Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Karakter

Tanım: Bilgisayar ve bilişim sistemlerinde bir bilgiyi veya sesi simgeleyen şekil veya işaret. Örnek olarak a , A , % , & gibi görünen karakterler, boşluk, yeni satır ve tab gibi görünmeyen karakterler verilebilir.

Kavram

Karakter Seti (Character Set)

Tanım: Belirli sayıda karakter (karakter : bir bilgiyi veya sesi simgeleyen şekil veya işaret) ile her karaktere karşılık üretilen sayısal koddan (değişik "karakter encoding" yöntemlerine göre üretilebilir) oluşan kümeye verilen genel isim. Örneğin ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ve Unicode karater setidir. UTF-8 , UTF-16 ise karakter encoding sistemidir. Karakter Set ve Karakter Encoding ifadeleri bir çok kez birbirleri yerine kullanılabilmektedir.

Kavram

Karakter Encoding (Kodlama) Sistemi

Tanım: Bir karakter setinde her karaktere karşılık belirli bir kurala göre (belirli bir bit genişliği vb..) üretilen bir sayının geldiği kod sistemleri. Örneğin ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ve Unicode bir karakter seti örneğidir. UTF-8 , UTF-16 ise karakter encoding sistemidir. Bu şekilde , karakterlerden oluşan bir bilginin taşınması veya saklanması kolaylaşmaktadır. Karakter Set ve Karakter Encoding ifadeleri bir çok kez birbirleri yerine kullanılabilmektedir

Veri

Karakter Set ile Karakter Encoding Arasındaki Fark

Karakter seti,  belirli bir sayıda karakter ve onların sayısal karşılığından (encoding) oluşmuş bir kümedir. Karakter encoding ise bir karakter setinin sayısal değerlerine nasıl çevrildiğinin (encoding) sistemidir. Örneğin Unicode bir karakter setidir. Bu karakter setine göre UTF-8 , UTF-16, UTF-32 karakter encoding sistemleridir. 

Not : Karakter Set ve Karakter Encoding ifadeleri bir çok kez birbirleri yerine kullanılabilmektedir


Kavram

White-Space Karakter

Tanım: Bir dosya içeriğinde veya belgede sadece içeriği biçimlendirmek için kullanılan ve normal görünümde gözükmeyen space , boşluk , tab vs.. gibi karakterlerin ortak adı.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir