İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

IBM'in Couldscape'i Apache'nin Derby'si Oldu

IBM, Java tabanlı veritabanı Cloudscape'i açık kaynak haline getirerek Apache'ye bağışladı. Bundan böyle Derby adıyla geliştirilecek olan bu proje Apache tarafından tamamen açık kaynak ilkelerine göre yürütülecek. Aslında IBM'in Cloudscape'i tam olarak 'devredildi' denemez. Zira Cludscape'i Derby'den ayrı olarak geliştirmeye devam edecek. Yapılan, şu andaki kaynak kodun bir kopyasının başka bir proje haline getirilmesinden ibaret. İki proje arasında belli aralıkla kod alış verişleri olacak. Ancak Derby her zaman açık kaynaklı ve parasız bir ürün olarak hiç bir bedel ödenmeden kullanılabilir olacak.

Cloudscape veritabanı IBM db2, Oracle veya Microsoft SQL Server gibi veritabanlarından çok farklı. Öncelikle Java'da yazılmış. Bu nedeniyle her biri çok pahalı ve kaliteli olan bu ürünler kadar hızlı değil. Daha çok, az kullanıcılı sistemlerde, hatta tek kullanıcının yerel veritabanı görevinde veya gömülü olarak kullanılıyor. Ancak sadece 2MB'lık bir hafızaya sığdığı ve çok az kaynak tükettiği için küçük uygulamalar için ideal. Cloudscape'in bir başka özelliği de sadece Java için olması. Yani başka diller ve platformlar tarafından kullanılamıyor. O anlamda, çok çeşitli dilleri ve platformları desetekleyen büyük veritabanlarına ciddi bir ticari rakip değil. Buna karşın Access'in ASP ve Visual Basic'çiler için, mySQL'in de küçük web sitesi yapanlar için gördüğü işlevi Derby Java için rahatlıkla görebilir.

IBM uzun dönemden beri açık kaynaklı yazılımlara verdiği desteği daha da güçlendirerek sürdürdüğünü göstermiş oldu. Milyonlarca dolar değerindeki bir veritabanını sistemini açık kaynak haline getirmesi bunun en büyük kanıtı. Bilindiği gibi IBM, açık kaynaklı işletim sistemi Linux'a büyük destek veriyor. Aslında açık kaynaklı, kısmen açık kaynaklı veya parasız yazılmlara verilen destek hemen bütün büyük şirketlerde artıyor. Java gibi bir teknolojiyi açık kaynaklı olmasa da bedava veren, bir çok açık kaynak projesini, örneğin Open Office'i desktekleyen Sun Microsystems de bunlardan sadece biri. Çok pahalı yazılımlar satan büyük şirketlerin bedava ürünlere verdiği bu destek belki çelişkili gelebilir. Ancak yaptıkları tamamen ticari bir manevra ve altında ince hesaplanmış bir rekabet yatıyor. Özellikle Microsoft gibi sunucu piyasasında yer edinmeye ve yerini genişletmeye çalışan firmalara karşı. Microsoft basit bir strateji güdüyor : Büyük yazılım üreticilerinin yaptıklarını büyük ölçüde taklit eden ürünler yapıp onlardan çok daha ucuz fiyata satıyor. SQL Server bunun en büyük örneği. Temel işlevleri açısından bakıldığında çok iyi bir yazılım olmamasına rağmen standart bir veritaban ihtiyacını pek iyi karşılıyor ve diğer büyük veritabanı üreticilerinden kat kat daha ucuz. Bu durumda daha az kaliteli de olsa bir çok firma bu ürüne yönelebiliyor. Aynı şey Windwows NT/200X, Microsoft Office için de geçerli.

IBM ve Sun gibi firmalar da Microsoft'un daha ucuz sattığını bedava vererek fiyat konusunda duyarlı firmaları Microsoft ürünlerine yönelmekten uzak tututuyor. Kısacası IBM müşteriye "Ucuz mu istiyorsun, al sana bedavası!'. IBM'in ve Sun'ın açık kaynakçı kesilip Microsoft'un açık kaynağa karşı mücadele vermesinin nedeni bu. Mücadele sadece açık kaynakta sadece medya ve servis parasına satılan ürünlerde de gerçekleşiyor.

IBM'in Couldscape'i bedava vermesinin bir başka getirisi de yazılım geliştiricileri kendi ürünlerine, örneğin db2 veritabanına'ya yaklaştırması. Çünkü bir firmanın verdiği ürünlere alışan insanlar, para verebilecek veya para verilmesinde rol oynayacak konuma gelidklerinde en başta alıştıkları yazılımlara ve firmalara yönelmektedirler doğal olarak. Ayrıca açık kaynakçıların onkları destekleyenlere karşı duyduğu sempatinin de büyük yararı var. Çünkü bir çok açık kaynak geliştiricisi doğrudan açık kaynağı desteklemeyen hatta karşı koyan firmalarının ürünlerine karşı mücadele vermeyi tercih ediyor.

Açık kaynak, yani bir yazılımın topluma bedava verilmesi, bireylerin bir araya gelip özgürce bir yazılımı geliştirmesi sosyalist bir tavır olarak değerlendirilebilir. Ancak büyük kapitalistlerin birbirleriyle savaşırken kullanıdkları bir araç olarak, liberalizmin serbest rekabetinin tüketici yararına sonuçlar doğurması olarak da değerlendirilebilir. Her ne olursa olsun hemen her konuda açık kaynaklı veya bedava ürünlere sahip olan Java'nın bir de sağlam bir veritabanına sahip olması en başta Java'cılar için çok iyi bir haber.

Referanslar

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır