İçerikler :

Afşarlar (Avşarlar) Ahiska Türkleri Altay Türkleri Aynu (Ayni) Azeri (Azeriler) Balkar (Malkar) Başkurt Cengiz Han'ın Annesi Türktür Cengiz Han Türk-Moğol Kavramı Cengiz Han Türktür Çulım (Çulımlar) Çuvaş (Çuvaşlar) Dolgan Dünyada Yaşayan Türk Toplulukları veya Halkla.. En Az M.Ö 3500 Yıllarında Türkiye'nin Doğu Bö.. Etrüskler Türktür Fuyu Kırgız Gagavuz Günümüzde Yaşayan Bağımsız veya Özerk Türk De.. Hakas Halaç (Halaçlar) Hunlar Türktür İskitler (Sakalar) Türk'tür Karaçay Karakalpak Karaylar Karluk Kaşkaylar (Kaşkay Türkleri) Kazak Kıpçak Kırgız Kızılderiler ile Türkler Akraba Topluluklardı.. Kızılderililer Türktür Kuman Kumıklar Moğollar Türktür Nogaylar Oğuz Saf Bir Türk Irkı Yoktur Salar (Salarlar) Sümerler Türktür Şor (Şorlar) Tahtacılar - Ağaçerleri - Ağaçeriler - Agacer.. Tarihte Eklemeli Dil Kullananlara Ortak Bir İ.. Tatar Tofa (Tofalar) Tuva Türk Türk'lerin Anavatanı ve Dili İle İlgili Türk Irkı Mongoloid Irktır Türk Irkı Sarı Irktır Türkiye dışındaki toplumlarının Türkiye ve Tü.. Türkiye Türkleri Türkiye Türkleri Orta Asyadan Gelmedi ve Türk.. Türkler Beyaz Irktır Türkler En Az M.Ö 3500 Yıl Öncesinde Türkiye'.. Türkmen Uygur Yakut (Saha) Yoğurt, Ayran, Kefir, Kımız Türk İcadı Mıdır .. Yugur (Sarı Uygur)

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Türk

Tanım: Sibirya ve Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinden, Türkiye'ye (Orta Asya, İran, Kafkasya vb..) ve Karadeniz'in kuzey bölgelerine kadar bölgelerde yaşayan ve Türkçe konuşan topluluklara verilen ortak isim. Dar anlamda sadece Türkiye'de veya eski dönemde Osmanlı devleti sınırları içinde kalan bölgelerde yaşayan ve Türkçe konuşanlara denilmektedir

Veri

Dünyada Yaşayan Türk Toplulukları veya Halkları

Dünyada yaşayan Türk topluluklarının kullandıkları dil gruplarına göre aşağıdaki gibidir : 

 • Oğuz Grubu
  • Türkiye Türkleri ve Suriye Türkleri
  • Azeri (Azerbaycan Azerileri, İran Azerileri ve Irak Türkmenleri)
  • Türkmen 
  • Gagavuz
  • Ahıska
  • Kaşgay
  • Afşar
  • Salar
 • Kıpçak Grubu
  • Kazak
  • Kırgız
  • Tatar
  • Karakalpak
  • Başkurt
  • Nogay
  • Karaçay
  • Balkar
  • Kumuk
  • Karay
 • Karluk Grubu
  • Özbek
  • Uygur
  • Yugur
 • Sibirya (Kuzeydoğu) Grubu
  • Yakut
  • Dolgan
  • Altay
  • Çulimler
  • Hakas
  • Tuva
  • Tofa
  • Şor
  • Fuyu Kırgız
 • Çuvaşlar
 • Halaçlar
Yoğun olarak yaşadıkları bölgelere göre : 
 • Orta Asya - Batı Türkistan
  • Türkmen
  • Özbek
  • Kırgız
  • Kazak
  • Karakalpak
 • Anadolu-Balkanlar 
  • Türkiye Türkleri
 • Kafkasya
  • Azeri
  • Kumuk
  • Karaçay
  • Balkar
  • Nogay
  • Ahıska
  • Karay
 • Çin ve Doğu Türkistan
  • Uygur
  • Salar
  • Yugur
  • Fuyu Kırgız
 • Doğu Avrupa-Ural Çevresi
  • Tatar
  • Başkurt
  • Nogay
  • Çuvaş
 • İran
  • Azeri
  • Kaşkay
  • Türkmen
  • Afşar
  • Halaç
 • Sibirya
  • Yakut
  • Dolgan
  • Altay
  • Çulimler
  • Hakas
  • Tuva
  • Tofa
  • Şor
 • Avrupa
  • Türkiye Türkleri
  • Gagavuz
  • Kırım Tatarları
 • Suriye 
  • Suriye Türkleri
 • Irak
  • Irak Turkmenleri

 

 


 


Veri

Günümüzde Yaşayan Bağımsız veya Özerk Türk Devletleri

Günümüzde yaşayan bağımsız veya özerk Türk devletleri aşağıdaki gibidir :

 • Türkiye
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Azerbaycan 
 • Türkmenistan
 • Ozbekistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan

Fedaral veya Özerk Olarak :

 • Rusya İçinde
  • Tataristan 
  • Başkurdistan 
  • Çuvaşistan 
  • Tuva 
  • Yakutistan 
  • Altay (Türk kökenli topluluklar %50'in altındadır)
  • Karaçay-Çerkes (Türk kökenli topluluklar %50'in altındadır)
  • Kabardin-Balkar
  • Hakasya (Türk kökenli topluluklar azınlıktadır)
 • Çin İçinde
  • Sincan (Uygur) 
  • Şunhua Salar
 • Azerbaycan İçinde
  • Nahçıvan 
 • Moldavya
  • Gagavuzya
 • Ukranya
  • Kırım (Türk kökenli topluluklar azınlıktadır)
 • Özbekistan
  • Karakalpakistan

 


Sav

Türkler Beyaz Irktır

Türkler beyaz ırktır

Sav

Türk Irkı Sarı Irktır

Türk ırkı sarı ırktır.

Sav

Saf Bir Türk Irkı Yoktur

Bugün dünyada sarf bir Türk ırkı yoktur.

Sav

Türk Irkı Mongoloid Irktır

Türk ırkı Mongoloid bir ırktır.

Sav

Moğollar Türktür

Moğollar Türktür

Sav

Cengiz Han Türktür

Cengiz Han Türktür.

Sav

Etrüskler Türktür

Etrüskler Türktür.

Sav

Sümerler Türktür

Sümerler Türktür.

Sav

Hunlar Türktür

Hunlar Türktür

Sav

Cengiz Han'ın Annesi Türktür

Cengiz Han'ın Annesi Türktür

Sav

Cengiz Han Türk-Moğol Kavramı

Cengiz Han'ın kurduğu hanlık içerisinde Türkler'in bulunduğu Türk-Moğol hanlığıdır.

Sav

İskitler (Sakalar) Türk'tür

İskitler (Sakalar) Türktür.

Sav

Kızılderililer Türktür

Kızılderililer Türktür

Sav

Kızılderiler ile Türkler Akraba Topluluklardır

Kızılderililer ve Türkler ataları ortak olan akraba topluluklardır.

Sav

Tarihte Eklemeli Dil Kullananlara Ortak Bir İsim Verilmelidir

Tarihte eklemeli dil kullanan Sümer, Ettürks, Hatti , Elam, Fin, Macar , Türk , Moğol, Kore , Japon gruplarına ortak ve genel bir isim verilmelidir

Manifesto

Türk'lerin Anavatanı ve Dili İle İlgili

Türkler'in anavatanı Altay dağları veya Sibirya değil Ortadoğu, Anadolu ve İran'ın kuzey bölgeleridir

Türk'lerin anavatanın Altay dağları veya Sibirya olduğu tezleri artık çökmüştür. Çöküş sebeleri aşağıdaki gibidir : 

 • Sümerce ile Türkçe'nin ilişkisi ve Sümerce'de çok sayıda Türkçe kelime tespit edilmiştir. Bu nedenle Türklerin ve Türkçe'nin anavatanı Sümerler'in yaşadıkları bölgelere yakın olmalıdır
 • Türkçe'nin Moğol ve Tunguz dillerinden daha çok Macarca (Ugor) dillerine yakındır. Moğol ve Tunguzca ile Türkçe en temel kelimelerde bile ortak değildir (ben-sen gibi zamirler, sayılar, organ ve uzuv adları vb..). Bu nedenle Türk'ler ile Macar'ların anavatanı birbirlerine yakın olmalıdır
 • Tarihin eski dönemlerinden beri Ortadoğu , Anadolu ve İran kuzey veya kuzey doğu bölgelerinde Türkler ile ilişkili veya akraba olan haklar ve devletler yaşadığı ispatlanmıştır. Bu topluluklar Mitanniler, Hurri'lerin (Hititlere medeniyeti öğretmiştir) , Urartular'ın, Elam'ların , Kassi, Kutti, Lulubi, Sumerler gibi topluluklardır. Bu nedenle Turk'lerin anavatanı bu toplumlara yakın veya aynı yerler olmalıdır
 • Türkçe'de öz be öz Türkçe olan kelimelerde Türklerin tarım yaptıkları, sulak ve ormanlık , bazen soğuk olan bir arazide yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle Anavatan Altay dağları ve Sibirya olamaz. Türkçe kelimeler : Tarım kelimeleri (arpa,buğday,darı,tarla,saban,orak), ağaç isimleri (kavak, akkavak, meşe, kayın, çam, serv, dişbudak, kızılağaç), hem soğuk hem de sulak ve de ormalık alanlar ile ilgili kelimeler (kar, dolu, buz, yağmak, yağmur, kasırga, boran, tipi; öz, yar, yazı, çayır, kum, bataklık, ırmak, göl; dağ, kır, korum(kayalık), kaya, orman, yıl, bük; geyik, elik, buğu, sığın, bungak, ıvık, yegeren; eşek, domuz, dağ keçici, sincap, tavşan, samur, kunduz, tilki, arslan, kaplan, pars)

Yeni Türk Anavatanı ve Dili Tezi aşağıdaki görüşlerii öne sürer :

 • Türklerin anavatanı Ortadoğu, Anadolu ve İran'ın kuzey bölgelerine yakın olmalıdır
 • Türkler ile eklemeli dil kullananların ataları ortaktır ve tarihin en eski dönemlerinden beri bu topluluklar ile Türkler ilişki içinde olmuşlardır. Eklemeli dil kullanan , ataları ortak olan ve kültürleri ortak bir kaynaktan çıkmış olan topluluklar şunlardır : Sumer, Etrüks, Hurri, Mitanni, Subar, Urartu, Elam, Kassi , Kutti , Etrüks, Fin-Ugor, Eskimo, Macar, Türk, Amerika Kızılderilileri, Moğol, Kore , Japon
 • Ortadoğu, Anadolu ve İran'da ilk uygarlığı eklemeli dil kullanan bu topluluklar kurmuşlardır. Daha sonradan Sami kökenli halklar gelmişler , en sonda Hint-Avrupa kökenli halklar bu bölgelere gelmişlerdir
 • Bugün yaşayan diller arasında en eski yazılı kaynaklarda (Sümerce içinde) geçen dil Türkçedir. Bu nedenle Türkçe'nin kökeni Ortadoğu ,Anadolu ve İran'ın kuzey bölgelerinde aranmalıdır


Kavram

Oğuz

Tanım: Bugünkü Türkiye Türkleri, Azeri ve Türkmenleri içine aldığı düşünülen bir veya birden fazla boyun oluşturduğu tarihi bir dönemde kullanılan birliğin adı. Genellikle tek bir boy yerine birden fazla boydan oluştuğu düşünülmektedir. Bazı dönemlerde Oğuz ile Türkmen aynı anlamda kullanılmıştır. Türkiye Türkçesi, Azerice, Türkmence dilleri Oğuz grubu dilleri olarak kabul edilmektedir

Kavram

Kıpçak

Tanım: Özellikle Orta Asya ile Doğu Avrupa arası bölgede yaşayan bir Türk boyu veya birden fazla boydan oluşmuş birlik. Kıpçaklar ile Kumanlar aynı birlikte yer almalarından dolayı Kıpçak yerine Kuman ismi de kullanılmıştır

Kavram

Kuman

Tanım: Özellikle Orta Asya ile Doğu Avrupa arası bölgede yaşayan bir Türk boyu veya birden fazla boydan oluşmuş birlik. Kıpçaklar ile Kumanlar aynı birlikte yer almalarından dolayı Kuman yerine Kıpçak ismi de kullanılmıştır

Kavram

Karluk

Tanım: Orta Asya'dan Altay dağların batı bölgelerine kadar bölgede yaşamış bir Türk boyu. Bugün Özbek'lerin Karluk boyundan geldiği kabul edilmektedir. Özbek ve Uygur dilini içeren dil grubuna da Karluk dil grubu adı verilmektedir

Kavram

Türkiye Türkleri

Tanım: Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan veya bu ülkeden çeşitli ülkelere dağılan ve Türkçe konuşan topluluk

Kavram

Gagavuz

Tanım: Çoğunluğu Moldavya içinde özer bir bölge olan Gagavuzya (Gagavuz Özerk Bölgesi) içinde yaşayan Türk topluluğu veya etnik grubu

Kavram

Ahiska Türkleri

Tanım: Gürcistan'ın Türkiye sınırındaki Ahiska bölgesinde yaşayan veya oradan Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine sürülmüş (2. dünya savaşı sıralarında) olan Türk topluluğu

Kavram

Azeri (Azeriler)

Tanım: Hazar denizin batı bölgelerinde, Kafkasya ve İran'da yaşayan Oğuz dil grubuna giren Azerice dilini kullanan Türk halkı. Bugün en çok Azerbaycan ve İran'da bulunmaktadırlar. Azeri Türkü ifadesi de kullanılır

Kavram

Türkmen

Tanım: Türkmenistan ve Orta Asya'nın diğer bölgeleri, İran , Afganistan'da yaşayan ve Türkmence konuşan tüm Türk topluluklarına verilen isim
Tanım: Eski tarihlerde müslüman olmuş Oğuz boyları için kullanılan genel isim. Bugün Türkiye Türkler, Azeriler , Suriye ve Irak Türkmenleri, Türkmanistan ve Afganistan Türkmenleri bu grup içine girmektedir
Tanım: Türkmenistan'da yaşayan ve Oğuz dil grubuna giren Türkmence'yi konuşan halk veya topluluk
Tanım: Türkiye'de Osmanlı döneminde göçebe hayatına devam eden veya aşiret sistemi ile yaşayan topluluklara verilen genel isim

Kavram

Kaşkaylar (Kaşkay Türkleri)

Tanım: İran'da daha çok göçebe bir şekilde yaşamaya devam eden ve Kaşkayca (veya Kaşgayca) konuşan Türk topluluğu

Kavram

Afşarlar (Avşarlar)

Tanım: Oğuz boylarından biri. Özellikle İran ve Anadolu tarihinde etkileri olmuştur

Kavram

Salar (Salarlar)

Tanım: Çoğunlukla Çin'in Şunhua eylati içinde yaşayan , Türkmence'ye benzeyen ve Oğuz grubu içine giren Salarca dilini kullanan Türk topluluğu

Kavram

Nogaylar

Tanım: Bugün Kırım'da ve Astrahan bölgesinde yaşayan Türk boyu

Kavram

Kazak

Tanım: Kazakistan , Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan, Kıpçak dil grubuna ait Kazakça konuşan Türk topluluğu

Kavram

Kırgız

Tanım: Kırgızistan ve Orta Asya'da yaşayan, Kıpçak dil grubuna ait Kırgızca dilini konuşan Türk topluluğu

Kavram

Karakalpak

Tanım: Bugün çoğunluğu Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan özerk cumhuriyetinde yaşayan ve Kazakça'ya çok benzeyen ve Kıpçak dil grubuna ait Karakalpakça dilini kullanan Türk topluluğu

Kavram

Tatar

Tanım: Özellikle Tataristan (Rusya Federasyonuna bağlı özerk devlet) , Kırım ve Doğu Avrupa'da çeşitli bölgelerde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Başkurt

Tanım: Çoğunluğu Rusya federasyonuna bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Kıpçak dil grubuna ait Başkurtça dilini kullanan Türk topluluğu

Kavram

Kumıklar

Tanım: Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan cumhuriyetinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Karaçay

Tanım: Çoğunluğu Rusya federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkez devletinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Balkar (Malkar)

Tanım: Çoğunluğu Rusya federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkez devletinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Karaylar

Tanım: Doğa Avrupa ve Kırım'da yaşayan ve Kırım Tatar'casına yakın bir dil kullanan, Yahudilik inancında olan Türk topluluğu

Kavram

Uygur

Tanım: Çoğunluğu Çin'e bağlı özerk bölge Sincan'da (veya Doğu Türkistan) yaşayan, Karluk (veya Çağatay) dil grubu içinde olan Uygurca'yı konuşan Türk topluluğu

Kavram

Yugur (Sarı Uygur)

Tanım: Çin'de Sunan Yugur özerk ilçesinde yaşayan ve Karluk (veya Çağatay) dil grubuna ait Yugurcayı (Batı Yugurca) konuşan Türk topluluğu
Tanım: Çin'de Sunan Yugur özerk ilçesinde yaşayan ve bir Moğol dili olan Doğu Yugurcayı konuşan Moğol topluluğu

Kavram

Aynu (Ayni)

Tanım: Çin'e bağlı özerk bölge olan Sincan (Doğu Türkistan) içinde yaşayan yoğun Farsça kelimelerin kullanıldığı Aynice'yi (Aynuca) konuşan Türk topluluğu

Kavram

Yakut (Saha)

Tanım: Çoğunluğu Rusya federasyonuna bağlı Yakutistan cumhuriyetinde yaşayan ve Sibirya (veya Kuzey) dil grubu içindeki Yakutça dilini konuşan Türk topluluğu

Kavram

Dolgan

Tanım: Çoğunluğu Rusya'nın kuzeyindeki Taymır yarımadasında yaşayan ve Yakut (Saha)lar ile yakın akraba olan Türk topluluğu

Kavram

Tuva

Tanım: Rusya federasyonuna bağlı , Rusya'nın Moğolistan'a sınır bölgesinde bulunan Tuva cumhuriyetinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Tofa (Tofalar)

Tanım: Rusya içinde Irkutsk Oblast (idari birim) içinde yaşayan ve sayıları binin altına inmiş Türk topluluğu

Kavram

Altay Türkleri

Tanım: Rusya federasyonuna bağlı Altay özerk cumhuriyetinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Çulım (Çulımlar)

Tanım: Rusya federasyonunda Sibirya'nın orta bölgelerinde yaşayan ve bugün kültürleri ve dili yok olma tehlikesi içinde olan Türk topluluğu

Kavram

Hakas

Tanım: Rusya federasyonuna bağlı Hakas cumhuriyetinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Şor (Şorlar)

Tanım: Rusya federasyonunda Kemerovo Oblast'da (idari birim) yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Fuyu Kırgız

Tanım: Çin'in kuzey doğu bölgelerinde yaşayan Türk topluluğu. Dilleri Sibirya dil grubuna giren bir Türk dilidir

Kavram

Çuvaş (Çuvaşlar)

Tanım: Çoğunluğu Rusya fedarasyonuna bağlı Çuvaşistan özerk cumhuriyetinde ve Tataristan özerk cumhuriyetinde yaşayan Türk topluluğu

Kavram

Halaç (Halaçlar)

Tanım: İran ve Afganistan'da yaşayan bir Türk topluluğu. Halaçca diğer Türk dillerinden farklı bir gruba alınmaktadır

Sav

Türkler En Az M.Ö 3500 Yıl Öncesinde Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Yaşamaktaydılar

Türkler en az M.Ö 3500 yıl öncesinde Türkiye'nin doğu bölgelerinde (Mezopatamya'nın kuzey doğu tarafları , Fırat ve Dicle havzası) yaşamaktaydılar

Sav

En Az M.Ö 3500 Yıllarında Türkiye'nin Doğu Bölgelerinde Türkçe Konuşulmaktaydı

En az M.Ö 3500 yıllarında Türkiye'nin doğu bölgelerinde (Mezopatamya'nın kuzey doğu tarafları , Fırat ve Dicle havzası) Türkçe konuşulmaktaydı

Kavram

Tahtacılar - Ağaçerleri - Ağaçeriler - Agaceriler

Tanım: 13-15 yy aralarındaa Orta Asya ve Horasan'dan Anadoluya'a göç eden , Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz bölgelerine yayılan bir Alevî Türkmen boyu ve topluluğu. Genellikle orman ve ağaç işleriyle uğraşmalarından dolayı Tahtacı veya Ağaç-erleri adı verildiği ileri sürülmektedir. Tahtacılar ile Ağaçeri'lerin farklı bir Türkmen topluğu olduğu ve sonradan birlikte anıldığı da savunulmaktadır

Blog

Yoğurt, Ayran, Kefir, Kımız Türk İcadı Mıdır ?

Yoğurt, Ayran, Kefir, Kımız gibi yiyecekler Türk icadı mıdır ? Bu yazıda bu konu inceleniyor
Türklerin göçerlik dönemi yaşamından (Türklerin göçerlik dönemi öncesi yerleşik dönemleri de vardır. Ancak bu tarih dönemleri henüz tam aydınlanmamıştır) kalan bazı yiyecekler vardır. Göçerlik nedeniyle yiyeceklerin daha uzun süre korunabilmesi önemlidir. Bunun için Türkler sütten yoğurt , kımız ve kefir yapmışlar, yoğurttan da ayran yapmışlardır. Bu şekilde süt daha uzun süre korunabilen başka içecek ve yiyeceklere dönüşmüştür. Salam, sucuk , pastırma, kavurma gibi eti uzun süre saklamak için yapılan yiyecekler de Türk-Moğol-Macar gibi göçerlik geleneği yaşamış toplumların icadıdır.

Süt Tozu

Süt tozu Türk-Moğol toplumlarının icadıdır. Bu konuda en eski kayıt Marco Polo'nun anılarında Moğolların sütü güneşte kuruttuklarından bahsettiği seyahatleridir. Türk ve Moğol atlıları atların terkisinde süt tozu taşımışlardır. Süt Tozu 1800lü yıllarda Ruslardan Batı ve dünyaya yayılmıştır.

Yoğurt

Yoğurt kelimesi yoğur-mak eyleminden isim yapan -t eki ile üretilmiş bir kelimedir. Yoğrulmuş, yoğunlaştırılmış olan gibi bir anlama gelmektedir. Yoğur-mak kelimesi ise Yoğ-ur şekilde yoğ-mak (yog-mak) fiiline -(U)r eki eklenmesi ile oluşmuştur. Yog- eylemi de kök olarak Yo- (Yu-) eylemine -g eki ile türetilmiş bir eylem olduğu savunulmaktadır. Yog- eylemi yog-ur-mak (>yoğurmak) şeklinde hala yaşamaktadır.  Yo-~Yu- (>Yı-) eylemi de bir şeyi  "yıkamak" anlamına gelmektedir. Yunus Emre'nin bir şiiri aşağıdaki gibidir :
Bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin
"Su ile yuyalar" ifadesi su ile yıkarlar olarak çevrilir. Görüldüğü gibi yıkamak anlamına gelen eylem, yog-mak ile yoğurma (örneğin bildiğiniz gibi hamur yoğrularak kabartılır, katılaştırma , kabartma anlamına gelir) anlamına gelmiş, "yoğrulaştırılmış" anlamında yoğurt kelimesi oluşmuştur.
Yoğurt kelimesi bir çok dile Türkçeden geçmiş bir kelimedir :
joghurt (Almanca)
yoghurt; yogurt (İngilizce)
yaourt (Fransızca)
yogurt (Rusça, Sırpça, Hırtavça, Bulgarca)
yaurt (Romence)
yoñurtu (Japonca)
Hem kelimenin kökeninin Türkçe olması ve dünya dillerine Türkçeden geçmesi yoğurdun bir Türk icadı olduğunu kanıtlamaktadır.

Ayran

Ayran, yoğurda süt koyularak yapılan bir içecektir.  Divan-i Lugati't-Türk'te bahsedilen bir içecektir. Bu konuda herhangi bir tereddüt yoktur. Ayran kesinlikle Türk icadıdır.  Ayran kelimesinin ayır-an şeklinde ayır-mak fiilinden türediği tahmin edilmektedir. Ancak bazı kaynaklarda da  ayra-mak (mayalamak, ekşimek) kelimesinden geldiği savunulmaktadır. Ayran sadece Türkler ve Türklere yakın çoğrafi bölgelerde yayılmıştır.

Kefir

Kefirin Kuzey Kafkasya yöresine ait bir içecek olduğu bilinmektedir. Kefir, Rusyadan Batı ülkelerine geçmiştir. Rusya'ya da Küzey Kafkasya dillerinden (tahminen Türkçe veya Migrelce) geçmiştir.
Bir  görüşe göre kefir kelimesi kef (et kaynatıldıktan sonra su üzerinde toplanan köpük) kelimesinden türemiştir. Çünkü kefir mayalanması sırasında köpürür. Bu kelime kef- gibi bir fiilin varlığını gösteriyor olabilir. Köpüğü süzgeçle almak anlamında keflemek kelimesi de bulunmaktadır. Bu nedenle kefir kelimesi kef-ir (açmaktan aç-ar gibi) türemiş olabilir.
Diğer bir açıklama da kefir tanelerinin (tohumlarının) görüntüsünün köpüğe çok benzemesidir. Bu nedenle köp-ür>köf-ür değişikliği olmuş olabilir. Köpük kelimesi de zaten köp-ük şeklinde türemiş bir kelimedir. Aşağıda resimde görüldüğü gibi kefir taneleri köpüğe benzemektedir . Kefirin Türk icadı olduğu görüşünü kuvvetlendiren bir durumda kefirin diğer adının  İngilizcede búlgaros olmasıdır. Kefir için kullanılan "Bulgar yoğurdu" teriminden geçmiş olabilir. Bu isimlendirme içeceğin Kuzey Kafkasya yaşayan Bulgar Türklerinden gelme ihtimalini de arttırmaktadır. Bugün  Rusya ve Kuzey Kafkasya'da yaşayan Tatarlar ve Türk kökenli topluluklar kendilerinin aslında Bulgar olduğunu belirtmektedirler.
Bazı kaynaklarda kefirin Türkçe keyif'den geldiği savunulmuştur. Ancak bu doğru değildir.
Sonuç olarak kefir Kuzey Kafkasya Türklerinin bir icadıdır ve dünyaya buradan yayılmıştır. Zaten kefir taneleri sadece bu bölgede vardır.

Kımız

Kımız, at sütünün mayalanması ile yapılan, az alkollü bir içkidir. Bu içkinin Türk icadı olduğu belirtilir. Hunların kısrak sütüyle içki yapıp içtikleri Çin kaynaklarında dahi geçmektedir. Ancak İskitlere kadar uzanan daha öncesi de vardır.
Kımız kelimesi Kım (ekşilik bildiren bir söz) ile -ız ekinin birleşmesinden oluşmuştur. Örneğin kımız almıla (ekşi elma) şeklinde bir meyve çeşiti vardır. Ancak kımız adının Aremiceden (χmṣ kökü, mayalanmış ekmek, mayalanmış içki anlamında) veya khamets (ekşi fermente) geldiği de savunulmaktadır. Ancak burada sadece kelimenin alınışından bahsedilebilir. At sütünden içki olan kımız Türk-Moğol toplumlarında yaygındır. Çünkü Moğolcada kımız için айраг (ayrag) adı kullanılmaktadır. Yani bu sava göre ad Aramiceden gelse bile içki Türk icadıdır. Kımızın tadı ekşi olmasında dolayı ekşi içecek anlamı kımızı içerecek şekilde genişlemiş olabilir.

Kaynak

Gülensoy, Tuncer. Türkçe Üzerine Notlar: 'Yoğurt', Şubat 1998, C: 1998/I, S: 554, s. 138-139, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
Gülensoy, Tuncer. Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü
bilgive.blogspot.com.tr/2016/02/kimiz-hakkinda-genis-ve-kapsamli-bilgi.html
ESKİ BİR TÜRK İÇECEĞİ: KIMIZ (KOUMISS), Çağatay ÜSTÜN
en.wikipedia.org/wiki/Powdered_milk
www.gidadernegi.org/TR/pdf/surucuoglu.pdf, Divan-ı Lugat-ı Türk'te Adı Geçen Yiyecekler, Metin Saip Sürücüoğlu - Ayşe Özfer Özçelik/:

Blog

Türkiye Türkleri Orta Asyadan Gelmedi ve Türkiye'de Türk Yoktur Yalanı

Uzun zamandır "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmemiştir" veya "Türkiye'de Türk yoktur" şeklinde söylenen bir yalan ve/veya yanlış vardır.
Uzun zamandır "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmemiştir" veya "Türkiye'de Türk yoktur" şeklinde söylenen bir yalan ve/veya yanlış vardır. Bu yanlışı/yalanı söyleyenler şu çarpıtmaya dayanırlar : Türkiye Türklerinin Moğollara benzememesi ve Sibirya, Amerikan Yerlileri ve Doğu Asya geninin! oranının düşük olması. Bu görüştekilere göre Türkler, eski Anadolu halklarının (Hitit, Lidya, Frig gibi), Ermeni, Rum, Çerkes, Laz, Kürt, Arap ve buna benzer diğer etnik grupların, komşu halkların (Balkan, Kafkasya, Akdeniz ve Ortadoğu vb..) devamıdır ve Orta Asya'dan gelen Türklük özelliği azdır.
Örneğin İTÜ öğretim üyesi, antropolog Timuçin Binder'e göre :
Türkiye'de yaşayan insanların büyük bölümünün 40 bin yıl önce de bu topraklarda yaşamış olmaları. Yani Türkler 1071 yılında Anadolu'ya gelmedi hatta 40 bin yıldır buradan kıpırdamamışlar. Bu topraklara aitler, Orta Asya'dan geldiği söylenenler buralı aslında.
Orta Asya göçü olmadı mı? sorusuna da Binder aşağıdaki gibi bir cevap vermektedir :
Oldu ama gelenlerin sayısı çok az. Gen araştırmaları bugün Türkiye'de yaşayan insanların ne kadarının Orta Asya kökenli olduğunu ortaya çıkartıyor. Buna göre Türkiye'nin genetik yapısı tarih öncesi dönemde bugünkü şeklini alıyor.
Göç edenler ne kadar az sorusuna da
Bu rakam ortalama yüzde 10-15 civarında. Yani Orta Asya'dan bu topraklarda yaşayanların yüzde 10-15'i gelmiş ve nüfus yapısını da değiştirememişler. Hiç de Orta Asya'dan Anadolu'ya 'bir kısrak başı gibi uzanan' bir durum söz konusu değil. Orta Asya göçü bir efsane. Zaten gelen az sayıdaki insanın geni de çok daha kalabalık yerli toplulukların içinde kaybolmuş
Görüldüğü gibi bütün yorum boyunca kanıt olarak öne sürdüğü tek şey "gen araştırmaları".  %10-15 olarak kastettiği şey de Sibirya, Amerikan Yerlileri ve Doğu Asyayı oluşturan genler. Bırakın %10'u , %3 diyenler bile çıkmıştır. Örneğin bir söyleşide Türk kökenli nüfus mu çok düşük? sorusuna Selim Deringil aşağıdaki gibi bir cevap vermiştir :
Evet... Türkiye'de bugün kendine Türk diyen nüfus... "Orta Asya'dan geldik' diyoruz ya... Bugün artık genetik araştırmalar yapmak mümkün. Bir arkadaşım bu konu üzerine çalıştı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugün, TC'nin nüfusu içinde, damarlarında gerçekten "Orta Asya'dan' denebilecek genleri taşıyanların oranı yüzde üç gibi çok küçük bir oran.
Benzer bir şekilde Radikal gazetesinin bir haberinde İsviçre merkezli iGenea şirketin araştırmasına göre genetik olarak Avrupa'da yaşayan halklar arasında  "en karışık ve en az safkan olanı" Türklerdir. Araştırmaya göre
Türkiye sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan insanların genetik yapısı incelendiğinde sekiz farklı etnik gruba ait izler bulunuyor
Halbuki biliyoruz ki gen araştırmaları "etnik grubu" belirtmez. Bu nedenle 8 farklı "etnik" grup bulma gibi bir sonuç yok araştırmada. Sadece dünyada bazı bölgelerde daha belirgin olan ve Türkiye'de de rastlanan genler var. Ve bu genler bir "etnik" grubu hiç bir şekilde belirtmez. Çünkü bu genlerin farklılaşması milletlerin-etnik grupların oluşmasından ve netleşmesinden çok önce oluşan mutasyonlar sonucudur.
Haber başlığı ilginç : "Türklerin geninden Türklük çıkmadı!". Haberin başlığı ise araştırmayla alakası olmayan bir yalan. Çünkü "Türklük" geni diye bir gen yok ki genlerde çıksın. Türklük geni diye bahsettiği de herhalde yine Sibirya, Amerikan Yerlileri ve Doğu Asyayı toplumlarının genetik yapısı.
Bu yorumlar gibi onlarca farklı kaynak ve kişi aynı tezi öne sürmektedir. Özetle Türkiye Türklerinin Türklük özelliğinin çok düşük olduğunu iddia etmektedirler.  Şimdi bu konuları inceleyebiliriz.

Türk Kime Nedir ?

Öncelikle şunu kabul edelim ki Türkçe konuşan ve kendisine Türk diyen herkes Türktür. Bu nedenle zaten genetik hiç bir araştırma "Türkiye Türklerinin %10 u Türk" vb.. sonucu doğuramaz. Türkiye'de kendisini Türk diyenlerin oranı kaç ise o kadar Türk vardır. Bu sayıda bir hayli yüksektir.
Bu tezleri öne sürenler aslında Orta Asyadan çok az Türkün geldiğini ve Türkiye Türklerinin çoğunluğunun Anadolu ve çevresi bölgedeki etnik gruplardan oluştuğunu belirtmektedirler.

Orta Asyadan Göç ve Anadolunun Türkleşmesi

10 yy. dan sonra Anadolunun neredeyse tamamı Türkler tarafından doldurulmuştur. O kadar Türk dolmuştur ki Üçüncü Haçlı Seferi sırasında I. Friedrich, Anadolu’dan geçerken her yanıyla Türk gördükleri bu bölgeyi Türkiye (Turchia) olarak adlandırmıştır. Farklı bir çok kaynakta Anadolunun adı artık Türkiye'dir. Seyrek bir Türk nüfusu bulunaydı bu bölgeye Türkiye adı verilmezdi.
13. yüzyılın sonlarında, örneğin Denizli'de 200.000,  Kastamonu'da 100.000 çadır , Kütahya'da 30.000 çadır Türk nüfusu vardır. Yaklaşık 1 milyona yakın Türk Anadolu'ya gelmiştir. Bu sayı o yıllara göre çok çok yüksek bir sayıdır. Ayrıca bir çok kaynak, Anadolu nüfusun Haçlı seferleri ve Latin istilaları ve Bizansın zayıflaması nedeniyle seyrekleştiğini belirtmektedirler. Türkler Anadoluya geldiğinde şehirler dışında nerdeyse tamamı boştu.
Örneğin Anadolu Selçuklu devleti yıkılınca her yerde Anadolu beylikleri kuruldu. Bu Türk nüfusun fazlalığını, diğer etnik grupların hiç bir yerde çoğunluk olmadığını göstermektedir.
Örneğin Anadolu’nun Türkleşmesi kitabının yazarı Hakkı Dursun Yıldız durumu aşağıdaki gibi belirtmiştir :
Bizans devleti kurulduğu tarihten itibaren İran’daki  Sasanî İmparatorluğu ile mücadele halinde idi. Bu mücadeleler çoğunlukla Anadolu topraklarında geçiyor ve bu ülkenin harap olmasına zemin hazırlıyordu. Halife Ömer devrinde (634-644) başlayan Anadolu gazaları (=savaşları) asırlarca devam etmiş ve Anadolu’da Bizans mukavemetini (=direnişini)  kırdığı gibi nüfus bakımından da çok zayıflamasına sebep olmuştur.Bu sebeple Türk fethi başladığı  sıralarda Anadolu âdeta terk edilmiş bir vaziyette olup yeni sahiplerini bekliyordu
Sonuç olarak Anadoluya söylendiği gibi %10-15 kadar bir Türk nüfusu değil, çoğunluk olacak kadar bir Türk nüfusu gelmiştir.

Türk Geni Mi ?

Yapılan bir çarpıtma "genlere" bakıp, Türk geninin %10-%15 civarı olduğunu savunmaktadır. Öncelikle Türk geni diye bir gen yoktur. Türk geni ile kastettikleri Y kromozomuna göre sadece babadan aktarılan Q (Sibirya ve Amerika Yerlileri) , N (Kuzey Moğolistan), P  ve C (Orta Asya ve Uzak Asya) gibi haplogruplardır. Bu genlerin Türkiye'deki düşüklüğüne bakarak, Türklüğün oranının da bu olduğunu savunmaktadırlar.
Dikkat edilmesi gereken Y Kromozom haplogrupların sadece babadan aktarılmasıdır. Yani babanın babası, onun babası, onun babası şekilde gider. Dikkat edilirse babanın annesinin babası , büyükbabanın annesinin babası vb.. dahil değildir. Aşağıda görüldüğü gibi ataların içinde sadece tek bir atan hakkında  bilgi verir (resim http://www.genomturkiye.com sitesinden alınmıştır)  : Aşağıda Y Kromozom haplogruplarının tarihsel ortaya çıkışları görülebilir (resim http://www.genomturkiye.com sitesinden alınmıştır)  :
Bu haplogrupların dünyaya yayılması aşağıdaki gibidir (resim http://www.genomturkiye.com sitesinden alınmıştır)  : Türkiye Türkleri Oğuz grubundandır ve bu nedenle Türkiye Türklerini Orta Asya'da Türkmenistan ile karşılaştırmak gerekir. Türkiye ile Türkmenistan karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibi görülebilir (kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklerin_genetik_tarihi)
Genetik KökenTürkmenistanlı TürkmenlerAydınlı Türklerİstanbullu TürklerErmenilerRumlar
Kızılderili1.50.10.300
Batı Asyalı45.73747.955.426.4
Avustralya Yerlisi0.30.40.40.30
Palaeolitik Afrika00000
Neolotik Afrika00.2000
Sibirya7.68.13.500
Akdeniz16.224.524.732.928.8
Doğu Asya6.74.43.700.2
Atlantik ve Baltık12.925.218.51144.6
Güney Asya9.3010.40
Görüldüğü Aydınlı ve İstanbul'lu Türkler, Türkmenistan'lılara benzemektedir. Ermeni ve Rumlarla bir hayli farklılık bulunmaktadır. Türkmenlerle farklılıklarımıza baktığımızda Akdeniz'e özgü genlerde 24'e 16 gibi bizde fazla çıkmaktadır ki bin senedir Akdeniz'de yaşayan bir toplum için normal karşılanmalıdır. Özellikle Arap , Kürtler ve Balkan göçmenleri nedeniyle bu oran  artmıştır.  Türkmenlerde de Batı Asya ve Doğu Asya geni bu nedenle bize göre daha fazladır.
Diğer ilginç bir nokta ise Türklük geni diye öne sürdükleri Doğu Asya, Sibirya ve Kızılderili genlerinin Türkmenlerde de düşük olmasıdır.  Halbuki , "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmedi" ve "Türkiye'de Türk yoktur" tezini savunanlar bu genlere göre karar veriyorlardı. Görülüyorlar ki Türkmenlerde de Türklük yokmuş :) Ayrıca Özbek , Uygur, Kırgız ve Kazaklara bakınca da benzer bir sonuç bulunabilir. Sadece Doğu Asya ve Uzak Asya oranı biraz daha fazladır o kadar.
Türk ve Türkmenler arasındaki benzerliğin bir sonucu da , Türkiye'nin çoğunluğunu Türkmenistan'dan gelen Oğuzların oluşturduğudur. Genlerin çıkardığı bu sonucu, tam tersine yorumlayıp "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmedi" tezini öne sürmek saçmadır.

Avrupa Geni Mi ?

Türkiye Türklerinde R (R1a ve R1b) ile belirtilen haplogrup değerleri de yüksektir. Bu gen Avrupa'lı toplumlarda da yüksektir. Bu sonucu bakıp, yukarıdaki tezi öne sürenler, R geninin Avrupalı geni olduğunu ileri sürüp, Orta Asyadan gelmemiş olduğunu ve Türklükle ilgisi olmadığını savunmuşlardır. Ancak tüm Orta Asya Türklerine baktığımızda R'li genlerin yüksek olduğu görülebiliyor. Yani bu gen tüm Türklerde yüksektir. Ayrıca bu genin çıkış noktası Batı Asya ve Orta Asya. Batıya, İran'a ve Hindistan'a vb.. yayılarak Batıyı topluluklarına katılanların bir kısmı Orta Asya ve Batı Asya'da kalmış  ve Türklüğün temelini oluşturmuşlardır. Tabiki bu dönemdeki R'li toplumları için "Avrupalı" veya "Türk" gibi bir ifade kullanılamaz. Unutmayalım ki o dönemde etnik gruplar yoktu.  20 ile 30 bin yıl öncesinden bahsedimektedir. Türk deyince Moğol, Sibiryalı ve Kızılderili olarak düşünen kişiler, R genini sanki Türk geni değilmiş gibi davranmakta ve gerçekleri çarpıtmaktadırlar.

Sonuç

Türkiye Türkleri ve Türkmenistan arasındaki gen benzerliği, Anadolunun Türkleşmesi sırasında nüfus ile ilgili anlattığımız konular, Türkiye'nin çoğunluğun Orta Asyadan geldiğini göstermektedir. Ancak Kürt , Arap, Rum , Arnavut vb.. etkisi Akdeniz'de daha yaygın olan genlerin Türkiye'de fazlalaşmasını sağlamıştır. Akdeniz geni olarak tarih edilen gen Türkmenlerde de yüksektir. Türkiye'de %24 ise Türkmenistan'da %16dır. Aradaki %8 e yakın oranda Kürt , Arap, Rum , Arnavut vb.. etkisi ile açıklanabilir.
Peki Türklerdeki bu gen çeşitliliğini nasıl açıklayabiliriz ? Görüldüğü gibi Türkiye'den Sibirya'ya gidildikçe Doğu Asya ve Sibirya genleri artmakta, Akdeniz genleri azalmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki gen araştırmalarında veri sağlayan mutasyonlar daha etnik grupların ve milletlerin oluşmadığı çağda oluşmuştur. Türk milleti Batı Asya, Doğu Asya, Sibirya, Avrupa, Akdeniz toplumların kesişme yerindedir ve bu toplumların sürekli karışmasıyla oluşmuş bir milletdir. Bu nedenle tüm Türk topluluklarında (sadece Türkiye'de değil) çeşitlilik yüksektir. Bu tarihin en başından beri bir melezleşmeden kaynaklanmaktadır. Hatta Türkçe ortaya çıkmadan önceki dönemlere kadar bu melezleşme uzatılabilir. Bu nedenledir ki Türklere baktığınızda hafif çekik gözülük , bazı Türklerde sarışınlık ve renkli gözlülük (bu sadece Türkiye'de değil tüm Türklerde vardır) gibi özellikler görülebilmekte, tüm etnik gruplardan benzerlik bulabilceğiniz bir fiziksel yapı sunmaktadır. Bu Türklerin bir mozaik olduğunu göstermez. Suyu oluşturan hidrojen ve oksijendir. Ama su ne oksijene benzer ne de hidrojene. Tamamen farklı bir şeydir. Türklük ve Türklerde bu şekildedir. Tüm Türkler, fiziksel ve kültürel olarak bazı ortaklıklar sergiler, benzer karakterleri vardır ve dili de Türkçedir.

Kaynaklar

www.haberturk.com/polemik/haber/47097-turkler-orta-asyadan-gelmedi
www.radikal.com.tr/turkiye/turklerin-geninden-turkluk-cikmadi-938010
www.nasname.com/a/turkiyede-turklerin-orani-yuzde-uctur
genomturkiye.com/component/content/article/80-genel/12-orta-asyali-geni.html
www.notral.com/2013/07/turkiye-ve-dunyann-genetik-yaps.html
mbdincaslan.com/index.php/koseyazilari/item/478-genetikturk
repository.upenn.edu/dissertations/AAI3328565
gundemvetarih.com/2011/07/05/turklerin-anadoluya-gocu
www.serenti.org/anadolu-nasil-turklesti
www.haplogruplar.com/turkiye-turklerinin-orta-asyali-turkmenlerle-genetik-akrabaligi
yhaplogroups.wordpress.com/2015/01/12/y-dna-haplogroups-in-turks
tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklerin_genetik_tarihi
www.genomturkiye.com/y-kromozom-haplo-gruplari.htmlBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir