Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Azerbaycan Türkçesi

Tanım: Bugün Azerbaycan, İran (Güney Azerbaycan), Irak ve Türkiye'nin doğu bölgelerinde konuşulan Batı Türkçesi içindeki bir Türk dili. Türkiye ve Türkmenistan Türkçesi ile birlikte Oğuz veya Batı Türkçesi içindeki bir dildir.

Veri

Azerbaycan Türkçesinde -Bilmek Yardımcı Eylemi

Bir şeyi yapabilmek , becerebilmek anlamı Azerbaycan Türkçesinde bilmək yardımcı eylemiyle verilir.
  • Mən bunu bişirə bilərəm
  • Mən bunu oraya qoya bilərəm
Bu ifadenin olumsuzu ise bil- eylemine -mə eki gelmesiyle yapılır :
  • Mən bunu bişirə bilmərəm
  • Mən bunu oraya qoya bilmərəm

Türkiye Türkçesinde "yapabilirim" ifadesinin olumsuzu "yapamam" iken Azerbaycan Türkçesinde "bilmek" eyleminin kaldığı ve -mə ile olumsuz yapıldığı görülmektedir.
Türkiye Türkçesinde bilmek eylemi bitişik yazılırken, Azerbaycan Türkçesinde önceki eylemden ayrı yazılmaktadır. "Mən bunu bişirəbilərəm" değil "Mən bunu bişirə bilərəm" şeklindedir

Blog

Azerbaycan Türkçesindeki -bilmemek Türkiye Türkçesinde Olmalı

Azerbaycan Türkçesinde bilmek eyleminin olumsuzu bilmemek (bişirə bilmərəm) şeklinde yapılıyor. Türkiye Türkçesinde de olmalı
Azerbaycan Türkçesinde
bişirə bilərəm
şeklinde bir ifadenin olumsuzu :
bişirə bilmərəm
Şeklinde -mə eki ile yapılır. Halbuki Türkçede
pişirebilirim -  pişiremem
şeklinde bil- eylemi atılır ve -me/-ma eki gelir.
Şu şekilde bir önerim var. Hem -me/-ma hem de -bilme şeklinde olumsuzluk olmalı.
  • pişirebilemem : Pişirmeyi beceremediğini, yeteneği olmadığını belirtir
  • pişiremem : Pişirmeyi şu anda yapacağını, şartların uygun olmaması veya zorunlu olmasından dolayı belirtmek için kullanılır.

Yukarıda bahsedildiği gibi -bilme olumsuzu bir işi beceremediği, yeteneği olmadığı zaman kullanılabilir. -me/-ma ise bir sebeple (zorunluluk veya şartlar uygun değil) yapılmadığı zaman kullanılır.
Bu şekilde İngilizce'de verilebilen can / may ayrımı Türkçe'de de verilebilir olur. Burada bahsediliyordu : www.fibiler.com/Can-ile-May-Farki_Ipucu_25538
Belki ben Azerbaycan Türkçesini konuşabilmiyorum ama en azından söylediklerini anlayabiliyorum
cümlesi güzel bir örnek olabilir.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir