İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Açık Kaynak Java?

IBM, Sun Microsystems'e Java teknolojisini açık kaynaklı hale getirmesini isteyen açık bir mektup yolladı. IBM yetkilileri Java'nın open source olması halinde çok sayıda gönüllünün ve açık kaynağı destekleyen kuruluşun Java'ya büyük bir güç kazandıracağını savunuyorlar. IBM, Sun'a açık kaynaklı Java gerçekleştirimi için bir teklifte bulunuyor. Buna göre IBM kaynak kodu ve teknik kaynakları sağlayacak. Sun'a da Java spesifikasyonlara uygun dokümantasyon ve testleri sağlamak düşecek.

Bir çok kişi ve kurum Java'nın açık kaynak haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Giderek genişleyen ve güçlenen açık kaynak yazılımı kamuoyunun, açık kaynak olması halinde Java'nın gelişmesine büyük katkılar yapacağı ileri sürülüyor. Bu görüş, açık kaynak savunucuları yanısıra açık kaynağa destek veren IBM gibi şirketler tarafından savunuluyor. Son yıllarda Sun dahil bir çok ticari kuruluş açık kaynağa desteğini arttırıyor.

Sun yöneticileri Java'nın açık kaynak olması konusunu sık sık değerlendiriyor. Java'nın yaratıcısı James Gosling, şirket içi tartışmaların hiç bir zaman açık kaynağa karşı net bir tavır ortaya koymadığını, sorunun çok 'karmaşık' olduğunu söylüyor. Sun, Java'nın tamamen açık kaynak olması isteklerine birbiriyle uyumsuz Java versiyonları çıkacağı gerekçesiyle hep karşı çıkmıştır. C/C++ ve Linux'un birbiriyle uyumsuz versiyonları bulunması buna örnek gösteriliyor. Java'yı standart olarak koruma amacı, tek bir şirketin kontrolünde olmasıyla mümkün olacağı söyleniyor.

Kimse Sun'ın Java'nın gelişimi konusunda tek başına karar verdğini söylemiyor. Sun, endüstrideki bütün firmalarla birlikte Java standartları belirliyor. Hatta bütün standarlarr Java Community Proces (Java Kamuoyu Süreci) adı verilen Sun'ın dışında piyasada Java'ya ilgi duyan hemen hemen bütün şirketlerin üye olduğun bir örgüt tarafından belirleniyor. Yani Java hakkında sadece Sun'ın karar verdiği bir teknoloji değil. Yine de Java'nın yasal sahibi Sun ve bütün tartışmalarda nihai karar hem bu firmaya ait. Sun, açık kaynağa bırakarak en değerli varlığı Java'yı bırakmak istemiyor.

Öte yandan bir çok firma, en başta IBM, bunca yatırım yaptığı teknolojinin başka bir firmada, hatta bir çok alanda rekabet ettiği bir şirkette olmasından son derece rahatsız. Bu yüzden Java'nın açık kaynağa bırakılmasını ve böylelikle kimsenin sahip olmamasını istiyor.

Java'nın Sun kontrolündeki Java Community Process ile gelişimi herhangi bir değişim yavaş kıldığı gerekçesiyle de eleştiriliyor. Bu teknolojilerin komitelerle geliştirilmesi bireyleri deve dışında bırakıyor ve açık kaynağın en önemli gücü olan 'kamuoyu'nu devreden çıkarıyor. Oysa açık kaynak sistemlerde herkes bir yenilik yapabiliyor ve bu yeniliğin standart olması sadece kamuoyunun benimsemesine bağlı. Buna karşın komiteler sadece belli şirketlerden oluşuyor ve şirketler yenilik yapmakta veya olası yeniliklerde anlaşmakta zorluk çekiyorlar.

Microsoft, diğer taraftan, .NET teknolojisinin tek başına karar verdiği için çabuk geliştiriyor. .NET Java'dan çok geç yarışa başlamasına rağman oldukça olgunlaştı. IBM, Sun'ın kontrolündeki Java'nın açık kaynağın desteği olmadan Microsoft ürünleriyle başetmekte zorlanacağını söylüyor. Java ne .NET gibi bir firma tarafından kontrol edilmesinin sağladığı gelişim hızına sahip, ne de Linux gibi açık kaynakla üretilen yazılımların geniş gelişim kaynaklarına. Öte yandan Sun, bunun ideal çözüm olduğunu, endüstriyle birlikte eden tek bir kurumun standardı elinde tutmasının, endistriyle birlikte hareket etmeyen tek bir kurumdan üretilen teknoloijlere karşı galip çıkacağını düşünüyor. Aslında Java'nın bu kadar yaygın bir teknoloji olması biraz da bu yaklaşımın bir sonucu. Yani standartları kapalı veya sadece büyük şirketlere açık, ancak kullanım, implemenatasyonu ve geliştirmeleri herkese açık olan bir teknoloji.

Java'nın açık kaynak olması tartışmaları hep gündemde olmuştur. Her tartışma sonunda Java biraz daha açık hale gelmiş, Sun'ın kontrolü biraz daha azalmıştır. Anacak Java'yı tamamen bırakmak Sun'ın hiç kabul etmemiştir. IBM'in son girişimleriyle birlikte Sun kontrolü biraz daha gevşetebilir. Ancak bu kadarı bile daha fazla açık kaynak savunucunsunun Java'ya güç katmasını sağlayabilir. Sun Java'ın yönetiminde diktatör değil otoriter olmuştur. Yani zorlayıcı değil ikna ederek ve edilerek yönetim anlayışı hakim. Ancak Java'nın şimdilik tamamen demokratik olması beklenmiyor. Bu da daha fazla açıklık ve demokrasi isteyen ancak anarşi ve kaos istemeyenler için en uygun çözüm olarak görünüyor. IBM ve Sun arasındaki bir yandana gerilim bir yandan da işbiriği içeren ilişki Java'yı daha da geliştirieceğe benziyor.

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır