İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır
Zafer Teker
tekzaf@yahoo.com

XML İçinde CSS Kullanımı

Bildiği gibi XML veri saklamak için kullanılan bir tekniktir. CSS ise web sayfalarına biçim vermek için kullanılan bir dildir. Bu ikisinin bir arada kullanılması garip gelebilir.

Bir xml'e biçim verebilirsiniz. Biçim verilmiş XML dosyası browser'da gösterilirken CSS uygulanır. IE ve Firefox bu olayı desteklemektedir. Aşağıda bunun basit bir örneği görülmektedir.

Persons.xmlİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 <?xml-stylesheet type="text/css" href="Persons.css">
 2 <persons>
 3 	<person no="122">
 4 		<name>Albert</name>
 5 		<surname>Einstein</surname>
 6 	</person>
 7 	<person no="122">
 8 		<name>Orhan</name>
 9 		<surname>Gencebay</surname>
 10 	</person>
 11 </persons>

Persons.cssİndir Göster Gizle Kopar Satır Gizle Satır Göster
 1 person{
 2  margin:10px
 3 }
 4 name {
 5  color:red;
 6  font-size:12pt;
 7 }
 8 surname{
 9  color:green;
 10  font-size:13pt;
 11 }

XML'de name ve surname elementleri bulunmaktadır. Bu elementlere CSS dosyasında görmüş olduğunuz biçimler uygulanır. Name elementi kırmızı ve surname elementi yeşil görülmektedir

Eğer isim ve soyadları alt alta görmek istiyorsanız CSS'nin display özelliği kullanılmalıdır. Bunun için person elementinin biçimine aşağıdaki özellik eklenmelidir.

display:block;

Bu eklendikten sonra aşağıdaki gibi görüntü elde edilir.

display:block; bir elementin blok olarak gözükmesini sağlar. Kendinden sonraki elementler alt satırdan devam ederler.

Dosya Listesi

İçindekilerGirişİndex
YukarıİlkÖncekiSonrakiSon
Geriİleri
Yazdır