Blog

Türkiye Türkleri Orta Asyadan Gelmedi ve Türkiye'de Türk Yoktur Yalanı

Uzun zamandır "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmemiştir" veya "Türkiye'de Türk yoktur" şeklinde söylenen bir yalan ve/veya yanlış vardır.
Uzun zamandır "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmemiştir" veya "Türkiye'de Türk yoktur" şeklinde söylenen bir yalan ve/veya yanlış vardır. Bu yanlışı/yalanı söyleyenler şu çarpıtmaya dayanırlar : Türkiye Türklerinin Moğollara benzememesi ve Sibirya, Amerikan Yerlileri ve Doğu Asya geninin! oranının düşük olması. Bu görüştekilere göre Türkler, eski Anadolu halklarının (Hitit, Lidya, Frig gibi), Ermeni, Rum, Çerkes, Laz, Kürt, Arap ve buna benzer diğer etnik grupların, komşu halkların (Balkan, Kafkasya, Akdeniz ve Ortadoğu vb..) devamıdır ve Orta Asya'dan gelen Türklük özelliği azdır.
Örneğin İTÜ öğretim üyesi, antropolog Timuçin Binder'e göre :
Türkiye'de yaşayan insanların büyük bölümünün 40 bin yıl önce de bu topraklarda yaşamış olmaları. Yani Türkler 1071 yılında Anadolu'ya gelmedi hatta 40 bin yıldır buradan kıpırdamamışlar. Bu topraklara aitler, Orta Asya'dan geldiği söylenenler buralı aslında.
Orta Asya göçü olmadı mı? sorusuna da Binder aşağıdaki gibi bir cevap vermektedir :
Oldu ama gelenlerin sayısı çok az. Gen araştırmaları bugün Türkiye'de yaşayan insanların ne kadarının Orta Asya kökenli olduğunu ortaya çıkartıyor. Buna göre Türkiye'nin genetik yapısı tarih öncesi dönemde bugünkü şeklini alıyor.
Göç edenler ne kadar az sorusuna da
Bu rakam ortalama yüzde 10-15 civarında. Yani Orta Asya'dan bu topraklarda yaşayanların yüzde 10-15'i gelmiş ve nüfus yapısını da değiştirememişler. Hiç de Orta Asya'dan Anadolu'ya 'bir kısrak başı gibi uzanan' bir durum söz konusu değil. Orta Asya göçü bir efsane. Zaten gelen az sayıdaki insanın geni de çok daha kalabalık yerli toplulukların içinde kaybolmuş
Görüldüğü gibi bütün yorum boyunca kanıt olarak öne sürdüğü tek şey "gen araştırmaları".  %10-15 olarak kastettiği şey de Sibirya, Amerikan Yerlileri ve Doğu Asyayı oluşturan genler. Bırakın %10'u , %3 diyenler bile çıkmıştır. Örneğin bir söyleşide Türk kökenli nüfus mu çok düşük? sorusuna Selim Deringil aşağıdaki gibi bir cevap vermiştir :
Evet... Türkiye'de bugün kendine Türk diyen nüfus... "Orta Asya'dan geldik' diyoruz ya... Bugün artık genetik araştırmalar yapmak mümkün. Bir arkadaşım bu konu üzerine çalıştı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugün, TC'nin nüfusu içinde, damarlarında gerçekten "Orta Asya'dan' denebilecek genleri taşıyanların oranı yüzde üç gibi çok küçük bir oran.
Benzer bir şekilde Radikal gazetesinin bir haberinde İsviçre merkezli iGenea şirketin araştırmasına göre genetik olarak Avrupa'da yaşayan halklar arasında  "en karışık ve en az safkan olanı" Türklerdir. Araştırmaya göre
Türkiye sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan insanların genetik yapısı incelendiğinde sekiz farklı etnik gruba ait izler bulunuyor
Halbuki biliyoruz ki gen araştırmaları "etnik grubu" belirtmez. Bu nedenle 8 farklı "etnik" grup bulma gibi bir sonuç yok araştırmada. Sadece dünyada bazı bölgelerde daha belirgin olan ve Türkiye'de de rastlanan genler var. Ve bu genler bir "etnik" grubu hiç bir şekilde belirtmez. Çünkü bu genlerin farklılaşması milletlerin-etnik grupların oluşmasından ve netleşmesinden çok önce oluşan mutasyonlar sonucudur.
Haber başlığı ilginç : "Türklerin geninden Türklük çıkmadı!". Haberin başlığı ise araştırmayla alakası olmayan bir yalan. Çünkü "Türklük" geni diye bir gen yok ki genlerde çıksın. Türklük geni diye bahsettiği de herhalde yine Sibirya, Amerikan Yerlileri ve Doğu Asyayı toplumlarının genetik yapısı.
Bu yorumlar gibi onlarca farklı kaynak ve kişi aynı tezi öne sürmektedir. Özetle Türkiye Türklerinin Türklük özelliğinin çok düşük olduğunu iddia etmektedirler.  Şimdi bu konuları inceleyebiliriz.

Türk Kime Nedir ?

Öncelikle şunu kabul edelim ki Türkçe konuşan ve kendisine Türk diyen herkes Türktür. Bu nedenle zaten genetik hiç bir araştırma "Türkiye Türklerinin %10 u Türk" vb.. sonucu doğuramaz. Türkiye'de kendisini Türk diyenlerin oranı kaç ise o kadar Türk vardır. Bu sayıda bir hayli yüksektir.
Bu tezleri öne sürenler aslında Orta Asyadan çok az Türkün geldiğini ve Türkiye Türklerinin çoğunluğunun Anadolu ve çevresi bölgedeki etnik gruplardan oluştuğunu belirtmektedirler.

Orta Asyadan Göç ve Anadolunun Türkleşmesi

10 yy. dan sonra Anadolunun neredeyse tamamı Türkler tarafından doldurulmuştur. O kadar Türk dolmuştur ki Üçüncü Haçlı Seferi sırasında I. Friedrich, Anadolu’dan geçerken her yanıyla Türk gördükleri bu bölgeyi Türkiye (Turchia) olarak adlandırmıştır. Farklı bir çok kaynakta Anadolunun adı artık Türkiye'dir. Seyrek bir Türk nüfusu bulunaydı bu bölgeye Türkiye adı verilmezdi.
13. yüzyılın sonlarında, örneğin Denizli'de 200.000,  Kastamonu'da 100.000 çadır , Kütahya'da 30.000 çadır Türk nüfusu vardır. Yaklaşık 1 milyona yakın Türk Anadolu'ya gelmiştir. Bu sayı o yıllara göre çok çok yüksek bir sayıdır. Ayrıca bir çok kaynak, Anadolu nüfusun Haçlı seferleri ve Latin istilaları ve Bizansın zayıflaması nedeniyle seyrekleştiğini belirtmektedirler. Türkler Anadoluya geldiğinde şehirler dışında nerdeyse tamamı boştu.
Örneğin Anadolu Selçuklu devleti yıkılınca her yerde Anadolu beylikleri kuruldu. Bu Türk nüfusun fazlalığını, diğer etnik grupların hiç bir yerde çoğunluk olmadığını göstermektedir.
Örneğin Anadolu’nun Türkleşmesi kitabının yazarı Hakkı Dursun Yıldız durumu aşağıdaki gibi belirtmiştir :
Bizans devleti kurulduğu tarihten itibaren İran’daki  Sasanî İmparatorluğu ile mücadele halinde idi. Bu mücadeleler çoğunlukla Anadolu topraklarında geçiyor ve bu ülkenin harap olmasına zemin hazırlıyordu. Halife Ömer devrinde (634-644) başlayan Anadolu gazaları (=savaşları) asırlarca devam etmiş ve Anadolu’da Bizans mukavemetini (=direnişini)  kırdığı gibi nüfus bakımından da çok zayıflamasına sebep olmuştur.Bu sebeple Türk fethi başladığı  sıralarda Anadolu âdeta terk edilmiş bir vaziyette olup yeni sahiplerini bekliyordu
Sonuç olarak Anadoluya söylendiği gibi %10-15 kadar bir Türk nüfusu değil, çoğunluk olacak kadar bir Türk nüfusu gelmiştir.

Türk Geni Mi ?

Yapılan bir çarpıtma "genlere" bakıp, Türk geninin %10-%15 civarı olduğunu savunmaktadır. Öncelikle Türk geni diye bir gen yoktur. Türk geni ile kastettikleri Y kromozomuna göre sadece babadan aktarılan Q (Sibirya ve Amerika Yerlileri) , N (Kuzey Moğolistan), P  ve C (Orta Asya ve Uzak Asya) gibi haplogruplardır. Bu genlerin Türkiye'deki düşüklüğüne bakarak, Türklüğün oranının da bu olduğunu savunmaktadırlar.
Dikkat edilmesi gereken Y Kromozom haplogrupların sadece babadan aktarılmasıdır. Yani babanın babası, onun babası, onun babası şekilde gider. Dikkat edilirse babanın annesinin babası , büyükbabanın annesinin babası vb.. dahil değildir. Aşağıda görüldüğü gibi ataların içinde sadece tek bir atan hakkında  bilgi verir (resim http://www.genomturkiye.com sitesinden alınmıştır)  : Aşağıda Y Kromozom haplogruplarının tarihsel ortaya çıkışları görülebilir (resim http://www.genomturkiye.com sitesinden alınmıştır)  :
Bu haplogrupların dünyaya yayılması aşağıdaki gibidir (resim http://www.genomturkiye.com sitesinden alınmıştır)  : Türkiye Türkleri Oğuz grubundandır ve bu nedenle Türkiye Türklerini Orta Asya'da Türkmenistan ile karşılaştırmak gerekir. Türkiye ile Türkmenistan karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibi görülebilir (kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklerin_genetik_tarihi)
Genetik KökenTürkmenistanlı TürkmenlerAydınlı Türklerİstanbullu TürklerErmenilerRumlar
Kızılderili1.50.10.300
Batı Asyalı45.73747.955.426.4
Avustralya Yerlisi0.30.40.40.30
Palaeolitik Afrika00000
Neolotik Afrika00.2000
Sibirya7.68.13.500
Akdeniz16.224.524.732.928.8
Doğu Asya6.74.43.700.2
Atlantik ve Baltık12.925.218.51144.6
Güney Asya9.3010.40
Görüldüğü Aydınlı ve İstanbul'lu Türkler, Türkmenistan'lılara benzemektedir. Ermeni ve Rumlarla bir hayli farklılık bulunmaktadır. Türkmenlerle farklılıklarımıza baktığımızda Akdeniz'e özgü genlerde 24'e 16 gibi bizde fazla çıkmaktadır ki bin senedir Akdeniz'de yaşayan bir toplum için normal karşılanmalıdır. Özellikle Arap , Kürtler ve Balkan göçmenleri nedeniyle bu oran  artmıştır.  Türkmenlerde de Batı Asya ve Doğu Asya geni bu nedenle bize göre daha fazladır.
Diğer ilginç bir nokta ise Türklük geni diye öne sürdükleri Doğu Asya, Sibirya ve Kızılderili genlerinin Türkmenlerde de düşük olmasıdır.  Halbuki , "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmedi" ve "Türkiye'de Türk yoktur" tezini savunanlar bu genlere göre karar veriyorlardı. Görülüyorlar ki Türkmenlerde de Türklük yokmuş :) Ayrıca Özbek , Uygur, Kırgız ve Kazaklara bakınca da benzer bir sonuç bulunabilir. Sadece Doğu Asya ve Uzak Asya oranı biraz daha fazladır o kadar.
Türk ve Türkmenler arasındaki benzerliğin bir sonucu da , Türkiye'nin çoğunluğunu Türkmenistan'dan gelen Oğuzların oluşturduğudur. Genlerin çıkardığı bu sonucu, tam tersine yorumlayıp "Türkiye Türkleri Orta Asyadan gelmedi" tezini öne sürmek saçmadır.

Avrupa Geni Mi ?

Türkiye Türklerinde R (R1a ve R1b) ile belirtilen haplogrup değerleri de yüksektir. Bu gen Avrupa'lı toplumlarda da yüksektir. Bu sonucu bakıp, yukarıdaki tezi öne sürenler, R geninin Avrupalı geni olduğunu ileri sürüp, Orta Asyadan gelmemiş olduğunu ve Türklükle ilgisi olmadığını savunmuşlardır. Ancak tüm Orta Asya Türklerine baktığımızda R'li genlerin yüksek olduğu görülebiliyor. Yani bu gen tüm Türklerde yüksektir. Ayrıca bu genin çıkış noktası Batı Asya ve Orta Asya. Batıya, İran'a ve Hindistan'a vb.. yayılarak Batıyı topluluklarına katılanların bir kısmı Orta Asya ve Batı Asya'da kalmış  ve Türklüğün temelini oluşturmuşlardır. Tabiki bu dönemdeki R'li toplumları için "Avrupalı" veya "Türk" gibi bir ifade kullanılamaz. Unutmayalım ki o dönemde etnik gruplar yoktu.  20 ile 30 bin yıl öncesinden bahsedimektedir. Türk deyince Moğol, Sibiryalı ve Kızılderili olarak düşünen kişiler, R genini sanki Türk geni değilmiş gibi davranmakta ve gerçekleri çarpıtmaktadırlar.

Sonuç

Türkiye Türkleri ve Türkmenistan arasındaki gen benzerliği, Anadolunun Türkleşmesi sırasında nüfus ile ilgili anlattığımız konular, Türkiye'nin çoğunluğun Orta Asyadan geldiğini göstermektedir. Ancak Kürt , Arap, Rum , Arnavut vb.. etkisi Akdeniz'de daha yaygın olan genlerin Türkiye'de fazlalaşmasını sağlamıştır. Akdeniz geni olarak tarih edilen gen Türkmenlerde de yüksektir. Türkiye'de %24 ise Türkmenistan'da %16dır. Aradaki %8 e yakın oranda Kürt , Arap, Rum , Arnavut vb.. etkisi ile açıklanabilir.
Peki Türklerdeki bu gen çeşitliliğini nasıl açıklayabiliriz ? Görüldüğü gibi Türkiye'den Sibirya'ya gidildikçe Doğu Asya ve Sibirya genleri artmakta, Akdeniz genleri azalmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki gen araştırmalarında veri sağlayan mutasyonlar daha etnik grupların ve milletlerin oluşmadığı çağda oluşmuştur. Türk milleti Batı Asya, Doğu Asya, Sibirya, Avrupa, Akdeniz toplumların kesişme yerindedir ve bu toplumların sürekli karışmasıyla oluşmuş bir milletdir. Bu nedenle tüm Türk topluluklarında (sadece Türkiye'de değil) çeşitlilik yüksektir. Bu tarihin en başından beri bir melezleşmeden kaynaklanmaktadır. Hatta Türkçe ortaya çıkmadan önceki dönemlere kadar bu melezleşme uzatılabilir. Bu nedenledir ki Türklere baktığınızda hafif çekik gözülük , bazı Türklerde sarışınlık ve renkli gözlülük (bu sadece Türkiye'de değil tüm Türklerde vardır) gibi özellikler görülebilmekte, tüm etnik gruplardan benzerlik bulabilceğiniz bir fiziksel yapı sunmaktadır. Bu Türklerin bir mozaik olduğunu göstermez. Suyu oluşturan hidrojen ve oksijendir. Ama su ne oksijene benzer ne de hidrojene. Tamamen farklı bir şeydir. Türklük ve Türklerde bu şekildedir. Tüm Türkler, fiziksel ve kültürel olarak bazı ortaklıklar sergiler, benzer karakterleri vardır ve dili de Türkçedir.

Kaynaklar

www.haberturk.com/polemik/haber/47097-turkler-orta-asyadan-gelmedi
www.radikal.com.tr/turkiye/turklerin-geninden-turkluk-cikmadi-938010
www.nasname.com/a/turkiyede-turklerin-orani-yuzde-uctur
genomturkiye.com/component/content/article/80-genel/12-orta-asyali-geni.html
www.notral.com/2013/07/turkiye-ve-dunyann-genetik-yaps.html
mbdincaslan.com/index.php/koseyazilari/item/478-genetikturk
repository.upenn.edu/dissertations/AAI3328565
gundemvetarih.com/2011/07/05/turklerin-anadoluya-gocu
www.serenti.org/anadolu-nasil-turklesti
www.haplogruplar.com/turkiye-turklerinin-orta-asyali-turkmenlerle-genetik-akrabaligi
yhaplogroups.wordpress.com/2015/01/12/y-dna-haplogroups-in-turks
tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrklerin_genetik_tarihi
www.genomturkiye.com/y-kromozom-haplo-gruplari.html
zafer.teker , 26.05.2018

Bu Sayfayı Paylaş:

Fibiler Üyelerinin Yorumları


Tüm üyeler içeriklere yorum ekleyerek katkıda bulunabilir : Yorum Gir

Misafir Yorumları
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir