İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonraki YokSon
Geriİleri
Yazdır

Temel Bilgiler Sınavı 5

Bu test java'nın temel konularını içerir.
Süre : 0 saat ,5 dakika ,0 saniye
Başla

 1. Applet class'ı için aşağıdaki methodlardan hangisi üst Applet' class'ında tanımlanmış olup, Applet'in extend ettiği class'lardan gelmez.
  • : paint(Graphic g)
  • : repaint();
  • : add(Component c)
  • : getImage(URL url);
  • : setLayout(LayoutManager m)

  • : Cevap Yok
 2. Bir application Frame class'ını extends etmişse aşağıdakilerden hangisi doğru olur.
  • : main method'una gerek yoktur.
  • : Frame class'ını extend etmiş bir class Application olamaz.
  • : Bu application komut satırından çalıştırılamaz.
  • : Bu application başka class'larda bir frame olarak kullanılabilir.
  • : Bu application dışarıdan argüman alamaz.

  • : Cevap Yok
 3. Bir servlet class'ı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  • : Bu class bir application server tarafından çalıştırılır.
  • : Çalışması için public olmalıdır.
  • : Komut satırından çalıştırılamaz
  • : Browser tarafından çalıştırılabilir.
  • : Bir kurucusu olabilir.

  • : Cevap Yok
 4. Aşağıdaki method'lardan hangisi HttpServlet classı'nın bir methodudur
  • : doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
  • : do(ServletRequest request,ServletResponse response)
  • : init(ServletRequest request,ServletResponse response)
  • : getWriter();
  • : getSession();

  • : Cevap Yok
 5. Aşağıdakilerden hangisi java'da bir keyword değildir.
  • : inner
  • : implements
  • : abstract
  • : float
  • : package

  • : Cevap Yok
 6. Aşağıdaki fonksiyon declaration'larından hangisi yanlıştır.
  • : void get();
  • : public static void get()
  • : private void get();
  • : protected int get(int i);
  • : public String void get(int i);

  • : Cevap Yok
 7. Aşağıdaki class'lar için şeçeneklerin hangisinde derleyici bir hata verir.
  • : public class A extends B implements C,D,E{}
  • : class A{}
  • : class A implements C,E{}
  • : private class extends A,B implements C,D{}
  • : protected final class A{}

  • : Cevap Yok
 8. Bir int alan kurucusu olan A class'ının final static int bir d değişkeni olsun. Aşağıdaki kodlardan hangisinde derleyici hata verir.
  • : int b=A.d;
  • : int d=A.d;
  • : A a=new A(5); int d=a.d;
  • : A a=new A(A.d);
  • : A d=A.d;

  • : Cevap Yok
 9. Bir s String değişkeni bir i int değişkenine çevirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.
  • : int i=(int)s;
  • : int i=s.getInt();
  • : int i=String.parseInt(s);
  • : int i=Integer.parseInt(s);
  • : int i=Integer(s);

  • : Cevap Yok
 10. Aşağıdaki class'lardan hangisi extend edilemez
  • : public final class A{}
  • : private class A{}
  • : protected class A{}
  • : private abstract class A{}
  • : protected abstract class A{}

  • : Cevap Yok