Bu Sayfayı Paylaş:

Bilgi/Açıklama

XAMPP Kurulumu

XAMPP İndirme

Tarayıcıda XAMPP downoad (XAMPP indir) yazılırsa XAMPP için indirme bağlantıları görünür. Ekran çıktısı: Burada Download XAMPP (XMPP İndir) bağına tıklanınca ekrana aşağıdaki gibi bir indirme sayfası gelir. Windows işletim düzeni için yukarıdaki gibi bir sayfa gelirken, sayfanın alt bölümlerinde Linux ve OS X gibi işletim düzenlerine ilişkin indirme düğmeleri de bulunmaktadır.
Buradaki Download (İndir) seçeneklerinden birisi tıkanır. Ekrana dosya indirme sayfası gelir. Bu sayfada .exe uzantılı dosya kendiliğinden indirmeye başlanır. Aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı ekrana gelir:

XAMPP Kurulum

İndirilen .exe uzantılı dosya tıklanırsa kurulum başlamış olur. Yukarıdaki ekranda Next (Sıradaki) tıklanır. Ekrana XAMPP uygulamasının nereye kurulacağını soran bir pencere gelir: Buradaki Select a folder (Bir klasör seç) bölümünde istenen bir konum verilebilir. Sonrasında Next (Sıradaki) tıklanınca kurulacak bileşenlerin seçilmesine isteyen bir pencere görünür. Eğer daha önce kurulum yapılmaya çalışıldıysa, seçilen klasör dolu olacağından aynı yere kurulum yapılmasına izin verilmez. Eski kurulum klasörü, geliştiricinin kendi ekledikleri dosyaları aldıktan sonra Belli bir bilgi düzeyine gelene kadar, tüm uygulamaları seçmek, diskte bir ölçüde yer yitirilmesine neden olsa da, yararlı olur.
Kurulum başlayınca aşağıdaki gibi bir ekran görünür: Kurulum sırasında Apache Web Server (Apache Örün Sunucu) kurulumu kapı (port) izni gerektirdiğinden aşağıdaki gibi bir güvenlik uyarısı ekranı gelir. Erişime izin verilmesi gerekir, tersi durumda örün sunucu çalışmaz. Aynı güvenlik sorgulaması MySQL için de gelebilir ve yine "Erişime izin ver" biçiminde seçim yapılmalıdır.
Daha önce 80 ve 443 kapılarını dinleyen IIS gibi bir uygulama varsa mutlaka kapatılmalıdır. Aynı biçimde başka bir MySQL veritabanı sunucusu 3306 kapısında çalışıyorsa kapatılmalıdır. İki veritabanı sunucusu da aynı anda gerekiyorsa bunlardan bir tanesi ayrı bir kapıda, örneğin 3307 kapısında açılmalıdır. Bunun için yapılandırma gerekir.
Kurulumun sonunda aşağıdaki gibi bir ekran gelir: Burada Do you want to start the Control Panel now? (Denetim masasını başlatmak istiyor musunuz?) onay kutusu tıklı olursa kurulum sonrasında denetim masası açılır.

Denetim Masası (Control Panel)

XAMPP denetim masasını başlat menüsünden veya kurulduğu klasördeki, örneğin C:\xampp klasöründeki xampp-control.exe dosyası tıkalanarak da açılabilir.
Ana ekran aşağıdaki gibidir: Denetim masasında aşağıdaki sunucuları üzerinde işlem yapılabilir:
  • Apache Web Server (Örün Sunucu)
  • MySQL Database Server (Veritabanı Sunucu)
  • FileZilla FTP Server (Aktarım Sunucusu)
  • Mercury Mail Server (Posta Sunucusu )
  • Tomcat Java Application Server (Uygulama Sunucu)
Bu sunucularla aşağıdaki işlemler yapılabilir:
  • Start / Stop (Başlat / Durdur) : Sunucuların başlatılması ve durdurulması işlemleri
  • Administration (Yönetim) : Sunucuların yönetim uygulamalarının açılması
  • Configuration (Yapılandırma) : Sunucuların yapılandırma dosyalarının açılması.
  • Logs (Kütükler) : Sunucuların işlemlere ilişkin kütüklarinin görülmesi
Temel düzeyde PHP geliştirme için Apache Web Server ve MySQL Database Server uygulamalarının başlatılması yeterlidir.
Bu sunucular çalıştırılınca ekran aşağıdaki gibi olur: Apache örün sunucusunun çalışıp çalışmadığı, denetim masasında Admin (Yönetici) düğmesine basılarak veya bir tarayıcıda
http://localhost
yazılarak denetlenebilir. Ekrana aşağıdaki gibi bir görüntü geliyorsa örün sunucu çalışıyor demektir. MySQL sunucusunun çalışıp çalışmadığını anlamak için denetim masasında MySQL sırasındaki Admin düğmesi tıklanabilir veya bir tarayıcıda
http://localhost/phpmyadmin/
yazılarak denetlenebilir. Ekrana aşağıdaki gibi bir sayfa gelir: .

Bilgi/Açıklama

phpMyAdmin

MySQL veritabanı sunucusunu yönetim, yapılandırması ve çeşitli veritabanı işlemlerinin yapılması için phpMyAdmin (PHP MySQL Yöneticisi) uygulaması kullanılabilir. Adının başında PHP olması, yalnızca PHP dili ile kullanılabileceği anlamına değil, kendisinin PHP diliyle, örün (web) üzerinden çalışacak biçimde üretilmesindendir. Öte yandan, bir çok PHP geliştirici bu yönetim ekranını kullanmaktadır.
Burada anlatılanlar ve ekran çıktıları belli bir sürümü için geçerlidir. Ancak daha önceki veya daha sonraki sürümler de büyük ölçüde burada anlatılanlara koşut olarak çalışırlar.

Yöneticiyi Başlatma

Doğallıkla, phpMyAdmin çalışmadan önce hem Apache HTTP Server hem de MySQL Server çalışıyor durumda olmalıdır. MySQL çalışıyor durumda olmazsa phpMyAdmin için bağlanacak bir yer yok demektir. Apache HTTP Server çalışmazsa da phpMyAdmin çalışmaz. Çünkü phpMyAdmin bir PHP uygulamasıdır ve her PHP uygulaması gibi bu uygulama da HTTP Server uygulamasına gereksinim duyar.
XAMPP denetim masasında MySQL satırında Admin (Yönetici) düğmesine basılırsa phpMyAdmin uygulaması açılabilir. Başka bir yöntem de tarayıcının adres satırına aşağıdaki URL yazılmasıdır:
http://localhost/phpmyadmin
Uygulama açılınca aşağıdaki gibi bir görüntü ekrana gelir: Sol kesimde veritabanları listelenmektedir ve gerektiğinde yeni bir veritabanı yaratmak için New (Yeni) düğmesi bulunmaktadır. Üst bölümde çeşitli maddelerin bulunduğu bir menü yer almaktadır. Orta üs bölümde General settings (Genel ayarlar) bölümünde sunucu tabanında karşılaştırma (colation) için kullanılan varsayılan dil seçimi yapılmaktadır. Burada turkish_ci (Türkçe durum duyarsız) seçilmiştir. Orta alt bölümdeki Appearance settings (Görünüm ayalarları) ise phpMyAdmin uygulamasının görünüşü ile ilgili ayarlar bulunur. Bunlar Language (Dil), Theme (İzlek), Font size (Yazıyüzü boyu) gibi ayarlardır.
Sağ üst kesimdeki Database server (Veritabanı sunucu) bölümünde MySQL sunucusunun çalışmasıyla ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Sağ alt kesimdeki Web server (Örün sunucu) bölümünde ise Apache HTTP sunucusunun çalışmasıyle ilgili çeşitli bilgiler yer almaktadır.
Aşağıdaki ekranlar görünüm dilinin English (İngilizce) seçeneğine göre yapılmıştır. Görünüm dili Turkish (Türkçe) olarak seçilirse zaten ekranlar daha anlaşılır olacağı için açıklamaları İngilizce için yapmak daha yararlı olacaktır diye düşünülmüştür.

Veritabanı Oluşturma

Veritabanı oluşturmak için sol kesimdeki New (Yeni) düğmesi tıklanır. Sağ kesimde Databases (Veritabanları) kesiminin Create database (Veritabanı yarat) bölümünde Database name (Veritabanı adı) alanında oluşturulacak veritabanının adı girilir.
Aynı bölümdeki Collation (Karşılaştırma) bölümünde ise karşılaştırmalarda karakter kodlaması, kullanılacak dili ve durum duyarlılığı seçilmektedir. Yukarıdaki örnekte utf8_turkish_ci (UTF-8 Turkish Case-Insensitive - UTF-8 Türkçe Durum Duyarsız) seçeneği kodlamanın UTF-8 olduğunu, Türkçe ve durum duyarsız karşılaştırma yapılacağını bildirmektedir.
Sağ yandaki Create (Yarat) düğmesine tıklanınca veritabanı yaratılmış olur.
Daha önceden yaratılmış veritabanlarını yok etmek için veritabanı satırının en solundaki onay kutusu seçilir ve Drop (Düşür) denetimine basılır.

Tablo Yaratma

Veritabanı yaratılınca sol yandaki veritabanları görünür ve sağ kesimde veritabanında hiç tablo olmadığı için yeni tablo yaratma ekranı açılır.
Tablo yartma ekranında Name (Ad) bölümünde tablonun adı girilir. Altındaki Name of columns (Sütun sayısı) bölümünde tabloda olması beklenen sütunların sayısı bildirilir. Baştan ille de doğru sayıyı girmek koşul değildir. Daha sonra sütun ekleme veya silme yapılabilir. Burada yapılan yalnızca çok sayıda ekleme işleminden geliştiriciyi kurtarmaktır.
Ekrandaki Go (Git) düğmesi tıklanırsa tablo yaratılır ve sütun ekleme ekranına geçilir.

Sütun Ekleme

Tablo oluşturulduktan sonra tablonun içindeki sütunlar oluşturulur. Ekrana gelen kesimden Name (Ad) bölümünde sütunların adları, Type (Tür) bölümünde de veri türleri belirlenir. Üçüncü sütundaki Length/Values (Boy/Değerler) bölümünde ise VARCHAR gibi türler için boy verilebilir. Birincil açarlar için Index (Sıra) sütununda PRIMARY (Birincil) seçmek gereklidir. Alanın AUTO_INCREMENT (Kendinden Arttır) özelliği isteniyorsa A_I sütunundaki onay kutusu tıklanmalıdır. Üst kesimde tablonun adı değiştirilebildiği gibi Add (Ekle) bölümünde sayı belirlenip Go (Git) düğmesine basılırsa belirtilen sayıda yeni sütun açılır.

Tablo Gözat (Table Browse)

Tüm tablo işlemleri yapıldıktan sonra yönetim konsolunun sol yanında tablo görünür. İçerisindeki Columns (Sütünlar) bölümünde sütunlar görünür ve New (Yeni) bağı tıklanarak yeni sütun ekleme ekranına geçilebilir.
Tablo adının bağı tıklanırsa ekrana tablonun içindeki verilerin görülebileceği, tablonun yapısıyla ilgili, örneğin sütun ekleme gibi işlemlerin yapılabileceği bir ekran ortaya çıkar.

Tablo Almaş (Table Alter)

Üst kesimdeki Structure (Yapı) bağı tıklanırsa ekrana sütunlarda ekleme, değiştirme ve sime gibi işlemler yapılabilmesine olanak veren bir bölüm açılır. Burada Change (Değiştir) düğmesiyle o satırdaki sütunun adı veya türü değiştirilebilir. Aynı biçimde, Drop (Düşür) tıklanırsa ilgili sütun silinir. Yeni sütun eklemek için Add (Ekle) bağı tıklanır ve Go (Git) düğmesine tıklanır.

Veritabanı Şifresi

MySQL için yönetici kullanıcısı root (kök) olarak alınır. İlk kurulduğunda XAMPP için veritabanında parola (password) boş olarak atanır. MySQL ayarlarının yapıldığı my.ini dosyasında şifre değiştirmek olanaklıdır. Bu dosyanın konumu MySQL'in kurulduğu dizinde bin klasörüdür. XAMPP yönetim konsolundan bu dosyayı açmak da olanaklıdır: Yapılandırma dosyası my.ini içerisinde
#password	= your_password
biçimde bir satır bulunur. Burada keskin (sharp) işareti # satırın yorum olmasını, yani çalışmaz durumda olmasını sağlar. Şifre girmek için
password	= godoro
biçiminde bir satırla değiştirilmelidir. Böylece parola godoro olarak atanmış olur.
Veritabanını parolası değişince phpMyAdmin uygulamasında da bu değişikliğin yansıtılması gerekir. Bunun için XAMPP kurulumunun alt dizini olan phpmyadmin dizininde config.inc.php dosyasında değişiklik yapmak gereklidir. Bu dosyaya XMPP denetim panelinde Apache satırında Config düğmesinden ulaşılabilir.
Yapılandırma dosyasında aşağıdaki gibi bir satır bulunmaktadır:
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
Bu satır bulunup aşağıdaki gibi değiştirilmelidir:
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'godoro';
Parola değişikliklerinde Apache ve MySQL sunucularını değiştirmek gerekli olabilir.
XAMPP içindeki MySQL ve phpMyAdmin yerel bağlantıda parola istenmeyecek biçimde ayarlanmıştır. Başka bir deyişle XAMPP düzeninin bulunduğu makine üzerindeyken localhost veya 127.0.0.1 ile erişim yapıldığında phpMyAdmin herkese açılır. O yüzden aşağıdaki gibi ayarları değiştirmek için phpMyAdmin uygulamasında User accounts (Kullanıcı hesapları) bölümünde bu durum değiştirilebilir. Kullanıcı hesapları ekranında Username (Kullanıcı Adı) sütununda root yazan satırlar için Edit privileges (Ayrıcalıkları düzenle) bağına tıklanarak parola istenmesi sağlanabilir ve bir parola girilebilir. Yeni parola girildikten sonra Go (Git) düğmesine basılınca artık phpMyAdmin parola ister duruma gelir.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et:

Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir