İçerikler :

Agnostik Ateizm Agnostisizm Akıllı Tasarım Allah Ateizim-Tanrıtanımazlık Ateizm: İnancın Sonu mu, Geleceği mi Ateizmde Bir İnançtır Ateizmin 6 Yolu: Tanrının Yokluğuyla İlgili Y.. Ateizmin Tanımı Ateizm ve Tanrı Tanımı Bilim ve Tanrı Büyük Tasarım-The Grand Design Çürütülmüş Bir Hipotez Olarak Tanrı Deizm Dinler ve Tanrı İnancı Düalizm Eğer Tanrı İyiyse Her Şeye Kadir Tanrı İnancın Sonu-The End of Faith Mantıklı Bir Tanrı Monoteizm-Tektanrıcılık Negatif Ateizm Olguların Işığında Tanrı ve Dinler Out Kampanyası Out Kampanyası Panteizm-Tümtanrıcılık Politeizm-Çoktanrıcılık Pozitif Ateizm Putpersetlik Şeytanın Yanılgısı Tanrı Tanrı Geni Tanrı Geni: İnanç Genlerimize Nasıl Bağlantıl.. Tanrı Geri Döndü Tanrı kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi ? Tanrıları Söküp Atmak Tanrı Meselesi Tanrının Bilimi Tanrının Dili Tanrının Evrimi Tanrının Yokluğu ve Bilimsel Kanıt Tanrısız da Mutlu Tanrı somut mudur soyut mudur ? Tanrı Teorisi Tanrı Var Mı yok Mu Tanrı var mı yok mu tartışma sayfası Tanrı ve Dünyadaki Kötülükler Tanrı ve Genetik Tanrı ve Hayatın Anlamı Tanrı Virüsü Tanrıya inanan insanların Tanrıya inanma nede.. Tanrıya İnanma ve Bilimsel Kanıt Tanrıya İnanma ve Zeka Tanrıya inanmayan insanların Tanrıya inanmama.. Tanrı Yanılgısı-The God Delusion Tanrıyı İnsan Yarattı Tanrı Yüce Değildir Teizim-Tanrıcılık Tek Boynuzlu Görünmez Pembe At-Invisible Pink.. Tek Tanrı İnancı İnsanlık Düşüncesini Fakirle.. Teoloji Tüm Kültürlerde Tanrı Uçan Spagetti Canavarı-Flying Spaghetti Monst.. www.agnostik.org www.ateistforum.org Yaratıcı Olarak Tanrı Yaratılışçılık

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Tanrı

Tanım: Evrende var olan her şeyi yaratan, koruyan, her şeye gücü yeten , tek ve yüce varlık

Kavram

Teizim-Tanrıcılık

Tanım: Tanrının var olduğuna inanan görüş

Kavram

Ateizim-Tanrıtanımazlık

Tanım: Tanrının var olmadığına inanan görüş

Kavram

Agnostisizm

Tanım: Tanrının var olduğunun veya olmadığının bilinemeyeceğine inanan görüş

Kavram

Deizm

Tanım: Tanrının evreni yarattığına ancak işleyişine hiç karışmadığına inanan ve bu nedenle dinleri reddeden görüş

Kavram

Teoloji

Tanım: Tanrı ve din konularını araştıran bilim dalı

Kavram

Monoteizm-Tektanrıcılık

Tanım: Yanlızca tek bir tanrının olduğuna inanan görüş

Kavram

Politeizm-Çoktanrıcılık

Tanım: Birden çok tanrıya inanan görüş

Kavram

Allah

Tanım: İslam'da evrende var olan her şeyi yaratan, koruyan, her şeye gücü yeten , tek ve yüce varlık

Kavram

Panteizm-Tümtanrıcılık

Tanım: Evrenden ayrı bir tanrının olmadığına ve tanrı ile evrenin bir ve özdeş olduğuna inanan görüş

Kavram

Tanrı Geni

Tanım: Salgiladığı enzim sayesinde beyinde oluşan biyokimyasal reaksiyonun, tanrı kavramını oluşturduğu savunulan gen

Kavram

Pozitif Ateizm

Tanım: Tanrının kesinlikle ve asla olmadığını savunur

Kavram

Negatif Ateizm

Tanım: Tanrının varlığını ispatlayacak kanıt olmamasından dolayı tanrının olmadığını varsayan,kabul eden görüş

Kavram

Agnostik Ateizm

Tanım: Tanrının varlığını ispatlayacak kanıt olmamasından dolayı tanrının olmayabileceğini savunan görüş

Kavram

Uçan Spagetti Canavarı-Flying Spaghetti Monster

Tanım: Bobby Henderson tarafından yaratılan Pastafaryanizm adlı parodi dinin tanrısı

Kavram

Tek Boynuzlu Görünmez Pembe At-Invisible Pink Unicorn

Tanım: Parodi bir dinin tek boynuzlu, görünmeyen ve pembe bir at olan tanrıçası

Kavram

Akıllı Tasarım

Tanım: Evrenin ve canlıların tesadüf sonucu olamayacağını bu nedenle zeki ve bilinçli bir varlık tarafından tasarlandığına inanan görüş

Kavram

Yaratılışçılık

Tanım: Evrenin,dünyanın,yaşamın ve insanın Tanrı tarafından yaratıldığına inanan görüş

Kavram

Putpersetlik

Tanım: Bir veya daha fazla nesneyi tanrılaştırmış veya kutsal bir değer vererek yüceleştirmiş tüm din ve inançlara verilen ortak isim. Tek tanrılı dinlerin gelişinden sonra olumsuz anlamda kullanılmıştır

Kavram

Düalizm

Tanım: İyi ve kötü olmak üzere iki tanrıya inanan görüş
Tanım: Bazı gerçekleri , genellikle iki zıt özelliğe göre (iyi-kötü, aydınlık-karanlık, ruh-madde gibi) açıklayan görüşlere veya inanışlara verilen ortak isim

Veri

Dinler ve Tanrı İnancı

Musevilik,Hristiyanlık,İslam Tek Tanrısı olan dinlerdir. Budizm gibi tanrısı olmayan dinlerde bulunmaktadır.

Sav

Yaratıcı Olarak Tanrı

Evren,güneş sistemi,dünya,tüm canlılar ve insan bir yaradan varlık (Tanrı) tarafından yaratılmıştır

Sav

Her Şeye Kadir Tanrı

Tanrının (Her şeyi yaratan yaratıcı) her şeye gücü yeter ve her istediğini yapabilir

Sav

Tanrıyı İnsan Yarattı

Tanrı insanı değil insan Tanrıyı yaratmıştır

Sav

Tanrının Yokluğu ve Bilimsel Kanıt

Bilimsel olarak Tanrının olmadığı ile ilgili herhangi bir kanıt bulunamamıştır

Sav

Tanrı ve Dünyadaki Kötülükler

Eğer Tanrı diye bir şey olsaydı dünyada bu kadar açlık, sefalet, kötülük olmazdı

Sav

Tanrıya İnanma ve Bilimsel Kanıt

Tanrıya inanmak için bilimsel kanıtlara gerek yoktur

Sav

Tanrı ve Genetik

Tanrı inancı insanların genetiğinde (genetik yapısında,kodlarında) bulunmaktadır

Sav

Ateizmin Tanımı

Ateistler, ateizm'in tanımını yapamıyorlar

Sav

Ateizm ve Tanrı Tanımı

Ateist olmak için önce kendine özgü bir Tanrı tanımı yapmak gerekir. Bunu da ateist biri zaten yapamaz

Sav

Ateizmde Bir İnançtır

Tanrının yokluğu ispatlanamaz. Bu nedenle bunu savunan Ateizm bir inançtır

Sav

Bilim ve Tanrı

Bilime inanan (Sadece bilimi rehber kabul eden) birinin tanrıya inanması mümkün değildir.

Sav

Tüm Kültürlerde Tanrı

İnsanlık tarihi boyunca istisnasız tüm toplumlar Tanrının varlığına inanmışlardır.

Sav

Tanrı ve Hayatın Anlamı

Eğer tanrı yok ise bu evrenin ve insan hayatın hiç bir anlamı olmaz

Sav

Tanrıya İnanma ve Zeka

Zeki insanların Tanrı’ya inanma ihtimali daha azdır. Bu nedenle zeka seviyesi artıkça tanrıya inanma oranı düşer

Eser

Tanrı Yanılgısı-The God Delusion

Sahipleri : Richard Dawkins
Tanrının olmadığını ve dinin insanlar ve toplumlar üzerinde zararlı etkileri bulunduğunu savunur

Eser

Tanrı Meselesi

Sahipleri : Karen Armstrong
Tanrı kavramını tüm dinlerin nasıl açıkladığını anlatılıyor

Eser

Tanrı Yüce Değildir

Sahipleri : Christopher Hitchens
Tanrının olmadığını ve dinin insanlar ve toplumlar üzerinde zararlı etkileri bulunduğunu savunur

Eser

Eğer Tanrı İyiyse

Sahipleri : Randy Alcorn
Dünyada kötülük olmasından dolayı tantının olamayacağını söyleyenlere cevap verir

Eser

İnancın Sonu-The End of Faith

Sahipleri : Sam Harris
Dinin insanlar ve toplumlar üzerinde zararlı etkileri bulunduğunu savunur

Eser

Mantıklı Bir Tanrı

Sahipleri : Gregory Gnassle
Atezim'i Felsefe açısında irdeliyor ve tanrının varlığını savunuyor

Eser

Çürütülmüş Bir Hipotez Olarak Tanrı

Sahipleri : Victor J. Stenger
Tanrının olmadığını savunur

Eser

Tanrı Virüsü

Sahipleri : Darrel Ray
Dinin ve Tanrı'nın bir virüs gibi dünyaya yayıldığını öne sürer

Eser

Ateizmin 6 Yolu: Tanrının Yokluğuyla İlgili Yeni Kanıtlar

Sahipleri : Geoffrey Ber
Tanrının olmadığını savunur

Eser

Şeytanın Yanılgısı

Sahipleri : David Berlinski
Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı kitabına cevap olarak yazılmıştır. Ateizm'in tezleri eleştiriliyor

Eser

Tanrının Evrimi

Sahipleri : Robert Wright
Tanrı kavramının tarihini ve toplumlar için ne anlama geldiği inceleniyor

Eser

Tanrı Geri Döndü

Sahipleri : John Micklethwait
Tanrı inancının hala güçlü bir inanç olduğunu ve modernlik ile bir probleminin olmadığını savunur

Eser

Tanrının Dili

Sahipleri : Francis S. Collins
Tanrı kavramını bilimsel olarak açıklar ve bilim ile tanrının çelişki içinde olmadığını savunur

Eser

Tanrının Bilimi

Sahipleri : Gerald Schroeder
İncil ile bilimin çelişmediğini savunur

Eser

Tanrı Teorisi

Sahipleri : Bernard Haisch
Işık Teorileri ile Tanrının varlığını kanıtlanıdığını savunur

Eser

Tanrıları Söküp Atmak

Sahipleri : JC Sitzia Le Blond
Tanrı inancının etkisini kaybedeceğini savunur

Eser

Olguların Işığında Tanrı ve Dinler

Sahipleri : Olivier Bach
Tanrı ve din konularını inceler

Eser

Tanrısız da Mutlu

Sahipleri : Normand Baillargeon,Daniel Baril
Tanrı ve din inancı olmadanda mutlu olunabileceğini savunur

Eser

Ateizm: İnancın Sonu mu, Geleceği mi

Sahipleri : Adrien Morel
Ateizm'in yeni bir inanç bicimi olacağını ve inancın yerine geçeceğini savunur

Eser

Tanrı Geni: İnanç Genlerimize Nasıl Bağlantılandı

Sahipleri : Dean Hamer
Tanrı inancının insanın genlerinde bulunduğunu savunur

Eser

Büyük Tasarım-The Grand Design

Sahipleri : Stephen Hawking
Evrenin olması için tanrıya gerek olmadığını savunur

Kaynak

Tanrı Var Mı yok Mu

Son günlerde artan Tanrı var mı yok mu tartışmaları ile ilgili bir haber-yorum

Kaynak

Out Kampanyası

Ateistleri aktif olmaya çağıran kampanya sitesi

Kaynak

www.ateistforum.org

Ateist’lerin tartıştığı forum

Kaynak

www.agnostik.org

Agnostiklerin tanrı,din bu konular ile ilgili portali

Kaynak

Tanrı var mı yok mu tartışma sayfası

Tanrı var mı yok mu tartışma yapılan forum konusu

Manifesto

Out Kampanyası

Atesit'lerin kendilerin göstermesini isteyene kampanya

 

Ateistler her zaman akılcı düşünce konusunda en önde yer almışlar, aydınlanmada yol gösterenlerden olmuşlardır. Şimdi de sizler OUT Kampanyası'na dahil olarak idealizminizi paylaşabilirsiniz.

come out

Ateistlerin sayısı, birçok insanın düşündüğünden çok daha fazladır. Kendi kimliğinizi AÇIĞA ÇIKARIN! Kendinizi özgür hissedeceksiniz ve sizin örnek olmanız başkalarının da AÇIĞA ÇIKMASI için cesaretlendirici olacak. (Başkalarını "açığa" çıkarmayın, bunun yerine onların kendilerini hazır hissetliklerinde AÇIĞA çıkmaları için bekleyin).

reach out

OUT Kampanyası, bireylerin yalnız olmadıklarını başkalarına bildirmelerini sağlar. Ayrıca sohbet açmak için güzel bir yol da olabilir ve ateistlerin klişeleşmiş ve basmakalıp laflarından kurtulmaya yardımcı olur. Hiçbir yere gitme niyetinde olmadığımızı ve bizleri kınayıp, karanlıklara itenlere izin vermeyeceğimizi dünyanın bilmesini sağlayın.

speak out

OUT Kampanyası'na katılan insan sayısı git gide arttıkça, din tarafından korkutulan insan sayısı git gide azalacaktır. Bizler, başkalarının, ateistlerin farklı görünümlerde, boylarda, renklerde ve kişiliklerde olabileceğini anlamasına yardımcı olacağız. Bizler işçileriz ve uzmanlarız. Bizler anneleriz, babalarız, oğullarız, kızlarız, kız kardeşleriz, erkek kardeşleriz, büyük baba ve büyük anneleriz. Bizler insanız (bizler primatız), bizler iyi birer arkadaş ve iyi birer vatandaşız. Bizler doğaüstü şeylere bağlı olmaya ihtiyacı olmayan iyi insanlarız.

keep out

Şimdi, dinin okullardaki ve politikalardaki tüm zorlamalarına ilişkin olarak seslerimizi duyurmanın vaktidir. Milyonlarca diğerleriyle birlikte, ateistler de dini meselelerin çocuklarımızın ve hükümetlerimizin boğazlarından zorla içeri tıkılmasından usandılar. Doğaüstü şeyleri, ahlak kurallarımızdan ve devlet politikalarından UZAK TUTMAK zorundayız.

Zamanı geldi, şimdi toparlanın ve...

stand out

OUT Kampanyası için birçok ilginç aktivitemiz ve planımız var. Gelişmeleri takip etmek istiyorsanız OutCampaign.org adresine göz atmayı unutmayın.


Sav

Tek Tanrı İnancı İnsanlık Düşüncesini Fakirleştirmiştir

Tek tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmiştir. (Bu sav David Hume'a aittir)Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir