İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Temel Bilgiler Sınavı 3

Bu test java'nın temel konularını içerir.
Süre : 0 saat ,5 dakika ,0 saniye
Başla

 1. Applet ile Application için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
  • : Her ikiside web sayfasına gömülebilir
  • : Her ikiside komut satırından argüman alarak çalıştırılabilir.
  • : Her ikiside çalıştırıldığı bilgisayarın dosyalarını kullanamaz.
  • : Appplet'ler Applet class'ını Application'lar ise Application class'ını extend etmelidir.
  • : Application'lar tek başına çalışabilirler, Applet'ler ise browser'da çalışırlar.

  • : Cevap Yok
 2. java uzantılı bir java source code dosyası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  • : javac ile derlendiğinde birden fazla sayıda .class uzantılı dosyalar yaratılabilir
  • : Aynı dosyada birden fazla class olabilir.
  • : java uzantılı bir dosyada en az bir tane main methodu olan class olmalıdır.
  • : java uzantılı bir dosyada en fazla bir tane public class olabilir.
  • : .java uzantılı bir dosyada applet class'ı bulunabilir.

  • : Cevap Yok
 3. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi java ile ilgili olmayan bir teknolojidir.
  • : Applet
  • : Servlet
  • : JSP
  • : ASP
  • : JINI

  • : Cevap Yok
 4. Static için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • : Her class'ta static değişken olabilir.
  • : Her class'ta static method olabilir
  • : Her application'da main methodu static yapılmalıdır.
  • : Bir static method'tan sadece static method'lar çağrılabilir.
  • : Static bir değişken public olmalıdır

  • : Cevap Yok
 5. Diziler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
  • : Bir dizinin eleamanları değişik type'te olabilir.
  • : Bir dizinin eleman sayısı değişebilir.
  • : Bir dizinin eleman sayısını almak için size() methodu kullanılır.
  • : Bir dizide başka diziler saklanabilir.
  • : Bir dizinin elamanları diziden remove() method'u kullanılarak kaldırılabilir.

  • : Cevap Yok
 6. Exception için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
  • : Bir application'un main method'u Exception fırlatabilir.
  • : Bir method'un Exception fırlatması için public olması gerekir.
  • : Exception interface'i implement edilerek yeni Exception class'ı yaratılabilir.
  • : Bir method exception fırlatıyorsa o methodu kullanan method'ta aynı exception'u fırlatmalıdır.
  • : Bir method exception fırlatmıyorsa içerisinde try catch kullanılamaz.

  • : Cevap Yok
 7. Bir class'ın klavye'yi dinleyebilmesi için aşağıdakilerinden hangisini yapması gereklidir.
  • : KeyListener interface'ini implement etmelidir.
  • : KeyEvent class'ını extend etmelidir.
  • : Component class'ını extend etmelidir.
  • : Kurucusunda KeyEvent olaylarını dinleyen bir component yaratmalıdır.
  • : Class mahhakkak public yapılmalıdır.

  • : Cevap Yok
 8. File class'ı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  • : File class'ı aynı zamanda bir directory için de kullanılır.
  • : File nesnesinin yaratılması için diskte böyle bir file'ın olması gerekir.
  • : Bir file'ın adı değiştirilebilir.
  • : Bir file'ın uzantısı değiştirilebilir.
  • : Bir file'ın altında başka file'ler olup olmadığı öğrenilebilir.

  • : Cevap Yok
 9. Serialization için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  • : Bir dosyaya birden fazla nesne yazılabilir.
  • : Bir nesne kaydedilirken içindeki tüm nesneler de kaydedilir.
  • : Bir class'ın serialization işlemine tabii tutulabilmesi için Seriable interface'ni implement etmesi gerekir.
  • : Bir class'ın serialization işlemine tabii tutulabilmesi public olması gerekmektedir.
  • : Serialization işlemi yapılabilmesi için nesnenin içindeki tüm nesnelerin Serializable olması gerekmez.

  • : Cevap Yok
 10. Aşağıdaki class'lardan hangisi LayoutManager'ı extend eden class'lardan biri değildir.
  • : FlowLayout
  • : BorderLayout
  • : VisualLayout
  • : GridLayout
  • : GridBagLayout

  • : Cevap Yok