İçerikler :

Anglikanizm Ave Maria Ave Maria Eski Ahid Hristiyanlığın Kutsal Kitabı Olan Kitab-ı Muk.. Hristiyanlık'ta Mezhepler Hristiyanlık - İsevilik İncil Katedral Katoliklik Kitab-ı Mukaddes Klise Makitarizm Marunilik Nasturi Ortodoskluk Protestanlık Şapel Tanrı Kayrası - Gratia Yeni Ahid

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavram

Hristiyanlık - İsevilik

Tanım: Ortadoğu'da ortaya çıkmış, Hz İsa'nın peygamber kabul edildiği, tek tanrılı semavî (İbrahimî) din. Kutsal kitabına Kitab-ı Mukaddes adı verilir ve Eski Ahid (Tevrat ve Zebur'u da içerir) ile Yeni Ahid (İlk dört kitabına İncil adı verilmektedir) bölümlerinden oluşmaktadır

Kavram

Kitab-ı Mukaddes

Tanım: Hristiyanlık dininin kutsal kitabı. Kitab-ı Mukaddes, Eski Ahit ve Yeni Ahit şeklinde iki bölümden oluşur. Eski Ahit , Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah ile neredeyse aynıdır. Yeni Ahit ise Hz İsa zamanında ve ölümüden sonra havariler tarafından oluşturulmuştur ve Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'inden oluşmaktadır

Kavram

Eski Ahid

Tanım: Hristiyanlık'ın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmı. İkinci kısma Yeni Ahid adı verilmektedir. Eski Ahid ,Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah ile neredeyse aynıdır

Kavram

Yeni Ahid

Tanım: Hristiyanlık'ın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in ikinci kısmı. İlk kısma Eski Ahid adı verilmektedir. Yeni Ahid, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'i adı verilen dört incil'den oluşmaktadır

Kavram

İncil

Tanım: Hristiyanlık'ın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in Yeni Ahit kısmındaki dört kitabın (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incilleri) her birine verilen isim

Kavram

Katoliklik

Tanım: Roma Katolik Kilise'sinin görüşlerine bağlı olanların oluşturduğu Hristiyanlık mezhebi. Yoğun olarak Avrupa ve Güney Amerika'da yaygındırlar

Kavram

Protestanlık

Tanım: Katolik'liğe karşı oluşmuş bir Hristiyanlık mezhebi. 16 yy'da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncüllüğünde Roma Katolik Klisesi ve Papa'nın otoritesine karşı yapılan Reform haraketleri sonucu oluşmuştur.

Kavram

Ortodoskluk

Tanım: Özellikle Doğu Avrupa'da yaygın olan bir Hristiyanlık mezhebi. Bu mezhep 4. ve 8. yüz yıllar arasında toplanmış olan "Ekümenik Konsillerin" toplantılarında alınan kararlara uymaktadırlar

Kavram

Anglikanizm

Tanım: İngiltere Kralı VIII. Henry'in İngiltere'de kurduğu Hristiyanlık mezhebi. Katolik ve Protestan mezhepleri arasında orta yol şeklinde görülmektedir.

Veri

Hristiyanlık'ta Mezhepler

Hristiyanlık'ta üç önemli mezhep vardır : 

 • Katoliklik  
 • Protestanlık
 • Ortodoskluk
Bu mezheplerden farklı olarak Anglikanizm kendisini bu mezheplerden farklıı bir mezheb olarak görmektedirVeri

Hristiyanlığın Kutsal Kitabı Olan Kitab-ı Mukaddesin Bölümleri

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddesin bölümleri aşağıdaki gibidir : 

 • Eski Ahit : Tevrat ve Zebur'u kapsar
 • Yeni Ahit
  • Matta İncili
  • Markos İncili
  • Luka İncili
  • Yuhanna İncili


Kavram

Klise

Tanım: Hristiyanlıkta ibadet için kullanılan bina, tapınak

Kavram

Katedral

Tanım: Piskoposluğun merkezi olan , içinde klisesi bulunan, ana klise olarak kabul edilen bina

Kavram

Şapel

Tanım: Hristiyanlıkta, ibadet için kullanılan, genellikle yol kenarı ve kırsal bölgelerde olan , kliselere göre küçük boyutlu bina, tapınak

Kavram

Nasturi

Tanım: Asya'da çeşitli bölgelerinde (Güneydoğu Türkiye, Irak, İran, Hindistan vb..) yayılmış bir Hristiyanlık mezhebi. Mezhebin fikirleri 428-431 arasında İstanbul Patriği olan Nestorius'a dayanmaktadır ve bu nedenle bu mezhepteki insanlara Nasturi denilmektedir. Nasturi ifadesi , kendilerini Asurluların devamı olarak kabul eden, Süryaniler ile yakın bir bir etnik grubu da belirtir

Kavram

Marunilik

Tanım: IV. ve V. yy sonlarında yaşamış Aziz Mârûn (veya Aziz Maron) tarafından oluşturulan, çoğunluğu Lübnan ve Arjantin, Brezilya, ABD gibi ülkelerde yaşayan, ayrı bir klisesi olan Hristiyan topluluk, cemaat. Süryanilerin bir koludurlar

Kavram

Makitarizm

Tanım: Bir Katolik Ermeni tarikatı, topluluğu

Eser

Ave Maria

Sahipleri : Franz Peter Schubert
1825 yılında, Franz Schubert tarafından bestelenmiş bir Klasik Müzik eseri. Orjinal adı Ellens dritter Gesang (Ellen's Third Song)'dır

Eser

Ave Maria

Sahipleri : Johann Sebastian Bach - Charles Gounod
Bach'ın The Well-Tempered Clavier'deki (Prelude No. 1 in C major, BWV 846) eserinde esinlenerek, Charles Gounod tarafından yapılmış bir Klasik Müzik eseri

Kavram

Tanrı Kayrası - Gratia

Tanım: Hristiyanlıkta , Tanrının dünya işlerinde , insanın gerçekleri kavramasını ve doğru yolda gitmesini sağlayan iyiliği ve inayeti.Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim Bilgileri

Takip Et

Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir. Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir