İçerikler :

Âmil Ekber ve Erşed Sistemi Ekser Fatih Kanunnamesi Fatih Kanunnamesi Kardeş Katli İlmiye - İlmiye Sınıfı - Ulema Kardeş Katli Kardeş Katli Cinayetdir Kardeş Katli Devlet İçin Değil Padişahların K.. Kardeş Katli Devletin Bütünlüğü Sağlamak ve T.. Kardeş Katli Hakkında Kardeş Katli İnsanlık Dışı Bir Vahşettir Kardeş Katli İslam'a Aykırıdır Kardeş Katli Kanunu Sayesinde Osmanlı Devleti.. Kardeş Katlini Dönemin Şartların Göre Değerle.. Münasip Müyesser Nizâm-ı Âlem Tecviz

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Kardeş Katli

Tanım: Osmanlı devletinde , sultan olan bir şehzadenin erkek kardeşlerini öldürmesi hakkı ve bu hak ile ilgili kanun. Bu hak, Fatih Kanunnamesi adıyla bilinen kanunlar ile Osmanlı sultanlarına verilmiştir. Kardeş katlinin devletin parçalanmasına ve taht mücadelelerine engel olmak amacıyla yapıldığı görüşü savunulmaktadır

Blog

Kardeş Katli Hakkında

Kardeş katli , bir kişinin sultan olduktan sonra isyan etmeseler bile kardeşlerini (diğer erkek akrabalarını da katmak lazım buna) öldürme hakkıdır. Zaten uygulanan bu durum , Fatih Sultan Mehmet tarafından kanunla düzenlenmiştir
Kardeş katli hem ahlaksızdır , insanlık dışıdır hem de İslam'a göre de suçtur, cinayettir.  Bu sebeple masum bir kişinin öldürülmesini savunan bir İslam bilgini bulamazsınız. Bulursanız da ya sahtekardır ya da şerefsizdir. 
 
"Taht kavgalarıyla iç savaş önlenmiş, bir çok insan ölmemiş ve ülke bölünmemiştir". Genellikle kardeş katline karşı çıkmayanlar bu görüşü öne sürerler. Buna cevap basittir. "Senin devletin de ülken de batsın eğer bir masum insan öleceğine". İhtimal hesabına göre adam mı öldürülür ? (Ben senin bana isyan etme ihtimalini sevdim gibi bir şey :) ) O zaman bir sultan, adamın yüzüne bakıp "senin isyan etme ihtimalin var gibi, gözünden anladım" deyip adam asabilir mi ? İsyan etmesini engelleyecek önemleri alırsın sadece. İnsanın canına kıyamazsın (hele bir bebek ve çocuğun nasıl canına kıyarsın ? Bir bebek nasıl boğulur bunu kaç kişi yapabilir, yaptırabilir ? )
 
Masum bir insanın canını, bırakın ülke karışacak ve yüzlerce insan ölecek ihtimalini, dünya yok olsa, tüm dünya insanları birbirini öldürecek olsa bile alamazsınız. Bu sağlam bir mantık-ahlak ilkesidir. Eğer bunun aksini savunursan, herhangi bir sebeble bir masum bir insanın canı alınabilir dersen, masum insanları öldüren teröristlerden bir farkın kalmaz. Çünkü bir teröriste göre de davası için bazı masum insanların ölmesinde sorun yoktur. Halbuki "masum bir insan her ne olursa olsun öldürülemez" ahlak kuralına sahip olsalardı hiç bir şekilde terör uygulayamazlardı. Benzer bir şekilde savaşlarda da tek bir masum insan ölmezdi. Ancak bu ahlak kuralından bihaber o kadar çok insan yetiştiriliyor ki bu sorun olmuyor dünyada. 
 
Türk devlet geleneğinde kardeşler arasında ülkeyi paylaştırma geleneği de var. Birbirlerini öldürmek yerine ülkeyi paylaştırıyorlar oluyor bitiyor. Buna da şu şekilde karşı çıkıyorlar : İyi de o zaman bu iki ülke arasında savaş çıkıyor. Buna da cevap basit.  Sanki tek başınayken , ülke bütün haldeyken başkalarıyla savaşmıyorlar mı ? Kardeşler arasında paylaştırılan ülkeler arasında savaş ve barış yapmak kendi ellerinde değil mi ? Eğer ülkeyi düzgün paylaştırırsan hiç savaş çıkmayabilir de. Örneğin Selçuklu'da Tuğrul ve Çağrı bey birlikte ülkeyi yönetmediler mi ? Birlikte de pekala yönetilebilir ülkeyi. Örneğin Cengiz Han sonrası ülke paylaştırıldı, İlhanlı, Altınorda, Yuan Hanedanlığı, Çağatay olarak farkı devletler devam etti ve kardeşler birbirini öldürmediler. Ülke tek bir devlet olsa ne olur olmasa ne olur ? Bu nasıl oluyor da bir insanın canından değerli olabiliyor ? 
 
Gelelim İslam konusuna. İslam'da kesin olarak kardeş katli suçtur ve cinayettir. Bunu yapanların Allah'a hesap verecekleri kesindir. İslam'da da yukarıda bahsettiğim ahlak kuralı aynen geçerlidir. Masum bir insanın canı bir ihtimale veya başka insanların zarar görüp görmeyeceğine göre alınamaz. Yok devlet bütünlüğü, yok iç savaş çıkmasın  bilmem ne diye bahanelerle mi Allah'a hesap vereceksiniz ? Allah demiyecek mi benim verdiğim canı , sen nasıl alırsın ? Can alma kuralları İslam'da belli değil mi ? İslam mı önemli senin ülken mi ?
 
Gelelim zamanın ruhu, dönemin şartları palavrasına. Öncelikle İslam'da Hz. Muhammed ve Dört Halife devrinde babadan oğula geçen bir saltanat yoktur. Demek ki babadan oğula geçen saltanat sistemi zamanın bir koşulu değil. Hz. Muhammed isteseydi babadan oğula geçen bir saltanat da kurardı. Kurmadığına göre istediği , önde gelen büyüklerin istişare yoluyla lider seçmesi veya en azından halifenin kendi yerine ehil olan birini atamasıdır. Bu sistem devam etseydi kardeş katli olur muydu ? Madem kardeş katli problem, o zaman Hz. Muhammed'in isteğini yerine getir (sakal bırakmakla sünnet olmuyor sadece ) ve istişare yoluyla veya en ehil kimse o sultan ilan edilsin. Hz. Muhammed'in sünneti değil mi bu ? Bu nedenle zamanın ruhu , bu yönünden yanlış bir görüştür. (Ki bir önceki bölümde Türk-Moğol devletlerinde isyan etmeyen kardeşlerin öldürmesi kabul edilebilir bir gelenek olmadığı gösterilmiştir. Demek ki zamanın ruhu, dönemin koşulları da bu değildir)
 
Kardeş katlinin savunanların bir kısmı bu konu kullanılarak insanların Osmanlı düşmanı olarak yetiştirileceklerinden korkmaktadırlar. Osmanlı Devleti'de İslam, Türk, Atatürk vb.. gibi siyaset tarafından sömürülen bir kavramdır. Genellikle Cumhuriyet-Atatürk düşmanları tarafından Osmanlı dönemi mit-efsane haline getirilen, olumlu yönleri abartılan, olumsuz yönleri görmezden gelinen bir dönemdir. (Tabi bunun tam tersini yapanlarda var :)) Ancak kardeş katli gibi konular onların kurduğu efsane-mit haline gelmiş Osmanlı imajını darmadağın etmektedir. Yani kardeş katlini savunma siyasi bir tercihtir
 
Sonuç olarak benim ahlak ilkeme göre , masum bir insanın öldürülmesi isterse dünya batsın mümkün değildir. İhtimale göre bırakın bir kişinin canını, özgürlüğünü malını bile alamazsınız. Ancak fiili isyan etme ile bu durum karıştırılmamalıdır. Biz isyan etmemiş, masum insanların katledilmesinden bahsetmekteyiz. 

Kavram

Fatih Kanunnamesi

Tanım: Fatih Sultan Mehmet zamanında çıkarılan devlet, saltanat işlerini düzenleyen kanunlar. Kardeş katli olarak bilinen kanunda bu kanunname içindedir

Veri

Fatih Kanunnamesi Kardeş Katli

Fatih Kanunnamesi içinde kardeş katli olarak bilinen bölüm aşağıdaki gibidir :


Ve her kimesne evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların Nizâm-ı Âlem için katl eylemek münasiptir. Ekser ûlema dahi tecviz etmiştir. Anınla âmil olalar


Kimesne : kimseye
Katl eylemek : katletmek, öldürmek
Anınla : onunla


Kavram

Müyesser

Tanım: kolay gelen, kolaylıkla olan, nasip, nasip olan

Kavram

Nizâm-ı Âlem

Tanım: Allah tarafından koyulan kainatın düzeni
Tanım: Devlet ve toplum düzeni, kamu düzeni

Kavram

Münasip

Tanım: Uygun olan

Kavram

Ekser

Tanım: Pek çok, en çok

Kavram

Tecviz

Tanım: Cevaz verme, uygun görme, onaylama, izin verme

Kavram

Âmil

Tanım: Yapan, işleyen

Kavram

İlmiye - İlmiye Sınıfı - Ulema

Tanım: Osmanlı döneminde, din, eğitim-öğretim ve hukuk işleriyle uğraşan, çoğulukla din adamlarından oluşan zümre

Kavram

Ekber ve Erşed Sistemi

Tanım: Osmanlı devletinde hanedanın en yaşlı ve olgun üyenin tahta geçmesi kuralı. I. Ahmet tarafında getirilmiş, kardeşler katledilmek yerine sancaklara gönderilmeyip , sarayda hapis hayatı (kafes hayatı da nedir) yaşamışlardır. Bu nedenle bazı padişahların ruh sağlıklarının bozulduğu savunulmuştur

Sav

Kardeş Katli Devletin Bütünlüğü Sağlamak ve Taht Kavgalarını Engellemek İçindir

Kardeş katli devletin bütünlüğü sağlamak ve taht kavgalarını engellemek içindir

Sav

Kardeş Katli Cinayetdir

Kardeş katli cinayetdir

Sav

Kardeş Katli İslam'a Aykırıdır

Kardeş katli islam'a aykırıdır

Sav

Kardeş Katli Kanunu Sayesinde Osmanlı Devleti Bu Kadar Uzun Ömürlü Olmuştur

Kardeş Katli kanunu sayesinde Osmanlı Devleti bu kadar uzun ömürlü olmuştur

Sav

Kardeş Katli İnsanlık Dışı Bir Vahşettir

Kardeş katli insanlık dışı bir vahşettir

Sav

Kardeş Katli Devlet İçin Değil Padişahların Kendi Nefisleri Uğruna Yapılmıştır

Kardeş katli devlet için değil padişahların kendi nefisleri ve saltanatlarını koruma uğruna yapılmıştır

Sav

Kardeş Katlini Dönemin Şartların Göre Değerlendirmek Gerekmektedir

Kardeş katlini dönemin şartların göre değerlendirmek gerekmektedirBu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir