İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Temel Bilgiler Sınavı 4

Bu test java'nın temel konularını içerir.
Süre : 0 saat ,5 dakika ,0 saniye
Başla

 1. Aşağıdaki method'lardan hangisi java.applet.Applet'e ait bir method değildir.
  • : public void init()
  • : public void paint(Graphics g)
  • : public void repaint()
  • : public void getImage()
  • : public void drawString()

  • : Cevap Yok
 2. Aşağıdakilerden hangisi Java'yla ilgisi olmayan bir kavramdır.
  • : Class
  • : Inheritance
  • : Polymorphisim
  • : Pointer
  • : MultiThreading

  • : Cevap Yok
 3. import için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
  • : Aynı paketteki class'ları kullanmak için import etmeye gerek yoktur.
  • : * işareti bir package içindeki tüm class'ları import etmek için kullanılabilir.
  • : import ifadeleri class declaration'undan önce yapılmalıdır.
  • : Bir package import edilirse altındaki alt package'ler import edilmiş olur.
  • : Bir class'ı import etmek yerine java.awt.Button gibi uzun ismi ile kullanılabilir.

  • : Cevap Yok
 4. Java'da inheritance için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • : Bir class birden fazla class'ı extend edebilir
  • : Bir class başka bir class'ı extend ediyorsa public olmalıdır.
  • : Bir interface başka bir interface'si extend edemez.
  • : Bir class final ise extend edilemez.
  • : Bir class bir interface'si extend edebilir.

  • : Cevap Yok
 5. Bir A class'ının bir int alan bir de String alan iki kurucusu varsa aşağıdakilerden hangisinde derleme hatası oluşur.
  • : A a=new A();
  • : A a=new A("test");
  • : A a=new A(1);
  • : A a=new A("1");
  • : int test=2;A a=new A(test);

  • : Cevap Yok
 6. Bir A class'ı bir B class'ını extend etsin. B class'ının sadece bir String alan kurucusu varsa aşağıdakilerden hangsinde derleme hatası gelmez.
  • : public A(String s){}
  • : public A(String s){String theS=s;}
  • : public A(String s){int s=0;super(s);}
  • : public A(int i){super(i);}
  • : public A(int i,String s){super(s);}

  • : Cevap Yok
 7. Aşağıdaki fonksiyon isimlerinde hangisi yanlıştır.
  • : _getElement()
  • : A_B()
  • : abc()
  • : 1As()
  • : GETNUMBER()

  • : Cevap Yok
 8. Frame class'ını bir A class extend etmişse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur.
  • : Frame f=new A();
  • : Dialog d=new A();
  • : Component c=new A();
  • : Object o=new A();
  • : Cantainer c=new A();

  • : Cevap Yok
 9. Bir f fonksiyonu int bir değer döndürüyor ve int bir parametre alıyor. Aşağıdakilerden hangisinde bir derleme hatası gelir.
  • : int i=f(3);
  • : f(3);
  • : double d=f(4);
  • : int i=f(f(4));
  • : Object o=f(1);

  • : Cevap Yok
 10. Constructor için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  • : Constructor class ismiyle aynı olmalıdır.
  • : Bir class'ın birden fazla constructor'u olabilir.
  • : Bir constructor'dan diğer constructor çağrılabilir.
  • : Bir constructor exception fırlatabilir.
  • : Bir constructor'un dönüş değeri sadece void olabilir.

  • : Cevap Yok