezdiği yerleri anlattığı kitapBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir