İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖnceki YokSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Temel Bilgiler Sınavı

Bu test java'nın temel konularını içerir.
Süre : 0 saat ,5 dakika ,0 saniye
Başla

 1. Aşağıdakileden hangisi primitive type (ilkel tip) değildir?
  • : int
  • : float
  • : String
  • : char
  • : byte

  • : Cevap Yok
 2. Aşağıdakilerden hangi method bir class'ın aplication olmasın sağlar?
  • : public void main(String[] args)
  • : public static void main()
  • : public static String[] main()
  • : public static void main(String[] args)
  • : public void main()

  • : Cevap Yok
 3. Aşağıdakilerden hangisi keyword (anahtar sözcük) değildir?
  • : if
  • : else
  • : while
  • : for
  • : end

  • : Cevap Yok
 4. Tipi int olan bir 'a' array'i için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
  • : int[] a;
  • : int a[];
  • : []int a;
  • : int a[3];
  • : int a[]={1,2,3};

  • : Cevap Yok
 5. String class'ı için aşağıdakileden hangisi yanlıştır.
  • : String s=new char[]{'G','o','d','o','r','o'}
  • : String s=new String()
  • : String s=new String("Godoro")
  • : String s=new String(new char[]{'G','o','d','o','r','o'})
  • : String s="Godoro"

  • : Cevap Yok
 6. Aşağıdakı object declaration'larından hangisi geçersizdir.
  • : MyClass c;
  • : MyClass c=MyClass()
  • : MyClass c=null;
  • : MyCLass c=new MyClass(anObject)
  • : MyCLass c=new MyClass("MyArgument")

  • : Cevap Yok
 7. Exception'larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
  • : Bir nesnenin 'catch' edilebilmesi için Exception class'ını extend etmesi gerekir.
  • : Exception'lar 'throw' keyword'uyle fırlatılırlar.
  • : Bir exception bloğunda bir tane 'try', bir tane 'finally', birden fazla 'catch' olabilir.
  • : RuntimeException'lar catch edilmek zorunda değildir.
  • : Bir method 'throws' ifadesiyle bir exception'U yakalama zorunluluğundan kurtulur

  • : Cevap Yok
 8. 'static' ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  • : Static property'ler her class için sadece bir kere yaratılıp, her nesne için ayrı ayrı yaratılmazlar.
  • : Static method'ları kullanmak için, class'dan instance yaratmaya gerek yoktur.
  • : bir interface'in bütün property'leri belirtilmese de satatic'tir
  • : Static method'lar sadece static property'leri kullanabilir.
  • : static methodlarda 'this' kullanılamayacağından yerine 'super' kullanılır.

  • : Cevap Yok
 9. Aşağıdakilerden hangisi Java'da vardır.
  • : Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım)
  • : Pointer (İşaretçiler)
  • : Memory Access (Hafıza Erişimi)
  • : Native Code (Yerli Kod) Çağırma
  • : Global Variable (Global Değişken)

  • : Cevap Yok
 10. System class'ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
  • : System.println("Godoro");
  • : System.out.println("Godoro");
  • : System.out("Godoro")
  • : System.in.readln()
  • : System.readln()

  • : Cevap Yok