İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır

J2EE 1.4 Web Services : Hizmetinizde!

Java Enterprise Edition'un yeni sürümü (J2EE 1.4) çıktı. Bu versiyonu çeşitli gelişme ve yenilikler içeriyor. Ancak en önemli vurgu Web Servisleri (Web Services)'te. J2EE 1.4'te "Basic Profile 1.0" adlı web servisi standardına uygun bir altyapı hazırlandı. Bu standart, farklı mimari ve alt yapılardaki yazılımların web servisi aracılığıyla işbirliği yapabilmesine olanak sunuyor. Daha önce isteğe bağlı olan Java'da Web Services desteği şimdi enterpise edition'a entegre edilmiş oldu. J2EE 1.4'ü desetekleyen bütün servler'larda web service uygulamaları aynı şekilde çalıştırılabilecek.

Referans Imlementasyonu ve Kaynak Kod

J2EE 1.4 versiyonunu denemek isteyenler http://java.sun.com adresinden referans implementasyonunu indirebiliyorlar. Bu implementation'un kaynak kodu da açık. J2EE'yi implement etmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor. Sun ayrıca kendi aplication server'ının 1.4'ü destekleyen bir versiyonunu çıkardı.

Management, Deployment API'ları

Web Servisi standardı dışında J2EE server'ın yönetimini sağlayan Management API ve application server uygulamaları deploy etmek için bir Deployment API içeriyor. J2EE 1.4'de Java 2 Standart Edition'u temel alındığı için , standart sürümün son versiyonuyla gelen bütün API'ler J2EE 1.4'ün bir parçası haline geliyor.

Open Source ve Java

Sun, J2EE ile birlikte open source enterprise server'ları için yeni bir lisanslama yöntemi getiriyor. Bu sürümle birlikte Apache ve JBoss gibi açık kaynak koduna dayalı application server üreticileri ücret ödemeden veya düşük bir ücretle uyumluluk testlerine girebilecek ve lisans alabilecekler. BEA, IBM ve Oracle firmalarının ürettiği application server'ların yanında açık kaynaklı J2EE implementasyonlarının piyasaya çıkmasıyla, açık kaynak topluluklarınının daha fazla Java'ya yönelmesi bekleniyor.

RMI ve CORBA Olacak?

Aslında Java'nın dağıtık programalama modeli RMI (Remote Method Invocation)'a dayanıyor. RMI bir makinedeki nesnenin başka bir makinedeki nesnenin methodlarına erişebilmesine olanak tanıyor. Ayrıca C++ veya herhanagi bir nesneye yönelik dildeki nesneler de konuşmaya yarayan CORBA standardı Java tarafından destekleniyor. RMI ve CORBA, Web Service'lerinden çok daha gelişmiş teknolojiler. Web Service'leri XML'le RPC (Remote Procedure Call) protokolü olan SOAP (Simple Object Access Protocol)'a dayanıyor. SOAP sadece temel tiplerini bir makineden diğerine aktarılabilmesine olanak tanıyor. Gelişmiş nesnelerin dağıtık olarak kullanılmasına olanak vermiyor. Ayrıca XML yani text tabanlı bir protocol olması nedeniyle ciddi bir performans kaybı var. Ancak WebService'lerinin XML gibi güçlü bir teknolojiye dayanması, geliştirme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca Web Services standardı nesneye yönelik olmayan veya nesne desteği sınırlı diller tarafından da desteklenebiliyor.

.NET'e Yanıt Mı?

J2EE'nin Web Service'lerini desteklemesi .NET'in Web Service'lerini desteklemesine bir yanıt olduğu görüşü hakim. Bunun dışında geliştiricilerden gelen talep de büyük rol oynuyor. Özellikte dağıtık programlama anlamında basit işlemlerin kolayca gerçekliştirilmesini isteyen geliştiriciler web service'lerini tercih ediyorlar. Zaten standart olmayan bir şekilde bir çok Java Enterprise Server, Web Service'lerini destekliyor. J2EE ile birlikte bu destek standart haline geliyor. Web Services, J2EE ile .NET aradındaki köprü oluşturuyor. Standarda bağlı kaldıkları sürece aynı sistemde iki ayrı platformdaki bileşenler birbirleriyle konuşabilirler.Web Service'inin J2EE'ye gelmesinin belki en önemli sonucu, artık .NET'le konuşmanaın mümkün hale gelmesi. Zira .NET ne Java'nın RMI'ını ne de nesneye yünelik programlamanın dilden bağımsız standart dağıtık modeli CORBA'yı desteklemiyor.

Sonuç

Java Enterprise Edition'un Web Service'i standart bir biçimde desteklemesi geliştiriciler için önemli bir gelişme. Özellikle hem Java hem de .NET platformuyla çalışan, veya farklı Java implementasyonlarının bünyesinde barındıran firmalar için büyük kolaylık oluşturuyor. Ancak Web Services Interoperability Basic Profile standardına gerek Java vendorlarının gerek .NET vendorlarının uyması gerekiyor. Developerlarında çok gerekmedikçe bu stadardın dışındaki özellikleri kullanmaması uygun olur. Microsoft gerek C#'ı ECMA'ya devretmesi gerekse Web Services standardının başta IBM olan bir çok firmayla birlikte geliştirimesi bu firmanın standartlara önem verdiğini gösteriyor. Web Service'lerini J2EE'nin standart bir parçası yapmasıyla SUN, standardı rakiplerinin başat olduğu organizasyonların standartların da uyma gayreti içinde olduğunu gösteriyor. Daha önce standart dışı çözümler üreterek piyasada rekabet avantajı sağlamaya çalışmak şekilnde gelişen pazarlama stratejileri yerini standartlara uyarak rekabette üstünlük kazanma yönünde değişti. Microsoft, Sun ve IBM dahil bütün firmalar artık standardın önemini, vazgeçilemezliğini kabul etmiş durumda. Bu da 'standart' geliştiriciler için çok iyi bir müjde anlamına geliyor. Tabii standartlara uyduğunu iddia edenlerden biri sonradan mızıkçılık yapmazsa!

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır