İçerikler :

En Az M.Ö 3500 Yıllarında Türkiye'nin Doğu Bö.. Osman Nedim Tuna Sümerce'deki Alıntı Kelimelerin Kaynağı Türkç.. Sümerce Adakur Kelimesi Türkçe Adak ve Ayak K.. Sümerce Alim Kelimesi Türkçe Elik Kelimesinde.. Sümerce Alim Kelimesi Türkçe İlig Kelimesinde.. Sümerce Amaş Kelimesi Türkçe Agıl Kelimesinde.. Sümerce Aşa(g) Kelimesi Türkçe Alan(g) Kelime.. Sümerce Aşşa Kelimesi Türkçe Altı Kelimesinde.. Sümerce Bur Kelimesi Türkçe Boz Kelimesinden .. Sümerce Dag Kelimesi Türkçe Tan(g) Kelimesind.. Sümerce Dar Kelimesi Türkçe Yar Kelimesinden .. Sümerce Dib Kelimesi Türkçe Yip Kelimesiden A.. Sümerce Dig Kelimesi Türkçe Yag Kelimesiden A.. Sümerce Dingir Kelimesi Türkçe Tengri Kelimes.. Sümerce Dirig Kelimesi Türkçe İrig Kelimeside.. Sümerce Dirig Kelimesi Türkçe İrk Kelimesiden.. Sümerce Dirig Kelimesi Türkçe Yırık Kelimesid.. Sümerce Dir Kelimesi Türkçe Yir Kelimesiden A.. Sümerce Dirra Kelimesi Türkçe Yarı Kelimeside.. Sümerce Dubur Kelimesi Türkçe Yumru Kelimesin.. Sümerce Dugud Kelimesi Türkçe Yogun Kelimesid.. Sümerce Dulum Kelimesi Türkçe Yulug Kelimesid.. Sümerce Gamar Kelimesi Türkçe Agır Kelimeside.. Sümerce Gamar Kelimesi Türkçe Agır Kelimeside.. Sümerce Garim Kelimesi Türkçe Ar(ı)k Kelimesi.. Sümerce Gaz Kelimesi Türkçe Gez Kelimesiden A.. Sümerce Geme Kelimesi Türkçe Eke veya Eget Ke.. Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesiden Al.. Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesiden Al.. Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesinden A.. Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesinden A.. Sümerce Gi Kelimesi Türkçe İ Kelimesiden Alın.. Sümerce Gişge Kelimesi Türkçe Kölige Kelimesi.. Sümerce Giş Kelimesi Türkçe Yış Kelimesiden A.. Sümerce Gişkim Kelimesi Türkçe Yılgın Kelimes.. Sümerce Gud Kelimesi Türkçe Ud Kelimesiden Al.. Sümerce Gukin Kelimesi Türkçe Öküm Kelimesi.. Sümerce Gur Kelimesi Türkçe Or Kelimesiden Al.. Sümerce Gur Kelimesi Türkçe Üz Kelimesinden A.. Sümerce Har Kelimesi Türkçe Kaz Kelimesinden .. Sümerce İduga Kelimesi Türkçe Yidug Kelimesin.. Sümerce İmma Kelimesi Türkçe İkki Kelimesinde.. Sümerce İzim Kelimesi Türkçe İsig Kelimesinde.. Sümerce Kad Kelimesi Türkçe Kada ve Kadan Kel.. Sümerce Kalag Kelimesi Türkçe Kalın(g) Kelime.. Sümerce Kid Kelimesi Türkçe Kada ve Kadan Kel.. Sümerce Kudim Kelimesi Türkçe Kuyum Kelimesin.. Sümerce Kurum Kelimesi Türkçe Azuk Kelimesind.. Sümerce Mae Kelimesi Türkçe Men Kelimesinden .. Sümerce Mal Kelimesi Türkçe Kal Kelimesinden .. Sümerce Maş Kelimesi Türkçe Kaş Kelimesinden .. Sümerce Mir Kelimesi Türkçe Kız Kelimesinden .. Sümerce Mud Kelimesi Türkçe Kan Kelimesinden .. Sümerce Mulu Kelimesi Türkçe Köl Kelimesinden.. Sümerce Mulu Kelimesi Türkçe Kul Kelimesinden.. Sümerce Muşen Kelimesi Türkçe Kuş Kelimesinde.. Sümerce Nad Kelimesi Türkçe Yad Kelimesinden .. Sümerce Nad Kelimesi Türkçe Yad Kelimesinden .. Sümerce Nanga Kelimesi Türkçe Yaηa Kelimesind.. Sümerce Niggig Kelimesi Türkçe Yıg Kelimesin.. Sümerce Nigin Kelimesi Türkçe Yıgın Kelimesin.. Sümerce Nig Kelimesi Türkçe Nen(g) Kelimesind.. Sümerce Nunuz Kelimesi Türkçe Yıgın Kelimesin.. Sümerce Nurum Kelimesi Türkçe Yaruk Kelimesin.. Sümerce Sag Kelimesi Türkçe Çağa Kelimesinden.. Sümerce Sar Kelimesi Türkçe Yaz Kelimesinden.. Sümerce Sig Kelimesi Türkçe Yig Kelimesinden .. Sümerce Sig Kelimesi Türkçe Yün Kelimesinden .. Sümerce Silig Kelimesi Türkçe Elig Kelimesind.. Sümerce Sipad Kelimesi Türkçe Çopan Kelimesin.. Sümerce Siş - Şiş - Şeş Türkçe Kelimesi İşi .. Sümerce Sud Kelimesi Türkçe Sun Kelimesinden .. Sümerce Sulu Kelimesi Türkçe Yol Kelimesinden.. Sümerce Sur Kelimesi Türkçe Süz Kelimesinden .. Sümerce Şab Kelimesi Türkçe Çap Kelimesinden .. Sümerce Şeg Kelimesi Türkçe Yag Kelimesinden.. Sümerce Şid Kelimesi Türkçe San Kelimesinden .. Sümerce Şir Kelimesi Türkçe Yır Kelimesinden.. Sümerce Şurim Kelimesi Türkçe Yarım Kelimesin.. Sümerce Şur Kelimesi Türkçe Yoz Kelimesinden .. Sümerce Şurum Kelimesi Türkçe Sürüg Kelimesin.. Sümerce Tab Kelimesi Türkçe Yap Kelimesiden A.. Sümerce Taga Kelimesi Türkçe Yagı Kelimesiden.. Sümerce Tar Kelimesi Türkçe Yar Kelimesiden A.. Sümerce Tir Kelimesi Türkçe Yir Kelimesiden A.. Sümerce Tugdu Kelimesi Türkçe Tügün Kelimesin.. Sümerce Tu Kelimesi Türkçe Yu Kelimesiden Alı.. Sümerce Tul Kelimesi Türkçe Yu Kelimesiden Al.. Sümerce Tuş Kelimesi Türkçe Ol Kelimesinden A.. Sümerce Ubur Kelimesi Türkçe Kögüz Kelimesind.. Sümerce Udi Kelimesi Türkçe Udı Kelimesinden .. Sümerce Ud Kelimesi Türkçe Kad Kelimesinden A.. Sümerce Ud Kelimesi Türkçe Kün Kelimesinden A.. Sümerce Ud Kelimesi Türkçe Öd Kelimesinden Al.. Sümerce Udu Kelimesi Türkçe Kon Kelimesinden .. Sümerce Ulia Kelimesi Türkçe Ölen(g) Kelimesi.. Sümerce Umah Kelimesi Türkçe Kömek / Gömek Ke.. Sümerce Um Kelimesi Türkçe Ög Kelimesinden Al.. Sümerce Umun Kelimesi Türkçe Kümün Kelimesind.. Sümerce Umun Kelimesi Türkçe Yogun Kelimesind.. Sümerce Umuş Kelimesi Türkçe Ukuş Kelimesinde.. Sümerce Un Kelimesi Türkçe Kün Kelimesinden A.. Sümerce Ur Kelimesi Türkçe Kur Kelimesinden A.. Sümerce Ur Kelimesi Türkçe Kürü Kelimesinden .. Sümerce Ur Kelimesi Türkçe Öz Kelimesinden Al.. Sümerce Urugal Kelimesi Türkçe Kurgan Kelimes.. Sümerce Uşan Kelimesi Türkçe Kurgan Kelimesin.. Sümerce Uş Kelimesi Türkçe Öl Kelimesinden Al.. Sümerce Uş Kelimesi Türkçe Ul Kelimesinden Al.. Sümerce Zae Kelimesi Türkçe Sen Kelimesinden .. Sümerce Zag Kelimesi Türkçe Yaka Kelimesinden.. Sümerce Zalag Kelimesi Türkçe Yalın Kelimesin.. Sümerce Zal Kelimesi Türkçe Yal Kelimesinden .. Sümerce Zi(d) Kelimesi Türkçe Çın veya Çin K.. Sümerce Zibin Kelimesi Türkçe Çibin Kelimesin.. Sümerce Ziz Kelimesi Türkçe Çeç Kelimesinden .. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Tü.. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Tü.. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Tü.. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Tür.. Türkçe En Az 8500 Yıllık Bir Dİldir Türkler En Az M.Ö 3500 Yıl Öncesinde Türkiye'.. Yaşayan Diller Arasında En Eski Yazılı Belgel..

Bu Sayfayı Paylaş:

Eser

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi

Sahipleri : Osman Nedim TUNA
Sümerce'deki alıntı kelimeleri inceleyen ve bu alıntı kelimelerin eski Türkçe'den geldiğini savunan kitap. Ayrıca Türkçe'nin Sümer'lerin ilk dönemlerine kadar giden dönemde o bölgelerde konuşulan bir dil olduğunu savunmaktadır

Blog

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi Kitabı Hakkında Değerlendirme

"Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi" kitabı Türk tarihi ve Türk dili açısından Türk tarihini ve Türkçe tarihini yeniden yazdırtacak kadar önemli bir kitaptır.
Osman Nedim Tuna'nın "Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi" kitabı Türk ve Türkçe tarihini yeniden yazdırtacak kadar önemli bir kitaptır.
Bu kitap Sümerlilerin Türk olduğunu , Sümercenin Türkçe veya Türkçenin bir kolu olduğunu savunmamaktadır. Sümercenin Türkçe olup olmadığı veya Türkçe ile Sümercenin ortak bir dilden gelip gelmediği ile ilgili kitap bir şey söylememektedir. Sümercenin izole bir dil mi, yoksa Türkçe, Macarca gibi Ural-Altay dilleriyle ve diğer eklemeli dillerle ilişkili bir dil mi olup olmadığı hala tartışılmaktadır.
Kitabın temel tezi Sümercede, Sümer bilimcileri tarafından alıntı veya yabancı kabul edilen kelimelerin Türkçeden geldiğidir. Bu tezi ispatlamak için alıntı veya yabancı olarak tanımlanan kelimeler incelenmiş ve bu kelimelerin Türkçede de olduğu hem de belirli ses denklik kurallarına da uyduğu gösterilmiştir. Örneğin kelime başlarında d veya t'in düştüğü veya y'ye dönüştüğü 16 örnek vardır. Bu tür örneklerin tesadüf olması mümkün değildir. Bu denklikleri görmek için : tıklayınız
Neredeyse 165 kelimenin hem de belirli ses denkliğine göre bulunması tesadüf olamaz. İki dilin arasında tesadüf olarak en fazla 5-6 kelime aynı anlama gelecek şekilde olabilir. Halbuki burada 168 kelimeden bahsediliyor ve bunun tesadüf olma olasılığı yoktur. Ayrıca birleşik kelimelerin hem birleşen kelimelerin anlamının aynı, hem de birleşik kelimenin anlamının aynı olması , birleşme şekillerin bile aynı olması imkansızdır. Aşağıda birleşik kelime örnekleri verilmiştir :
kapkagak -> kapkacak
nig+name (herşey) -> nenneme (herşey)
uş-ub (kuş evi) -> kuş-eb (kuş evi)
Buradaki Türkçe günümüz Türkiye Türkçe'si değildir.
Diğer bir tesadüfü zor olan uygunluk ise ilişkili iki kelimenin de anlamının aynı olmasıdır :
u (uyku) -> u (uyku)  /  udi (uyumak) -> udı (uyumak)
uş (us) -> us  / umuş (idrak) -> ukuş (idrak)
uş (iş) -> iş  / umuş (iş) -> yumuş (iş, vazife)
un (halk) -> kün (gün,halk) /  umun (kümün, halk) -> kümün (halk)

Örneğin hem u hem de udi aynı anlamda Türkçe'de geçmektedir.
Kitapta geçen kelimelerin Türkçeden geçtiğini ispatlanması şu sonucu çıkarmıştır. M.Ö 3500 yıllarında Mezopotamya'nın kuzey bölgelerinde (Doğu Anadolu ve civarı) Türkçe konuşuluyordu. Sümerler, Türklerle ilişki içindeydiler ve kitapta bahsedilen kelimeler bu şekilde geçmiştir. Sümerce'den Türkçe'ye bu kelimeler geçmiş olamaz mı diye bir soru sorulabilir ancak kitabın seçtiği sözcükler Sümeroglar tarafından yabancı bir dilden geldiği kabul edilen kelimelerdir. Bu sebeple Türkçe'ye Sümerce'den geçmemiştir. Sonuç olarak Türkçe günümüzden en pinti hesapla 6000 yıl önce de konuşuluyordu ve Doğu Anadolu-Kuzey Mezopotamya bölgelerinde Türkler yaşıyordu. Bu kitap bunu ispatlamıştır.
Bugün hala neden Türk tarih kitaplarının değiştirilmediğini , Türklerin Doğu Anadolu, Kuzey Mezopotamya bölgelerinde 6000 bin yıl öncesinde yaşadıklarından, en azından tez olarak dahi neden bahsedilmediğini anlamak zordur. Şu andaki Türk tarihinin hala Orta Asya'da Hunlar döneminden başlatılması ve daha eski tarihlerle ilgili hiç bir şey söylenmemesi Türk tarihine karşı yapılan ayıp ve yanlıştır.

Kişi

Osman Nedim Tuna

1923 ile 2001 arasında yaşamış Türk dil bilimci. "Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi" adlı teziyle Türkçe ve Sümerce'deki ortak kelimeleri tespit etmiş ve ses denkliklerini bulmuştur

Sav

Sümerce'deki Alıntı Kelimelerin Kaynağı Türkçe'dir

Sümerce'deki alıntı kelimelerin kaynağı Türkçe'dir

Sav

Türkler En Az M.Ö 3500 Yıl Öncesinde Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Yaşamaktaydılar

Türkler en az M.Ö 3500 yıl öncesinde Türkiye'nin doğu bölgelerinde (Mezopatamya'nın kuzey doğu tarafları , Fırat ve Dicle havzası) yaşamaktaydılar

Sav

En Az M.Ö 3500 Yıllarında Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Türkçe Konuşulmaktaydı

En az M.Ö 3500 yıllarında Türkiye'nin doğu bölgelerinde (Mezopatamya'nın kuzey doğu tarafları , Fırat ve Dicle havzası) Türkçe konuşulmaktaydı

Sav

Yaşayan Diller Arasında En Eski Yazılı Belgelere Sahip Olan Dil Türk Dilidir

Yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil Türk dilidir. Bunlar çivi yazısı Sümer belgelerinde geçen Türkçe alıntılardır

Sav

Türkçe En Az 8500 Yıllık Bir Dİldir

Türkçe en az 8500 yıllık bir dildir ve 10 bin yıldan fazla da olabilir

Veri

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi Kitabında Osman Nedim Tuna Sümerce-Türkçe İlişkili Kelime Listesi

"Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi" kitabında geçen Sümerce-Türkçe ilişkili kelime listesi :

 • adakur (içki kadehi) -> adak (içki kadehi) , ayak (çanak, kase)
 • agar (kurşun) -> agır (ağır)
 • alim(koç) -> elik (geyik)
 • alim(kral) -> ilig (kral)
 • amaş (ağıl) -> agıl (ağıl)
 • aşa(g) (alan) -> alan
 • aşşa (altı) -> altı
 • azgu(hayvanların boynundaki koruyucu) -> asgu (as-mak fiilinden)
 • bulug (sınır) -> bulun(g) (köşe, bucak ; yön ,taraf)
 • bur (dağıtmak, yaymak) -> boz (bozmak), buz (bozmak) 
 • dag (tan) -> tan(g) (tan)
 • dar (bölmek, kesmek, yıkmak) -> yar (yarmak)
 • di (demek, konuşmak) -> ti (demek)
 • dib (band) -> yip (ip)
 • dig (susam yağı) -> yag (yağ)
 • dilim (saç demeti) -> yalıg (at yelesi)
 • dingir (tanrı) -> tengri (tanrı)
 • dir (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) -> yir(yirmak-yarmak)
 • dirig (fazla dolu, aşırı, çok fazla olan) -> irig (kaba sert olan (iri kelimesine benzer)
 • dirig (toplamak) -> irk- (toplamak)
 • dirig (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) -> yırık(biraz yarık, yırtık)
 • dirra (yardım) -> yarı (yardım)
 • du (dolmak) -> to-l (dolmak)
 • dubur (yumru) -> yumru 
 • dug (dökmek) -> tök (dökmek) 
 • dugud (ağır, önemli) -> yogun (kalın, yoğun)
 • dulum (sefaleti, acı) -> yulug (fidye, feda, kurban)
 • dur (koltuk, oturulacak yer) -> tör (evin veya odanın en önemli yeri, sediri)
 • (üfleme, esinti) -> es (esmek)
 • gamar (güçlü , büyük olan) -> agır (ağır)
 • garim (su taşkını) -> ar(ı)k (ark, ırmak, kanal)
 • gaz (ezmek) -> ez (ezmek) 
 • geme (hizmetçi kız) -> eke (büyük kızkardeş) veya eget(gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın)
 • gi (kamış saz) -> i (ağaç, ekin, bitki ,orman)
 • gid (uzaklaştırmak,kaldırmak) -> ıd (salmak, serbest bırakmak, göndermek)
 • gid (sıkıştırmak) -> it (itmek)
 • gid (uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak) -> ıd (salmak, serbest bıraklamak)
 • gid (kötü, pis koku) -> ıd (koku, misk)
 • gig (hasta olmak) -> ig (hasta olmak, hasta) 
 • gim (benzer, gibi) -> kipi (gibi)
 • giş (orman, ağaç) -> yış (orman , dağ , ağaç) 
 • gişge (gölge) -> kölige (gölge)
 • gişig(kapı) -> eşik (kapı)
 • gişkim (söğüt) -> yılgın (ılgın ağacı)
 • gud (öküz) -> ud (öküz)
 • gukin (toplanma) -> öküm (yığılı olmak)
 • gur (kesmek, parçalamak) -> or (kesmek, biçmek, vurmak)
 • gurun (hasat) -> orum (kesim) 
 • har (kazmak) -> kaz (kazmak)
 • hum -> kom (ağıl, ahır)
 • iduga (parfüm) -> yidug (pis kokan, kötü kokan)
 • imma (iki) -> ikki (iki)
 • izim (ateş, ısı , sıcak) -> isig (sıcak)
 • kabkagag (içki kabı) -> kapkacak
 • kad (bağlamak, sabit durmasını sağlamak) -> kada (çivilemek, mıhlamak) , kadan (yerleştirmek, pekiştirmek)
 • kalag (güşlü, kuvvetli) -> kalın(g) (kalabalık, kalın , çok, sayısız, pek kalabalık)
 • kaş (hızlı, dörtnala) -> kaç (koşmak)
 • ki (yapmak) -> kı-l (yapmak)
 • kiri (bahçe, alan) -> kır
 • kid (bölmek, parçalara ayırmak) -> kıd (kıymak, öldürmek) ,kıy (kıymak) 
 • ku (atmak, fırlatmak) -> ko (bırakmak, terketmek, koymak)
 • kudim (kuyumcu, gümüş) -> kuyum (kalıba dökme, madenle çekiş kullanılarak yapılan aygıtlar)
 • kur (ülke) -> kuru (toprak, kara, yer)
 • kur (korumak) -> korı (korumak)
 • kurum (gıda elde etme, yiyecek elde etme) -> azuk (azık, yiyecek)
 • mae (ben) -> men (Ben)
 • men -> men (ben)
 • mal (kalmak) -> kal (kalmak)
 • marun (karınca) -> karınça (karınca)
 • maş (sınır, kıyı) -> kaş (herhangi bir şeyin kıyısı)
 • maş (ikiz) -> koş (çifte ,çift , eş)
 • mir (kızmak, kızgın olmak) -> kız (kızmak)
 • mu (ad,ün) -> kü (ün , şan)
 • mud (kan) -> kan (kan)
 • mulu (adam) -> kul (kul, köle)
 • mulu (ayak) -> köl (ayak)
 • muşen(kuş) -> kuş
 • nad (sermek, yaymak) -> yad (yaymak, döşemek, sermek)
 • nad veya na (yatmak, uzanmak) -> yat (yatmak)
 • nanga (bölge) -> yaη(yan)
 • nammu (ne) -> neme (ne kadar , ne)
 • nig (herhangi, şey) -> nen(g) (nesne, şey)
 • nigname (her neyse) -> nemenin (herşey, her ne ise)
 • niggig (tabu) -> yıg (bir şeye engel olmak, alıkoymak)
 • nigin (toplam, bütün) -> yıgın (yığın)
 • nunuz (boncuk) -> yinçu (inci)
 • nurum (ışık) -> yaruk (ışık, aydınlık, parlak)
 • sag (küçük çocuk) -> çağa (yeni doğmuş)
 • sag (dövmek, vurmak) -> çak (çakmak , vurmak)
 • sag (iyi, güzel, temiz) -> sag (sağ, iyi, temiz, sağlam)
 • sahar (bir çeşit kap) -> sagır (şarap konulan bir tür kap)
 • sar (yazmak) -> yaz (yazmak, bezemek)
 • sig (asıl, başlıca, iyi) -> yig (yeğ, daha iyi)
 • sig (yün) -> yün
 • sig (ince, seyrek) -> sıg (sığ)
 • silig (el) - > elig (el)
 • sipad (çopan) -> çopan (çoban)
 • sulu (yol) -> yol
 • sud (uzatmak) -> sun (uzatmak, el uzatmak, uzanmak)
 • sum (vermek) -> sun (sunmak, uzatmak)
 • sur (sıkarak suyunu çıkarmak, süzmek) -> süz (süzmek)
 • şab (kesmek) -> çap (vurmak, boyun vurmak)
 • şeg (yağmak) -> yag (yağmak)
 • şid (sayı saymak) -> san (sayı, sayma benzeme)
 • şir (şarkı söylemek) -> yır (ırlamak, şarkı söylemek)
 • siş-şiş-şeş (bir yerin prensesi, layd) -> işi veya eşi (prenses , layd, eş)
 • şulpae(çoban yıldızı) -> çolpan(çolpan, çoban yıldızı)
 • şur (vahşi) -> yoz (vahşi, yavan)
 • şurim (yarım) -> yarım
 • şurum (sığır ahırı) ->  sürüg (sürü)
 • tab (yıpranmış, eskimiş) -> yap (örtmek, kapamak)
 • tag (takip etmek, yakalamak) -> daga (takip etmek, seyahet)
 • taga (düşman) -> yagı (düşman)
 • tah (eklemek, takmak) -> tak (takmak)
 • tar (kesmek, kırmak) -> yar(yarmak)
 • te(ga) (Elde etmek için ulaşmak, değmek, dokunmak) -> teg (değmek, dokunmak)
 • tibira (metal) -> temir (demir)
 • tin(hayat, yaşam , canlılık) -> tın (nefes, ruh, soluk)
 • tir (ülke) -> yir (yer, toprak)
 • tu (yıkamak) -> yu (yıkamak)
 • tu (giriş, girmek) -> tu (kapatmak, tıkamak, kaplamak)
 • tugdu (düğüm) -> tügün (düğüm) , tüg (düğmelemek)
 • tuku (elbise dokumak) -> toku (dokumak)
 • tuku (Sarsmak, sallamak, yalpalamak) -> toku (vurmak, dövmek, ezmek)
 • tuku (izlemek, takip etmek) -> daga (takip etmek)
 • tul (Su akan kanal, çeşme, kaynak, pınar) -> yul (çay, su pınarı ve kaynağı)
 • tuş (bir yerde oturmak, kalmak) -> ol (bulunmak, kalmak)
 • u (uyku) - u(uyku)
 • u (on) -> on
 • ubur(kadın göğsü) -> kögüz (göğüs)
 • ud (gün, zaman) -> kün (gün)
 • ud (zaman) -> öd (zaman)
 • ud (fırtına) -> kad (kar fırtınası, bora ,tipi)
 • udi (uyumak) -> udı (uyumak) , ud (uyku)
 • udu (koyun) -> kon (koyun)
 • ulia (çimen, bitki) -> ölen(g)  (sulak yer; ot, çayır,çimenlik)
 • um (anne) -> ög (anne)
 • umah (bataklık) -> kömek gömek (bataklık yer, çamurlu yer)
 • umun (bulut yığını) -> kümün (adam, halk, diğer adamlar)
 • umun (ağır, zor, çetin) -> yogun (yoğun , şişkin, kalın, kaba)
 • umuş (anlayış, akıl) -> ukuş (anlayış, akıl)
 • umuş (işletme, atölye) -> yumuş (hizmet, görev, vazife)
 • un (insanlar, halk) -> kün (halk)
 • ur (bulmak, düzenlemek) -> kur  (kurmak, tertip etmek)
 • ur (Tahta gibi bir şeyin üzerindekileri kürekle gibi bir aletle temizlemek, başka yere taşımak) -> kürü (kürek gibi bir şeyle atmak)
 • ur (ruh, öz) -> öz (öz, can , ruh)
 • ur (biçmek, ürün elde etmek) -> or (kesmek, biçmek)
 • urgu (yatak) -> örgük (minder, döşek, taht)
 • uru (korumak) -> koru(korumak)
 • urugal (kurgan) -> kurgan
 • uş (temel) -> ul (temel)
 • uş (öl) -> öl (ölmek)
 • uş (anlamak) -> us (akıl)
 • uş (iş) -> iş (iş)
 • uşan (kuş) -> kuş
 • uşub (kuş evi) -> kuş+eb (kuş evi, yuva)
 • zag (sınır, hudud) -> yaka (yaka, taraf , yan)
 • zae (sen) -> sen
 • zal (parlak, parıltı) -> yal (alevlenmek, yanmak)
 • zalag (parlaklık) -> yalın (alev, yalçın, sarp, çıplak)
 • zibin (böcek) -> çibin (sinek, cibin)
 • zi(d) (doğru, gerçek) -> çın , çin (gerçek, doğru)
 • ziz (buğday) -> çeç (samanından ayrılmış tahıl yığını)

Veri

Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi Kitabında Osman Nedim Tuna Tarafından Tanımlanan 16 Ses Denkliği

"Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi" kitabında Osman Nedim Tuna tarafından tanımlanan 16 ses denkliği aşağıdakilerdir : 

 • Kelime Başı Ünsüzleri : d , t , g, m , n , s , ş ,z
  • Sümerce d veya t , Türkçe'de düşer veya y'ye dönüşür. Örnek olarak 
   • dar (bölmek, kesmek, yıkmak) -> yar (yarmak)
   • dib (band) -> yip (ip)
   • dig (susam yağı) -> yag (yağ)
   • dir (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) -> yir(yirmak-yarmak)
   • dirig (fazla dolu, aşırı, çok fazla olan) -> irig (kaba sert olan (iri kelimesine benzer)
   • dirig (toplamak) -> irk- (toplamak)
   • dirig (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) -> yırık(biraz yarık, yırtık)
   • dirra (yardım) -> yarı (yardım)
   • dugud (ağır, önemli) -> yogun (kalın, yoğun)
   • dulum (sefaleti, acı) -> yulug (fidye, feda, kurban)
   • tab (yıpranmış, eskimiş) -> yap (örtmek, kapamak)
   • taga (düşman) -> yagı (düşman)
   • tar (kesmek, kırmak) -> yar(yarmak)
   • tir (ülke) -> yir (yer, toprak)
   • tu (yıkamak) -> yu (yıkamak)
   • tul (Su akan kanal, çeşme, kaynak, pınar) -> yul (çay, su pınarı ve kaynağı)
  • Sümerce g , Türkçe'de düşer veya y'ye dönüşür. Örnek olarak 
   • gamar (güçlü , büyük olan) -> agır (ağır)
   • garim (su taşkını) -> ar(ı)k (ark, ırmak, kanal)
   • gaz (ezmek) -> ez (ezmek) 
   • geme (hizmetçi kız) -> eke (büyük kızkardeş) veya eget(gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın)
   • gi (kamış saz) -> i (ağaç, ekin, bitki ,orman)
   • gid (uzaklaştırmak,kaldırmak) -> ıd (salmak, serbest bırakmak, göndermek)
   • gid (sıkıştırmak) -> it (itmek)
   • gig (hasta olmak) -> ig (hasta olmak, hasta) 
   • giş (orman, ağaç) -> yış (orman , dağ , ağaç) 
   • gişig(kapı) -> eşik (kapı)
   • gud (öküz) -> ud (öküz)
   • gukin (toplanma) -> öküm (yığılı olmak)
   • gur (kesmek, parçalamak) -> or (kesmek, biçmek, vurmak)
   • gurun (hasat) -> orum (kesim) 
  • Sümerce m, Türkçe'de k veya g'ye dönüşür. Örnek olarak 
   • mal (kalmak) -> kal (kalmak)
   • marun (karınca) -> karınça (karınca)
   • maş (sınır, kıyı) -> kaş (herhangi bir şeyin kıyısı)
   • maş (ikiz) -> koş (çifte ,çift , eş)
   • mir (kızmak, kızgın olmak) -> kız (kızmak)
   • mu (ad,ün) -> (ün , şan)
   • mud (kan) -> kan (kan)
   • mulu (adam) -> kul (kul, köle)
   • mulu (ayak) -> köl (ayak)
   • muşen(kuş) -> kuş
  • Sümerce n, Türkçe'de y'ye dönüşür. Örnek olarak 
   • nad (sermek, yaymak) -> yad (yaymak, döşemek, sermek)
   • nad veya na (yatmak, uzanmak) -> yat (yatmak)
   • nanga (bölge) -> yaηa (yan)
   • niggig (tabu) -> yıg (bir şeye engel olmak, alıkoymak)
   • nigin (toplam, bütün) -> yıgın (yığın)
   • nunuz (boncuk) -> yinçu (inci)
   • nurum (ışık) -> yaruk (ışık, aydınlık, parlak)
  • Sümerce s, ş veya z,  Türkçe'de düşer veya y'ye dönüşür. Örnek olarak
   • sar (yazmak) -> yaz (yazmak, bezemek)
   • sig (asıl, başlıca, iyi) -> yig (yeğ, daha iyi)
   • sig (yün) -> yün
   • silig (el) - > elig (el)
   • sulu (yol) -> yol
   • şeg (yağmak) -> yag (yağmak)
   • şir (şarkı söylemek) -> yır (ırlamak, şarkı söylemek)
   • siş-şiş-şeş (bir yerin prensesi, layd) -> işi veya eşi (prenses , layd, eş)
   • şur (vahşi) -> yoz (vahşi, yavan)
   • şurim (yarım) -> yarım
   • zag (sınır, hudud) -> yaka (yaka, taraf , yan)
   • zal (parlak, parıltı) -> yal (alevlenmek, yanmak)
   • zalag (parlaklık) -> yalın (alev, yalçın, sarp, çıplak)
  • Sümerce s, ş veya z , Türkçe'de ç'ye dönüşür. Örnek olarak
   • sag (küçük çocuk) -> çağa (yeni doğmuş)
   • sag (dövmek, vurmak) -> çak (çakmak , vurmak)
   • sipad (çopan) -> çopan (çoban)
   • şab (kesmek) -> çap (vurmak, boyun vurmak)
   • şulpae(çoban yıldızı) -> çolpan(çolpan, çoban yıldızı)
   • zibin (böcek) -> çibin (sinek, cibin)
   • zi(d) (doğru, gerçek) -> çın , çin (gerçek, doğru)
   • ziz (buğday) -> çeç (samanından ayrılmış tahıl yığını)
  • Sümerce u, Türkçe'de k+(bir ünlü harf) (kV/a şeklinde gösterilirmiş). Örnek olarak
   • ubur(kadın göğsü) -> kögüz (göğüs)
   • ud (gün, zaman) -> kün (gün)
   • ud (fırtına) -> kad (kar fırtınası, bora ,tipi)
   • udu (koyun) -> kon (koyun)
   • umah (bataklık) -> kömek / gömek (bataklık yer, çamurlu yer)
   • umun (bulut yığını) -> kümün (adam, halk, diğer adamlar)
   • un (insanlar, halk) -> kün (halk)
   • ur (bulmak, düzenlemek) -> kur  (kurmak, tertip etmek)
   • ur (Tahta gibi bir şeyin üzerindekileri kürekle gibi bir aletle temizlemek, başka yere taşımak) -> kürü (kürek gibi bir şeyle atmak)
   • uru (korumak) -> koru(korumak)
   • urugal (kurgan) -> kurgan
   • uşan (kuş) -> kuş
   • uşub (kuş evi) -> kuş+eb (kuş evi, yuva)
 • Kelimenin İlk Ünlüsünden Sonraki Ünsüzler : d, d, m, r, ş
  • Sümercede /d Türkçe'de aynı konumdaki /d ses denkliği
   • adakur (içki kadehi) -> adak (içki kadehi) , ayak (çanak, kase)
   • gid (uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak) -> ıd (salmak, serbest bıraklamak)
   • gid (kötü, pis koku) -> ıd (koku, misk)
   • gud (öküz) -> ud (öküz)
   • ud (zaman) -> öd (zaman)
   • gud (öküz) -> ud (öküz)
   • iduga (parfüm) -> yidug (pis kokan, kötü kokan)
   • kad (bağlamak, sabit durmasını sağlamak) -> kada (çivilemek, mıhlamak) , kadan (yerleştirmek, pekiştirmek)
   • kid (bölmek, parçalara ayırmak) -> kıd (kıymak, öldürmek) ,kıy (kıymak) 
   • kudim (kuyumcu, gümüş) -> kuyum (kalıba dökme, madenle çekiş kullanılarak yapılan aygıtlar)
   • nad (sermek, yaymak) -> yad (yaymak, döşemek, sermek)
   • ud (gün, zaman) -> öd (zaman)
   • ud (fırtına) -> kad (kar fırtınası, bora ,tipi)
   • udi (uyumak) -> udı (uyumak) , ud (uyku)
  • Sümercede d/, Türkçe'de n/, şeklinde olur
   • dugud (ağır) -> yogun (kalın, yoğun)
   • mud (kan) -> kan (kan)
   • sipad (çopan) -> çopan (çoban)
   • sud (uzatmak) -> sun (uzatmak, el uzatmak, uzanmak)
   • tugdu (düğüm) -> tügün (düğüm) , tüg (düğmelemek)
   • ud (gün, zaman) -> kün (gün)
   • udu (koyun) -> kon (koyun)
   • zi(d) (doğru, gerçek) -> çın , çin (gerçek, doğru)
   • şid (sayı saymak) -> san (sayı, sayma benzeme)
  • Sümerce ünlü + m+ ünlü (VmV) , Türkçe'de ünlü + k veya g + ünlü (VKV) şeklindeki denklik
   • amaş (ağıl) -> agıl (ağıl)
   • geme (hizmetçi kız) -> eke (büyük kızkardeş) veya eget(gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın)
   • imma (iki) -> ikki (iki)
   • umun (ağır, zor, çetin) -> yogun (yoğun , şişkin, kalın, kaba)
   • umuş (anlayış, akıl) -> ukuş (anlayış, akıl)
  • Sümerce r/ Türkçe'de z/ ye dönüşür
   • bur (dağıtmak, yaymak) -> boz (bozmak), buz (bozmak) 
   • gur (kesmek, parçalamak) -> üz( ip benzer bir şeyi kesmek)
   • har (kazmak) -> kaz (kazmak)
   • mir (kızmak, kızgın olmak) -> kız (kızmak)
   • sar (yazmak) -> yaz (yazmak, bezemek)
   • sur (sıkarak suyunu çıkarmak, süzmek) -> süz (süzmek)
   • şur (vahşi) -> yoz (vahşi, yavan)
   • ur (ruh, öz) -> öz (öz, can , ruh)
   • ubur(kadın göğsü) -> kögüz (göğüs)
  • Sümerce ş/ Türkçe'de l/ ya dönüşür
   • amaş (ağıl) -> agıl (ağıl)
   • aşşa (altı) -> altı
   • gişge (gölge) -> kölige (gölge)
   • gişkim (söğüt) -> yılgın (ılgın ağacı)
   • tuş (bir yerde oturmak, kalmak) -> ol (bulunmak, kalmak)
   • (temel) -> ul (temel)
   • (öl) -> öl (ölmek)
 • Kelime Sonunda  ae, g, m, (bir ünlü)+r/z
  • Sümerce'de ae Türkçe'de (a veya e)+n ye dönüşür
   • mae (ben) -> men (Ben)
   • zae (sen) -> sen
   • şulpae(çoban yıldızı) -> çolpan(çolpan, çoban yıldızı)
   • ulia (çimen, bitki) -> ölen(g)  (sulak yer; ot, çayır,çimenlik)
  • Sümerce'de g Türkçe'de n(g) (geniz n'si)
   • aşa(g) (alan) -> alan
   • bulug (sınır) -> bulun(g) (köşe, bucak ; yön ,taraf)
   • dag (tan) -> tan(g) (tan)
   • kalag (güşlü, kuvvetli) -> kalın(g) (kalabalık, kalın , çok, sayısız, pek kalabalık)
   • nig (herhangi, şey) -> nen(g) (nesne, şey)
   • sig (yün) -> yün(g)
   • zalag (parlaklık) -> yalın (alev, yalçın, sarp, çıplak)
  • Sümerce'de m Türkçe'de k veya g'ye dönüşür
   • alim(koç) -> elig (geyik)
   • alim(kral) -> ilig (kral)
   • dilim (saç demeti) -> yalıg (at yelesi)
   • garim (su taşkını) -> ar(ı)k (ark, ırmak, kanal)
   • izim (ateş, ısı , sıcak) -> isig (sıcak)
   • kurum (gıda elde etme, yiyecek elde etme) -> azuk (azık, yiyecek)
   • nurum (ışık) -> yaruk (ışık, aydınlık, parlak)
   • şurum (sığır ahırı) ->  sürüg (sürü)
   • um (anne) -> ög (anne)
  • Sümerce'de (ünlü)+r/z Türkçe'de r/ç+(ünlü)
   • dingir (tanrı) -> tengri (tanrı)
   • dubur (yumru) -> yumru 
   • nunuz (boncuk) -> yinçu (inci)

