Yazılım - Alt Kategoriler :

Yazilim Gelistirme Yöntemleri Programlama Veritabanı - Veri İşleme Eğitim Şirketleri Yazılım Şirketleri Yazılım Lisansı Açık Kaynak-Özgür Yazılım Versiyonlama Sistemleri Web Server Log Sistemleri Yazılım Test Yöntemleri Ofis Yazılımları Sistem İzleme - Monitoring Uzaktan Eğitim Yük Dengeleme - Load Balancing Apache Kafka Apache Camel Kod ÇözümlemeBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçerikler :

A/B Testi Apache Flink Apache Spark Apache Storm Application Base64 Bilgisayar Programı Cache (Önbellek) Clustering (Kümeleme) Coğrafi Yedeklilik - Geo-Redundancy - Geograp.. Daemon Disk Image Elasticsearch Failover Fault-Tolerance (Hata Toleransı) Garbage Collection - Çöp Toplama Garbage Collector - Çöp Toplayıcı Google File System - GFS - GoogleFS Graceful Degradation (Nazikçe Bozulma) Heap Heap Size Heartbeat High Availability (Yüksek Erişilebilirlik) Input/Output - I/O - I-O JIT Compilation - Just-In Time Compilation - .. Kaynak Kodu (Source Code) Kibana Konfigürasyon (Configuration) Man-in-the-browser Master Master/Slave Memory Leak Ölçeklenebilir Sistem Performans Preference Replication Scalability (Ölçeklenebilirlik) Session (Oturum) Single Point of Failure (Tek Hata (Yıkım) Nok.. Single Sign-On (SSO) Slave String Karşılaştırma ve Sıralama Tablosu Tailor Made Wildcard Yazılım - Software

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Yazılım - Software

Tanım: Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinde donanım parçalarının (hardware) çalışması ve birbirleriyle iletişim kurmaları için gerekli olan algoritmalar (komutlar), işletim sistemleri ve uygulamalar için kullanılan genel isim. Bir bilgisayar temel olarak donanım ile donanımın istenilen şekilde çalışmasını sağlayan yazılımdan oluşur

Kavram

Bilgisayar Programı

Tanım: Bir programlama dili kullanarak, bir bilgisayara bir işlemi veya işlemleri yaptırmak için yazılan komutlar, yöntemler bütünü. "İki sayıyı toplayan program yap", "Bu program daha hızlı çalışmalı"
Tanım: Kullanıcıların veya diğer bilgisayarların ihtiyaçlarını karşılamak için programlanmış bir yazılım bütünü

Kavram

Application

Tanım: Kullanıcılara veya başka uygulamalara yardımcı olan veya kendi başına bazı görevler yerine getiren çalıştırılabilir yazılım birimi. Uygulama

Kavram

Scalability (Ölçeklenebilirlik)

Tanım: Bir uygulamanın kaynaklarının (hafıza , işlemci , disk vs..) artırılabilme yeteneği. Ölçeklenebilirlik , özellikle kullanımı sürekli artan uygulamalar için gerekli bir özelliktir.

Kavram

Clustering (Kümeleme)

Tanım: Bir uygulamanın birden fazla server (sunucu) üzerine dağıtılarak tek bir uygulama gibi çalışmasını sağlama

Kavram

High Availability (Yüksek Erişilebilirlik)

Tanım: Bir uygulamanın hiç bir zaman kesintiye uğramadan çalışır ve erişilir olması. Uygulamanın kesintiye uğramaması için clustering (kümeleme) , yedekleme , replication (çoğaltma) gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

Kavram

Single Point of Failure (Tek Hata (Yıkım) Noktası)

Tanım: Bir yazılımda , düzgün çalışmaması durumunda tüm yazılımın çalışmamasına sebep olan noktalar , bölümler.

Kavram

Fault-Tolerance (Hata Toleransı)

Tanım: Bir uygulamada, bölümlerden herhangi birinin çalışmamasına rağmen (herhangi bir nedenle çökmesi veya geç cevap vermesi) uygulamanın düzgün çalışmaya devam edebilme özelliği.

Kavram

Failover

Tanım: Bir uygulamada ve çalıştığı sistem üzerinde herhangi bir bileşenin hata alması veya çalışamaz duruma geldiği zaman bileşenin benzerinin çalışmaya başlaması.

Kavram

Performans

Tanım: Bir uygulamanın kullanıcı isteklerine (kullanıcı istekleri sayısı artsa bile) istenilen veya beklenen zaman süresinde cevap verebilmesinin ölçüsü.

Kavram

Cache (Önbellek)

Tanım: Verilerin geçici olarak tutulduğu bellek. Bir verinin kalıcı olarak saklandığı yerden almak yerine cache'ten alınması performans'ın (hızın) artmasına neden olur.

Kavram

Session (Oturum)

Tanım: Server (sunucu) tarafından bir kullanıcı için açılan oturum. Bir server'a bir kullanıcı ilk defa girdiği veya istek gönderdiği zaman session açılır ve istek gönderdiği sürece session açık kalır.

Kavram

Heartbeat

Tanım: Birden fazla server'ın hizmet verdiği yapılarda server'ların birbirlerinin çalışıp çalışmadığının anlaması için kullanılan işlemler. Bir server diğer bir server mesaj atarak (Heartbeating) ayakta olup olduğunu anlamaktadır.

Kavram

Graceful Degradation (Nazikçe Bozulma)

Tanım: Bir uygulamada veya web sitesinde, bölümlerden herhangi birinin çalışmamasına rağmen (herhangi bir nedenle çökmesi veya geç cevap vermesi) uygulamanın veya sitenin düzgün çalışmaya devam edebilme özelliği. Fault-Tolerance (Hata Toleransı) ile aynı anlama gelmektedir ancak bu terim daha çok web siteleri için kullanılır

Kavram

Kaynak Kodu (Source Code)

Tanım: Bir yazılımın bir veya daha fazla programlama dili ile programcılara tarafından yazılmış olan kodları. Kaynak kodu insanların anlayabileceği şekilde olan kodlardır

Kavram

Single Sign-On (SSO)

Tanım: Bir uygulamadan bir kere login (giriş) yapıldığında (kimlik doğrulaması yapıldığında) ilgili başka uygulamalara veya sistemlere tekrar giriş yapmasına gerek olmadan girebilmeyi sağlayan özellik veya teknoloji. Bu şekilde bir kullanıcı bir kere login (giriş) olduktan sonra başka uygulamalara da doğrudan girebilmektedir

Kaynak

Ölçeklenebilir Sistem

Ölçeklenebilir web uygulamaları geliştirmek için gerekli bilgilerin , resimler ve şemalar ile anlatılan sunumu

Kaynak

String Karşılaştırma ve Sıralama Tablosu

İşletim sistemleri , veritabanları vb.. bazı uygulamalarda string'lerin karşılaştırması ve sıralaması için kullanılan collation (sıralama) yapısı, tablolarda gösterilmektedir. Bu tablolara bakarak karakterlerin birbirlerine göre sırasını bulabilirsiniz

Kavram

Man-in-the-browser

Tanım: Bir web sitesindeki web sayfalarına müadahele ederek, kullanıcının girmiş olduğu bilgileri kendisine yönelendirme şeklinde yapılan sahtekarlık

Kavram

Wildcard

Tanım: Bir string (karakterlerden oluşan veri) içinde başka bir karakter ve karakter yerine kullanılan (vekil) karakterler

Kavram

Konfigürasyon (Configuration)

Tanım: Bir yazılımın düzgün çalışması (yapılandırılması) için tanımlanmış (çoğunlukla key-value şeklinde) değerlerin bütünü. Örneğin bir yazılımın hangi veritabanına bağlanacağı , loglama yapacağı klasör ile ilgili ayarlar vb yazılımın konfigürasyonudur

Kavram

Preference

Tanım: Bir kullanıcının bir uygulama üzerinde yapmış olduğu ve daha sonra kullanılmak üzere saklanan ayarlar, tercihler. Örneğin uygulama adı, renk ayarları vb.. gibi ayarların bütününe preference adı verilir. Preference Türkçe'ye yeğlenen, tercih edilen olarak çevrilebilir.

Kavram

Tailor Made

Tanım: Bir yazılımın veya projenin genel özelliklere göre değil kişiye , kurumun isteklerine göre yapılması işlemi. Giysi mağazasından giysi almak yerine terziye özel bir giysi yaptırmaya benzediği için bu ifade kullanılmaktadır

Kavram

Heap

Tanım: Uygulamaların çalışma anında verilerini saklaması için kullandıkları hafıza bölümü

Kavram

Heap Size

Tanım: Heap (uygulamaların çalışma anında verilerini saklaması için kullandıkları hafıza bölümü) boyutu

Kavram

Google File System - GFS - GoogleFS

Tanım: Google'ın kendi sistemlerinde kullandığı, birden fazla donanım ve cihaz üzerinde dağıtık olarak çalışabilen dosya sistemi

Kavram

A/B Testi

Tanım: Bir web sitesi veya uygulama arayüzünde, farklı bir veya daha fazla arayüz gösterildiğinde kullanıcıların davranışlarını ölçmeye yarayan test. Bu şekilde hangi sayfanın daha başarılı , anlaşılır, kullanışlı olduğu gibi sonuçlar bu testen çıkarılabilir.

Kavram

JIT Compilation - Just-In Time Compilation - Tam Zamanında Derleme - Tam Anında Derleme

Tanım: Bir yazılımın çalışma sırasında (run time) derlenmesi ve çalıştırılması. Java , C# gibi dillerde Just-In Time derleme sistemi bulunmaktadır

Kavram

Garbage Collection - Çöp Toplama

Tanım: Bir yazılımın çalışması sırasında bellekte nesnelerin otomatik olarak yaratılması, saklanması ve kaldırılması işlemlere verilen isim. Çöp Toplama işini yapan birimlere Garbage Collector - Çöp Toplayıcı adı verilmektedir

Kavram

Garbage Collector - Çöp Toplayıcı

Tanım: Bir yazılımın çalışması sırasında bellekte nesnelerin otomatik olarak yaratılması, saklanması ve kaldırılması işlemlerini yöneten birim

Kavram

Memory Leak

Tanım: Çalışan bir programın kullandığı hafizayı işi bitince işletim sistemine geri verememesi ve bunun sonucu olarak da kullanabilir boş hafızanın sürekli azalması durumu

Kavram

Input/Output - I/O - I-O

Tanım: Bir yazılım veya programın , bir dış kaynakla (başka bire yazılım, veri saklayan cihazlar, insanlar veya bilgisayar) veri alması (input) ve veri vermesi (output) süreçlerine verilen isim. Örneğin bir yazılımın diskten dosya okuma veya yazma işlemleri I/O konusu içindedir

Kavram

Replication

Tanım: Bir verinin bir veya daha fazla kaynağa kopyalanması işlemi. Bu şekilde kaynaklardan herhangi biri zarar gördüğünde , çoğaltılmış (replike edilmiş) diğer kaynaklar devreye girer ve sistem kesintiye uğramaz

Kavram

Master/Slave

Tanım: Bir cihazın veya sunucunun master (efendi) , ona bağlı diğer cihaz veya sunucuların ise slave (köle, esir) olarak kabul edildiği bir model. Master gelen istekleri kontrol eder, gerektiğinde bilgileri ve görevleri slave'lere dağıtır

Kavram

Master

Tanım: Master/Slave sistemlerinde tüm slave (köle, esir) olan cihazları kontrol eden ve gerektiğinde nları kullanan cihazın veya sunucu. Master efendi, usta gibi anlamlara gelmektedir

Kavram

Slave

Tanım: Master/Slave sistemlerinde master (efendi) tarafından kontrol edilen cihazlar veya sunucular. Slave köle, esir gibi anlamlara gelmektedir

Kavram

Disk Image

Tanım: Bir diskin (hardisk, flash, dvd, cd vb..) tüm yapısını içeren, çoğunlukla sıkıştırılmış olan dosya. Örneğin ISO, cd ve dvd'ler için kullanılan bir "disk image" formatıdır. Disk image'ları hem sıkıştırılmasından hem de tek bir dosya olmasından dolayı taşınabilir ve daha az yer kaplar.

Kavram

Base64

Tanım: İkili değerleri (binary) , 64 sayı tabanlı sisteme göre, 64 adet ASCII karakterine (harf ve sayı) eşleyen encoding sistemi. Her rakam altı byte'a karşılık gelir.

Kavram

Coğrafi Yedeklilik - Geo-Redundancy - Geographical Redundancy

Tanım: Bir sistemin farklı coğrafyalarda yedeklenmesi şeklinde yapılan yedekleme. Bu şekilde bir coğrafya bölgesinde bir sorun olması durumunda diğer coğrafi bölgedeki yedek kullanılabilir. Örneğin bir sistem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yedekli çalışabilir veya İstanbul ile Antalya gibi farklı şehirler hatta ülkeler de kullanılabilir.

Kavram

Apache Spark

Tanım: Büyük verileri işleme ve analiz etme için kullanılan bir analiz motoru.

Kavram

Apache Storm

Tanım: Büyük verileri gerçek zamanlı olarak dağıtık bir şekilde işleyen, açık kaynak bir hesaplama sistemi (distributed realtime computation system). Gerçek zamanlı analiz, online makine öğrenmesi, sürdürülen hesaplama gibi işlevlerde kullanılabilir.

Kavram

Apache Flink

Tanım: Büyük veri akımları üzerinde dağıtık işlemeyle durumsal hesaplamalar (stateful computations) yapmak için kullanılan bir framework.

Kavram

Elasticsearch

Tanım: Apache Lucene üzerinde geliştirilmiş, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir arama ve analitik uygulaması. Günlük veri analitiği, tam metin arama, güvenlik zekası, iş analitiği ve operasyonel zeka gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Kavram

Kibana

Tanım: Elasticsearch üzerindeki verileri grafiksel ve görsel bir şekilde göstermeyi sağlayan bir frontend uygulaması.

Kavram

Daemon

Tanım: Bir bilişim sisteminde arka planda çalışan ve bazı görevleri yerine getiren servisler, uygulamalarBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir