İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Temel Bilgiler Sınavı 2

Bu test java'nın temel konularını içerir.
Süre : 0 saat ,5 dakika ,0 saniye
Başla

 1. String nesnelerini tutan bir v vector'ü için ağaıdakilerden hangisi doğru olabilir.
  • : Vector[] w=v;
  • : String s=v.elementAt(0);
  • : Object o=v.getElement(0);
  • : String s=v[0];
  • : int length=v.length;

  • : Cevap Yok
 2. A ve B class'ları I interface'ini implements etmişse aşağıdakilerden hangisi doğru olur.
  • : I i=new I();
  • : I i=new A();
  • : A a=new I();
  • : A a=new B();
  • : B b=(B) new A();

  • : Cevap Yok
 3. a integer, b double, c float tiplerinde değişkenler olsun. Aşağıdakilerden hangisi derleme hatasına yol açar.
  • : a=b;
  • : b=a;
  • : b=c;
  • : double d=a*b;
  • : float e=a*c;

  • : Cevap Yok
 4. Aşağıdaki fonksiyon çiftlerinden hangisi aynı class'a ait olamaz.
  • : int getA()--void getA(int x)
  • : int getA()--double getA()
  • : int getA()--int getB()
  • : private int getA()--public int getB()
  • : int getA(int x)--int getA(int x,int y)

  • : Cevap Yok
 5. Application'lar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
  • : Her application'un main method'u olmalıdır.
  • : Bir application komut satırından argüman verilerek çalıştırılabilir.
  • : Her application'un penceresi olmalıdır.
  • : Her application komut satırından çalıştırılabilir.
  • : Bir application çalıştığı bilgisayarın dosyalarını kullanabilir

  • : Cevap Yok
 6. Aşağıdakilerden hangisinde for döngüsü derleme hatası verir :
  • : for(int i=0;i!=10;i++){}
  • : for(int i=10;i!=1;i++){}
  • : for(int i=0;i!=10;){}
  • : for(int i=0;10;i++){}
  • : for(;;){}

  • : Cevap Yok
 7. Bir A class'ı bir B class'nı extends etmiş olsun. Aşağaıdakilerden hangisi doğrudur ?
  • : B class'ının tüm method'larını A class'ı kullanabilir
  • : B b=new A() şeklinde bir b nesnesi yaratılabilir.
  • : A a=new B() şeklinde bir a nesnesi yaratılabilir.
  • : B abstract bir class'a A class'ının nesnesi yaratılamaz.
  • : A class'ının B 'de kuruculardan farklı bir kurucusu olamaz.

  • : Cevap Yok
 8. Aşağıdakilerden hangisi Java'da vardır.
  • : Multiple Inheritance (Çoklu Kalıtım)
  • : Pointer (İşaretçiler)
  • : Native Code (Yerli Kod) Çağırma
  • : Memory Access (Hafıza Erişimi)
  • : Gloabal Variable (Grlobal Değişken)

  • : Cevap Yok
 9. Aşağıdakilerden hangisi Java'da bulunan özelliklerden bir değildir.
  • : Object-Oriented Programming (Nesneye Yönelik Programlama)
  • : Multi-Threaded Programming (Çok Kanallı Programlama)
  • : Distributed Programming (Dağıtık Programlama)
  • : Multi-Language Support (Çoklu Dil Desteği)
  • : Platform Neutrality (Paltform Tarafsızlığı )

  • : Cevap Yok
 10. Aşağıdaki Java ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır.
  • : JVM byte code interpret eder.
  • : "javac" derleyicisi .java dosyaları .class dosyalarına çevirir
  • : Bir Java application'u çalışması için "java" programı'na ihtiyaç duyar
  • : Bir java programı içerisinden bir .exe programı çalıştırılamaz.
  • : Java hem derlenir hem yorumlanır.

  • : Cevap Yok