Sav

Sümerce Dar Kelimesi Türkçe Yar Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce dar (bölmek, kesmek, yıkmak) kelimesi Türkçe yar (yarmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dib Kelimesi Türkçe Yip Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dib (band) kelimesi Türkçe yip (ip) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dig Kelimesi Türkçe Yag Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce Dig (susam yağı) kelimesi Türkçe yag (yağ) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dir Kelimesi Türkçe Yir Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dir (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) kelimesi Türkçe yir (yirmak=yarmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dirig Kelimesi Türkçe İrig Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dirig (fazla dolu, aşırı, çok fazla olan) kelimesi Türkçe irig (sert, kaba, haşin) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dirig Kelimesi Türkçe İrk Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dirig (toplamak) kelimesi Türkçe irk (toplamak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dirig Kelimesi Türkçe Yırık Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dirig (bölmek, yarmak, ayırmak, yıkmak, devirmek) kelimesi Türkçe yırık (biraz yarık, yırtık) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dugud Kelimesi Türkçe Yogun Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dugud(ağır, önemli, yoğun) kelimesi Türkçe yogun (yoğun, kalın) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dulum Kelimesi Türkçe Yulug Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dulum (sefalet, acı) kelimesi Türkçe yulug (fidye , feda, kurban) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tab Kelimesi Türkçe Yap Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce tab (yıpranmış, eskimiş) kelimesi Türkçe yap (örtmek, kapamak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Taga Kelimesi Türkçe Yagı Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce taga (düşman) kelimesi Türkçe yagı (düşman) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tar Kelimesi Türkçe Yar Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce tar (Kesmek, kırmak) kelimesi Türkçe yar (yarmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tir Kelimesi Türkçe Yir Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce tir (ülke) kelimesi Türkçe yir (yer, toprak , yeryüzü) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tu Kelimesi Türkçe Yu Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce tu (yıkamak) kelimesi Türkçe yir (yer, toprak , yeryüzü) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tul Kelimesi Türkçe Yu Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce tul (su akan kanal, çeşme, kaynak, pınar) kelimesi Türkçe yul (çay, su pınarı ve su kaynağı) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dirra Kelimesi Türkçe Yarı Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce dirra(yardım) kelimesi Türkçe yarı (yardım) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gamar Kelimesi Türkçe Agır Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce gamar (güçlü, büyük olan) kelimesi Türkçe agır (ağır) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gamar Kelimesi Türkçe Agır Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce gamar (güçlü, büyük olan) kelimesi Türkçe agır (ağır) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Garim Kelimesi Türkçe Ar(ı)k Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce garim (su taşkını) kelimesi Türkçe ar(ı)k (ark, ırmak, kanal) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gaz Kelimesi Türkçe Gez Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce gaz (ezmek) kelimesi Türkçe gez (gezmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Geme Kelimesi Türkçe Eke veya Eget Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce geme (hizmetçi kız) kelimesi Türkçe eke (büyük kız kardeş) veya eget(gerdek gecesi gelin için gönderilen hizmetçi kadın) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gi Kelimesi Türkçe İ Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce gi (kamış saz) kelimesi Türkçe i (ağaç, ekin, bitki ,orman) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce gid (uzaklaştırmak,kaldırmak) kelimesi Türkçe ıd (salmak, serbest bırakmak, göndermek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce gid (sıkıştırmak) kelimesi Türkçe it (itmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Giş Kelimesi Türkçe Yış Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce giş (orman, ağaç) kelimesi Türkçe yış (orman, dağ , ağaç) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gud Kelimesi Türkçe Ud Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce Gud (öküz) kelimesi Türkçe ud (öküz) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gukin Kelimesi Türkçe Öküm Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce Gukin (toplanma) kelimesi Türkçe Öküm (yığın) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gur Kelimesi Türkçe Or Kelimesiden Alıntıdır

Sümerce Gur (kesmek, parçalamak) kelimesi Türkçe Or (kesmek, biçmek, vurmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Mal Kelimesi Türkçe Kal Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce mal (durmak, kalmak) kelimesi Türkçe kal (kalmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Maş Kelimesi Türkçe Kaş Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce maş (sınıri kıyı) kelimesi Türkçe kaş (herhangi bir şeyin kıyısı) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Mir Kelimesi Türkçe Kız Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Mir (kızmak, kızgın olmak) kelimesi Türkçe kız (kızmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Mud Kelimesi Türkçe Kan Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce mud (kan) kelimesi Türkçe kan kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Mulu Kelimesi Türkçe Kul Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce mulu (adam) kelimesi Türkçe kul kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Mulu Kelimesi Türkçe Köl Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce mulu (ayak) kelimesi Türkçe köl(ayak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Muşen Kelimesi Türkçe Kuş Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Muşen (kuş) kelimesi Türkçe kuş kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nad Kelimesi Türkçe Yad Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Nad (sermek, yaymak) kelimesi Türkçe yad (yaymak, döşemek, sermek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nad Kelimesi Türkçe Yad Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Nad (yatmak, uzanmak) kelimesi Türkçe yat (yatmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nanga Kelimesi Türkçe Yaηa Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Nanga (bölge) kelimesi Türkçe yaηa (yan) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Niggig Kelimesi Türkçe Yıg Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce niggig (tabu) kelimesi Türkçe Yıg (bir şeye engel olmak, alıkoymak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nigin Kelimesi Türkçe Yıgın Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce nigin (tabu) kelimesi Türkçe yıgın (yığın) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nunuz Kelimesi Türkçe Yıgın Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce nunuz(boncuk) kelimesi Türkçe yinçu (inci) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nurum Kelimesi Türkçe Yaruk Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce nurum (ışık) kelimesi Türkçe yaruk (ışık, aydınlık, parlak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sar Kelimesi Türkçe Yaz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sar (yazmak) kelimesi Türkçe yaz (yazmak, bezemek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sig Kelimesi Türkçe Yig Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sig (asıl, başlıca, iyi) kelimesi Türkçe yig (yeğ, daha iyi) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sig Kelimesi Türkçe Yün Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sig (yün) kelimesi Türkçe yün kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Silig Kelimesi Türkçe Elig Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce silig (yün) kelimesi Türkçe elig (el) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sulu Kelimesi Türkçe Yol Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sulu (yol) kelimesi Türkçe yol kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şeg Kelimesi Türkçe Yag Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şeg (yol) kelimesi Türkçe yag (yağ) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şir Kelimesi Türkçe Yır Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şir (şarkı söylemek) kelimesi Türkçe yır (ırlamak, şarkı söylemek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Siş - Şiş - Şeş Türkçe Kelimesi İşi veya Eşi Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Siş - Şiş - Şeş (bir yerin prensesi, layd) kelimesi Türkçe işi veya eşi(prenses , layd, eş) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şur Kelimesi Türkçe Yoz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şur (vahşi) kelimesi Türkçe yoz (vahşi, yavan) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şurim Kelimesi Türkçe Yarım Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şurim (yarım) kelimesi Türkçe yarım kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Zag Kelimesi Türkçe Yaka Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce zag (sınır, hudud) kelimesi Türkçe yaka (yaka, taraf , yan) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Zal Kelimesi Türkçe Yal Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce zal(parlak, parıltı) kelimesi Türkçe yal alevlenmek, yanmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Zalag Kelimesi Türkçe Yalın Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce zalag(parlaklık) kelimesi Türkçe yalın (alev, çıplak, yalçın, sarp) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sag Kelimesi Türkçe Çağa Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sag (yazmak) kelimesi Türkçe çağa (yeni doğmuş) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sipad Kelimesi Türkçe Çopan Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sipad (çoban) kelimesi Türkçe çopan (çoban) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şab Kelimesi Türkçe Çap Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şab (kesmek) kelimesi Türkçe çap (vurmak, boyun vurmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Zibin Kelimesi Türkçe Çibin Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce zibin (böcek) kelimesi Türkçe çibin (sinek, cibin) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Zi(d) Kelimesi Türkçe Çın veya Çin Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce zi(d) (doğru, gerçek) kelimesi Türkçe çın , çin (gerçek, doğru) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ziz Kelimesi Türkçe Çeç Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ziz (buğday) kelimesi Türkçe çeç (samanından ayrılmış tahıl yığını) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ubur Kelimesi Türkçe Kögüz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ubur (kadın göğsü) kelimesi Türkçe köğüz (göğüs) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ud Kelimesi Türkçe Kün Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ud (gün, zaman) kelimesi Türkçe kün (gün) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ud Kelimesi Türkçe Kad Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ud (fırtına) kelimesi Türkçe kad (kar fırtınası, bora ,tipi) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Udu Kelimesi Türkçe Kon Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce udu (koyun) kelimesi Türkçe kon (koyun) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Umah Kelimesi Türkçe Kömek / Gömek Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce umah (bataklık) kelimesi Türkçe kömek / gömek (bataklık yer, çamurlu yer) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Umun Kelimesi Türkçe Kümün Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce umun (bulut yığını) kelimesi Türkçe kümün (adam, halk, diğer adamlar) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Un Kelimesi Türkçe Kün Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce un (insanlar, halk) kelimesi Türkçe Kün (halk) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ur Kelimesi Türkçe Kürü Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ur (Tahta gibi bir şeyin üzerindekileri kürekle gibi bir aletle temizlemek, başka yere taşımak) kelimesi Türkçe kürü (kürek gibi bir şeyle atmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ur Kelimesi Türkçe Kur Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ur (bulmak, düzenlemek) kelimesi Türkçe kur (kurmak, tertip etmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Urugal Kelimesi Türkçe Kurgan Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce urugal (kurgan) kelimesi Türkçe kurgan kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Uşan Kelimesi Türkçe Kurgan Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce uşan (kuş) kelimesi Türkçe kuş kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Adakur Kelimesi Türkçe Adak ve Ayak Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce adakur (içki kadehi) kelimesi Türkçe adak (içki kadehi) , ayak (çanak, kase) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce gid (uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak) kelimesi Türkçe ıd (salmak, serbest bıraklamak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gid Kelimesi Türkçe Id Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce gid (kötü, pis koku) kelimesi Türkçe ıd (koku, misk) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce İduga Kelimesi Türkçe Yidug Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce iduga (parfüm) kelimesi Türkçe yidug (pis kokan, kötü kokan) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Kad Kelimesi Türkçe Kada ve Kadan Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce kad (bağlamak, sabit durmasını sağlamak) kelimesi Türkçe kada (çivilemek, mıhlamak) ve kadan (yerleştirmek, pekiştirmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Kid Kelimesi Türkçe Kada ve Kadan Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce kid (bölmek, parçalara ayırmak) kelimesi Türkçe kıd (kıymak, öldürmek) ve kıy (kıymak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Kudim Kelimesi Türkçe Kuyum Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce kudim (kuyumcu, gümüş) kelimesi Türkçe kuyum (kalıba dökme, madenle çekiş kullanılarak yapılan aygıtlar) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ud Kelimesi Türkçe Öd Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ud (gün, zaman) kelimesi Türkçe öd (zaman) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Udi Kelimesi Türkçe Udı Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce udi (uyumak) kelimesi Türkçe udı (uyumak) ve ud (uyku) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sud Kelimesi Türkçe Sun Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sud (uzatmak) kelimesi Türkçe sun (uzatmak, el uzatmaki uzanmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tugdu Kelimesi Türkçe Tügün Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce tugdu (düğüm) kelimesi Türkçe tügün (düğüm) ve tüg (düğmelemek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şid Kelimesi Türkçe San Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şid (sayı saymak) kelimesi Türkçe san (sayı, sayma benzeme) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Amaş Kelimesi Türkçe Agıl Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce amaş (ağıl) kelimesi Türkçe agıl (ağıl) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce İmma Kelimesi Türkçe İkki Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce imma (iki) kelimesi Türkçe ikki (iki) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Umun Kelimesi Türkçe Yogun Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce umun (ağır, zor, çetin) kelimesi Türkçe yogun (yoğun , şişkin, kalın, kaba) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Umuş Kelimesi Türkçe Ukuş Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce umuş (anlayış, akıl) kelimesi Türkçe ukuş (anlayış, akıl) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Bur Kelimesi Türkçe Boz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce bur (dağıtmak, yaymak) kelimesi Türkçe boz (bozmak), buz (bozmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gur Kelimesi Türkçe Üz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce gur (kesmek, parçalamak) kelimesi Türkçe üz(ip benzer bir şeyi kesmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Har Kelimesi Türkçe Kaz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce har (kazmak) kelimesi Türkçe kaz (kazmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Sur Kelimesi Türkçe Süz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce sur (sıkarak suyunu çıkarmak, süzmek) kelimesi Türkçe süz (süzmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ur Kelimesi Türkçe Öz Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ur (ruh, öz) kelimesi Türkçe öz (öz, can , ruh) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Aşşa Kelimesi Türkçe Altı Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce aşşa (altı) kelimesi Türkçe altı kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gişge Kelimesi Türkçe Kölige Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce gişge (gölge) kelimesi Türkçe kölige (gölge) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Gişkim Kelimesi Türkçe Yılgın Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce gişkim (söğüt) kelimesi Türkçe yılgın (ılgın ağacı) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Tuş Kelimesi Türkçe Ol Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce tuş (bir yerde oturmak, kalmak) kelimesi Türkçe ol (bulunmak, kalmak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Uş Kelimesi Türkçe Ul Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce uş (temel) kelimesi Türkçe ul (temel) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Uş Kelimesi Türkçe Öl Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce uş (öl) kelimesi Türkçe öl (ölmek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Mae Kelimesi Türkçe Men Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce Mae (ben) kelimesi Türkçe men (ben) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Zae Kelimesi Türkçe Sen Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce zae (sen) kelimesi Türkçe sen kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Ulia Kelimesi Türkçe Ölen(g) Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce ulia (çimen, bitki) kelimesi Türkçe ölen(g)(sulak yer; ot, çayır,çimenlik) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Aşa(g) Kelimesi Türkçe Alan(g) Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce aşa(g) (alan) kelimesi Türkçe alan(g) (alan) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dag Kelimesi Türkçe Tan(g) Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce dag (tan) kelimesi Türkçe tan(g) (tan) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Kalag Kelimesi Türkçe Kalın(g) Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce kalag (güçlü, kuvvetli) kelimesi Türkçe kalın(g) (kalabalık, kalın , çok, sayısız, pek kalabalık) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Nig Kelimesi Türkçe Nen(g) Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce nig (herhangi, şey) kelimesi Türkçe nen(g) (nesne, şey) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Alim Kelimesi Türkçe Elik Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce alim(koç) kelimesi Türkçe elik (geyik) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Alim Kelimesi Türkçe İlig Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce alim(kral) kelimesi Türkçe ilig (kral) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce İzim Kelimesi Türkçe İsig Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce izim (ateş, ısı , sıcak) kelimesi Türkçe isig (sıcak) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Kurum Kelimesi Türkçe Azuk Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce kurum (gıda elde etme, yiyecek elde etme) kelimesi Türkçe azuk (azık, yiyecek) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Şurum Kelimesi Türkçe Sürüg Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce şurum (sığır ahırı) kelimesi Türkçe sürüg (sürü) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Um Kelimesi Türkçe Ög Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce um (anne) kelimesi Türkçe ög (anne) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dingir Kelimesi Türkçe Tengri Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce dingir (tanrı) kelimesi Türkçe tengri (tanrı) kelimesinden alıntıdır

Sav

Sümerce Dubur Kelimesi Türkçe Yumru Kelimesinden Alıntıdır

Sümerce dubur (yumru) kelimesi Türkçe yumru kelimesinden alıntıdırBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir