İçerikler :

Alt Özefagus Sfinkteri – AÖS - Kardiyo-Özofag.. Anjiodisplazi Antrum Çekum - Kör Bağırsak Digestion System Dispepsi - Hazımsızlık Gastric Geğirme İleum İnsülin Karaciğer KÖS Yetmezliği Kusma Kusma ile Regürjitasyonun Farkı Mide Mide Fıtığı Mide Gurultusu Açlıktan Dolayı Oluşmaz Mide Gurultusu - Borborigmus Oniki Parmak Bağırsağı - Duodenum Öğürme Pankreas Reflü - Gaströzofageal Reflü Regürjitasyon Rektum Sindirim Sistemi Stomach Stomach Rumble Yemek Borusu - Özofagus - Özefagus

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Sindirim Sistemi

Tanım: Bazı canılılarda (omurgalılar, derisidikenliler, haşaratlar , yumuşakçalar) yenilen veya içilen yiyeceklerden gerekli maddelerin alınması (sindirmek) sağlayan ve birden fazla organı içeren sistem. İnsanlarda ağız, yemek borusu, mide , bağırsaklar ve anüs sindirim sistemi olarak kabul edilmektedir. Karaciğer, pankreas gibi organlar sindirime yardım etmektedirler

Kavram

Mide

Tanım: Bazı canılılarda (omurgalılar, derisidikenliler, haşaratlar , yumuşakçalar) sindirim sisteminin çiğneme bölümünden sonra gelen , kaslı , yenilen maddeleri sindirmeye yarayan en önemli organ. İnsanlarda yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur

Kavram

Digestion System

Tanım: Sindirim sistemi

Kavram

Stomach

Tanım: Mide

Kavram

Gastric

Tanım: Mide ile ilgili veya mideye ait olan

Kavram

Reflü - Gaströzofageal Reflü

Tanım: Midedeki içeriğin (asitli içeriğin) yemek borusuna kaçması ve yemek borusunun aşındırması sebebiyle oluşan hastalık

Kavram

Dispepsi - Hazımsızlık

Tanım: Üst karın bölgesinde hissedilen hazımsızlık (yemek yedikten sonra doluluk ve şişkinlik hissedilmesi), gaz ve geğirme, bulantı , ağrı gibi rahatsızlığa yol açan belirtiler (semptomlar)

Kavram

Mide Fıtığı

Tanım: Midenin üst kısmının göğüs kafesine ve yemek borusuna doğru çıkıntı yapması , sarkması (fıtık oluşması) ile oluşan hastalık

Kavram

Geğirme

Tanım: Midedeki havanın soluk borusu ve ağızdan dışarıya çıkma olayı. Konuşurken , yemek yerken veya başka yollarla yutulan gazlar geğirme yoluyla (diğer yötem anüs yoluyla) dışarı atılırlar

Kavram

Regürjitasyon

Tanım: Yenilen yiyecek ve içeceklerin kendiliğinden (kasların kasılması vb olmadan) ağıza geri gelmesi

Kavram

Kusma

Tanım: Mide bulantısı sonucu (mide içeriği kabul etmemesi ve reddetmesi) ile midedeki içeriğin öğürme (içeriğin dışarı atılması için karın kaslarının kasılma durumu) ile ağızdan dışarı atılma işlemi

Kavram

Öğürme

Tanım: Kusma işleminde midedeki içeriğin , kasların kasılmasıyla ağızdan dışarıya atılması işlemi. Öğürme kusma işleminin (kusma işlemi mide bulantısı-öğürme-kusma şeklinde bir aşamadır) bir aşamasıdır

Veri

Kusma ile Regürjitasyonun Farkı

Kusma ve Regürjitasyon birbirinden farklı iki olaydır. Farkları aşağıdaki gibi özetlenebilir :

  • Kusmada midedeki içeriğin vücut tarafından kasılma yoluyla (öğürme işlemi) dışarı atılmasıdır, regürjitasyon ise kendiliğinden gerçekleşir
  • Kusmada midedeki içerikler ağızdan dışarı atılırken, regürjitasyonda ise ağızdan dışarı çıkmaz
  • Kusmada genellikle mide bulantısı gibi belirtiler gösterirken, regürjitasyonda mide bulantısı görülmez
  • Genellikle farklı hastalıkların belirtileridir


Kavram

Mide Gurultusu - Borborigmus

Tanım: İnsanlarda , ince bağırsakda hareket eden yiyecek ve içeceklerden dolayı oluşan, genellikle hava gibi gazlardan kaynaklanan sesler. Özellikle mide boşken (belirli bir zamandır yemek yenmediği için) bu sesler daha çok duyulduğu için acıkan insanlarda karın guruldaması oluşmaktadır. Yeme ve içme sırasında hızlı yemeden dolayı fazla gaz yutulmasından dolayı da oluşmaktadır

Kavram

Stomach Rumble

Tanım: Mide gurultusu, borborigmus

Veri

Mide Gurultusu Açlıktan Dolayı Oluşmaz

Mide gurultusunun açlıkla ilgisi yoktur. Mide gurultusu ince bağırsakda hareket eden yiyecek ve içeceklerden dolayı genellikle gazların hareketinden oluşur. Daha çok açken duyulmasının sebebi açken midenin boş olması ve bu nedenle seslerin daha çok oluşmasıdır

Kavram

Oniki Parmak Bağırsağı - Duodenum

Tanım: Mide ile ince bağırsak arasında kalan, tüp şeklindeki bölüm

Kavram

Yemek Borusu - Özofagus - Özefagus

Tanım: Ağızdan alınan yiyecek ve içeceklerin mideye gitmesini sağlayan, ağız ve mide arasındaki boru

Kavram

Antrum

Tanım: Midenin , onikiparmak bağırsağına yakın bölgesindeki boşluk bölgeye verilen isim

Kavram

Alt Özefagus Sfinkteri – AÖS - Kardiyo-Özofageal Sfinkter - KÖS

Tanım: Mide ile yemek borusunun birleştiği yerde bulunan ve mideden besinlerin yemek borusuna geçmesine engel olan sfinkter (büzgen , halka şeklinde olan ve büzülme-açılma özelliği olan kaslar). Mide ile yemek borusu arasında bir kapak gibi düşünülebilir

Kavram

KÖS Yetmezliği

Tanım: KÖS (Mide ile yemek borusunun birleştiği yerde bulunan ve mideden besinlerin yemek borusuna geçmesine engel olan kas bölgesi) adı verilen kasların gevşek olması durumu.

Kavram

İleum

Tanım: İnce bağırsağın son bölümü

Kavram

Çekum - Kör Bağırsak

Tanım: Kalın bağırsağın ilk bölümü

Kavram

Rektum

Tanım: Kalın bağırsağın, anüse açılan son bölümü

Kavram

Anjiodisplazi

Tanım: Bağırsakların iç yüzeyinde genişleyen damarlar sebebiyle oluşan kanamalara verilen genel isim.

Kavram

Pankreas

Tanım: Midenin altında bulunan, sindirime yardımcı enzimleri ve insülini salgılayan, yaklaşık 70-100 gr ağırlığında ve 13-15 cm uzunluğunda bir mide altı bezi.

Kavram

İnsülin

Tanım: Pankreas tarafından salgılanan ve kandaki şekeri normal seviyede tutulmasını sağlayan hormon. İnsülin, kandaki şekerin hücrelere (karaciğer, kas, yağ hücreleri vb..) geçmesini sağlamaktadır.

Kavram

Karaciğer

Tanım: Karının sağ üst kısmında bulunan, koyu kırmızımsı - kahverengi renkli, yediklerimizden yararlı besinlerin alınmasını sağlayan, kandaki zararlı maddelerden (zehir ve alkol gibi) kurtulmayı sağlayan , önemli hormonları üreten ve dengede kalmasını sağlayan, kandaki şekerin ve bazı önemli maddelerin dengesini sağlayan, enerji depolayan ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan, şekerleri, vitaminleri ve mineralleri depolayan, kan için gerekli maddeleri üreten bir organ.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir