Yazılım Alt Kategorileri :

Programlama Yazilim Gelistirme Yöntemleri Veritabanı - Veri İşleme Eğitim Şirketleri Yazılım Şirketleri Yazılım Lisansı Açık Kaynak-Özgür Yazılım Versiyonlama Sistemleri Web Server Log Sistemleri Yazılım Test Yöntemleri Ofis Yazılımları Sistem İzleme - Monitoring Uzaktan EğitimBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçindekiler :

A/B Testi Application Base64 Cache (Önbellek) Clustering (Kümeleme) Disk Image Failover Fault-Tolerance (Hata Toleransı) Garbage Collection - Çöp Toplama Garbage Collector - Çöp Toplayıcı Google File System - GFS - GoogleFS Graceful Degradation (Nazikçe Bozulma) Heap Heap Size Heartbeat High Availability (Yüksek Erişilebilirlik) Input/Output - I/O - I-O JIT Compilation - Just-In Time Compilation - .. Kaynak Kodu (Source Code) Konfigürasyon (Configuration) Load Balancing (Yük Dengeleme) LTS - Long Term Release - Uzun Süreli Sürüm Man-in-the-browser Master Master/Slave Memory Leak Microsoft GitHub'ı Satın Aldı Ölçeklenebilir Sistem Performans Preference Replication Scalability (Ölçeklenebilirlik) Session (Oturum) Single Point of Failure (Tek Hata (Yıkım) Nok.. Single Sign-On (SSO) Slave String Karşılaştırma ve Sıralama Tablosu Tailor Made Wildcard Yazılım (Software)

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavramın Tanımları

Application

Tanım: Kullanıcılara veya başka uygulamalara yardımcı olan veya kendi başına bazı görevler yerine getiren çalıştırılabilir yazılım birimi. Uygulama

Kavramın Tanımları

Scalability (Ölçeklenebilirlik)

Tanım: Bir uygulamanın kaynaklarının (hafıza , işlemci , disk vs..) artırılabilme yeteneği. Ölçeklenebilirlik , özellikle kullanımı sürekli artan uygulamalar için gerekli bir özelliktir.

Kavramın Tanımları

Clustering (Kümeleme)

Tanım: Bir uygulamanın birden fazla server (sunucu) üzerine dağıtılarak tek bir uygulama gibi çalışmasını sağlama

Kavramın Tanımları

High Availability (Yüksek Erişilebilirlik)

Tanım: Bir uygulamanın hiç bir zaman kesintiye uğramadan çalışır ve erişilir olması. Uygulamanın kesintiye uğramaması için clustering (kümeleme) , yedekleme , replication (çoğaltma) gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

Kavramın Tanımları

Single Point of Failure (Tek Hata (Yıkım) Noktası)

Tanım: Bir yazılımda , düzgün çalışmaması durumunda tüm yazılımın çalışmamasına sebep olan noktalar , bölümler.

Kavramın Tanımları

Load Balancing (Yük Dengeleme)

Tanım: Bir uygulamaya gelen isteklerin (request) farklı server'lara (sunucu) dağıtılması. Gelen istekler dağıtılmasından dolayı server'lar daha az çalışacak ve performansları artacaktır. Bir server iş göremez hale geldiğinde ona gelen istekler diğer server'lara yönlendirilecektir.

Kavramın Tanımları

Fault-Tolerance (Hata Toleransı)

Tanım: Bir uygulamada, bölümlerden herhangi birinin çalışmamasına rağmen (herhangi bir nedenle çökmesi veya geç cevap vermesi) uygulamanın düzgün çalışmaya devam edebilme özelliği.

Kavramın Tanımları

Failover

Tanım: Bir uygulamada ve çalıştığı sistem üzerinde herhangi bir bileşenin hata alması veya çalışamaz duruma geldiği zaman bileşenin benzerinin çalışmaya başlaması.

Kavramın Tanımları

Performans

Tanım: Bir uygulamanın kullanıcı isteklerine (kullanıcı istekleri sayısı artsa bile) istenilen veya beklenen zaman süresinde cevap verebilmesinin ölçüsü.

Kavramın Tanımları

Cache (Önbellek)

Tanım: Verilerin geçici olarak tutulduğu bellek. Bir verinin kalıcı olarak saklandığı yerden almak yerine cache'ten alınması performans'ın (hızın) artmasına neden olur.

Kavramın Tanımları

Session (Oturum)

Tanım: Server (sunucu) tarafından bir kullanıcı için açılan oturum. Bir server'a bir kullanıcı ilk defa girdiği veya istek gönderdiği zaman session açılır ve istek gönderdiği sürece session açık kalır.

Kavramın Tanımları

Heartbeat

Tanım: Birden fazla server'ın hizmet verdiği yapılarda server'ların birbirlerinin çalışıp çalışmadığının anlaması için kullanılan işlemler. Bir server diğer bir server mesaj atarak (Heartbeating) ayakta olup olduğunu anlamaktadır.

Kavramın Tanımları

Graceful Degradation (Nazikçe Bozulma)

Tanım: Bir uygulamada veya web sitesinde, bölümlerden herhangi birinin çalışmamasına rağmen (herhangi bir nedenle çökmesi veya geç cevap vermesi) uygulamanın veya sitenin düzgün çalışmaya devam edebilme özelliği. Fault-Tolerance (Hata Toleransı) ile aynı anlama gelmektedir ancak bu terim daha çok web siteleri için kullanılır

Kavramın Tanımları

Kaynak Kodu (Source Code)

Tanım: Bir yazılımın bir veya daha fazla programlama dili ile programcılara tarafından yazılmış olan kodları. Kaynak kodu insanların anlayabileceği şekilde olan kodlardır

Kavramın Tanımları

Yazılım (Software)

Tanım: Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinde donanım parçalarının (hardware) çalışması ve birbirleriyle iletişim kurmaları için gerekli olan algoritmalar (komutlar), işletim sistemleri ve uygulamalar için kullanılan genel isim. Bir bilgisayar temel olarak donanım ile donanımın istenilen şekilde çalışmasını sağlayan yazılımdan oluşur

Kavramın Tanımları

Single Sign-On (SSO)

Tanım: Bir uygulamadan bir kere login (giriş) yapıldığında (kimlik doğrulaması yapıldığında) ilgili başka uygulamalara veya sistemlere tekrar giriş yapmasına gerek olmadan girebilmeyi sağlayan özellik veya teknoloji. Bu şekilde bir kullanıcı bir kere login (giriş) olduktan sonra başka uygulamalara da doğrudan girebilmektedir

Web Kaynağı

Ölçeklenebilir Sistem

Ölçeklenebilir web uygulamaları geliştirmek için gerekli bilgilerin , resimler ve şemalar ile anlatılan sunumu

Web Kaynağı

String Karşılaştırma ve Sıralama Tablosu

İşletim sistemleri , veritabanları vb.. bazı uygulamalarda string'lerin karşılaştırması ve sıralaması için kullanılan collation (sıralama) yapısı, tablolarda gösterilmektedir. Bu tablolara bakarak karakterlerin birbirlerine göre sırasını bulabilirsiniz

Kavramın Tanımları

Man-in-the-browser

Tanım: Bir web sitesindeki web sayfalarına müadahele ederek, kullanıcının girmiş olduğu bilgileri kendisine yönelendirme şeklinde yapılan sahtekarlık

Kavramın Tanımları

Wildcard

Tanım: Bir string (karakterlerden oluşan veri) içinde başka bir karakter ve karakter yerine kullanılan (vekil) karakterler

Kavramın Tanımları

Konfigürasyon (Configuration)

Tanım: Bir yazılımın düzgün çalışması (yapılandırılması) için tanımlanmış (çoğunlukla key-value şeklinde) değerlerin bütünü. Örneğin bir yazılımın hangi veritabanına bağlanacağı , loglama yapacağı klasör ile ilgili ayarlar vb yazılımın konfigürasyonudur

Kavramın Tanımları

Preference

Tanım: Bir kullanıcının bir uygulama üzerinde yapmış olduğu ve daha sonra kullanılmak üzere saklanan ayarlar, tercihler. Örneğin uygulama adı, renk ayarları vb.. gibi ayarların bütününe preference adı verilir. Preference Türkçe'ye yeğlenen, tercih edilen olarak çevrilebilir.

Kavramın Tanımları

Tailor Made

Tanım: Bir yazılımın veya projenin genel özelliklere göre değil kişiye , kurumun isteklerine göre yapılması işlemi. Giysi mağazasından giysi almak yerine terziye özel bir giysi yaptırmaya benzediği için bu ifade kullanılmaktadır

Kavramın Tanımları

Heap

Tanım: Uygulamaların çalışma anında verilerini saklaması için kullandıkları hafıza bölümü

Kavramın Tanımları

Heap Size

Tanım: Heap (uygulamaların çalışma anında verilerini saklaması için kullandıkları hafıza bölümü) boyutu

Kavramın Tanımları

Google File System - GFS - GoogleFS

Tanım: Google'ın kendi sistemlerinde kullandığı, birden fazla donanım ve cihaz üzerinde dağıtık olarak çalışabilen dosya sistemi

Kavramın Tanımları

A/B Testi

Tanım: Bir web sitesi veya uygulama arayüzünde, farklı bir veya daha fazla arayüz gösterildiğinde kullanıcıların davranışlarını ölçmeye yarayan test. Bu şekilde hangi sayfanın daha başarılı , anlaşılır, kullanışlı olduğu gibi sonuçlar bu testen çıkarılabilir.

Kavramın Tanımları

JIT Compilation - Just-In Time Compilation - Tam Zamanında Derleme - Tam Anında Derleme

Tanım: Bir yazılımın çalışma sırasında (run time) derlenmesi ve çalıştırılması. Java , C# gibi dillerde Just-In Time derleme sistemi bulunmaktadır

Kavramın Tanımları

Garbage Collection - Çöp Toplama

Tanım: Bir yazılımın çalışması sırasında bellekte nesnelerin otomatik olarak yaratılması, saklanması ve kaldırılması işlemlere verilen isim. Çöp Toplama işini yapan birimlere Garbage Collector - Çöp Toplayıcı adı verilmektedir

Kavramın Tanımları

Garbage Collector - Çöp Toplayıcı

Tanım: Bir yazılımın çalışması sırasında bellekte nesnelerin otomatik olarak yaratılması, saklanması ve kaldırılması işlemlerini yöneten birim

Kavramın Tanımları

Memory Leak

Tanım: Çalışan bir programın kullandığı hafizayı işi bitince işletim sistemine geri verememesi ve bunun sonucu olarak da kullanabilir boş hafızanın sürekli azalması durumu

Kavramın Tanımları

Input/Output - I/O - I-O

Tanım: Bir yazılım veya programın , bir dış kaynakla (başka bire yazılım, veri saklayan cihazlar, insanlar veya bilgisayar) veri alması (input) ve veri vermesi (output) süreçlerine verilen isim. Örneğin bir yazılımın diskten dosya okuma veya yazma işlemleri I/O konusu içindedir

Kavramın Tanımları

Replication

Tanım: Bir verinin bir veya daha fazla kaynağa kopyalanması işlemi. Bu şekilde kaynaklardan herhangi biri zarar gördüğünde , çoğaltılmış (replike edilmiş) diğer kaynaklar devreye girer ve sistem kesintiye uğramaz

Kavramın Tanımları

Master/Slave

Tanım: Bir cihazın veya sunucunun master (efendi) , ona bağlı diğer cihaz veya sunucuların ise slave (köle, esir) olarak kabul edildiği bir model. Master gelen istekleri kontrol eder, gerektiğinde bilgileri ve görevleri slave'lere dağıtır

Kavramın Tanımları

Master

Tanım: Master/Slave sistemlerinde tüm slave (köle, esir) olan cihazları kontrol eden ve gerektiğinde nları kullanan cihazın veya sunucu. Master efendi, usta gibi anlamlara gelmektedir

Kavramın Tanımları

Slave

Tanım: Master/Slave sistemlerinde master (efendi) tarafından kontrol edilen cihazlar veya sunucular. Slave köle, esir gibi anlamlara gelmektedir

Kavramın Tanımları

Disk Image

Tanım: Bir diskin (hardisk, flash, dvd, cd vb..) tüm yapısını içeren, çoğunlukla sıkıştırılmış olan dosya. Örneğin ISO, cd ve dvd'ler için kullanılan bir "disk image" formatıdır. Disk image'ları hem sıkıştırılmasından hem de tek bir dosya olmasından dolayı taşınabilir ve daha az yer kaplar.

Kavramın Tanımları

Base64

Tanım: İkili değerleri (binary) , 64 sayı tabanlı sisteme göre, 64 adet ASCII karakterine (harf ve sayı) eşleyen encoding sistemi. Her rakam altı byte'a karşılık gelir.

Geçmişde Olmuş Bir Olay

Microsoft GitHub'ı Satın Aldı

Tarih : Haziran 2018
Microsoft, yazılım projelerin saklanması ve idaresi için kullanılan GitHub'u 7.5 Milyar dolara satın aldı.
Bu satın alma özellikle bazı açık kaynak kod geliştiricileri tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı geliştiriciler projelerini GitLab gibi başka platformlara taşımayı düşünüyor.
GitHub üzerinde çok sayıda proje olmasına rağmen yeterli gelir sağlayamadığı belirtiliyordu. Bu nedenle şirkette sorunlar yaşanmış ve CEO görevden ayrılmıştı. Satışta bu durumunda etkili olduğu söyleniyor.

Kavramın Tanımları

LTS - Long Term Release - Uzun Süreli Sürüm

Tanım: Bir yazılımın sürümünün uzun süre bakıp yapılarak destekleneceğini belirten ifade.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir