İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

Java Geliştirme Araçları Standartlaşıyor

Sun ve BEA liderliğinde 11 yazılım firması Java tabanlı geliştirme araçlarında birlikte işlerliğini (interoperability'yi) ve araçlanabilirliği (toolabiility'yi) geliştirmek için Java Tools Comunity (JTC) örgütünü kurdu. Araçlanabilirlik, Java platform'unun çalışma zamanı sistemleri dışında tarasım zamanı yapılarının da standart olması anlamına geliyor. Birlikte işlerlik de farklı araçların ortak bir paydaya sahip olması demek. JTC, farklı araçları arasında ortak bir zemin oluşturmanın dışında daha üretken yazılım üretilebilmesini sağlayacak araçlar yapmayı amaçlıyor. Java'daki standartları belirleyen JCP (Java Comunity Process)'ten farklı olarak JTC'nin kuralları bağlayıcı olmayacak. Başka bir deyişle Java araçları üretenler bu kurallara uymak zorunda değiller.

Java araçlarında standartlaşma ve birlikte çalışılabilirlik ihtiyacı doğmasının nedeni piyasada çok fazla sayıda birbiriyle uyumsuz çalışan geliştirme araçları bulunmasıdır. Bu, bir tanesini öğrenen geliştiricinin diğerlerini öğrenmesini oldukça zorlaştırıyor. Ayrıca üreticiler birbirlerine benzer yapıları ayrı ayrı uygulamak zorunda kalıyorlar.

Her platformda çalışan Java teknolojisi, hemen her konuda standart API'lara sahip. Hangi işletim sisteminde çalışırsa çalışsın, hangi veritabanına yazılırsa yazılsın, hangi web server altında çılışırsa çalışsın Java standart bir biçimde çalışıyor. Ancak standart olmayan bir şey var : geliştirme araçları.

Aslında Java'nın bütün kütüphanleri, hatta dil ve platformun kendisi dahil birer standart. 'Java' adı verilen platformu'un üreticileri farklı olabilir. Ancak standart'a uyma zorunluluğu vardır. Elbette her firma kendi ihtiyaçlarına uygun kütüphaneler geliştirebilir. Ancak bunlar başka şirketlerce üretilmi Java kodlarıyla birlikte, başka şirektlerin ürettiği Java derleyicileri ve runtime'larıyla çalışabilmelidir.

Java geliştirme ortamlarındaki çeşitlilik platformu'nun eksilerinden biri olarak görülmektedir. En çok .NET'le rekabette zayıflık yaratıyor. .NET'te geliştirme için Visual Studio.NET yaygın olarak kullanıldığı için geliştiriciler birden fazla ortamı öğrenmek zorunda kalmıyorlar. .NET için eğitim kurumları tek bir araç seçerken, Java için karar vermekte zorlanıyorlar. Çoğu, bir çok üreticilerden birine 'kilitlenip' diğerlerini göz ardı etmek zorunda kalıyor.

JavaTools Dot Org

Java Tools Community'nin çalışmaları http://www.javatools.org adresinden takip edilebilir. Burada örgütün amaçları, çalışma şekilleri ve Java Community Process'le ilişkileri anlatılıyor. JTC'ye Sun Microsystems dışında BEA Systems , Compuware, Oracle , SAP , Quest Software, SAS, JetBrains ve Iopsis Software katılıyor. İki önemli firma eksik : IBM ve Borland.

Peki Ya Eclipse?

IBM'in liderliğinde open source Java geliştirme aracı olarak Eclipse projesi var. Sun, kendisinin desteklediği open source NetBeans araçlarıyla Eclipse arasında ortak bir zemin oluşturmak için IBM'le görüşmeler başlatmıştı. Eclipse projesine katılmayı düşünen Sun, sonradan vaz geçerek Java Tools Community girişimini başlattı. IBM, JTC'ye katılmayı reddediyor. Eclipse projesini Visual Studio ile rekabet edebilecek ve yaygın bir şekilde kullanılan bir araç olduğunu ileri sürüyorlar. Bazı yorumcular Sun'ın yapmaya çalıştığını 80'den fazla şireketin katıldığı Eclipse.org'un zaten yaptığını, Sun'ın sadece IBM'le Java'nın liderliği konusundaki mücadele nedeniyle bu girişime katılmadığını söylüyorlar. Öte yandan JTC katılımcıları bu örgütün Eclipse'e rakip olmadığını söylüyorlar. JTC bir standartlar örgütü, oysa Ecplise open source geliştirme araçları için bir çerçeve olduğunu belirtiyorlar. İleride Eclipse katılımcılarının de JCP'nin çalışmlaraına katılacağının, en azından orada belirlenmiş standartlara uyacaklarına inandıklarını söylüyorlar.

Borland Ne Diyor?

Java dünyasında en önmeli geliştirme tool'u üreticilerinden biri de Borland. JBuilder serisiyle bir çok geliştiricinin kullandığı bir ortam haline geldi. Borland ilk çalışmalara katılmasına rağmen şu aşamada JTC'ye katılmıyor. Borland, müşterilerinden aldığı geri-beslemeyle araç geliştirme çalışmalarına yön veriyor. Ancak JTC daha çok üreticilerin düşüncelerine göre yönlendirilecek. Borland, JTC'nin çok yeni olduğunu, yönü ve işlevi belirlendikten sonra katılmayı düşünebileceklerini söylüyor.

Sonuç

Java Tools Community'nin ortaya çıkması, Java geliştirme araçlarındaki çok çeşitliliğin Java platformunun gelişimini olumsuz yönde etkilediğinin farkedildiğini gösteriyor. Bu soruna JTC'nin çözüm bulup bulamayacağı, çözümlerinin piyasada yaygın kabul görüp görmeyeceği ancak zamanla anlaşılabilir. Ama standartlaşma ihtiyacının üreticiler tarafından farkedilmiş olması önemli bir gelişme. IBM ve Borland dışında genel kabul gören bir standart olması, en azından bu firmalar dışındaki araçların standart olmasını sağlayabilir. Uzun vadade bu araçlar da bu standartları destekleyebilirler. Giderek artan parçalanmanın en azından durması anlamına geliyor. Geliştiriciler günün birinde SAP veya Oracle'ın geliştirdiği, diğerleriyle uyumsuz bir araçla karşılaşmayacaklar. Java Tools Community'nin çok geç kaldığı bile söylenebilir. Ancak zararın neresinden dönülürse kardır. Monopol'lere karşı Standart'ların savaşını veren Java'nın geliştirme araçları da mutlaka standart olmalı. İşte Java'nın yaratıcısı Sun Microsystems'in liderliğindeki Java Tools Community buna ulaşmayı amaçlıyor. Tüm Java kamuoyu "Java Kazandı!" (Java Won!) sloganının geliştirme araçlarında da söylenebileceği günleri bekliyor.

Şubat 2004
İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır